nederland

NEDERLANDERS WILLEN ANDERE IMMIGRATIEBELEID DAN REGERING

Minister-president Mark Rutte | VVV | zei recentelijks dat immigratie een speerpunt wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Kiezers zijn het daar niet mee ens. Volgens hun zijn er belangrijkere thema’s waar de politiek aandacht aan moet besteden, maar politici spraken zich de afgelopen weken wel volop uit over immigratie. Zo zei minister Hugo de Jonge | CDA | dat immigratie beperkt moet worden. Hij benoemde daarbij heel nadrukkelijk ook arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Op dit moment mogen mensen in de meeste Europese landen vrij reizen en werken. Eind 2019 pleitten de ChristenUnie en de SP al voor werkvergunningen binnen de Europese Unie.

Een meerderheid, namelijk 57%, van de Nederlanders zijn voorstander van zulke werkvergunningen. Bij bijna alle partijen is de grootste groep kiezers voor werkvergunnningen. Van de PvdA is dat 48%. De kiezers van de pro-Europa partij D66 zijn verdeeld, namelijk 47%. Alleen GroenLinks-kiezers steunen met 33% het voorstel niet. De andere partijen die voor het instellen van werkvergunningen zijn Forum van Democratie en de Partij van de Vrijheid met 71%, de SP met 64%, het CDA met 60%, ChristenUnie met 56%, de VVD met 54%.

Arbeidsmigratie binnen de Europese Unie hoeft volgens veel kiezers niet geheel aan banden gelegd te worden: De meesten zijn van mening dat als ze nodig zijn, bijvoorbeeld in de kassen dan is het juist handig. Maar nu zijn het er teveel terwijl Nederlanders werkloos zijn volgens de kiezers. Daarom zijn werkvergunningen juist perfect volgens velen. De werkloosheid in Nederland valt wel mee maar eerder is gebleken dat landgenoten niet alle aangeboden werk willen doen. Velen zetten wel vraagtekens bij de uitwerking van dit plan. Ze denken dat het er niet gaat komen omdat het indruist tegen de kernwaarden van de Europese Unie. En de Oost-Europese landen zullen hier zeker tegen gaan stemmen. Ook zijn er velen die het belangrijker vinden dat de lonen gelijk getrokken worden. En dat lijkt mij de beste oplossing.

Het CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun uitzetting, vervolgd moeten kunnen worden. Hoewel veel politici het hier niet mee eens zijn, steunen kiezers dit plan en vinden dat het niet meewerken aan je uitzetting, bestraft moet worden.

Opnieuw steunen alleen GroenLinks-kiezers dat plan niet. Mensen die PvdA zouden stemmen, staan wel achter deze vorm van strafbaarstelling van illegaliteit. Opvallend, want in 2014 schrapten toenmalig coalitiepartners VVD en de PvdA het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen omdat de PvdA dat wilde. Wel schrijven veel kiezers dat vooral het aanpakken van landen die mensen weigeren, belangrijk is. Waarmee woedt niet benoemd.

De percentages van voorstanders zijn als volgt: Partij voor de Vrijheid met 98%, Forum vn Democratie voor met 95%, VVD met 95%, 50Plus met 92%, CDA met 86%, SP met 74%, D66 en ChristenUnie met 66%, Partij voor de Dieren en PvdA 61% en GroenLinks met 31%. Opvallend is wel dat slechts een derde van de kiezers van GroenLinks voor bestraffing zijn. Blijkbaar vinden tweederde van de GroenLinks kiezers dat uitgeproceerde asielzoekers zich niets hoeven aan te trekken van uitspraken van de Nederlandse rechtbanken.

Dat de meeste kiezers een harder immigratiebeleid voorstaan, betekent niet dat oorlogsvluchtelingen niet welkom zijn. De meesten zeggen dat zij altijd of in de meeste gevallen naar Nederland mogen komen. De percentages voorstanders zijn als volgt: GroenLinks met 89%, D66 met 88%, ChristenUnie met 83%, PvdA met 79%, CDA met 64%, SP met 63%, Partij voor de Dieren met 59%, VVD met 55%, 50Plus met 42%, Forum van Democratie met 26% en Partij voor de Vrijheid met 11%. De kiezers van 50Plus zijn nogal verdeeld.

Het is beschamend dat de kiezers van Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid geen menselijk gevoel hebben om een herberg te zijn voor oorlogsvluchtelingen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.