rusland

NAVO: We worden een vieze oorlog in gerommeld

Het anti-Rusland sentiment in de westerse wereld – we kunnen gerust spreken van hysterie – valt terug te voeren op het streven van het Westen naar een militaire confrontatie met dat land. Een sleutelrol in dit geheel speelt de NAVO, terwijl in de lidstaten van dat “defensieve” bondgenootschap marionettenpolitici van Washington met oogkleppen op meewerken aan de ultieme militaire confrontatie: de Derde Wereldoorlog.

NAVO

Vandaag: hoe de NAVO vèrgaande stappen neemt om ten strijde te trekken tegen Moskou.

WNu de agressieve houding van de Amerikanen jegens Noord-Korea (voorlopig) iets is afgenomen gaat de NAVO door met het intensiveren van de voorbereidingen voor een oorlog tegen Rusland, de op één na grootste nucleaire macht in de wereld. Een artikel in het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel (uitgave 43/2017) – gebaseerd op een geheim NAVO-document – laat zien hoe ver de oorlogsplannen van het Westen gevorderd zijn. Het blad concludeert: “In gewone mensen taal: de NAVO maakt zich op voor een mogelijke oorlog tegen Rusland.”

In het document met de titel “Progress report on the Alliance’s Enhanced Deterrence and Defence Disposition” roepen invloedrijke militaire figuren op tot een belangrijke verhoging van de militaire mogelijkheden om een zogenaamd “Major Joint Operation Plus” uit te voeren.

Deze fraaie terminologie betekent niets anders dat er naar een oorlog wordt toegewerkt met de inzet van alle belangrijke militaire organisaties van de NAVO-lidstaten, ofwel de inzet van honderdduizenden soldaten. Der Spiegel: “De periode van het vredesdividend is voorbij, de commandostructuren van de Koude Oorlog keren terug.”

In het geheime rapport staat te lezen dat de NAVO in staat moet zijn om “quickly strengthen one or more threatened allies, underpin peace and wartime deterrence, and support allies in the event of an attack.” De mobilisatie van de noodzakelijke troepen vraagt om “robust military logistics and capabilities”. De communicatielijnen zouden moeten worden uitgebreid van Noord-Amerika naar de oostelijke en zuidelijke grenzen van het NAVO-bondgenootschap.

In het rapport staat specifiek dat, waar het gaat om het op grote schaal verplaatsen van militaire eenheden naar Oost-Europa, de NAVO onvoldoende is voorbereid, als gevolg van de afname van mankracht en middelen die voor buitenlandse missies moeten worden ingezet. Voor wat betreft de logistiek “the risks involved in rapid reinforcement is considerable”. De alliantie heeft een tekort aan materieel om tanks te vervoeren, via de weg en het spoor, opdat het front snel bereikt kan worden. De infrastructuur is niet ontworpen voor de zware tanks van het Duitse type 2Leopard 2.”

Verder wil het NAVO-document dat er twee nieuwe gevechtsgroepen worden geformeerd, bestaande uit 2.000 militairen.

De opdracht die die nieuwe gevechtsgroepen moeten krijgen is het organiseren van het verplaatsen (op grote schaal) van contingenten troepen langs de Russische grens, en het treffen van voorbereidingen voor een aanval op Rusland. Voorbereidingen worden trouwens al volop getroffen en Berlijn – de locatie van het commandocentrum in Duitsland – speelt een hoofdrol. Volgens Der Spiegel hebben er al gesprekken plaatsgevonden tussen hooggeplaatste militairen van Duitsland en de VS, begin october, kort na de verkiezingen.

Het eerste telefoongesprek tussen de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (CDU) en haar Amerikaanse collega James “Mad Dog” Mattis ging ook over het instellen van een nieuwe commando-eenheid. Dit betekent dat Duitsland, dat nauw betrokken is geweest bij de forse troepenuitbreiding over de afgelopen drie jaar, haar militaire stempel op de NAVO wil vergroten, en het zal dan ook niet lang duren dat het land een meer centrale rol zal gaan spelen bij de oorlogsvoorbereidingen van de NAVO. In tegenstelling tot wat Der Spiegel denkt, verwachten wij tegen die tijd ook een actievere rol van het Duitse leger.

We kunnen dus in de nabije toekomst getuige zijn van een nieuwe Duitse poging tot een opmars richting Moskou. Kennelijk weet Von der Leyen niet hoe dat de vorige keer is afgelopen.

Ook in Duitsland heeft de anti-Rusland hysterie grote vormen aangenomen, wat vooral te danken is aan politici en de mainstream media. Vooral de Duitse staatstelevisie meldt dagelijks berichten over de Russische agressie, en dat Poetin aanstuurt op een militaire confrontatie met Europa. We zien het bij de meeste partijen, en verrassenderwijs houden vooral de Groenen er een agressieve retoriek op na.

Een besluit over het oprichten van nieuwe commandostructuren is genomen op een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie, op 8 en 9 november in Brussel.

Het geheime NAVO rapport en het verslag in Der Spiegel zijn rechtvaardigingen voor te nemen voorbereidingen voor een oorlog, waardoor miljoenen levens in de waagschaal gelegd worden, en de mainstream media schilderen het af als een antwoord op de “Russische annexatie” van de Krim. Het is de wereld op zijn kop. Zoals bekend hebben de (meest Russische) inwoners van de Krim ervoor gepast te worden geregeerd door door het Westen geïnstalleerde neonzai’s, die dan ook nog hun spreektaal zouden verbieden. Een in de haast gehouden referendum gaf als uitkomst dat het schiereiland aansluiting wilde bij Rusland, en dat ook kreeg.

Geheel democratisch, in tegenstelling tot de gewelddadige coup in Kiev, waar de democratisch gekozen president verjaagd werd. De coup, waarover wij herhaaldelijk hebben geschreven, heeft de VS zo’n vijf miljard dollar gekost (inclusief alle voorbereidingen), maar het Westen heeft wel haar zin gekregen om vanuit Oekraïne extra dreiging te uiten richting Rusland.

Oekraïne, waardoor wij dankzij onze altijd lachende minister-president óók een oorlog in worden gesleept, is de facto al een lid van de NAVO, en wil (en moet) dat nog even via de officiële kanalen geregeld zien. Op 8 juni dit jaar heeft het parlement in Kiev in meerderheid (276 tegen 25) gestemd voor een wetsgeldig amendement dat dit voornemen de hoogste prioriteit geeft.

De consequentie van een NAVO-lidmaatschap voor de Oekraïne is dat de andere 29 lidstaten van de alliantie, onder verwijzing naar artikel 5 van de NAVO-statuten, verplicht zijn “to assist the party attacked by undertaking the necessary legal action, including the use of armed force”. Dat betekent dat al die landen, Nederland dus ook, ten strijde moeten trekken tegen Rusland.

Het idee van Oekraïense aansluiting bij de NAVO (en dus buitenlandse hulp bij een oorlog tegen Rusland) komt van de president van het Oekraïense parlement, Andriy Parubiy. In 1991 was hij mede-oprichter van de Nationale Socialistische partij, een partij gemodelleerd naar Adolf Hitler’s evenknie; hij stond aan het hoofd van de neonazi para-militaire formaties die in 2014 werden ingezet op het Maidanplein, onder uitvoerend bewind van de VS/NAVO, en de slachting bij Odessa; hij was ook hoofd van de Defensieraad en de nationale veiligheidsdienst, die, met het Azov Bataljon en andere neonazi-groeperingen, Oekraïense burgers met de Russische nationaliteit in het oosten van het land bestreed en doodde, samen met speciaal voor dit doel opgerichte en getrainde groeperingen. Een leuk heerschap, dat ook nog eens de klopjachten organiseerde op leden van de communistische partij, waarbij hun kantoren werden bestormd en de boeken werden verbrand, geheel in nazistijl. Deze Andriy Parubiy dus, die de rol van president van het Oekraïens parlement te danken heeft aan zijn “democratische bemoeienissen”, heeft toen samen met de Italiaanse voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, Laura Boldrini. de NAVO-variant bedacht van de illegale annexatie van de Krim door Rusland – en de gunstige uitwerking van artikel 5 voor Kiev.

Het hartelijke gesprek waarin dit werd besloten leidde tot de ondertekening van een memorandum van overeenstemming dat “de parlementaire samenwerking tussen de twee organisaties verder versterkt, zowel op politiek als op administratief niveau”.

Als we het dus goed begrijpen versterkt het dus de samenwerking tussen de Italiaanse Republiek, geboren uit het verzet tegen het nazi-fascisme, en een regime dat in Oekraïne een situatie creëerde die analoog was aan die welke het fascisme van de jaren twintig en het nazisme in de jaren dertig tot stand bracht. Het Azov-bataljon, waarvan het embleem is geïnspireerd door dat van het SS Dritte Reich, is opgenomen in de Nationale Garde, omgevormd tot een reguliere militaire eenheid en gepromoveerd tot de ranglijst van een regiment voor speciale operaties.

Het Oekraïne vandaag de dag is verworden tot een broeinest van herboren nazisme, midden in het hart van Europa. De afgelopen jaren zijn er neonazi’s Kiev binnengevlogen, afkomstig uit alle hoeken van de EU, inclusief Italië. Nadat zij getraind zijn en getest zijn voor militaire acties tegen de Russische inwoners van Oekraïne in Donbass, zijn ze naar hun landen van herkomst teruggekeerd.

Die kunnen later voor de NAVO nog goed van pas komen.

En met dat land, die leiders en dat bondgenootschap wil onze premier (we zien hem nog zó staan met zijn lullige inlegvelletje) graag samenwerken.

We hebben het vaker gezegd: de èchte aggressors in Oost-Europa zijn de VS en haar westerse slaven bondgenoten. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie, zo’n 25 jaar geleden, hebben de VS systematisch Rusland omsingeld, en in februari 2014 hebben zowel de Amerikaanse als de EU-regeringen een rechtse coup in Kiev gesteund en gefinancierd (tegen de pro-Russische president Janoekovitsj).

En nog steeds proberen politici dat goed te praten.

Het sprookje van een Rusland als een agressieve supermacht die haar kans afwacht om Oost-Europa binnen te vallen, wordt door het Westen inmiddels alweer wat jaartjes gebruikt om haar militaire apparaat uit te breiden en NAVO-troepen aan de Russische grens te stationneren. In 2014/15 breidde de NAVO haar “Rapid Reaction Force” uit tot 40.000 soldaten. dit zogenaamde “spearhead” stuurt “multinational battlegroups” met 1.000 soldaten aan, die gestationeerd zijn in de drie Baltische staten en Polen, en worden geleid door het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en de VS.

De NAVO wil al die gevechtsgroepen dus versterken. Der Spiegel schrijft dat het niet gezien moet worden als een reactie op de “Russische agressie” (in feite houdt niemand binnen de NAVO er rekening mee dat Rusland een NAVO-land zal binnenvallen), maar vooral toch als actieve voorbereidingen op een oorlog met Rusland.

We worden een vieze oorlog in gerommeld…… een Amerikaanse oorlog, waarbij Europa het slagveld wordt….. alleen mogen we het nú nog niet weten.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

 1. De Regering kan niet anders, dan buigen – en gehoorzamen. Alleen dan wordt vrede gegund.
  Wie tegenstribbelen, worden afgestraft, met oorlog bejegend.

  De totaal onaangekondigde afschaffing van de dividendbelasting toonde wel aan wie in ons land feitelijk de baas spelen. Genoemd werden m.n. (Koninklijke) Shell, Akzo-Nobel, Philips, Unilever.

  Als lid van de NAVO hebben we tegelijk de zeggenschap over de inzet van ons (eigen?) leger overgedragen aan de globalisten. Met de vorming van het EU-leger gaat dat nog tegen onszelf worden ingezet, als het de globalisten belieft.
  In ieder geval verplichten wij ons goeie geld naar kwade doelen te smijten – nog een rondje aankopen van de laatste generatie wapens voor massavernietiging. ‘Smart’ boms, ‘smart’missiles, ‘smart’lasers, ‘smart’robo armies, etc.
  Big Business, obscene winsten, totale corruptie – een geo-politieke prioriteit #1 voor USZA,
  vrede is de ergste nachtmerrie voor de corrupte oorlogsstokers:

  Top Secret Advanced Military Weapons (vid.):
  https://www.youtube.com/embed/AQoTzFtZ1t0
  http://www1.cbn.com/cbnnews/health/2017/october/freaky-future-how-humans-and-machines-will-merge-through-nano-devices

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.