28 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Nashville-verklaring Haatchristelijk homohaatpamflet

nashville

Wat zich met wederzijdse instemming achter de spreekwoordelijke slaapkamerdeur afspeelt, gaat -zolang er geen sprake is van dwang, intimidatie of misbruik- niemand iets aan. Ingewikkelder is het niet.

Dus ook de groezelige zelfbenoemde vertegenwoordigers van de intellectuele achterhoede van het Christelijk geloof dienen zich te onthouden van hun opvattingen aangaande gepraktiseerde homoseksualiteit. Wat een raar volk, die spuuglokken uit de Bible Belt. De manier waarop homoseksuelen en transgenders toegeven aan hun verlangens dient met klem van de hand te worden gewezen, schrijven de boegbeelden van achterlijk-gereformeerde stromingen als de Herstelde Gemeente In Gereformeerd Verband ofzoiets.

Dat haatpamflet, met daaronder de handtekening van honderden hooggeplaatsten onder de Bevindelijk Gereformeerden Van God De Heere, is een regelrechte schande. En wanneer een of andere lispelende ouderling uit de kop van Overijssel dat ondertekent, nou ja, dan lach ik er maar een beetje om. In de grotemensenwereld is zo-iemand van geen enkele betekenis. Maar wanneer de handtekening van Kees van der Staaij, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de haatgristenpartij SGP onder dat schotschrift prijkt, dan wordt dat anders. Net zoals ik vind dat er tegen de haatmoslims van DENK moet worden opgetreden, en net zoals ik het terecht vind dat de rechter zich buigt over uitspraken van Geert Wilders, dient ook de strafbaarheid van dit pamflet te worden getoetst. En daarmee dus van alle ondertekenaars, Kees van der Staaij incluis.

Trouwens, als ik God was, zou Ik niet wachten op zo’n jarenlang voortslepend rechtsproces. Nee, dan stuurde Ik een flinke handvol knalroze bliksemschichten vanuit de Hemelen nederwaarts, om degenen die met zo’n schotschrift Mijn naam belachelijk maakten fluks uit te schakelen.

Pats. Klaar.

Naschrift:
In de loop van de middag hebben de opstellers het haatmanifest van internet gehaald, maar deze is door ons(SDB) weer online gezet hier.(Nashvilleverklaring-Nederlands-definitieve-versie-met-naschrift). Dat heeft wel enkele consequenties. Door het verwijderen, is niet meer te achterhalen, wie wel, en wie niet het manifest ondertekende. Daarmee is nu iedere dominee en ouderling van onder meer de navolgende kerkgenootschappen verdacht van deze haatzaaierij:

Gereformeerde Gemeenten

Hersteld Hervormde Kerk

Christelijke Gereformeerde Kerken

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Protestantse Kerk in Nederland

Christelijke Gereformeerde Kerken

Gereformeerde Gemeente in Nederland

Vrije baptisten

Vrij Evangelische Gemeenten

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)

Hersteld Hervormde Kerk in Suriname

Vergadering van gelovigen

Vrije Oud Gereformeerde Gemeente

Gereformeerde. Bond Protestantse Kerk in NL

Het door de opsteller van het manifest wegmoffelen van de honderden ondertekenaars betekent dat alle betrokkenen die niet publiekelijk afstand nemen, kunnen worden geacht, het anti-homomanifest een warm hart toe te dragen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.