rutte

Neoliberaal Rutte over pensioenen

Van een neoliberaal als Rutte mag je niet verwachten dat hij solidariteit bovenaan zijn prioriteitenlijst heeft staan. Toch toonde hij tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september 2016 een opmerkelijk gevoel voor de positie van jongeren.

Het blijkt dat Rutte zich zorgen maakt over de toereikendheid van de pensioenreserves. Hij vreest dat er in de toekomst geen pensioen meer is voor de jongeren. Dit, omdat de rente momenteel zo laag is. Nu heeft socioloog Prof. Paul Schnabel zich beklaagd over de onzin die ongestraft kan worden uitgekraamd in de media over pensioenen. Hij had het onder meer over Jan Mulder, die in DWDD volgens hem onzinnige uitspraken deed over dit onderwerp. Het is Schnabel kennelijk ontgaan hoe onzinnig de uitspraken van Rutte in feite zijn.

Waarom is dit het geval? De huidige reserves van de pensioenfondsen zijn van de huidige pensioengerechtigden. Een deel van die pensioengerechtigden bouwt het pensioen nog op en een deel zit in de uitkeringsfase. De pensioengerechtigden die nog in de opbouwfase zitten sparen nog voor hun pensioen. Als het rendement dat de fondsen maken en dat niet alleen afhankelijk is van rente op staatsobligaties laag is, dan moeten de premies worden verhoogd als je de pensioenaanspraken op niveau wil handhaven. Dit wil de overheid niet, want dan is er een loon en bedrijfskosten issue. Hogere premies hebben lagere netto inkomens en lagere bedrijfswinsten tot gevolg. Vooral dat laatste, dat moet niet gebeuren, want de bedrijfswinsten en dus de aandeelhouderswaarde zijn heilig voor neoliberalen. Daarom spreekt Rutte over solidariteit van de ouderen naar de jongeren en doet hij het voorkomen alsof aanvullende pensioenen zijn gebaseerd op een omslagstelsel.

Krol van 50plus lag met Rutte in de clinch over dit onderwerp. Hij refereerde in de Algemene Beschouwingen aan de reserve van 1.200-1.400 miljard euro, die opgeteld in de reserves van de pensioenfondsen zit en koppelde dit aan de absurditeit van de lage rekenrente. Tja, als je als premier op die manier tegengas krijgt dan is het ook een eitje. Het een heeft namelijk weinig met het andere te maken. Dat wat nu in de reserves zit is in het verleden opgebouwd door de pensioengerechtigden, die zelf premies hebben gestort en waarvoor premies zijn afgedragen door de werkgever. Het ontvangende pensioenfonds heeft deze premies belegd. Pensioenfondsen zoals het ABP en Zorg&Welzijn hebben daarop gemiddeld een rendement van 7-8% over de afgelopen 35 jaar geboekt. Geen centje pijn zou je zeggen. De pensioentoezeggingen gedaan aan de pensioengerechtigden en de gemiddelde ‘ levensduur’ na pensionering hebben tot gevolg gehad dat de reserves bij de fondsen – een enkele uitzondering daar gelaten – meer dan ruim voldoende waren om tot in lengte van dagen aan de verplichtingen te voldoen. Sterker nog, in de loop van de tijd vallen er steeds meer bedragen vrij omdat er meer ‘in de pot’ zat dan nodig was om aan de uitkeringsverplichtingen te voldoen. Daardoor wordt de ‘stille reserve’ van de pensioenfondsen steeds groter. Als het correct zou zijn geregeld, dan kwam het bedrag dat de pensioenfondsen hebben vergaard op basis van de premies van een deelnemer en de daarop behaalde rendementen geheel ten goede aan die deelnemer. Dit gebeurt niet. Sterker, iedereen wordt in de luren gelegd met de drogredenering dat het mis dreigt te gaan als er niet wordt gekort op de bestaande pensioenaanspraken. Laat staan dat er sprake kan zijn van een indexering van de pensioenen. Krol had erop moeten wijzen dat aanvullende pensioenen worden gevormd op kapitaaldekkingsbasis. Neoliberalen begrijpen heel goed wat kapitaaldekking inhoudt, maar in hun ogen is die dekking voorbehouden aan de happy few.

Het grootschalige gesjoemel van de overheid en van de werkgevers is dan nog buiten beschouwing gebleven. De overheid heeft in de periode na 1980 zo’n 30 miljard gulden aan de kas van het ABP onttrokken en de werkgevers hebben in de periode dat de pensioenen leken te bulken in de reserves een flink aantal jaren veel te weinig premies afgedragen. Door de crisis kwam ‘men’ tot de ontdekking dat de bomen niet tot in de hemel groeiden en werd De Nederlandse Bank als toezichthouder van de pensioenfondsen geïnstrueerd om de rol van strenge bovenmeester te spelen. Een rol die vooral voor de pensioengerechtigden zeer nadelig heeft uitgepakt.

Krol: Het stoort mij oprecht dat jongeren iedere keer opnieuw bang gemaakt worden dat er straks onvoldoende geld in de pensioenpotten zit. Laten we nou eens eerlijk zijn. Ten tijde van de crisis is de inhoud van de pensioenpotten verdubbeld, van 700 miljard naar 1.200-1.400 miljard. U praat over lage rekenrentes, maar die heeft de politiek vastgesteld onder druk van Europa. De werkelijke rentes van de pensioenpotten zijn vele malen hoger/ Er wordt nog steeds ieder jaar heel veel winst gemaakt. Het is dus volstrekt onnodig dat er gekort wordt, als wij de rekenrente aanpassen.

Rutte: De heer Krol leidt een partij en die heet 50Plus. Ik heb een heel ander beeld van 50-plussers dan de heer Krol. 50-plussers hebben in veel gevallen neefjes en nichtjes en vrienden onder de 50, heel vaak ook kinderen en kleinkinderen onder de 50 en zij willen dat die ook een goed pensioen kunnen krijgen. Kijk nou naar de feiten. Wat blijkt nou? De pensioenfondsen maken op zichzelf goede rendementen. Daar heeft de heer Krol volkomen gelijk in. Maar tegelijkertijd weten we dat de rente op dit moment zo laag is, dat de verplichtingen die met al die bezittingen moeten worden betaald ook duurder worden. Dat betekent dat als we zouden doen wat de heer Krol zegt, het nu allemaal uitgeven, de kans heel groot is dat jonge mensen in de toekomst geen pensioen meer krijgen. Ik wil de balans zoeken. Ik wil dat die generaties elkaar de hand blijven reiken en dat daartussen een brug geslagen blijft.

Coöperatie De Vrije Media UA gaat, als de leden de coöperatie daartoe in staat stellen, een stokje steken voor dit soort haast gênante discussies in de Tweede Kamer. Rutte wil graag naar de feiten kijken. Die gaat de coöperatie hem geven.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.