Nederland, jihadland: NCTV waarschuwt voor grootschalige islamistische indoctrinatie van onze kinderen

ISIS-terugkeerders

Een laks immigratiebeleid, een lui integratiebeleid, en een niet-bestaand beleid om ISIS-terugkeerders te isoleren… dan is dit inderdaad wat je krijgt: onze jeugd ligt momenteel onder vuur. Niet van geweren, maar ideologisch: van kwaadaardige jihadisten die hun hersenen proberen te vergiftigen.

Vroeger liepen kinderen gevaar als ze op straat speelden: misschien dat ze werden geschept door een auto. Of dat een vieze oude man ze naar z’n caravan lokte met de belofte een lolly te geven. Maar roekeloze automobilisten en listige kinderlokkers vallen in het niet bij het gevaar dat onze jeugd anno 2019 loopt. Want als deze radicale lui niet snel gestopt worden, slagen ze er in vele kinderhersenpannen voorgoed te vergiftigen:

“De terreurbestrijder stelt ook vast dat honderden kinderen in Nederland opgroeien in een jihadistisch milieu. Er zijn naar schatting enkele honderden jihadistische echtparen en tientallen gezinnen waarvan één ouder het jihadistisch gedachtegoed aanhangt.

Jongeren en kinderen zijn gevoelig voor propaganda. Salafisten verspreiden volgens de terreurbestrijder materiaal dat leidt tot ’antidemocratische en anti-integratieve tendensen’.”

VVD, stop met liegen over Brexit! Verenigd Koninkrijk doet het uitstek…

De enige die hier de laatste jaren echt werk van heeft gemaakt is Geert Wilders. Het probleem daarmee, is dat de PVV-stamvader slechts met de botte bijl gehakt heeft en geroepen dat je moskeeën moet sluiten, Korans moet verbieden en immigratie uit islamitische landen zo hard stoppen dat zelfs de vervolgde christelijke minderheden uit die plekken er niet meer bij mogen. Draconische aanvallen op de vrijheid van godsdienst.

Terwijl de oplossing zo duidelijk als wat is: deze lui, deze honderden gezinnen, moet het Nederlanderschap afgepakt worden. Die kinderen moeten bij pleeggezinnen worden ondergebracht en die ouders krijgen een enkeltje naar land van herkomst. Ook als ze tot de tweede of derde generatie behoren. Verder wordt het tijd om organisaties als Milli Görüs, Diyanet en de Moslimbroederschap op de lijst met verboden terroristische organisaties te zetten, zodat het Openbaar Ministerie sneller kan ingrijpen.

Hoe moeilijk kan het zijn?! Het is onze jeugd die in gevaar is, potdomme!

Linkse en progressieve partijen worden ingepalmd en er wordt hun een rad voor ogen gedraaid met een bepaald doel om een bepaalde agenda uit te voeren en de linkse ontkennende wegkijk-partijen hebben niet eens door dat er misbruik wordt gemaakt van hun naïviteit!

“Allianties sluiten met Westerse “progressieve” organisaties met vergelijkbare doelstellingen”

Manifest Moslimbroederschap Het project:

Netwerken met en het coördineren van acties met gelijkgestemde islamistische organisaties.
Het vermijden van open allianties met bekende terroristische organisaties en individuen om de schijn van “gematigdheid” op te houden.
Infiltreren in en overname van bestaande moslimorganisaties om ze op één lijn te stellen met de collectieve doelstellingen van de Moslim Broederschap.
Gebruik maken van misleiding om de voorgenomen bedoelingen van islamistische acties te maskeren, zolang dit niet tegenstrijdig is met de wetten van de sharia.
Het vermijden van lokale, nationale en globale conflicten met Westerlingen die op de lange termijn het vermogen om de islamistische machtsbasis in het Westen uit te breiden schade zouden kunnen berokkenen of die een negatieve reactie tegen moslims zouden kunnen veroorzaken.
Het opzetten van financiële netwerken om de bekering van het Westen te financieren, inclusief de ondersteuning door fulltime bestuurders en medewerkers;
Verkennen, gegevens verzamelen, en het opbouwen van capaciteit om gegevens te verzamelen en op te slaan.
Het opzetten van een controlesysteem om toe te zien op de Westerse media om moslims te waarschuwen voor “tegen moslims gerichte internationale samenzweringen”.
Het ontwikkelen van een islamistische intellectuele gemeenschap, inclusief het opzetten van studiecentra en belangenorganisaties, het publiceren van “academische” studies om de islamistische positie te legitimeren en de geschiedenis van de islamistische bewegingen te boek te stellen.
De ontwikkeling van een allesomvattend honderd-jaren-plan om de islamistische ideologie over de hele wereld te bevorderen.
Internationale doelstellingen afwegen tegen plaatselijke flexibiliteit.
Het creëren van uitgebreide sociale netwerken van scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen die de islamitische idealen zijn toegedaan, zodat moslims in het Westen constant in contact staan met de beweging.
Het betrekken van moslims die onze ideologie trouw zijn bij democratisch gekozen instellingen op alle niveaus in het Westen, inclusief overheid, NGO’s, particuliere instellingen en vakbonden.
Gebruik maken van bestaande Westerse instellingen tot ze kunnen worden overgenomen in dienst van de islam.
Het opstellen van islamitische grondwetten, wetten en beleid voor uiteindelijke ten uitvoerlegging.
Conflicten binnen de islamistische bewegingen op alle niveaus vermijden, inclusief de ontwikkeling van processen om conflicten op te lossen.
Allianties sluiten met Westerse “progressieve” organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
Autonome “veiligheidstroepen” organiseren om moslims in het Westen te beschermen.
Geweld ontketenen om de moslims die in het Westen wonen “in de stemming te houden voor jihad”.
Jihad-bewegingen in de hele islamitische wereld ondersteunen door preken, propaganda en financiële, personele en operationele steun.
Zorgen dat de Palestijnse kwestie wereldwijd een wig drijft tussen moslims en het Westen.
De bevrijding van heel Palestina uit handen van Israel en de oprichting daar van een islamitische staat tot een hoeksteen maken van het plan voor globale islamitische overheersing.
Een doorlopende campagne op touw zetten om onder de moslims haat tegen de joden op te wekken en elke discussie over verzoening of co-existentie met hen af te wijzen.
Het actief oprichten van jihad-terreurcellen in Palestina.
De terroristische activiteiten in Palestina verbinden met de wereldwijde terreurbeweging.
Voldoende geld inzamelen om de jihad wereldwijd voor onbepaalde tijd voort te zetten en te ondersteunen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.