Connect with us

Politiek Internationaal

Oekraïne van 2008 tot nu – gebruikt en uitgespuugd

Published

on

Oekraïne

Dit is een poging om de recente geschiedenis van Oekraïne te classificeren. Als inleidende opmerking moet worden vermeld dat de huidige interventie van Rusland hierbij een ondergeschikte rol speelt. Aan het einde van het artikel zal ik een persoonlijke beoordeling geven. Veel details konden in deze tekst niet worden verwerkt, maar het zou een eerste overzicht moeten bieden. In ieder geval is verdere en intensievere studie van dit complex van onderwerpen aan te bevelen.

Deze beknopte kijk op de geschiedenis van Oekraïne begint in 2008. In die tijd had de NAVO herhaaldelijk haar belofte gebroken om na de hereniging van Duitsland niet naar het oosten uit te breiden. In 1999 werden Polen, Hongarije en Tsjechië lid van de NAVO, in 2004 gevolgd door Estland, Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Na de ineenstorting van Joegoslavië traden Albanië en Kroatië in 2009 toe tot de NAVO.

2008: De NAVO-top in Boekarest

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger was duidelijk over de Ostpolitik van de NAVO: “De demonisering van Vladimir Poetin is geen politiek” , zei hij, eraan toevoegend dat Oekraïne nooit “een vreemd land” voor Rusland kan zijn .

Maar Kissingers woorden hadden geen effect. In Boekarest bracht de Amerikaanse president George W. Bush Junior Georgië en Oekraïne in het spel voor toekomstig NAVO-lidmaatschap. Zoals bekend is er tot op de dag van vandaag niets van terechtgekomen, maar de Russen waren al geruime tijd gealarmeerd na de vorige uitbreiding van de NAVO naar het oosten.

Advertisement

In de zomer van 2008 viel Georgië de ontsnapping Zuid-Ossetië aan, waarbij de Verenigde Staten de aanvaller steunden. Deze oorlog werd echter verloren. De Amerikaanse strateeg George Friedman zei destijds botweg dat de VS tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog al oorlogsvoering als hun belangrijkste interesse had nagestreefd. Een van de belangrijke doelen is volgens Friedman de verdeling van Rusland en Duitsland, die – als ze het te goed met elkaar kunnen vinden – een serieuze mogendheid en dus een concurrent voor de VS kunnen worden.

2014: De Maidan-coup

De protesten op de Maidan worden nu geïdealiseerd en verheerlijkt. In feite kwam het geweld rond de protesten niet van de Oekraïense politie, die strikte instructies had om niet te provoceren en dus overgeleverd was aan een golf van geweld. Tegenwoordig is bekend dat het verzet op de Maidan voornamelijk werd begeleid of geïnitieerd door de VS. De Amerikanen hadden veel geld geïnvesteerd om Oekraïne te verzwakken en de Maidan-protesten waren voorlopig het hoogtepunt.

Het uitgangspunt voor de Maidan-protesten was de associatieovereenkomst, die toenmalig president Janoekovitsj niet steunde omdat hij zag dat zijn land op economische moeilijkheden afstevent als er geen toekomstige handel met Rusland gepland was. Janoekovitsj verwierp daarom de associatieovereenkomst en werd korte tijd later afgezet, gevoed door Amerikaanse hulp. Hij vluchtte naar Rusland.

Samen met Ray McGovern en anderen die een staatsgreep op de Maidan pleegden, was het politicoloog Ivan Katchanovski van de School of Political Studies aan de Universiteit van Ottawa die tot dezelfde conclusie kwam: “Het bloedbad van Maidan van 20 februari 2014 was een succesvolle valse vlagoperatie uitgevoerd door Maidan-protestleiders en undercover sluipschutters om de macht in Oekraïne te grijpen”, zei Katchanovski.

Advertisement

Een paar dagen later gaf ook de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands beleid commentaar op de Maidan. Catherine Ashton concludeerde dat de Maidan-doden geen slachtoffers waren van de regering, maar van degenen die later de regering zouden worden. Urmas Paet, de Estse minister van Buitenlandse Zaken, volgde de analyse van Ashton en stelde vast dat de moorden niet door Janoekovitsj maar door Porosjenko waren uitgevoerd. Zijn groep zat later op de regeringsbank in Oekraïne.

Ashton was zo ontsteld na Paets verhaal dat ze zei: “Ik denk dat we een onderzoek willen. Ik bedoel, ik weet het niet, god!”

In plaats van een onderzoek was er het beroemde telefoontje van Victoria Nuland aan de Oekraïense ambassadeur, Geoffrey Pyatt, dat, samen met de denigrerende verklaring “Fuck the EU” , het bewijs was dat de Oekraïense regering omver werd geworpen, en vanuit de VS. Het was Nuland die Vitali Klitschko, die zelf graag president van Oekraïne had willen worden, uit de running gooide. Hij miste ervaring, dus moest hij genoegen nemen met de functie van burgemeester van Kiev.

2014: De verovering van de Krim

De Russen hielden nauwlettend in de gaten wat er in Oekraïne gebeurde. En geconfronteerd met een nieuwe regering die blijkbaar illegaal aan de macht was gekomen door illegale Amerikaanse interventie. Ze reageerden door de Krim te bezetten.

Advertisement

Er was geen VN-mandaat van de Veiligheidsraad voor de omverwerping van de regering in Oekraïne of de verovering van de Krim. En terwijl de Amerikaanse president Barack Obama pathetisch verklaarde: “Je valt geen buitenlandse gebieden binnen”, antwoordde de Russische ambassadeur Vitaly Churkin dat de omverwerping van Janoekovitsj onwettig was. Hij was een democratisch gelegitimeerde president, en wat de VS op de Maidan in Oekraïne hadden georganiseerd, was verboden – dus ook illegale – inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een land. Wat er op de Maidan gebeurde, creëerde een crisis die totaal onnodig was, zei Churkin.

Om deze redenen is het tot op de dag van vandaag controversieel of een illegale actie (Krim) die werd voorafgegaan door een andere illegale actie (Maidan) echt een schending van het internationaal recht vormt.

Krim: annexatie of afscheiding?

In het geval van de Krim is er ook het feit dat een duidelijke meerderheid van de inwoners zich uitsprak voor annexatie bij Rusland. Uiteindelijk was dit niet meer dan wat Oekraïne deed na het einde van de USSR: onafhankelijk worden. Ten tijde van de vermeende Russische invasie waren er al Russische soldaten op de Krim, gelegitimeerd door internationale overeenkomsten.

Sindsdien verspreidt het verhaal zich in het Westen dat de Krim is geannexeerd. Rusland stelt zich op het standpunt dat er sprake is van afscheiding, dus geen gewelddadige invasie. De rechtsgeleerde Reinhard Merkel vond dat het geen annexatie was, maar duidelijk een afscheiding. Dit kan geen schending van het internationaal recht zijn. Op de vraag of de stem van de Krim om tot Rusland te behoren legaal was, antwoordde Merkel: “Nee, ze hebben de Oekraïense grondwet geschonden, maar het is geen kwestie van internationaal recht.

Advertisement

En daarmee is de cirkel rond, want wat heb je aan een Oekraïense grondwet die geldig zou moeten zijn op basis van een vanuit het buitenland gecontroleerde staatsgreep?

2014: Donetsk en Loehansk

De vergelijking van het Gallische dorp van Asterix en Obelix lijkt misschien ongepast, maar het raakt de kern van de zaak. Want nadat de staatsgreep in Oekraïne was geëindigd, trad niet het hele land toe tot de nieuwe regering. De regio’s Donetsk en Loehansk waren niet bereid de nieuwe regering te erkennen en verzetten zich door politiebureaus en administratieve gebouwen te bezetten. Hun redenering: de nieuwe regering is illegaal aan de macht gekomen en zal niet worden geaccepteerd.

De nieuwe regering in Kiev kon het niet schelen. Ze besloot tot een zogenaamde “speciale antiterroristische operatie” en stuurde soldaten en tanks naar Oost-Oekraïne. De regering was ook niet onder de indruk van de opmerkingen van sommige politici dat het geen goed idee was om op de eigen landgenoten te schieten. Overigens weigerden veel soldaten destijds om te dienen omdat het schieten op mensen in Oost-Oekraïne een grens was die ze niet wilden oversteken.

Na de eerste aanslagen wendde Poetin zich tot VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon en riep hem op iets te doen aan het schieten op zijn eigen landgenoten. Maar daar kwam niets van omdat het conflict zich binnen de grenzen van Oekraïne bevond, waarvoor de VN niet verantwoordelijk is (in het geval van de Libische burgeroorlog in 2011 greep de VN wel in, maar in Oekraïne was de Amerikaanse president er zeer op gebrand dat dit niet het geval zijn).

Advertisement

De oorlog tegen de Volksrepublieken zou doorgaan, zoals we nu weten. Toen herkende Poetin Donetsk en Luhansk. De rest is geen geschiedenis, maar heden. Al zo’n acht jaar voor de mensen in de Volksrepublieken.

2022: De Russische interventie in Oekraïne (persoonlijke beoordeling)

Zelfs het weggeven van de gedachte om in 2022 kernwapens te gebruiken, is al een aanklacht tegen de beschaving. Als we de gruwelijke gevolgen van dit soort wapens kennen, kan men alleen maar concluderen dat de politieke leiders van de aarde niets hebben geleerd of gewoon dodelijke feiten negeren.

Ook de vraag of de vermelding van kernwapens louter een militair-strategisch doel dient, is mijns inziens niet legitiem. Omdat ik het een misdaad vind om mensen bang te maken met het vooruitzicht van kernwapens, ongeacht of die uiteindelijk zullen (of moeten) worden gebruikt of niet. Uit de geschiedenis weten we ook dat misverstanden, storingen of technische problemen verwoestende gevolgen kunnen hebben.

Elke oorlog moet worden veroordeeld, en er zijn er veel op aarde, te veel, hoewel de meeste geen media-aandacht krijgen. En als dat zo is, dan is dat niet omdat de betrokken politici en media alleen maar verlangen naar vrede, maar omdat er tastbare belangen achter zitten.

Advertisement

Precies om deze reden zou men geïnteresseerd moeten zijn in de redenen en de achtergrond van militaire conflicten. In elke oorlog is er propaganda, die er altijd op gericht is om van de tegenstander een monster te maken dat kinderen opeet en oude mensen in brand steekt. En in figuurlijke zin gebeurt dat ook in oorlogen, al was het maar omdat de betrokken soldaten mensen zijn met fouten, angsten, verkeerde interpretaties, onjuiste informatie, opruiing en een rampzalige uitgangssituatie in hun bagage. In zulke extreme situaties doen mensen dingen waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze het zouden kunnen. In dit opzicht kan er geen “goede” of “rechtvaardige” oorlog zijn, omdat deze altijd eindigt in pijn en dood, om welke concrete reden dan ook.

Maar we moeten ons niet alleen richten op het menselijk lijden van oorlog, hoe harteloos het ook lijkt. Dat is niet zo, want medeleven met het lot van de mensen die lijden en sterven in oorlogen sluit het analyseren van de motieven achter de botsingen niet uit.

In dit artikel heb ik geprobeerd de motieven van de partijen in het Oekraïne-conflict te laten zien, en er zijn tal van partijen in deze oorlog. Ze streven geopolitieke belangen na, economische belangen, het gaat om grondstoffen, invloedssferen en uiteindelijk om macht. Kijken naar de ontwikkelingen die leiden tot een militair conflict betekent niet dat men het goedkeurt, maar het kan betekenen dat men enig begrip ontwikkelt voor de ene of de andere partij. En zelfs met dit begrip kun je de onpartijdige kant kiezen, zeker als overtuigd pacifist heb je eigenlijk weinig andere keus.

Wat nodig is, is een meer objectieve kijk op oorlog, die het lijden van de mensen ziet, maar ook de motieven van de strijdende partijen erkent. Want als je zonder uitzondering de gruwel van oorlog emotioneel bekijkt en emotioneel evalueert, gebeurt er iets dat vredelievende mensen ten koste van alles moeten vermijden: je wordt zelf agressief en hebt de neiging om te reageren op een manier die past bij de oorlog . Met zo’n basisstemming zal het moeilijk zijn om uit de grond van je hart tegen de oorlog te argumenteren, omdat je emoties je zullen domineren.

Dat zie je heel duidelijk in de reacties van het Westen op de Russische interventie in Oekraïne. Ze zijn emotioneel, ongecontroleerd, escalerend, gebruiken oorlogszuchtige taal en zien een mogelijk einde van de oorlog pas in het vervolg ervan.
Het is destructief, en wat nog erger is, het helpt geen enkel oorlogsslachtoffer.

Advertisement

Maar dat is precies waar het over zou moeten gaan, toch?

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım