axel vos

NEXIT NU! Europarlementariërs censureren het internet

In weerwil van massale protesten stemde een meerderheid van de leden van het Europees nepparlement voor de controversiële hervorming van het auteursrecht. Binnen niet al te lange tijd moeten er volgens de EU platforms nodig zijn om alle uploads door gebruikers op mogelijke inbreuken te controleren. De Europese Unie laat aan China zien hoe op de beste manier censuur kan worden uitgeoefend.

Het Europees nepparlement heeft vandaag de controversiële hervorming van het auteursrecht aangenomen (de uitgebrachte stemmen zijn hier te lezen – PDF). Het bevat een verplichting in artikel 13 voor online platforms om alle inhoud te filteren op mogelijke inbreuk op het auteursrecht. Een meerderheid van 348 EP-leden stemde vóór het censureren van het internet, terwijl 274 EP-leden in Straatsburg tegen stemden. Een motie om individueel te stemmen over het mogelijk schrappen van artikel 13 werd met een kleine meerderheid van vijf stemmen afgewezen.

De stemming werd voorafgegaan door een verhit debat. Terwijl conservatieve parlementsleden in het bijzonder aandrongen op de adoptie van uploadfilters, waarschuwde EP-lid Julia Reda dat de hervorming “de vrijheid op het internet verwoestte”. Het zal “een hele generatie beroven van het vertrouwen dat de politiek de belangen van het volk behartigt”.

Van de ongeveer 5 miljoen EU-burgers die een petitie tegen alleen al de uploadfilters hebben ondertekend, waren de 348 EU-politici in het Europees nepparlement niet onder de indruk. Integendeel. De rapporteur van het nepparlement, Axel Voss (CDU), sprak in feite van een “overwinning voor de democratie” in het licht van het besluit. Met zoveel politiek cynisme kan geen “internetmeme” in de wereld concurreren. Voss beweert dat de hervorming alleen betrekking had op “grote platforms die veel geld verdienden”. Hij heeft dus kennelijk geen benul waar hij mee bezig is geweest…..

Veel IT-deskundigen zeggen ook dat de normale gebruiker de verandering over het algemeen niet zal merken vanwege de nieuwe juridische situatie. Maar dat is precies waar het probleem ligt. De “normale gebruiker”, die alleen de video’s op YouTube, Facebook en Twitter bekijkt, zal in de toekomst niet veel meer zien – in ieder geval niet dàt wat de EU haar zal onthouden. Volgens artikel 13 van de hervorming moeten de platforms in de toekomst controleren of inhoud auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat wanneer ze worden geüpload. Zelfs als de technologie in staat zou zijn om echte inbreuk op het auteursrecht te onderscheiden (wat niet zo is), bijvoorbeeld parodieën of journalistieke rapportage, dan moet geautomatiseerd voorkomen worden dat de upload van “ongewenste inhoud” hoogst problematisch zou zijn.

Met de huidige stand der techniek leidt de schijnbaar verheven doelstelling, de vermeende bescherming van de auteursrechten, tot absolute chaos en zal er dus een ongekende golf van willekeurige censuur van het internet envooral alternatieve media plaatsvinden. Met de groeten van George Orwell!

Het gaat in de kern om het volgende:
#Artikel 13 : censureren wat u mag zeggen en zien
#Artikel 11 : censureren welk nieuw u mag lezen
U weet toch hoe fascisme werkt?

Het grootste probleem: Artikel 13: het Uploadfilter.
Uploadfilters zijn het meest controversiële onderdeel van de hervorming van het auteursrecht: volgens artikel 13 moeten exploitanten van internetplatforms elke afbeelding die is geüpload door gebruikers, elke geluidsopname en elke video, vóór publicatie controleren. Aan de verplichting kan alleen worden voldaan met filters die voor kleine providers erg duur zijn en moeilijk te implementeren terwijl op de grotere platforms vaak ten onrechte inhoud van het netwerk zal worden verwijderd. Uitzonderingen zijn alleen van toepassing op leveranciers die jonger zijn dan drie jaar en minder dan € 10 miljoen omzet draaien.


De juridische tekst is het resultaat van jarenlang touwtrekken en lobbyisme van vooral de grote mediabedrijven. De impuls voor de hervorming was een voorstel van de toenmalige EU Digital Commissioner Günther Oettinger, een CDU-politicus met goede contacten met lobbyisten en het bedrijfsleven.

Zelfs in het oorspronkelijke ontwerp heeft de Europese Commissie een duidelijk doel gesteld om de positie van rechthebbenden te versterken. Naast de uploadfilters bevat de wet die nu wordt aangenomen in artikel 11 ook een EU-breed aanvullend auteursrecht. Aan de andere kant zijn voorstellen zoals een recht op remix en genereuze vrijstellingen voor niet-commercieel gebruik van inhoud (“redelijk gebruik”) opgeheven.

De officiële lezing is dat de wet het intellectuele eigendom op internet moet beschermen. Het creëert een wettelijk kader voor grote bedrijven zoals YouTube waardoor “eigendommen niet kunnen worden gestolen”, menen voorstanders. De meeste conservatieve groeperingen in het Europees nepparlement steunden het wetsvoorstel.

Artikel 13 was vanaf het begin controversieel in het nepparlement, herinnerde het Poolse EP-lid Michal Boni van het conservatieve platform voor burgerrechten. De filters zijn niet in staat onderscheid te maken tussen legitiem en illegitiem gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud – en vormen daarom een gevaar.

axel vos
2019-03-26 12:22:17 Rapporteur on copyright Axel Voss takes part in a voting session on modifications to EU copyright reforms at the European Parliament in Strasbourg, France, March 26, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

Dit is Axel Voss, 55 jaar, sinds 2009 in het Europees nepparlement. Axel Voss houdt van zijn werk. Hij houdt er ook van (net als veel van zijn collega’s) de burgers in de EU hun rechten te ontnemen. Dat laat hij ook graag zien.

Bijzonder vreemde capriolen zagen we bij de Duitse regeringspartijen. De CDU-afgevaardigde Voss trok de kar voor de Vernichtung van het internet en negeerden de passage in het regeerakkoord met de SPD, die de filterplicht als “onevenredig” noemt. De Duitse minister van Justitie Katarina Barley stemde als een vertegenwoordiger van Duitsland in de Raad vóór de hervorming, maar haar partijcollega’s in het nepparlement stemden tegen. Echter, de CDU heeft aangekondigd – na druk uit eigen partij – dat de EU-richtlijn ten aanzien van het upload filter in de uitvoering niet moet worden opgenomen in de nationale wetgeving – een enigszins dubieus voorstel wat betreft de uitvoerbaarheid. Maar in ieder geval hou je de tegenstanders hiermee een poosje stil.

Gisteravond kwam de Frankfurter Allgemeine Zeitung met het bericht dat de Duitse CDU-minister Peter Altmaier een deal had gemaakt met de Franse regering de geplande uitzonderingen op artikel 13 in te trekken in ruil voor goedkeuring van de Nord Stream 2-gasleiding. Zo gemakkelijk worden kennelijk fundamentele grondrechten van de burgers “verpatst”.

De auteursrechtenrichtlijn is nu aangenomen, maar die moet nog steeds worden omgezet in nationale wetgeving door de parlementen van de lidstaten. Er zijn waarschijnlijk nog individuele “verbeteringen” mogelijk. Maar het principe is nu duidelijk: wie in de toekomst YouTube, Facebook en zelfs kleine platforms gebruikt, mag verwachten dat de inhoud ervan plotseling verdwijnt vanwege echte of louter vermeende auteursrechtinbreuken.

Vandaag is een deel van onze digitale vrijheid van meningsuiting door EU-parlementariërs verkwanseld ten behoeve van de content-industrie. Uit deze stemming blijkt dat lobbyen en de invloed van geld op de politiek de grootste bedreiging vormen voor onze hedendaagse democratie. In het EU-parlement hebben de winstbelangen van de bedrijven het voor het zeggen, zoals we al bij CETA hebben gezien.

Het zijn stuiptrekkingen van een falend systeem dat niet meer kan functioneren, of mensen iets goeds en nieuws bieden. Dit is de dictatuur van het Vierde Rijk in wording. Eén politieke entiteit die alle lidstaten en hun burgers controleert? Het moet onderhand toch voor iedereen duidelijk zijn waar het allemaal naartoe gaat.

Echter: democratie is de heerschappij van de burgers. Onze wapens in de strijd tegen de gekochte politiek worden transparantie, medezeggenschap en directe democratie genoemd. Iedereen kan met de verkiezingen voor het Europees nepparlement, in de tweede helft van mei, laten zien wat zij van deze censuurmaatregel vinden. En bovenal is er ook één simpele maatregel om een eind te maken aan het fascistische instituut wat de EU nu is: Nexit. NU!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.