28 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Nederland verzet zich in EU tegen geven meer rechten aan asielzoekers

asielzoekers

Volgens uitgelekte documenten, bericht EUobserver, verzet de Nederlandse regering tegen de aanname van nieuwe regelgeving in de EU over ‘vrijwillige terugkeer door afgewezen asielzoekers’ omdat zij daarmee mogelijk meer rechten zouden kunnen krijgen.

Nederland verzet zich tegen elk nieuw EU-rechtskader voor vrijwillige terugkeer van afgewezen asielzoekers, omdat het vreest dat het hen meer rechten zou kunnen geven.

“Het zou mogelijk meer rechten geven aan degenen die gerechtelijke procedures hebben uitgeput en geen recht hebben om in onze landen te blijven”, zei de regering in een uitgelekt intern EU-document van 9 september en ingezien door EUobserver.

De Nederlanders zeggen dat elk voorgesteld wettelijk kader het ook moeilijker kan maken om mensen te dwingen terug te keren. “Bovendien doet het afbreuk aan de hoofdregel dat landen hun burgers moeten terugnemen”, zei het.

Het document is een bijlage van het secretariaat-generaal van de raad, die de lidstaten vertegenwoordigt.

Het vroeg 16 lidstaten plus Liechtenstein om hun standpunt uiteen te zetten over de rol van het EU-grensagentschap Frontex bij de terugkeer en re-integratie van mensen. Ze leken allemaal ondersteunend, en sommigen hoopten een groot deel van de terugkeer- en re-integratieprogramma’s over te dragen aan het in Warschau gevestigde bureau.

“Frontex wordt het terugkeerbureau van de Europese Unie”, zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, eind april.

Het volgt ook de plannen die Schinas in april presenteerde om het aantal vrijwillige terugkeer te versnellen en te verhogen. Het voorstel, dat bekend staat als de “EU-strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie” (Errin), heeft tot doel bij te dragen tot de totstandbrenging van een gemeenschappelijk EU-systeem voor terugkeer.

Onderdeel van het nieuwe systeem is het instellen van een “terugkeercoördinator” als onderdeel van het in september vorig jaar voorgestelde migratie- en asielpact van de EU.

Schattingen suggereren dat ongeveer een derde van degenen die een opdracht hebben gekregen om terug te keren, daadwerkelijk het EU-grondgebied verlaat, een cijfer dat de lidstaten graag willen verhogen, waarbij Frontex een leidende rol speelt.

“De overname van Errin door Frontex heeft een groot potentieel en zou de hoogste prioriteit moeten hebben”, zei Oostenrijk in het document.

“Het mandaat van Frontex moet in dit opzicht ten volle worden gebruikt”, zei Finland, en merkte op dat het agentschap de re-integratiecontracten zou moeten beheren.

“We moedigen Frontex aan om zo snel mogelijk een oproep voor dienstverleners te lanceren”, zei Duitsland, wijzend op een zomerdeadline van 2022 om het agentschap volledig operationeel te krijgen op het gebied van terugkeer.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.