Naast Corona: de volgende Mexicaanse griep kan zo gevaarlijk zijn

 14 total views,  2 views today

Terwijl Covid-19 de wereld bezig houdt, komt er slecht nieuws uit China. Chinese wetenschappers hebben een nieuw type Mexicaanse griep ontdekt dat mensen kan infecteren.

Grieponderzoekers slaan alarm. Een nieuwe griepstam met pandemiepotentieel zou in de corona-tijd een nieuwe pandemie kunnen veroorzaken, die op zijn beurt zijn oorsprong vindt bij dieren, dit keer bij varkens in mestsystemen. Te midden van het schandaal rond de arbeidsomstandigheden in het slachthuis van het bedrijf Tönnies, de afsluiting in Gütersloh en de angst voor een tweede coronagolf, is het opnieuw een zoönotische ziekteverwekker die van dier op mens kan springen. Als de wereld momenteel de bron van de coronavirusinfectie bespreekt, bestaat er nu nog een ander gevaar dat de Mexicaanse griep zich van persoon tot persoon zal verspreiden. Het lastige is dat dit virus zich ook aanpast aan mensen en het aantal infecties snel kan katapulteren.

Nieuwe studie uit China

In een artikel dat maandag in het Amerikaanse tijdschrift PNAS is gepubliceerd, hebben wetenschappers van verschillende universiteiten in China een nieuw virus genaamd G4 geïdentificeerd. “Het G4-genotype van reassortanten voor de Mexicaanse griep heeft nu alle belangrijke kenmerken waardoor het een kandidaat is voor een grieppandemie”, schreef een groep Chinese grieponderzoekers in “PNAS”, een van ‘s werelds belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften.

Het Mexicaanse griepvirus komt terug

G4 is een modificatie van het H1N1-virus, dat in 2009 een wereldwijde pandemie veroorzaakte. De onderzoekers hadden van 2011 tot 2018 zeven jaar de tijd genomen voor hun onderzoek. Er werden 30.000 uitstrijkjes genomen van varkens in slachthuizen in tien Chinese provincies. Ze konden 179 verschillende varkensgriepvirussen isoleren, waarvan de meeste nieuwe soorten zijn die de afgelopen vier jaar bij varkens voorkomen. De studie was “een herinnering dat we constant het risico lopen op herhaling van zoönotische pathogenen en dat vee waarmee mensen meer contact hebben dan wilde dieren als bron van belangrijke pandemische virussen kunnen dienen”, aldus James Wood, directeur van de Afdeling Diergeneeskunde aan de Cambridge University in het VK. En de tests tonen aan dat zelfs immuniteit – door seizoensgriep – geen bescherming biedt tegen het nieuwe G4-virus. Volgens het onderzoek was een tiende van de varkenshouders besmet geraakt. 4,4 procent van de bevolking werd ook blootgesteld aan het virus. G4 wordt al als zeer besmettelijk beschouwd, zo ontdekten de onderzoekers uit experimenten met fretten. De nieuwe Mexicaanse griep veroorzaakt nog ernstiger symptomen dan andere virussen. Het virustype is besmettelijker. En het besmettingspotentieel voor mensen is groter. Bij dierproeven met fretten werd duidelijk dat G4 zich sneller verspreidt dan welke virusvariant ook door direct menselijk contact en druppelinfectie. En het was alleen in de laboratoriumtests dat dat de G4-variant significant sterkere griepsymptomen had veroorzaakt bij de geïnfecteerde dieren. De reden hiervoor is volgens de studie dat een van de cruciale bindingsplaatsen op het virusoppervlak molecuul hemagglutinine beter is aangepast aan de overeenkomstige aanlegplaats op menselijke cellen dan aan varkens- of vogelreceptoren. En het slechte nieuws voor de mens was dat de longepitheelcellen bijzonder goed prolifereerden tijdens celcultuurexperimenten in menselijke organismen.

Ondanks dat tot nu toe slechts een handvol mensen met nieuwe, opvallende varkensgriepvarianten in China zijn geïdentificeerd, zien de Chinese onderzoekers al de kiemen van een gevaarlijke epidemie die, net als Sars-CoV-2, pandemische proporties kan aannemen.

Het G4-influenza-genotype is zeer besmettelijk

De reden waarom het G4-influenzagenotype zo zeer besmettelijk is en snel overdraagbaar is, is dat het een nieuwe genetische combinatie is die voortkwam uit het H1N1-influenzavirus. Sinds 2009 verspreidden de H1N1-virusvarianten zich zowel bij de menselijke populatie als bij de enorme varkenspopulatie in de Volksrepubliek. In 2020 bleek uit de analyse van varkensmestbedrijven in tien Chinese provincies en de daaropvolgende laboratoriumexperimenten dat het G4-genotype eerdere virussoorten bij de vleesvarkens relatief snel veranderde. Oude virussoorten werden vrijwel volledig onderdrukt ten gunste van G4, dat voor het eerst werd geverifieerd in 2013.

Genetische mutaties maken de griep zo gevaarlijk

Het nieuwe H1N1-virusgenotype van het G4-genotype is ook verrijkt met zijn acht genen door extra, vreemde RNA-sequenties van virussen van vogels en mensen. G4 is dus een zogenaamde reassortant, dus nieuwe virusmengsels – en de varkens zijn de ideale mengbeker. Het varken is al jaren een beruchte ziektedrager voor griepvirussen. Slechte hygiënische omstandigheden en de steeds groter wordende fabriekslandbouw versnellen de verspreiding van het virus, niet alleen naar de varkensstapel, maar ook naar mensen, vogels en andere landbouwhuisdieren.

Steeds weer zijn het de genetische mutaties, d.w.z. de kleine genetische sprongen, die de virussen zo gevaarlijk maken. Dergelijke mutaties maken deel uit van vrijwel elke vermenigvuldiging van virussen en veroorzaken een verschuiving van de viruskenmerken. Het is precies dit drifteffect dat de genetische structuur verandert dat vaccins ook niet meer werken. In de nieuwe Mexicaanse griep ontdekte de studie dat de verandering in de genfragmenten bijzonder sterk is, de genetische sprongen bijzonder uitgesproken zijn en het risico dat in relatief korte tijd nieuwe virusvarianten kunnen ontstaan ​​die zowel genfragmenten van mensen, varkens en vogels bevatten. . Deze mix verhoogt vervolgens het risico voor mensen dramatisch. De reden hiervoor is dat in het ergste geval de specifieke kenmerken van verschillende griepvirussen bij elkaar worden gegooid. Dit leidt tot een verandering in de viruskenmerken – ook momenteel gevreesd. De “antigeenverschuiving” wordt versneld en het virus wordt genetisch en moleculair gemodificeerd zodat menselijke immuuncellen en antistoffen tegen griep het niet langer kunnen neutraliseren. Soortgelijke veranderingen in het virus veroorzaakten de Spaanse griep in 1918, de Aziatische griep in 1957 en in de jaren tachtig de Hong Kong-griep, die verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen. Deense wetenschappers hadden in 2017 al reassortanten gevonden met genelementen van de H1N1-varkensrib, vogelgriep en de “drievoudige” stam die in menselijke populaties circuleert op Europese varkensmestbedrijven. De “antigeenverschuiving” wordt versneld en het virus is zo genetisch en moleculair gemodificeerd dat menselijke immuuncellen en antistoffen tegen griep het niet langer kunnen neutraliseren. Soortgelijke veranderingen in het virus veroorzaakten de Spaanse griep in 1918, de Aziatische griep in 1957 en in de jaren tachtig de Hong Kong-griep, die verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen. Deense wetenschappers hadden in 2017 al reassortanten gevonden met genelementen van de H1N1-varkensrib, vogelgriep en de “drievoudige” stam die in menselijke populaties circuleert op Europese varkensmestbedrijven. De “antigeenverschuiving” wordt versneld en het virus is zo genetisch en moleculair gemodificeerd dat menselijke immuuncellen en antistoffen tegen griep het niet langer kunnen neutraliseren. Soortgelijke veranderingen in het virus veroorzaakten de Spaanse griep in 1918, de Aziatische griep in 1957 en in de jaren tachtig de Hong Kong-griep, die verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen. Deense wetenschappers hadden in 2017 al reassortanten gevonden met genelementen van de H1N1-varkensrib, vogelgriep en de “drievoudige” stam die in menselijke populaties circuleert op Europese varkensmestbedrijven. Aziatische griep in 1957 en Hongkong griep in de jaren tachtig, waarbij miljoenen mensen omkwamen. Deense wetenschappers hadden in 2017 al reassortanten gevonden met genelementen van de H1N1-varkensrib, vogelgriep en de “drievoudige” stam die in menselijke populaties circuleert op Europese varkensmestbedrijven. Aziatische griep in 1957 en Hongkong griep in de jaren tachtig, waarbij miljoenen mensen omkwamen. Deense wetenschappers hadden in 2017 al reassortanten gevonden met genelementen van de H1N1-varkensrib, vogelgriep en de “drievoudige” stam die in menselijke populaties circuleert op Europese varkensmestbedrijven.

Het coronavirus muteert niet zo snel als G4

Het coronavirus verandert ook zijn genetische structuur, wat het vinden van een geschikt vaccin zo moeilijk maakt. Variaties van Covid-19 die uit Europa worden geïmporteerd en die nu verantwoordelijk zijn voor nieuwe exponentiële cijfers in China en andere Aziatische landen, worden door wetenschappers precies als dergelijke reassortanten geïdentificeerd. Het coronavirus lijkt momenteel echter niet zo ingrijpend zijn genetische structuur te veranderen als de nieuwe Mexicaanse griep G4. Het is precies deze mate van mutatie en infecties bij de menselijke bevolking die het Chinese onderzoeksteam als een worst case vormen.

Mogelijkheid van een nieuwe pandemie denkbaar

Terwijl Covid-19 vooral ouderen treft en het sterftecijfer verhoogt, vormt G4 een bedreiging voor jongeren De leeftijdsgroep van 18-35 jaar met een hoger infectierisico is een precedent. Hoe verontrustend de bevindingen op dit moment ook zijn, de hogere pathogeniteit en virulentie als gevolg van het genotype G4 dat momenteel in het laboratorium is bepaald, is nog niet landelijk bevestigd. De overlijdensgegevens en ziekteverloop die direct verband houden met de nieuwe Mexicaanse griep zijn momenteel nog beheersbaar. Desalniettemin zien de Chinese wetenschappers geen reden in het PNAS-document om het gevaar te bagatelliseren en eraan vast te houden: de mogelijkheid van een nieuwe pandemie wordt momenteel gegeven.

Wat G4 bijzonder gevaarlijk maakt, is het aanpassingsvermogen aan de mens. De nieuwe mogelijkheid om snel wijzigingen aan te brengen, onderscheidt duidelijk de nieuwe Mexicaanse griep van oudere stammen. Tot dusver is het nog onduidelijk of er ook immuniteit voor G 4 is op een zodanige manier dat mensen de afgelopen jaren een soort kruisimmuniteit hebben ontwikkeld tegen eerdere virusstammen waardoor ze immuun zijn geworden voor de verschillende reassortanten. Het team van wetenschappers is ervan overtuigd dat dergelijke vormen van immunisatie bestaan, maar bij G4 is dit relatief onwaarschijnlijk. Terwijl adolescenten die zijn gevaccineerd tegen de veel voorkomende virustypes en die niet reageerden op de H1N1-virussen van het G4-type, zoals Corona, zijn het weer oudere en pre-zieke mensen die moeten vrezen voor het nieuwe varkensgriepvirus. De Chinezen zijn ervan overtuigd dat griepvaccinaties die seizoensbescherming bieden geen bescherming bieden. Alleen mensen die in 2009 in hun jeugd contact hadden met het oude H1N1-griepvirus waren beter beschermd.

Niet alleen varkenshouders worden getroffen

Wat als reëel gevaar wordt geïnterpreteerd, is het feit dat in empirische onderzoeken niet alleen de rechtstreeks getroffen varkensfokkers met G4 worden besmet door direct contact met de nuttige en vleesproducenten, maar ook met bevolkingsgroepen die geen direct contact hadden en het IgG al in hun bloed hadden – draag antilichamen. Dit is het echte probleem.

Covid-19, seizoensgriep en G4-varkensvirus zouden een worstcasescenario voor de wereld zijn

Als de angsten van de Chinese wetenschappers worden bevestigd, zou dit een nieuw horrorscenario zijn. Want als de volgende griepgolf in de herfst, afhankelijk van het seizoen, de wereld raakt, en de gevreesde tweede coronagolf binnenkomt en zijn agressiviteit terugkrijgt, neemt het aantal geïnfecteerde en dode mensen toe, kan de nieuwe Mexicaanse griep het aantal infecties wereldwijd dramatisch naar boven katapulteren. Het zou de “perfecte storm” zijn die epidemiedeskundigen in ieder geval als een realistisch en mogelijk scenario voor de komende herfst en winter opstellen. Seizoensgriep, corona en G4 zouden een ziektegerelateerd worstcasescenario zijn. De ziekenhuizen over de hele wereld, die al overweldigd zijn door de corona-epidemie, vooral in Italië, Frankrijk, Brazilië en de VS, zouden hun capaciteiten opraken.

China wil niet dezelfde fout maken die Corona heeft gemaakt

Tot nu toe, wanneer er een betrouwbaar en medisch veilig vaccin tegen Corona op de markt is dat eigenlijk alle klinische tests zonder twijfel heeft doorstaan, staat het nog steeds in de sterren. Met hun nieuwe onderzoek naar een mogelijke door G4 veroorzaakte pandemie gaan de Chinese virologen rond Honglei Sun, uitgevoerd door dierenartsen uit Beijing en het early warning center van de Chinese Science Academy, in ieder geval een informatieoffensief aan. Als het aantal gevallen momenteel nog klein is, is het, in tegenstelling tot de desinformatie tijdens de corona-uitbraak, beter dat de onderzoekers in ieder geval waarschuwen voor het gevaar. Niemand zou later moeten zeggen dat hij het niet wist. Dit is hoe de wetenschappers uiteindelijk willen dat hun studie wordt geïnterpreteerd, omdat één ding duidelijk is, ER GAAN MEER DODEN VALLEN EN HOU AFSTAND!.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.