Vrijheid van meningsuiting

Het ideaal van een grenzeloze wereld, waarin mensen in vrijheid en broederschap samenleven, en in vrijheid handel kunnen drijven, is vakkundig om zeep geholpen.

Niet door Trump, Wilders, Le Pen, Farage, Poetin of Xi. Maar door een mengeling van ‘dromers‘ en cynici, die ervoor zorgden dat mensen als Trump, Wilders en Le Pen de wind in de zeilen kregen. En dat is geen reden voor een feestje! Bij alle analyses die ‘Thinktanks‘ en broodschrijvers de wereld in sturen, bedoeld om wegen te vinden om het ‘populisme‘ een halt toe te roepen, ontbreekt steevast één cruciaal element: De spiegel.

Op grond van bergen wetenschappelijk onderzoek, en bibliotheken vol ‘peilingen‘, graaft men naar concrete knelpunten in de samenleving die het ‘populisme‘ voeden, om vervolgens die ‘put‘ te dempen, nadat ook dat ‘kalf‘ verdronken is. Waarna de ‘boze burger‘ echter niet dankbaar is, maar schouderophalend opmerkt dat het verdronken ‘kalf‘ daarmee niet weer tot leven wordt gewekt. En die veel te late actie nogmaals onderschrijft hoe incapabel onze bestuurders zijn. Terwijl er nog heel wat ‘putten‘ wagenwijd open liggen, met een gigantische veestapel die er omheen zwerft, waardoor het slechts een kwestie van tijd is voor het volgende ‘kalf‘ verdrinkt.

Toch is het een misvatting om te denken dat die ‘boze burger‘ pas tevreden is als de gulden terug is, en het leven van de ‘jaren vijftig‘ weer in volle eer en glorie is hersteld. Sterker nog, vele ‘boze burgers‘ zouden dan pas écht boos zijn!

Op de Belgische radio deed een ‘reporter‘ verslag van de bijeenkomst van het Franse ‘Front National‘, waar Marine Le Pen als kandidate voor het presidentschap werd gepresenteerd. Hij verzuchtte dat het FN, en haar aanhang, overal ‘tégen‘ zijn. Zoals tégen de ‘modernisering van de economie‘. Een rechtstreekse verwijzing naar het programma van de ‘Davos-mens‘. En daar komt die spiegel in beeld. Want hoezo is dat wat die lui bekokstoven ‘modern‘? Wat is er ‘modern‘ aan het wegvagen van de middenklasse, die nu nog slechts bestaat bij de gratie van (semi)-overheidsbanen, die met belastinggeld worden bekostigd. Maar wie betaalt er nog belasting in een grenzeloze wereld? Hoe lang hou je nog van die ‘sukkels‘ als ondergetekende, die weigeren de belasting te ontduiken, omdat het immoreel is? Want hoezo ‘immoreel‘, als je door diezelfde overheid in een schulden-keurslijf wordt gepropt om de opleiding te kunnen voltooien die je nodig hebt om je hoofd nog enigszins boven water te houden, en je extra wordt ‘aangeslagen‘ met ‘solidariteitsheffingen‘ in landen die de allerrijksten en multinaltionale ondernemingen in staat stellen elk begin van belasting te ‘ontwijken‘? Modern?

Een ‘onderzoeker‘, tevens directeur van het ‘Sociaal Cultureel Planbureau‘, kwam maandagochtend bij ‘Goedemorgen Nederland‘ melden dat mensen die stemmen op de VVD, D66 en GroenLinks in Nederland het meest ‘gelukkig‘ en ‘positief‘ waren, en mensen die op de PVV, de SP en ‘VijftigPlus‘ stemmen, het meest ontevreden zijn. En dat kwam omdat die eerste groep in meerderheid werk heeft dat naar behoren betaalt, terwijl die tweede groep in meerderheid tussen wal en schip is beland door de ‘modernisering‘ van de economie, en de samenleving. Ik wil mijzelf niet op de borst slaan, maar ik had u dat ook wel kunnen vertellen. Gratis.

Sterker nog, binnen die groep ‘gelukkige‘ Nederlanders kunnen we ook nog wel onderscheid maken tussen de VVD-ers die in meerderheid hun geld verdienen in de échte economie, en degenen die voor D66 en GroenLinks opteren hun geld direct, of indirect, van de gemeenschap ontvangen, in een (semi)-overheidsbaan. Of van een werkgever die zonder ‘overheids-opdrachten‘ de deuren wel kon sluiten. Dat zijn generalisaties, en er zijn uitzonderingen, maar echt verrassend zal dat ook voor u niet zijn. Dus waarom wij die Kim Putters van het CPB zouden betalen om dat te constateren, is mij een raadsel.

De impliciete suggestie dat het in feite louter een kwestie is van inkomen, cq ‘bestaanszekerheid‘, is echter niet juist. Mensen willen zich ‘gewaardeerd‘ voelen. Onderdeel van een ‘groter geheel‘, maar niet zo groot als de ‘hele mensheid‘. En dat brengt mij bij ‘hekken‘ en ‘muren‘, cq ‘reisbeperkingen‘.

Prominente tegenstanders van nationalisten die overal de grenzen weer willen sluiten, en hekken en muren willen bouwen, zijn geen tegenstander van hekken, muren en grensbewaking. Hun eigen ‘estates‘ grendelen ze hermetisch af, compleet met bewapende beveiligers, en toegangscontrole middels ‘state-of-the-art‘ technologieën. Buiten hun ruim opgetrokken verblijven behouden ze zich ook het recht voor om beveiligers te laten waken over hun ‘bubbel‘. Ze vinden alleen dat u en ik daar geen recht op hebben. Of genoegen moeten nemen met de vierkante meters achter onze voordeur.

Waar die spiegel nou goed van pas zou komen, dat is waar mensen die ‘positief‘ en ‘gelukkig‘ zijn, kijkend in die spiegel, de vraag zouden kunnen stellen hoe ver de solodariteit van de ‘Zuckerbergs‘ van deze wereld reikt, als de ‘modernisering‘ hun baan bereikt. Hoe groot zal de behoefte van de ‘Zuckerbergs‘ van deze wereld zijn aan het ‘werk‘ van Kim Putters en zijn staf? Sterker nog, de ‘Zuckerbergs‘ van deze wereld zullen eerder meer behoefte krijgen aan hogere muren, en nóg betere ‘grensbewaking‘ rond hun eigen ‘estates‘, naarmate de armoede vat krijgt op meer mensen in voorheen welvarende landen, door de ‘modernisering‘ van de economie. Wat het onverbiddelijke gevolg zal zijn van een ongebreidelde instroom van ‘werkzoekenden‘ in die welvarende landen.

En het gaat daarbij niet alléén om dat inkomen en die ‘bestaanszekerheid‘, maar om dat aspect van die ‘waardering‘. Wat betekent dat de samenleving zich bekommert om al haar burgers, meer dan dat het zich bekommert om mensen die niet tot die samenleving behoren. Inplaats van andersom. Wat niet betekent dat men mensen elders, verenigt in andere nationale entiteiten, niet respecteert. Integendeel! Juist het gegeven dat men zich niet met hen bemoeit is een blijk van respect. Noch betekent het dat je geen handel met hen zou kunnen drijven zonder ‘tarieven‘ en ‘subsidies‘. En het betekent zelfs niet dat je die andere mensen niet zou willen helpen als ze getroffen worden door het noodlot. Ook een overkoepelende entiteit die wereldwijd toeziet op harmonieuze verhoudingen, en een platform biedt voor ‘overleg‘ over geschillen, voordat landen elkaar in de haren vliegen, is niet strijdig met wat die ‘kanslozen‘ die op ‘populistische‘ partijen stemmen voor ogen staat, als ze nadenken over de wereld die ze hun kinderen en kleinkinderen na willen laten.

Waar ze tégen zijn, met heel hun ziel en zaligheid, is een terugkeer naar de feodale praktijk, van ‘Geldadel‘ en een ‘hofhouding‘ van D66-bestuurders en ‘GroenLinks‘-hofnarren en -tafeldames, in een wereld die buiten de ‘estates‘ één groot ‘Libië‘ is. Waarmee ik niet zeg dat ze het allemaal exact zo zullen verwoorden als je hen er naar vraagt. Maar zo ziet deze onbezoldigde ‘blogger‘ het. En ik maak mij sterk dat historici in de toekomst, als er na die ‘Middeleeuwen‘ weer een ‘Tweede Verlichting‘ korte metten maakt met de ‘elite‘, zij zich hoofdschuddend zullen afvragen waar we in het westen mee bezig waren…….

Alternatief kan het zo zijn dat landen die we nu, in het westen, bestempelen als ‘achterlijk‘, omdat ze niet zo ‘modern‘ zijn als wij, ons evolutionair gesproken inhalen, waardoor we uiteindelijk ‘stuivertje wisselen‘ met die landen. Zij stapje voor stapje opklauterend vanuit het moeras, terwijl wij verzuipen in een decadent schuldenbachenaal. En ik benadruk nog maar een keer dat ‘eng nationalisme‘ daar het antwoord niet op is!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.