Nooit meer stemmen op anti-democratie partij D66

D66

Ik vraag me af, wat bezielt iemand toch die een andere Nederlander die voor zijn land en cultuur opkomt op een dergelijke manier wegzet. Ik doel hier op het optreden in de balie van Pechtold en anderen tegen Thierry Baudet. We weten natuurlijk allemaal dat politiek een vuil spel is dat zonder aanziens des persoons het liefst koppen laat rollen en dan ook nog op knalharde sensationele manier.

We weten ook dat er een lijst van VVD politici bekend is die op een of andere manier met corruptie, omkoping of dronken rijden zijn betrapt en naar een andere baan op het pluche moesten omkijken. En dan denk je als gewoon mens, nou dat wil je zelf toch niet hebben. Ik zelf ben nog van de oude stempel en opgevoed met fatsoen en om eerlijk te zijn en met respect te hebben voor de medemens. Leidraad was altijd het spreekwoord ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Wat blijkt, voor zover we het al niet wisten, deze fatsoensregels kun je gevoeglijk naast je neergooien als je de politiek ingaat. Zoals deze waslijst van VVD politici in een overzicht van 2016 die betrokken zijn bij corruptie, omkoping en wat al niet meer, het lijkt de standaard te zijn geworden. Er is kennelijk niemand meer die er van opkijkt want ook aan het stemgedrag is niet te merken dat mensen zich er wat van aantrekken. Dit geeft ook weer voedingsbodem voor de corrupte ambtenaren want die zien dat ze er mee weg komen. Dat kun je in de rechtspraak terug zien. Slechts een enkeling hoeft zich te verantwoorden voor zijn daden en een klein deel die dat wel moet komt er vaak mild vanaf. En als het nieuws op de achtergrond is geraakt wacht deze of gene gewoon een nieuw baantje op het pluche.

Nieuwe politici gaan een slangenkuil in waar elke fatsoensnorm meteen met de voeten wordt getreden en je voor alles en nog wat wordt uitgemaakt. Omdat de toon op deze manier in het openbaar als het nieuwe normaal door de slinkse liberale elitaire Bilderberg fatsoensrakkers wordt gebezigd geeft dat een signaal af. Naar bijvoorbeeld een nieuwe Volkert. Maar zelfs als je denkt dat het daarbij blijft zit je er flink naast. Een nieuwe generatie ziet dat racist en fascist schreeuwen zonder behoorlijke onderbouwing dus moet en kennelijk zo hoort. Het kleineren en feitenvrij schofferen van je tegenstander is de norm. Op scholen en Universiteiten die al een bolwerk zijn van en doorweven met sLinks dedain, beroepsgekwetsten en moraalridders die hun kop in het zand steken voor problemen die spelen in het land wordt dit gedrag beloont. Zelfs nu vast is komen te staan hoe ook D66 is doordrenkt van corruptie, foute ambtenaren en ministers die de democratie om zeep helpen hebben zij niet het fatsoen om naar argumenten te luisteren en streven een politiek doel na ongeacht of dat in het belang van het land is of niet. En door niet te luisteren en foute beslissingen nemen verliest niet alleen het land. Het vertrouwen is compleet weggevaagd en ik denk onherstelbaar beschadigd. Het laatste restje democratie ook. De lijst van akkefietjes van D66, die vrijwel dagelijks in het nieuws zijn wordt langer en langer en schaamteloos gaat het maar door.

Zoals Pechtold die de grove jarenlange leugens van Zijlstra met droge ogen staat te verdedigen. Sterker, Penthouse staat vierkant achter de oorlogshitser Zijlstra en zijn openhartigheid ‘want in essentie had hij gelijk’, zo was zijn uitleg. Het is voor een gezond denkend mens amper te bevatten hoe uitgerekend een politicus die voor de belangen van land en volk hoort op te komen dit zo weet te misbruiken en leugens op deze manier zonder enige gene staat goed te praten. De gevolgen van de oorlogsretoriek, de vuige leugens, het chantabel zijn van Zijlstra (video) en de implicaties die het eventueel had voor de inspanning van de NATO met betrekking tot Ruslandpolitiek en de daaruit volgende sancties en boycot geven te denken. En of dit niet genoeg was komt Pechtold met de episch foute denigrerende uitspraak “Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zelf zijn fouten rechtzet”. Nadat eerst Zijlstra nationaal en internationaal aan de schandpaal was genageld kwam nu Pechtold aan de beurt. Helaas is hij er op enkele aangiftes na veel te genadig vanaf gekomen. Ik kan niet verhullen dat ik uitzie naar de dag dat hij voor Putin of Lavrov komt te staan en als een kleuter ter verantwoording wordt geroepen om zijn ontzettend domme uitspraken. Om daarna met een flinke schop onder zijn hol met pek en veren als ongewenst vreemdeling het land uit te worden gegooid. Maar dat is een binnenpretje en wishful thinking.

Het optreden in de kamer vorige week en gisteren in het referendumdebat was tekent voor het onvermogen van Ollongren om met argumenten de afschaffing van het raadgevend referendum en het onmogelijk maken van een referendum om de afschaffing van het raadgevend referendum te houden. De mening en goed onderbouwde argumenten (video) van de oppositie ten spijt zag DDR66 in de personen Ollongren, Pechtold en schandknaapje Rob Jetten geen reden om te luisteren naar enige aanpassing op afschaffing van het referendum want afschaffing moest en zou zo snel mogelijk en met gezwinde spoed door de kamer gejast worden om vervolgens nooit meer terug te kunnen keren. Deze minachting (artikel Arthur van Amerongen) werd nog eens benadrukt door de schandalige woorden van Orwellgren; “Het raadgevend referendum moet afgeschaft worden. Je weet nooit met welke motieven en wat voor publiek er op af komt. Het volk verwacht ook dat er geluisterd word. En dat geeft onrust”. Met ander woorden, het volk moet zijn bek houden want men is te dom. En dat hadden Penthouse en zij (lees Koning Alexander, de EU, Bilderberg) bedacht na de legendarische NEE uitslag van het referendum over de op handen zijnde annexatie van het corrupte Oekraïne door de EU. Dat kwam de regering op een dikke vinger van de burger te staan en dat was tegen het zere been. Rutte kwam naar buiten in een toespraak in steenkolen Engels om zijn visie over het gehouden referendum en te uitslag daarvan de ventileren (video). Die ene keer dat er een referendum werd gehouden en dan over de Oekraïne ging dus niet naar de wens van Rutte dus schaffen we het referendum maar af. Want stel dat het volgend referendum over het al dan niet afschaffen van het koningshuis zou gaan. Die beslissing wil je toch niet aan het domme klootjesvolk overlaten. Verder dan wat hakkelen en argumentloos stamelen kwam Kajsa Karin Ollongren in het eerste debat niet. Het vervolgdebat was het een herhaling van het eerste en weer werd Rob het enge mannetje Jetten naar voren geschoven om de eentonige referendumroofretoriek langspeelplaat van Pechtold keer op keer af te spelen wat tot grote irritatie leidde. Ondanks het vuur waarop Baudet en Bosma hen bestookte met argumenten om toch minimaal een periode van bezinning in te lassen of het niet meteen helemaal af te schaffen en het tijd te geven hadden allemaal geen effect. Inspraak van het domme volk moest en zou stuk gemaakt door uitgerekend zij die het hun paradepaardje hadden gemaakt in lang vervlogen tijden. Voor de weet, in Europa zijn we nu met België en Bosnië het 3land waar geen referendum mogelijk is. We zijn verworden tot een bananenrepubliek. En de lijst met deze DDR66 signatuur is lang.

Zo kwam ook D66 wethouder van Mobiliteit in Rotterdam Pex Langenberg die zijn ogen stijf dicht hield voor alle problemen bij de bouw en kosten overschrijdende metroverbinding naar Hoek van Holland ‘De Hoekse Lijn’ in opspraak. Deze had in september 2017 moeten rijden maar signalen over vertraging werden stelselmatig van de hand gewezen en de schuld legde hij bij andere ambtenaren. Er kwam een vernietigend rapport en ook bleek dat Pex Langenberg schitterde door gebrek aan coördinatie en regie over de aanleg van de nieuwe metroverbinding. De kosten zouden oplopen van 330 miljoen naar 420 miljoen Euro en zo als het er nu naar uitziet gaat de metro pas in december 2018 rijden. Tel daar het ongemak en de kosten van de reizigers maar bij op. Maar Pex was al eerder in het nieuws met mislukkingen. Zo was hij door de rechter al op de vingers getikt door niet te halen milieueisen betreffende de A13 en er was ook nog iets als een kruispunt waar alle fietsers tegelijk groen kregen. Al bij de opening van die proeftuin waren er onder toeziend oog van de camera’s 2 ongevallen met botsende fietsers.

Een tussendoortje was de interessante agenda van Marietje Schaake van D66 in het Europees Parlement. Zij was medeoprichtster en betrokken bij een investeringsmaatschappij in Turkije en recent maakte ze zich sterk met als reden mensenrechten de export van bepaalde spionagetechnologie als software aan banden te leggen, dus niet te verbieden. Deze software was eenmaal vergeven al in handen van regimes gekomen die mensenrechten met voeten treden. Dus kwam het lumineuze idee technologieën in te zetten voor cybersecurity-onderzoek en die mogen dan niet worden gehinderd door de nieuwe hervorming. Dus wordt letterlijk aangegeven dat de export van encryptie-programma’s moet worden gestimuleerd omdat dit veilig internet bevordert om op termijn de controle op encryptie helemaal af te schaffen. Tel hier bij op de D66 strategie met betrekking tot het opzetten van een EU ministerie van censuur en FakeNews en de inspanningen van Ollongren en De Cock Buning in deze en je hebt een concept waar George Orwells’ 1984 schril tegen af steekt. Correct me if I’am wrong.

De donorwet. Iedereen van de D66 senatoren was vol lof over het aannemen van de orgaanroofwetdonorwet met minieme meerderheid. Handen werden geschud en iedereen drong naar voren om Pia Dijkstra de hand te schudden en te bedelven onder felicitaties en bossen bloemen. Wat bleek na onderzoek van RTL nieuws? Een aantal D66 senatoren had zich (nog) niet geregistreerd als donor. De Eerste Kamerleden van de partij die zo prat gaan om van overheidswege uw organen te oogsten.

Dan was er de Oosterhoute ex-burgemeester Stefan Huisman die door nalatigheid van Ollongren nog een tijd wachtgeld kreeg. Hij ontving nog zeker 3 weken zo’n € 8700,- per maand. Omdat geen officieel besluit was genomen en zijn vertrek bekrachtigd moest worden door Karin Ollongren had hij recht op dit wachtgeld. Op 21-2-2018 is dit rechtgezet en is de handtastelijke burgemeester uit zijn ambt en uit zijn partij de VVD gezet.

Ollongren kwam vaker in het nieuws deze week. Zo schrapte ze tussendoor ook nog het wetsvoorstel voor lokaal initiatief . Met deze experimentenwet zouden gemeenten meer ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien om beter te kunnen inspelen op de wensen van bewoners. Net als het verzoek van de oppositie tot herziening van het besluit op het voorstel van de referendumwet was het ook hier de Raad van State die roet in het eten gooide van meer zeggenschap voor de burger. Dit keer was de reden dat het te veel rompslomp gaf. Weer een goed initiatief nog voordat het goed en wel van de grond kwam weggegooid door Demofoben66.

Na het debacle van de referendumwet gisteren was het Karin Ollongren wederom gelukt alle aandacht op zich te vestigen. Naar buiten kwam dat ze haar boekje te buiten was gegaan afgelopen december door van wethouder Jo Palmen van Brunssum onterecht zijn aftreden te eisen. Een tweede onderzoek bracht aan het licht dat Palmen op geen enkele manier ernstig reden voor de integriteit vormde zoals eerst werd beweerd. Erger, er waren ontlastende stukken uit het dossier weggehouden en burgemeester Luc Winants (CDA) heeft hierin de hand gehad. Ronduit bizar is ook dat nadat Winants aftrad hij door burgemeesters uit het hele land werd gesteund.

Ooit van Simone Kukenheim gehoord? Komt ie. Zij is wethouder van Onderwijs in Amsterdam, ook van D66 en wordt door collega’s van andere partijen in een adem genoemd met D66 partijleden wegens het achterhouden van rapporten, het niet nakomen van coalitie afspraken en negatieve beeldvorming van andere partijen. Al met al voelen de andere partijen zich keihard genaaid. En dat is niet niks, maar we zijn inmiddels wel wat gewend van D66.

Ter afwisseling deze giller. Een afbeelding van het Instagram account van Alexander Penthouse kwam ik dankzij Erik de Vlieger tegen.

In alle opzichten staat dit plaatje tekenent voor Pechtold. Hij is op de uitwedstrijd van zijn zoon en daarin is hij zo geïnteresseerd dat hij de tijd neemt de krant erbij te pakken en zich als een goed vaderfiguur te profileren. En wat staat er op de voorpagina? Pinokkio en iets over betrouwbare politici…

Vandaag, 22-2-2018 in Elsevier Weekblad. Het bericht dat D66 in Rotterdam minder straatnamen wil vernoemen naar ‘witte mannen’. Ik vind dit van ongekend vuig racisme dat ik me afvraag of het schurken tegen de islamitische benen van NIDA en de vorming van het ‘links-islamitisch blok’ behalve het uitsluiten van ander partijen ook de afkeer van de burger tegen deze ongekende aanval op de Nederlandse samenleving verder zal doen oplaaien. Als voorbeeld wordt gegeven om een straat naar een vorig jaar overleden D66 raadslid te vernoemen. Het is dwaze waanzin wat de boventoon voert bij de bevooroordeelde anti blanke houding van D66. Vorige maand besloot de NOS onder leiding van Marcel Gelauff de taal zo aan te passen dat ‘blank’ niet meer gezegd mag worden in hun staatsomroep journaal maar alleen ‘witte’ mannen. De hetze tegen blank Nederland neemt ongekende vormen aan het mag geen verrassing zijn dat het D66 raadslid in Rotterdam dat met dit voorstel komt, Nadia Arsieni (1982), werkzaam is als Beleidsregisseur Plaatsing bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij houdt zich bezig met de record-instroom van asielzoekers en de uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning uit azc’s naar gemeenten. Ze is net raadslid geworden en de dubbele agenda van deze Nadia is op zijn zachts gezegd dubieus. Ik mag hopen dat op 21 maart de kiezers deze anti Nederlandse sentimenten en ongekende schoffering en minachting van de autotochtone bevolking ongenadig hard zullen afstraffen.

Dat de politiek diep verweven is met NOS staatsomroep en omroepland bewijst zich wel met dit wetenswaardigheidje. De vrouw van minister Kajsa Karin Ollongren van Binnenlandse ZakenIrene van den Brekel, krijgt een flinke vinger in de pap bij de NPO. Ze maakt met haar bedrijf Human Factor nu al de Arjen Lubach-show Zondag Met Lubach, maar krijgt straks ook een van de belangrijkste dagelijkse tijdslots op vlaggenschip NPO 1 onder haar hoede. De nieuwe DWDD-vervanger die Margriet van der Linden zes maanden per jaar gaat presenteren zal namelijk ook worden gemaakt door de D66-ministersvrouw.

Laten we alsjeblieft snel een eind maken aan dit horrorscript van D66. Is het niet voor onszelf, dan in elk geval voor de generaties ná ons.

 

Belachelijk

– Sigrid Kaag draagt hoofddoek in Iran-

Wel gadverdamme en wat een ongehoorde vieze schurkerij van Sigrid Kaag om je internationaal volledig te onderwerpen aan de islamofascistische moellahs van Iran door met gebogen hoofd aan te komen in een hijab. (artikel) En dat terwijl Iraanse meisjes en vrouwen sinds enkele weken dapper opstaan tegen de onderdrukking van het fascistische vrouwonvriendelijke islamitische systeem en met gevaar voor eigen leven protesteren. Zij offeren zich op voor meer vrijheid om die vreselijke hoofddoek, het symbool van onderdrukking, af te doen. En dan komt Kaag met kopvod en lang gewaad aanzetten als teken van instemming met de islamofascistische Iraanse leiders. Dit land is helemaal naar de godverdomme met zulke ongekend walgelijke onbeschrijfelijke stinkende ongepaste slijmerij en dan komt zij in Iran om te praten over mensenrechten daar! Notabene terwijl duizenden in de gevangenis zitten juist omdat zij opgepakt zijn tijdens de laatste opstand tegen het regime en de onderdrukking. In tegenstelling wat de media hier beweerde en beweert waren deze protesten niet alleen tegen corruptie en werkeloosheid maar vooral tegen de hoofddoek. Het symbool van vrouwelijke onderdrukking is nog altijd verplicht in Iran en dit is wel de allerslechtste manier om onze vrijheid die we hier zo lief zijn uit te dragen en geeft een totaal verkeerd signaal af. En het is niet de eerste keer dat de aan de islam onderdanige Kaag op deze manier in beeld komt. Hoe kan de Nederlandse regering deze totale idioot en vervanger van Zijlstra tolereren. Dit heet submission. Submission aan de islamofascistische haatideologie. Hoe durf je. Oh, en Sigrid Kaag is van D66.

Geen democratie meer door D66

Dit weekend stapte Yernaz Ramautarsing op als Forum voor Democratie-kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. Toen gebeurde er iets raars: normaliter geeft FvD de media de schuld van alle ellende. Het werk van De Volkskrant lag overduidelijk aan de basis van Ramautarsings vertrek, maar FvD bleef stil: geen grote beschuldigingen aan de media of aan de politieke tegenstanders die de uitspraken hadden gelekt. De reactie leek opmerkelijk veel op die van andere politieke partijen in crisis: zwijgen en wachten op betere tijden. Lijsttrekker Annabel Nanninga nam een dag later afstand van Ramautarsings uitspraken en daarmee was de kous af.

Kristina neemt ook afstand

Zo gaat FvD in hoog tempo meer op bestaande partijen lijken. Dat blijkt zondag ook bij de FvD-deelname aan het zogeheten 7up-debat. Hier debatteren zeven kandidaten van zeven partijen over zeven verschillende thema’s. De kandidaten staan allemaal op nummer zeven van de kandidatenlijst.

De FvD-kandidaat van dienst heet Kristina Türkmen: een slanke, niet al te lange dame die vriendelijk glimlacht naar alle aanwezigen. Ze maakt een uiterst charmante indruk. Een man met een baard en een FvD-sjaal lijkt speciaal voor Türkmen langsgekomen. Ze heeft nu al fans. Toch geeft ze toe dat dit haar eerste echte debat is. Ze kwam tot dusver alleen in het nieuws op basis van haar oude tweets, waarin zij het afhakken van handen en geslachtsdelen als oplossing lijkt te zien voor geradicaliseerde moslims. Ze heeft er gelukkig afstand van genomen.

Een tunnel of een brug?

Dit debat biedt een mooie kans om Türkmen beter te leren kennen. Ze zegt opvallend saaie dingen. FvD wil slimme alternatieven voor de auto, horen we, maar voorlopig zijn die er helaas nog niet. P+R-terreinen aan de rand van de stad kunnen op Türkmens instemming rekenen en omdat FvD ook voor schone lucht is, komt Türkmen met een pleidooi voor goed openbaar vervoer en deelauto’s.

In het tweede debat met Türkmen wordt het nog erger. FvD wil géén brug over het IJ, meldt ze, want een tunnel is beter. Het argument is dat fietsers geen gebruik zouden maken van een brug maar wel van zo’n tunnel. Ook is zo’n brug erg duur. Anderen denken dat een tunnel duurder is, maar daar gaat Türkmen niet op in. Het debat vervolgt met een verwarrende discussie over het idee dat een brug te steil zou zijn om tegenop te fietsen, terwijl een tunnel mogelijk hetzelfde probleem oplevert. Hoe het verder moet met de verbinding over het IJ blijft vaag.

Bij het laatste debat blijken aardsvijanden FvD en D66 het eens te zijn dat er meer agenten moeten komen. Maar ja, daar gaan ze niet over, klinkt het eensgezind.

Is D66 homofoob?

Al met al lijkt FvD in Amsterdam net een gewone partij. Soms is de partij het met haar concurrenten eens en soms niet. De partij praat ook graag mee over allerlei technische beleidsdetails. Maar op het moment dat men zou kunnen denken dat FvD echt gewoon is, gebeurt er toch iets opvallends.

In het laatste debat meldt Türkmen dat haar gezin ooit naar Nederland vluchtte voor de veiligheid. Nu ziet ze dat D66 een homofobe moslima op plaats acht van de kandidatenlijst heeft gezet. Die moslima – Yassmine El Ksaihi – heeft homofobe uitspraken gedaan. Wat vindt D66’er Jan-Bert Vroege ‘gezien zijn geaardheid’ daarvan? Vroege steekt zijn handen in het vuur voor El Ksaihi, zegt hij, want zij deed al lang geleden afstand van haar uitspraken. Türkmen herhaalt onverstoorbaar haar boodschap en Vroege springt uit zijn vel. De debatleider grijpt in.

Volgens Vroege moet FvD zich schamen want welke politieke leider zat ook alweer bij Jean-Marie Le Pen? Als Türkmen later zegt dat ze zich ‘net als Joodse mensen’ weleens onveilig voelt, herhaalt Vroege nog maar eens bij wie Thierry Baudet op bezoek ging. Türkmen negeert het.

Afstand nemen is ingewikkeld

Zo leren we deze middag dat FvD een gewone partij lijkt te zijn, zolang er geen afstand genomen hoeft te worden van allerlei dubieuze uitspraken. Als Ramautarsing dubieuze uitspraken doet, neemt lijsttrekker Nanninga afstand en daarmee is voor FvD de kous af. Als Türkmen dubieuze uitspraken doet, zet FvD een verklaring op de website. Türkmen neemt ‘nadrukkelijk afstand van de inhoud’ van haar uitspraken en verexcuseert zich dat ze zo fel reageerde. We moeten goed begrijpen dat het allemaal door haar persoonlijke ervaringen in haar geboorteland komt.

Maar wat als je moslima bent en homofobe uitspraken doet? D66-raadslid El Ksaihi kwam ook op haar dubieuze uitspraken terug. Die uitspraken zijn acht jaar oud, veel langer geleden dan die van Türkmen. Het D66-raadslid is aanzienlijk explicieter en duidelijker over wat haar visie nu is en waarom ze de gewraakte uitspraken ooit deed. Iedereen die in de Amsterdamse gemeentepolitiek actief is weet dat El Ksaihi allang afstand nam. FvD schroomt niet om toch twijfel te blijven zaaien. Zo heeft FvD deze middag – tussen alle saaiheid door – toch nog een onderscheidend profiel.

Het is het een of het ander: of we geloven iedereen die afstand neemt van dubieuze uitspraken uit het verleden, of we geloven niemand. Als Yassmine El Ksaihi niet deugt, deugt Kristina Türkmen ook niet.

I rest my case.

For now.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.