di. nov 29th, 2022
eu

De EU en verschillende Europese regeringen hielden maandag een Covid 19-donorconferentie en beloofden 7,4 miljard euro aan belastinggeld. Het geld gaat op een ondoorzichtige wijze naar organisaties die worden gefinancierd door Bill Gates en het World Economic Forum. Lange tijd moest Gates de VN en de regeringen geld geven om de wereld te kunnen regeren. Nu krijgt Gates geld van regeringen voor dat zogenaamde Global Governance. Grote ondernemingen nemen stap voor stap de wereld over.

We lazen op NOS.nl het volgende bericht:

Wereldleiders en goede doelen hebben bij een online conferentie vanuit Brussel het startschot gegeven voor een grootschalige inzamelingsactie. Vandaag werd al 7,4 miljard euro toegezegd voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en tests voor het coronavirus.
De ‘donormarathon’ is een initiatief van de Europese Unie in samenwerking met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Japan en Saudi-Arabië. De virtuele conferentie moest in eerste instantie 7,5 miljard euro opleveren voor de ontwikkeling van een betaalbaar vaccin tegen het coronavirus. Dat bedrag is net niet gehaald, maar de fondsenwerving gaat voorlopig door.
Nederland heeft 192 miljoen euro toegezegd, waarvan 50 miljoen euro voor de ontwikkeling van een vaccin en 42 miljoen euro voor onderzoek naar covid-19
.

De Europese Commissie hoopt dat meer landen, bedrijven en organisaties in de komende weken willen bijdragen. De Global Preparedness Monitoring Board, een onafhankelijke mondiale organisatie gesteund door de Verenigde Naties, heeft berekend dat de wereld ten minste 3 miljard dollar nodig heeft om een vaccin tegen covid-19 te ontwikkelen en te verspreiden.


De Europese Commissie heeft met een aantal regeringen nu dus een donorconferentie gehouden om de 7,5 miljard euro op te halen die volgens de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) nog steeds ontbreekt, zodat men adequaat kan reageren op de pandemie. Het initiatief kwam echter niet van hen. We lezen dat de Duitse federale regering schrijft dat ze deelneemt aan het historische “Global Response” -initiatief ter bestrijding van het coronavirus. In het persbericht staat het volgende:

Op 24 april 2020 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), samen met andere mondiale gezondheidsactoren en de Bill and Melinda Gates Foundation, het historische “Global Response”-initiatief om het coronavirus te bestrijden.

De Gates Foundation lanceerde op 24 april een initiatief, minder dan twee weken later hielden de EU en de regeringen een donorconferentie en droegen zij 7,4 miljard euro bij. Dit zijn reactietijden die nog nooit vertoond zijn. We weten het: de kop boven het artikel is misschien wat kort door de bocht, maar in essentie is het zo dat vele regeringen miljarden geven aan de initiatieven van de Amerikaanse miljardair – initiatieven die minder nobel zijn dan ze lijken.

De GPMB, waaruit het bedrag waaraan behoefte bestaat zou moeten komen, is een “onafhankelijke” instelling die de mate van paraatheid van landen en de wereldgemeenschap voor pandemieën beoordeelt en zou moeten bijdragen tot verbetering door de verantwoordelijken voor politiek te adviseren. Het is in 2018 opgericht door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die grotendeels wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, en de Wereldbank, die nauw samenwerkt met de Gates Foundation in verschillende instanties, waaronder de Better Than Cash Alliance. Voor de Gates Foundation zit de voorzitter van haar wereldwijde ontwikkelingsprogramma, Chris Elias, in het bestuur van de GPMB.

Het door de Gates Foundation bestelde belastinggeld wordt verdeeld over verschillende door Gates gefinancierde organisaties, zodat ze het volgens de filosofie van Bill Gates en het World Economic Forum doorgeven aan grote farmaceutische bedrijven. Deze filosofie zegt dat commerciële wereld de beste manier is om de wereld te verbeteren en dat je er goed geld mee kunt en moet verdienen.

De Duitse federale regering schreef verder in haar persbericht zeer vaag over wie het half miljard euro uit Duitsland, de 192 miljoen van ons land, het miljard uit de EU en de zes verdere miljarden uit de andere landen moeten worden verdeeld om de ontwikkeling van vaccins, de vervaardiging van medicijnen en immuniteitstests te subsidiëren

Veel van de ingezamelde fondsen gaan naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) en de Coalition for Epidemic Prevention Innovations (CEPI). Dit zal hun prestaties versterken.

GAVI zorgt voor vaccinaties in ontwikkelingslanden. Naast de Bill & Melinda Gates Foundation zijn de belangrijkste financiers de Wereldbank en de WHO.
CEPI is een brouwsel van een verzameling van de grootste multinationals, het World Economic Forum, en opgericht in Davos in 2017. De “Coalition for Emergency Prepardness Innovations” is bedoeld om de ontwikkeling van vaccins te versnellen om epidemieën te voorkomen en om een eerlijke verspreiding van vaccins te waarborgen. Naast de Gates Foundation zijn de stichtende leden de WHO, die zwaar wordt gefinancierd door Gates, en de Europese Commissie, die één lid naar de raad van bestuur stuurt. Onze eigen minister De Jonge heeft in april namens de nederlandse regering 50 miljoen van ons belastinggeld naar deze club overgemaakt. De maand april was trouwens voor ons land toch al een dure maand, omdat toen ook 100 miljoen belastingpoet naar de Wereldgezondheidsorganisatie was verscheept. Over de periode 2001-2020 zal onze overheid grofweg zo’n driekwart miljard aan het CEPI-eliteproject hebben overgemaakt.

In verschillende mediaberichten worden Unitaid en The Global Fund ook genoemd als ontvangers van donaties.

Unitaid is een door de WHO gevestigd fonds, dat wordt gefinancierd door de Gates Foundation en dat in grote hoeveelheden medicijnen koopt tegen gereduceerde prijzen, voor mensen in arme landen. Vervolgens geeft het de medicatie aan partnerorganisaties die ervoor zorgen dat ze komen waar ze moeten zijn en de prijzen in ontwikkelde landen niet kapot maken. De implementatiepartners zijn de Gates Foundation, Gavi en de Clinton Foundation. Unitaid helpt farmaceutische bedrijven effectief om de winstgevende monopolistische prijsdifferentiatie op basis van de solvabiliteit van klanten te maximaliseren.

Het Global Fund is opgericht met geld van de Gates Foundation onder auspiciën van de WHO en wordt nu voornamelijk gefinancierd door overheden. Het verdeelt geld aan arme landen zodat ze er medicijnen mee kunnen kopen. Een vertegenwoordiger van de Gates Foundation zit in het bestuur van de organisatie in Genève, die in de media het nieuws haalde door verschillende wanbeheer- en fraudeschandalen.

De presidente van de hulporganisaties Bread for the World en Diakonie Katastrophenhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel, sloeg de spijker op de kop toen ze zei dat hier publieke middelen stroomden zonder duidelijke mechanismen voor verantwoording. Ze noemde het “heel ongebruikelijk”. Je zou het ook een enorm schandaal kunnen noemen.
Het valt ook niet mee te achterhalen naar wie het geld zou moeten gaan. Misschien te ingewikkeld of te gênant? Feit is wel dat in de mainstream media vol op het orgel gegaan wordtmet lovende woorden over “de grote weldoener Bill Gates”.

Wat doen al deze door Gates gefinancierde en samenwerkende instellingen? Ze schrijven onder meer rapporten waardoor mensen zich het nodige zouden kunnen afvragen. Zo heeft de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) een jaarverslag voor 2019 uitgebracht, waarin allereerst de toonaangevende organisaties die de achtergronddocumenten voor het rapport hebben gecreëerd worden bedankt,zoals de Johns Hopkins University Center for Health Security, de World Bank en WHO. De Gates Foundation en met name de Duitse regerng worden bedankt voor de financiering.

We hebben eerder geschreven over de Event 201 Corona Pandemic Exercise, georganiseerd door de Gates Foundation en het Johns Hopkins Center in oktober 2019, en zijn vanwege de informatie die beschikbaar is niet verrast.

Even ter herinnering: voordat de Bill and Melinda Gates Foundation, samen met de Johns Hopkins University (waarvan we momenteel wereldwijd dagelijks infectiecijfers krijgen) in oktober 2019 de corona-pandemische oefening “Event 201” hielden, had het een studie van de Johns Hopkins universiteit, Nuclear Threat Initiative en Economist, gefinancierd. Het ging erom hoe voorbereid de regeringen van de wereld zijn op een pandemie. Hiervoor ontving het Nuclear Threat Initiative $ 2.250.000 van de Gates Foundation, vreemd genoeg opgenomen onder de rubriek “vaccinontwikkeling”, wat niet bepaald behoort tot de kernactiviteit van het Nuclear Threat Initiative. Het achteraf grappige resultaat was dat de VS het beste voorbereid waren op een pandemie tegen het einde van 2019 en Groot-Brittannië op de tweede plaats kwam. Nederland presteerde aanzienlijk slechter dan de twee, en ook Frankrijk. Wat de eindresultaten betreft niet echt geslaagd, maar wel frappant – zoals we eerder schreven – dat relatief kort na deze testcase het coronavirus bij de “nieuwe vijand” van het Westen, China, de kop opstak.

Iedereen die heeft gehoord van de Pandemic Preparedness Index, die het Johns Hopkins Center samen met het Nuclear Threat Initiative en met veel geld van de Gates Foundation heeft opgericht, zou misschien een beetje verbaasd kunnen zijn dat deze studie over de wereldwijde Pandemic Preparedness, die minstens $ 2,25 miljoen gekocht heeft, In het jaarverslag van de Preparedness Monitoring Board  niet wordt genoemd. Wie daarin informatie denkt te vinden over het Nuclear Threat Initiative, komt bedrogen uit.
Overigens, maar dit terzijde: ons eigen RIVM baseert zich op gegevens die verzameld worden door deze “universiteit”.

Maar een achtergrondnota van het Johns Hopkins Center for Health Security dat de GPMB heeft laten uitvoeren, wordt genoemd en heet: “Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen Pandemic” en werd in september 2019 gepubliceerd, een maand voordat Johns Hopkins de Pandemic Preparedness Index samen met het Nuclear Threat Initiative openbaar maakte.

In feite komt het Nuclear Threat Initiative in de achtergrondnota wel voor, maar slechts één keer in de dankbetuigingen aan mensen die beschikbaar waren voor gesprekken met deskundigen, en eenmaal wordt vermeld dat het Nuclear Threat Initiative samen met het (door Gates gefinancierde) Center for Global Development bij de in München in 2019 gehouden Security Conference een simulatieoefening hielden die reacties simuleerde op een opzettelijk vrijgegeven virus. De gezamenlijke studie over Pandemic Preparedness wordt ook hier weggelaten.

Als je op dit moment zo’n groot en duur wereldwijd onderzoek doet naar het kernthema van het achtergronddocument dat je bij een partner hebt besteld, en je presenteert die partner dan alleen als iemand met wie je ooit deskundige gesprekken had, dan is dat een misleiding. De opdrachtgever wordt zeker niet misleid, want daarachter zit Gates, die sowieso alle betrokkenen en hun studies financiert. Het moet dus bedoeld zijn om het publiek en mogelijk de regeringen buiten de Verenigde Staten te misleiden.

De reden zou kunnen zijn dat in het achtergrond-document het Johns Hopkins Center for Health Security het heel erg gaat over opzettelijk vrijgegeven virussen en de reacties daarop, en het Nuclear Threat Initiative is een organisatie die alleen geïnteresseerd is in gezondheid als het gaat om biologische oorlogsvoering (BioWarfare) gaat. Het Johns Hopkins Center, Bill Gates, Event 201 en de andere instellingen en activiteiten voor de voorbereiding van pandemieën wou men mogelijk niet zo nauw in verband brengen met biologische oorlogsvoering, dus lieten ze het Nuclear Threat Institute liever buiten beschouwing. Dit is natuurlijk maar één van de vele mogelijke speculaties.

Tenslotte: in de corona-crisis is miljardair Bill Gates in het openbaar verschenen als vaccinactivist. De teneur: een vaccin is de oplossing, het is slechts een kwestie van implementatie. Volgens Gates zou de G20 nu “de logistiek van een wereldwijd immunisatieproject moeten afhandelen”. Er lijkt weinig belangstelling te zijn voor verdere discussies en mogelijke alternatieven. De tijd dringt en politici hebben het volste vertrouwen in Gates, die het gevaar van een pandemie immers al vroeg inzag en daarom toch weet wat er te doen staat?

Een vaccin zal ongetwijfeld worden gemaakt, en het lijkt ons voor de hand liggend dat de farmaceutische industrie daar flink aan gaat verdienen (vooral als het een jaarlijkse toediening vereist). Wat dat betreft is het vaker gebeurd: deze industrietak wordt door overheden voorzien van bakken met geld, ontwikkelt een vaccin, patenteert het waardoor vervolgens de geldschieters nog eens extra gepakt worden. Misschien zinvol om politici, voordat zij in functie benoemd worden, eens getest worden op hun intelligentie en oprechtheid?

Het is de moeite waard om zelf naar Bill Gates te luisteren over het doel van zijn vaccinatie-activisme. Tijdens een TED-gesprek in 2010 – dus tien jaar geleden – zei hij over het CO2-probleem en een mogelijk onderdeel van de oplossing het volgende:

“6.8 miljard mensen leven er tegenwoordig op de wereld. Dat loopt op tot ongeveer 9 miljard. Als we het echt goed doen met de nieuwe vaccins, gezondheidszorg en gezinsplanning, kunnen we dat aantal misschien met 10 of 15 procent verminderen.”

Hij zegt in feite dat vaccinatie- en gezondheidsdiensten in verband met menselijke voortplanting kunnen bijdragen tot een bevolkingsreductie, wat op zijn beurt helpt om het klimaatprobleem op te lossen, zij het in beperkte mate. Nu zijn er verschillende standpunten over deze verklaring, die hier niet verder zullen worden besproken. Men zou het er echter over eens kunnen zijn dat dergelijke stappen alleen mogen worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken personen en met hun uitdrukkelijke toestemming. Dit omvat vooral ook volledige informatie over de gevolgen en risico’s van dergelijke interventies. Uit een eerder artikel op onze site blijkt dat dit niet het geval is bij de projecten van de Bill and Melinda Gates Foundation en de door hen gefinancierde instellingen en overheden.

Door de veelal tegenstrijdige berichten en “wetenschappelijke feiten”, die dan ook nog dagelijks veranderen, kunnen wij ons voorstellen dat steeds meer mensen de “corona-pandemie” beschouwen als een voorwendsel voor het afnemen van rechten van het individu, voor misschien zelfs wel de invoering van een fascistische wereldregering. Is het toeval dat het Duitse “nieuwsmagazine” Der Spiegel (dat op de sponsorlijst van de Gates-stichting niet ontbreekt) op 19 maart pleitte voor een “wereldregering”?

Hoe komt het toch dat wij bij de huidige ontwikkelingen (kwetsbare ouderen die het nieuwe normaal niet willen en dan nog liever sterven, een anderhalve-meter-samenleving waarbij mensen bijna geen sociale wezens meer zijn, het invoeren van biometrische ontwikkelingen voor en bij het individu, de 2020-versie van de endlösung van ouderen in verpleeghuizen, het bewust blootstellen van verzorgend personeel aan besmette patiënten en het kapotmaken van het midden- en kleinbedrijf ten faveure van de multinationals, om maar wat te noemen) steeds vaker moeten denken aan de film Soylent Green? Misschien is het enige verschil nog dat in de film de overledenen terechtkwamen in vuilniswagens, in plaats van koelwagens….. Over deze nieuwe samenleving binnenkort een artikel.

Een meer kritische benadering van de Gates Foundation en haar activiteiten, evenals gedegen informatie over de huidige ontwikkelingen, vooral in de combinatie van vaccinatie-activisme, gezinsplanning, digitale identiteit, een cashloze samenleving en uitgebreide controle en monitoring van burgers, zou zeker op zijn plaats zijn.

3 gedachte over “Nederlandse regering doneert honderden miljoenen aan Bill Gates”

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.