Nieuwe leiders?

politici

Politieke partijen zijn de ruggengraat van onze parlementaire democratie. Zij zijn de kweekvijver van de politici die ons land besturen. En als die vijver kleiner wordt, dreigt het gevaar dat er minder talenten boven drijven, met als gevolg minder bekwame mensen om ons land te besturen. Daarom wordt er vaak met zorg gekeken naar de cijfers over het aantal leden van die partijen.

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen kwam deze week met de cijfers over het afgelopen jaar. Het totale aantal leden van de partijen in de Tweede Kamer bleef nagenoeg gelijk met 316.378. Dat betekent dat 2,4 procent van de stemgerechtigden lid is van een van die partijen. In jaren van verkiezingen voor de Tweede Kamer neemt bij het grote publiek de belangstelling voor politiek toe, en daarmee het aantal leden. Dat wekt de verwachting dat het aantal volgend jaar weer zal stijgen.

De cijfers geven echter een sterk wisselend beeld. De regeringspartijen VVD, CDA en D66 zien het aantal leden fors dalen, terwijl de kleinste regeringspartij, ChristenUnie constant blijft. Tegelijkertijd zien we een forse winst in aantal leden bij vooral het FvD van Thierry Baudet, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Het is eenzelfde beeld als van de peilingen naar politieke voorkeur onder de hele bevolking. Het nemen van verantwoordelijkheid om te regeren lijkt niet te worden beloond, terwijl de partijen die vanaf de zijlijn boe roepen goed scoren.

Bovendien lijken de partijen, in tegenstelling tot wordt gedacht in politiek Den Haag, niet gestraft te worden voor interne verdeeldheid en ruzies. Bij het FvD, GroenLinks en PvdD rommelde het flink, inclusief vertrek van Kamerleden of senatoren, maar het ledental groeide toch. Maar dat beeld blijkt toch niet helemaal te kloppen. Ook bij oppositiepartij SP, waar de partijvoorzitter zijn biezen moest pakken, daalde het aantal leden fors.

In de ranglijst van partijen met de meeste leden is het FvD spectaculair gestegen met bijna 40 procent tot bijna 43.000. De stormachtige groei van de partij van Thierry Baudet doet de onderzoekers van het documentatiecentrum denken aan de opkomst van de VVD in de jaren zeventig. Die partij kreeg er toen onder leiding van de jeugdige Hans Wiegel, die de partij omvormde van een elitepartij naar een partij voor de gewone man, tienduizenden leden bij. Maar de VVD ziet het aantal leden de laatste jaren gestaag afnemen tot zo’n 24.000 leden nu.

Ook bij het CDA is het aantal uitgeschreven leden veel groter dan het aantal nieuwe leden en zet de dalende lijn van de voorbije jaren door. Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor de PvdA. De zogeheten traditionele bestuurderspartijen – CDA, PvdA en VVD – kampen  met een structurele daling, die hoogstwaarschijnlijk samenhangt met de vergrijzing van de bevolking. Voor hen is er reden tot zorg.  Wordt het geen tijd dat in het afkalvende ledenbestand een jonge aansprekende leider (m/v) opstaat?

politiek

via:frontbencher.nl/

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.