Marrakesh

NEXIT WE ZIJN KEIHARD IN DE RUG GESTOKEN DOOR VN,EU EN MARK RUTTE

Het is een poosje stil geweest rond het Global Pact for Migration. Sinds de ondertekening van het onzalige document in Marokko in december is het pact van de voorpagina’s verdwenen. Dat is altijd een slecht teken, want meestal betekent dit dat de elite in de schaduw bezig is om hun agenda verder in praktijk te brengen. Een klein lichtpuntje is er nog wel geweest, want intussen is ook Brazilië weer uit het pact gestapt. Het is dus duidelijk dat steeds meer landen wakker worden als het gaat om de intenties die achter dit zogenaamde niet bindende pact verborgen gaan. Wij hebben steeds geschreven dat de bewering dat het pact niet bindend zou zijn een pure leugen is.

Intussen hebben we dat bevestigt gekregen. In de laatste weken is er een geheim document opgedoken dat is verstuurd door de juridische dienst van de Europese Commissie. In dit document wordt gezegd dat er plannen zijn om het pact voor alle landen te laten gelden, dus ook voor die landen die geweigerd hebben om het pact te ondertekenen, of de ondertekening in beraad hebben gehouden. Zoals gezegd; dit is een geheim document, maar de regering in Hongarije heeft het stuk laten lekken om iedereen te laten zien wat de plannen van de globalisten precies inhouden, en waar de reis heen gaat. Meteen na publicatie heeft de Europese Commissie gezegd dat de voorstellen in het document niet officieel zijn. Het zou alleen gaan om wat plannen waar over gediscussieerd kan worden. Eigenlijk allemaal heel onschuldig dus, als je de bureaucraten wilt geloven. Iets wat we natuurlijk niet doen.

Er zijn immers ook andere signalen die aangeven dat de elite wel degelijk van plan is om het pact aan alle landen op te dringen. Kort na de ondertekening in Marokko zei de Duitse regeringsleidster Merkel al in de Reichstag dat het pact voor alle landen zal gelden als de EU voor de plannen zou stemmen. Ook toen al maakte ze geen uitzondering voor de landen die hebben geweigerd om iets met het pact te maken te hebben. Dat er nu weer zoiets naar buiten komt geeft aan dat men nog steeds vastbesloten is om de plannen door te drukken, en dat hierbij de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de verschillende landen niet in de weg mag staan. We kunnen gerust zeggen dat dit weer een stap is richting de EU dictatuur.

De meeste landen maken zich niet druk om dit soort zaken, of accepteren het gewoon. Gelukkig dat dit in Hongarije anders ligt. Viktor Orban blijft herhalen dat zijn regering op geen enkele wijze aan de EU zal toegeven als het om migranten gaat. Hij weet dat hij op dit punt de Hongaarse bevolking achter zich heeft. Gelijktijdig is Hongarije vastbesloten de verborgen intenties van de EU en de globalisten naar buiten te brengen. Al weken loopt er in Hongarije een informatiecampagne met grote posters, die de bevolking waarschuwt dat de EU en George Soros van plan zijn om een nieuwe migrantengolf op Europa los te laten. Het zou dan gaan om migranten uit Afrika en het Midden Oosten. Volgens de Hongaarse regering zal dit via een nieuw visa systeem gaan, om de chaos die we in 2015 zagen te vermijden. Ook deze bewering wordt door de EU ontkend. Maar het plan past wel verdacht veel bij het migratie pact.

Immers het pact heeft de bedoeling om van illegale grensoverschrijding legale migratie te maken. Ook is er geen onderscheid meer tussen oorlogsvluchtelingen en economische gelukzoekers. Kortom; de poorten worden steeds verder open gezet. De problemen die dit oplevert zien we iedere dag, en dat zal in de komende tijd alleen maar erger worden. We moeten dus waakzaam blijven, en zoveel mogelijk laten zien waar de elite mee bezig is. Er zal een moment aanbreken waarop de Europese volkeren dit alles niet meer pikken. De vraag is alleen wanneer dit punt bereikt is.

Intussen schermen de regeringen steeds met cijfers die zouden laten zien dat het aantal migranten sterk is teruggelopen. Deze cijfers zijn niet correct. Ze geven alleen de asielaanvragen weer. Maar wat wordt verzwegen is, dat door de zogenaamde familiehereniging vele duizenden migranten Europa binnen trekken zonder ooit asiel aan te vragen. Zij komen dus niet in de cijfers voor. Het is een migrantenvloedgolf door de achterdeur. Hoe ver dit alles kan gaan zien we in Duitsland, waar sommige aanvragers meer dan 70 familieleden of vermeende familieleden via gezinshereniging laten overkomen. De kosten van dit alles komen voor rekening van de belastingbetaler.

Hoe arrogant de heersers met de eigen bevolking omgaan, zien we in een ander voorbeeld uit Duitsland. De coalitiepartij SPD, door sommige intussen ook wel de sharia partij genoemd, wil dat het zakgeld dat asielzoekers ontvangen drastisch wordt verhoogd. Dit terwijl steeds meer Duitsers onder de armoedegrens zakken. Als de verhoging door gaat zullen asielzoekers dubbel zoveel te bestreden hebben voor maaltijden, als bijvoorbeeld iemand met een uitkering. Het is dit soort onrechtvaardigheid dat er toe leid dat steeds meer mensen de hele Multi-Culti onzin de rug toe draaien. Dat wordt ook niet voorkomen door de toenemende censuur, die er op is gericht om alle kritiek op de massamigratie en de islamisering te stoppen. Als de woede groot genoeg is, helpt ook censuur niet meer.

Vaak wordt er gezegd dat mensen met kritiek niet met alternatieven komen. Dat klopt niet. We schreven eerder al dat gecontroleerde hulp in de herkomst landen de massamigratie kan indammen. Ook is er een programma voor remigratie nodig. Dit houdt in dat iedereen die geen zicht heeft op een permanente verblijfsvergunning, naar het land van herkomst terugbegeleid zal worden. Gelijktijdig zou ook de gezinshereniging beperkt moeten worden tot personen met een permanente vergunning, en alleen geldig zijn voor directe familieleden. Dit om de stroom van neven en nichten voor goed te stoppen. En natuurlijk moeten er weer echte grenscontroles komen. Alternatieven genoeg dus. Ook zijn het plannen die overeenkomen met de huidige wetten, zonder dat er grote veranderingen nodig zijn. Het probleem is alleen dat de globalisten die wetten weigeren te gebruiken of ze moedwillig breken. Ten koste van ons allemaal.

We blijven de ontwikkelingen rond het pact in de gaten houden, en zullen niet toestaan dat de elite opnieuw een rookgordijn opbouwt. Deze strijd gaat over de toekomst van Europa, onze toekomst! Daarom ook kunnen we ons niet veroorloven om deze strijd te verliezen. Dat zou pas echt het einde van de beschaving betekenen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.