nexit

NEXIT is de enige oplossing

Wat speelt de gereguleerde pers het spel toch braaf mee, als het gaat om de “verkiezingen” van een EU-parlement. Timmermans, van de bijna al overleden PvdA, onze nationale huilebalk heeft “gewonnen”. Was er sprake van een wedstrijd dan? Een EU-parlementariër kost per jaar € 2 ton belastingvrij en er staan 751 leden op de loonlijst. We hebben het dan over de “schadeloosstellingskosten” van een dood element van pakweg € 150 miljoen per jaar. En een lol dat ze hebben!

Beste mensen, als u op dit zwaar overbetaalde uitschot hebt gestemd, dan bent u de comateuze toestand nog niet voorbij. Het EU-parlement is een dood element met een logo ondertiteld met een dode taal.

Het mag toch bekend worden verondersteld, dat een EU-parlementariër geen bevoegdheden heeft? Pakhuizen vol ongekozen bureaucraten maken de dienst uit en stellen de regels op. Het miljardencircus rond die bureaucraten moet ons de indruk geven dat we hier praten over een “internationale democratie”, uniek in de wereld. Iedereen wauwelt zo langzamerhand iedereen na met hun “Europa”. Wij vragen dan altijd maar: “Is dat inclusief Rusland?”

De hypocriete Timmermans hebben we horen zeggen dat hij vindt dat hij teveel verdient….. U kunt het voor kennisgeving aannemen, meer niet. Om EU regels te veranderen is een taai en langdurig proces. Er kan zo maar een generatie overheen gaan, willen onze kleinkinderen de resultaten er van kunnen zien. Timmermans is en blijft een jankpot, nota bene namens u. Hij wil u laten geloven dat hij het emotioneel onverantwoord vindt zoveel schadeloosstelling uit uw portemonnee te ontvangen; hij huilt met u mee, dat u het even weet.

Het uittreden van Nederland (niet het “koninkrijk”) is onafwendbaar. Wij redden ons zonder “Europa” ook wel. Nexit is eigenlijk het uittreden uit het “koninkrijk”, een massale landverhuizing zonder uit je stoel te komen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

  • Iemand met een pensioen in de “heilstaat” Nederland heeft een gemiddeld inkomen van € 1700.- BRUTO per maand terwijl de veelbelover timmermans wegloopt met € 380.000.- per jaar ZONDER alle toeslagen die hem in zijn toch al zeer rijke achterwerk geschoven word, van de € 1700.- moeten ouderen nog eens de sociale lasten betalen alsmede de belastingen, timmermans betaald GEEN sociale lasten noch belastingen over dit inkomen net als alle 751 andere zelfverrijkers van brussel en/of Straßbourgh. € 380.000.- per jaar is € 31.666.- per maand oftewel € 7003.70 per week en is derhalve
    € 1005.29 per dag, een vergoeding om te reizen krijgt hij ook nog als hij Nederland privé bezoekt, € 0.19 ct per km en de reisduur worden betaald door u en ik. Zelf de bezuiniging preken en wijn zuipen, de burgers van alles beloven en na de verkiezingen ineens lijden aan de meest erge vorm van ALZHEIMER, edoch dat schijnt een bij politici/ca een erfelijke ziekte te zijn die overigens bij alle partijen voorkomt, Niet alleen de nederlandse politiek is zwaar ziek, ook de europese partijen lijden aan zware schijnbaar ongeneeslijke ziekte´s, de Nederlandse kiezer is al weer vergeten dat er een “arme invalide PvdA” staatssecretaris was die onze pensioenpotten naar Brussel wenste over te maken zodat ook andere gepensioneerden van Europa meedelen zouden kunnen van ONS GESPAARDE Geld, helaas voor weldenkenden een klap op hun hoofd dat NL voor deze partij ging die hen alles wil afnemen en de ouderen en uitkeringsgerechtigden die door rutte als PARIA´S werden weggezet, ALLEMAAL VERGETEN DUS.