censuur

NIEMAND IS MEER VEILIG: Brussel gaat uw burgerrechten nog meer beperken

Iedereen kan het aan den lijve ondervinden: stap voor stap worden de burgerrechten ingeperkt. Politici hebben het vooral gemunt op de vrijheid van meningsuiting, en verzinnen steeds weer nieuwe regels om de burgers uiteindelijk monddood te maken. De strijd tegen het terrorisme is verworden tot een strijd tegen de vrijheid van meningsuiting – en in Brussel wordt al gebrainstormd over de volgende stap: het onteigenen bij gevallen van nepnieuws.

Bij een niet-welgevallige mening moet volgens een anatal Brusselse technocraten van de betrokken persoon of instantie het vermogen worden afgepakt. Dat meldt de Europese afgevaardigde van de NPD, Udo Voigt.

Op meerdere webpagina’s van zijn partij en in een video-opname (zie hieronder) geeft Voigt aan dat er zelfs al over is gestemd. Helaas verwijst hij niet naar meerdere bronnen of documenten die hierop betrekking hebben.

Op diverse Duitse fora neemt men de bewering van Voight met een flinke korrel zout, maar als we de zoekmachines aan het werk zetten komen we het volgende artikel van 25 februari 2014 tegen, op de website van het Europees nepparlement:

Nieuwe ‘pluk-ze’-regels voor EU-brede aanpak criminaliteit
Het Parlement keude dinsdag regels goed die het gemakkelijker maken voor nationale autoriteiten om geldstromen van criminelen in de EU te bevriezen en in beslag te nemen. Op dit moment wordt minder dan 1% van de opbrengsten van misdrijven zoals drugshandel, vervalsing, mensenhandel en kleine wapensmokkel bevroren en in beslag genomen. Het wetsonderwerp, al informeel overeengekomen met de nationale regeringen, is onderdeel van een bredere EU-strategie ter bestrijding van fraude en corruptie.… (meer hier)

In dit artikel gaat het specifiek op het onteigenen van personen (“criminelen”). Voigt schrijft hierover:

ABSTIMMUNG ÜBER DIE GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON SICHERSTELLUNGS- UND EINZIEHUNGSENTSCHEIDUNGEN
Der juristische Grundentwurf richtete sich anfänglich gegen die organisierte Kriminalität in Europa und wie man diese finanziell schwächen kann. Als wir darüber des Erstemal im Ausschuß sprachen ging es darum, wie man z. B. der Mafia u. a. kriminellen Organisationen das Handwerk legen kann indem man z. B. Konten beschlagnahmt oder andere Wertgegenstände entzieht, bis hin zum geistigen Eigentum.

Nu wordt het interessant – als Voight (overigens geheel politiek correct) zegt:

Soweit so gut, jedoch wollen einige Kolleginnen und Kollegen die genannte Zielgruppe des Gesetzesentwurfes deutlich ausweiten. So sollen unter anderem Täter von „rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen“ Straftaten in Zukunft europaweit durch Sicherstellungen von Eigentum belangt werden können.
In letzter Konsequenz soll es noch nicht einmal mehr nötig sein, rechtsgültige Verurteilungen abwarten zu müssen. Schon im Verdachtsfall oder auf der Grundlage erstinstanzlicher Entscheidungen soll es möglich sein mit drakonischen Strafen und finanziellem Ausbluten die hilflosen Justiz-Opfer empfindlich zu treffen. Ein bloßer Verdacht soll künftig ausreichen, um z. B. Personen missliebiger Meinungen, finanziell zu bekämpfen. So könnten die Herrschenden künftig in der EU auch gegen normale Bürger juristisch mit Beschlagnahmen von Eigentum vorgehen, wenn diese eine regierungskritische Meinung haben. Mir sträubten sich dann in der Schlußabstimmung die Haare als ich sah, daß bei diesem Antrag 45 Kolleginnen und Kollegen mit Ja und nur fünf mit Nein stimmten.

censuur

Hier is het meest recente document over dit onderwerp te vinden: (volledige tekst download PDF).

We hebben geen protocol kunnen achterhalen wat er nu werkelijk geregeld wordt, maar waar rook is is vuur, en we kunnen – Brussel kennende – er dan ook met gemak van uitgaan dat de door Voigt beschreven praktijken doorgevoerd gaan worden.

Uit een aantal berichten hebben we wel vernomen dat er binnen Europa overeenstemming is bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4).
U bent alvast gewaarschuwd.

Onze * proest* volksvertegenwoordigers in Den Haag en in Brussel lijken weinig belangstelling te hebben voor de privacy en veiligheid van de bevolking. Ook is de verwoording in diverse wetsvoorstellen dermate schimmig dat het voor velerlei uitleg vatbaar is.

De vraag is of dit allemaal wel in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat onteigenen waarover Voight sprak, daarvoor kan de overheid een beroep gaan doen op private ondernemingen [*], waarbij vooral kunstmatige intelligentie ingezet zal gaan worden. Overheden binnen de EU dwingen ondernemingen er toe op zoek te gaan naar niet alleen de financiering van criminaliteit (door politici graag in de overtreffende trap terrorisme genoemd) en naar de financiële voordelen die criminaliteit heeft opgeleverd (ook wel bekend als witwassen). Dat straks ook het inperken van de vrijheid van meningsuiting tot het takenpakket van o.a. de politie gaat behoren is nieuw, en George Orwell’s boek “1984” blijkt dan ook nog een milde versie te zijn van de huidige realiteit.

In de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, afgekort “Wwft”, staan financiële instellingen, met name banken, centraal. Het zijn zoals zo vaak de handlangers van de overheid. Banken hebben enorme monitoringsystemen beschikbaar, die zij ook commercieel te gelde willen maken, zeker nu zij binnenkort op grond van PSD2 hun gegevens moeten “delen” met nieuwe partijen in de markt. Vele andere soorten ondernemingen, van groot tot piepklein, moeten zich eveneens aan deze wetgeving houden, zie voor een mooi lijstje van ondernemingen.

censuur

Het is dus niet ondenkbaar dat er straks in gevallen van onwelgevallig nieuws de schrijvers ervan geconfronteerd worden met geblokkeerde bankrekeningen, beëindigde hypotheken, dat soort zaken. En ook de internet-informatiestofzuigers als Facebook en Twitter kunnen (en gaan) zorgen voor een actieve (belastende) bijdrage. Onze Zweedse minister Ollongren gaat niet voor niets met deze ondernemingen om tafel – of zou het zijn om te vragen hoe ons land net zo kapot gemaakt kan worden als Zweden?

De strijd tegen “nepnieuws” begint wat politici betreft dus aardig vorm te krijgen. De EU had al een werkgroep tegen Russische propaganda (daarbij verhullend dat de EU zèlf een grote producent van propaganda is), maar nu hebben ze in Brussel ook een “expertgroep” (bestaande uit 39 “deskundigen”) tegen “Fake News” opgericht. Qua samenstelling zien we er private ondernemingen uit de (a)sociale media, mainstream media, journalisten en wetenschappers, zoals professor Dr. Madeleine de Cock Buning, voorzitter van de groep.

De mensen die in die groep zitten – en politici – zeggen allemaal dat de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd moet zijn, “dus” moet er gestreden worden tegen nepnieuws. Ze menen er uiteraard niets van. Onwelgevallig nieuws moet worden uitgebannen, je moet de weldenkende burgers toch niet op andere gedachten brengen dan je zelf wilt?

Er is dus een deskundigengroep in het leven geroepen die nu nog niet eens weet wat “nepnieuws” is. Dat is namelijk de eerste opdracht voor de deskundigen: hun werkterrein definiëren. Dat komt vast wel goed met vertegenwoordigers van de mainstream media…..

Zij zullen zich in het begin ongetwijfeld in een schemerzone bevinden. Zij willen zich namelijk bezighouden met onjuiste informatie, die niet per definitie tégen de wet is. Wat dat kan zijn? Nieuws waardoor de EU in een kwaad daglicht wordt gezet? Geruchten over het drankgebruik van de niet democratisch gekozen president van de Europese Commissie? Onthullingen van klokkenluiders of van Brexiteers?

We hebben eens gekeken wie er allemaal in de expertgroep zitten, en wat ons opvalt is dat het voornamelijk mensen zijn die zich links in het politieke spectrum bevinden, waarbij dan ook nog de onmiskenbare vingerafdrukken van George Soros gevonden zijn.

Neem bijvoorbeeld Sonja Schwetje van RTL, niet bepaald een kritisch media-imperium. Mevrouw is duidelijk pro-arabisch georiënteerd, en heeft zich bij haar vroegere werkgever N-tv (een Duitse Lügensender) schuldig gemaakt aan het verstrekken van nepnieuws.

Of neem Federico Fubini, een journalist die geschreven heeft voor Project Syndicate, Die Zeit, en Foreign Policy. Is tevens een board member van George Soros’ Open Society Foundations (’nuff said).

Of neem Claire Wardle, zij is executive director van First Draft, dat financieel gesteund wordt door (daar heb je ‘m weer) Soros’ Open Society Foundation en de Ford Foundation.
Of neem Kai Gniffke, baas van het propaganda-journaal “Tagesschau“ van de Duitse staatszender ARD, die de mist in ging met berichtgeving over Pegida. Of Olaf Steenfadt, van de door o.a. George Soros gefinancierde organisatie “Reporters sans frontières”.

We kunnen zo nog wel even doorgaan. In ieder geval: een uiterst bont gezelschap van “deskundigen”.

Zo. We zijn weer even opgestaan, nadat we op de grond vielen van het lachen…. expertgroep…. goed, we gaan verder met ons artikel.

De anti-witwas-trein met de vrijheid-van-meningsuiting-wagon dendert ondertussen door. Het maakt kennelijk niets uit of iemand er nog iets van snapt. Juristen in ons land vragen zich af of het medicijn niet erger is dan de kwaal – maar hun geluiden worden (uiteraard) door de politiek in de wind geslagen.

De “kop” van Udo Voigts video luidt: “EU will künftig Privatvermögen bei falscher Meinung beschlagnahmen!”

De nabije toekomst zal moeten uitwijzen hoe snel “nepnieuws” waarheid wordt.

[*] Er zijn nog meer overheidsactiviteiten op het gebied van Big Brother Is Watching You. Genoeg personeel of niet, de overheid gaat méér surveilleren door middel van de bevoegdheden op grond van de sleepnetwet (u weet wel, de wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben goedgekeurd en die de privacy van de burgers definitief de nek om heeft gedraaid). Meer informatie over de sleepnetwet is te vinden bij Bits of Freedom, de website geensleepnet en het dossier bij PILP.

[**] Wie dacht met bitcoins nog anoniem te kunnen betalen/handelen…. helaas: Reuters melde medio december vorig jaar dat de Europese Unie en wetgevers overeengekomen zijn stringente regels in te voeren om witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkómen, ook op bitcoin-beurzen, en tevens bij andere virtuele valuta’s.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.