Mythe van de gematigde moslim

islam

We moeten voor eens en altijd dit enigma tot rust brengen. Is “Matige islam” een illusie? Matige islam is een wig die de deur naar Jihad zal blokkeren, en ‘het kwaad zal zegevieren als goede moslims niets doen’. De overgrote meerderheid van de moslims zijn geen aanhangers van de radicale lijn. Maar omdat islamisten hun oorlog voeren onder de naam van de islam, ontvangen ze immense directe en indirecte steun van gewone gewone moslims. Het is deze steun van gematigde moslims die de jihadisten levend houdt.

islam

Misschien is het wishful thinking van niet-moslims om te geloven dat men een gematigde moslim kan zijn die niet deelneemt in enige vorm of vorm van de misdaden van de jihadist. Goedhartige Amerikanen, terecht moe van oorlogen, tonen hun tegenstand voor het gebruik van geweld in de strijd tegen de islamitische ideologie.

“Ik ben al tegen de volgende oorlog”, las de bumpersticker op een auto voor me. Ik wou dat ik de chauffeur kon vertellen dat de volgende oorlog al hier is; Islamisten voeren het uit in alle uithoeken van de wereld en “gematigde moslims” zijn het ofwel bewust ofwel niet, en ondersteunen hen. In ons conflict met jihadisten verwijten gematigde moslims het Westen, of kijken ze gewoon de andere kant op. Islam streeft ernaar om alles wat vrije mensen koesteren uit te roeien, inclusief het recht op vrijheid van meningsuiting.

Maar de islam is een religie van vrede en de grote meerderheid van moslims is geen partij bij enige plannen of acties van radicalen, dus claim academische experts, linkse journalisten en gehuurde islamitische apologeten. De bezwering van deze “autoriteiten” is het slaapliedje dat de mensen in een slaap van zelfgenoegzaamheid brengt. Want een gemiddeld vrij mens bezig met allerlei eisen aan zijn tijd en middelen, wil zich nauwelijks zorgen maken over de dreiging van de islam wanneer degenen die hij gelooft “in de wetenschap” nadrukkelijk beweren dat er hier niets te zien is. Sommige van deze voorstanders van de islam gaan zelfs nog verder door degenen die alarm slaan als racist, dwaasheden, hatemongers en nog veel meer te beschuldigen.

islam

Maar waar zijn alle vredelievende gematigde moslims die vermoedelijk in de overgrote meerderheid zijn? Moslims die zelf geen jihadist zijn, noch hen steunen? Ik en anderen hebben keer op keer een beroep op hen gedaan om op te staan ​​en de wereld te laten zien dat ze zich verzetten tegen fanatieke islamisten. Het is een kleine troost, zelfs als de meeste moslims geen fanatieke radicalen zijn, als ze niets doen om hun afgekondigde, niet-gewelddadige houding aan te tonen. Het is leerzaam te herinneren dat het altijd een minderheid is, en vaker wel dan niet een zeer kleine minderheid, die met groot succes een campagne van dood en vernietiging lanceert.

Het lijkt wishful thinking van niet-moslims om te geloven dat men een gematigde moslim kan zijn, gezien het feit dat de islam in zijn kern radicaal is. Een gematigde moslim zijn vereist dat de persoon expliciet afstand doet van veel van de gewelddadige, uitsluitende en radicale leerstellingen van de koran. Door dit te doen, geeft het individu zijn eigen doodvonnis uit in islamitische landen en wordt het als afvallig veroordeeld. En als hij in een niet-islamitisch land woont, kan hij zelfs een fatwa op zijn hoofd verdienen.

Het is dodelijk, in elke confrontatie, om de tegenstander te beoordelen via zijn eigen mentale sjabloon, omdat beide sjablonen enorm van elkaar kunnen verschillen. Mensen in het Westen zijn eerder gewend aan relativistisch dan aan absolutistisch denken. Voor westerlingen variëren zowat alle zaken van zwart tot wit met een reeks grijze tinten tussen de twee polen in. Voor moslims daarentegen is bijna alles in zwart en wit en met vrijwel geen grijstinten. Het eerste type denken is typerend voor een meer volwassen geest, terwijl het laatste is dat van jonge kinderen en de minder verlichte.

Dit absolutistische denken is verankerd in de Koran zelf. Wanneer het uitgangspunt voor een moslim de expliciete fanatieke woorden van Allah in de Koran is, hebben de gelovigen geen andere keus dan letterlijk te gehoorzamen aan de dictaten of zelfs het volgende niveau van fanatisme te volgen. Goede moslims bijvoorbeeld, schudden vrouwen niet de hand, ook al verbiedt de Koran dat niet expliciet. Hoewel de koran bepaalt dat mannen over vrouwen regeren, nemen goede moslimmannen het op zich om vrouwen niet veel beter te regeren dan hun gedomesticeerde dieren te behandelen.

Alle extreme systemen werken buiten de beperkingen van checks-and-balances en volgens het principe van de negatieve feedback loop. Dat wil zeggen, als het eenmaal begint, wordt het extreme steeds extremer totdat het zichzelf vernietigt en het grotere systeem mee naar beneden neemt. Kanker is hiervan een voorbeeld. Het begint met slechts een paar cellen. Niet aangevinkt, de paar cellen blijven uitbreiden en stoppen alleen met de dood van de gastheer.

De fanatieke islam kan inderdaad een minderheid zijn. Toch is het een dodelijke kanker die uitgezaaid is door het hele lichaam van de wereld. Een urgente confrontatie van deze oprukkende ziekte is noodzakelijk om het hoofd te bieden.

Tientallen bloedvergieten van islamisten woeden momenteel in de wereld, geholpen en gesteund door een “gematigde moslim” meerderheid. De zogenaamde gematigde moslims, zelfs als ze al bestaan, zijn medeplichtig aan de misdaden van de radicalen door hen geld, logistiek en nieuwe rekruten aan te bieden of door simpelweg niet actief te confronteren en ondubbelzinnig afstand te doen van deze radicalen.

Zoals het geval is met kankercellen, is het de kwaadaardige minderheid die dodelijk is.

In het Duitsland van de jaren dertig waren bijvoorbeeld maar heel weinig mensen nazi’s en de meeste Duitsers ontsloegen hen als een stel koppige pummels. Het duurde niet lang voordat de koppige massa’s het hoofd koel hadden gemaakt en als gevolg daarvan verloren miljoenen mensen het leven.

De tentakels van de islamitische hydra zijn diep in de wereld doordrongen. De Egyptische Moslimbroederschap vormt een duidelijke bedreiging in Egypte. De Moslim Broederschap voert ook zijn dodelijke campagne uit via zijn tientallen gevestigde en functionerende vestigingen over de hele wereld.

De Wahhabi’s financieren duizenden madrassahs over de hele wereld, waar jonge jongens worden gehersenspoeld tot fanatieke voet-soldaten voor de petrodollar flush Saudis en andere emirs van de Perzische Golf.

De eind-van-de-wereld gelovigen van het bombastische Iraanse Khomeinisme zijn bezig met het vestigen van de Shi’a hegemonie in een boog die zich uitstrekt van de Golf van Oman tot aan de Middellandse Zee.

Al Qaida en tientallen gelijkgestemde jihadisten dragen meedogenloos hun barbaarse campagnes in Irak, Afghanistan, Pakistan, Kasjmir, de Filippijnen, de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, de Russische federatie, Somalië, Noord-Afrika en delen van Europa, evenals andere landen.

Ik blijf hopen dat de vermeende vredelievende gematigde moslims inderdaad de grote meerderheid zijn die zou opstaan ​​en hun kalmte en gematigdheid in actie tonen. Tot dusverre is slechts een zwak gemompel van dubbelzinnigheid het enige dat ik van deze mensen hoor.

Is “gematigde moslims” een illusie? Het enige levensvatbare alternatief voor vreedzame mensen met een islamitische achtergrond is daarom om de slavernij van de gewelddadige islam helemaal te verlaten en zich bij de mensheid te voegen.

Ik hoop en bid dat de kracht van vrijheid ook de achteruitversnelling verlaat en niet terugtrekt als reactie op de golf van de islam. Het is deze hoop die me ondersteunt bij mijn pogingen om de klaroen te blijven klinken.

Reacties

Reacties

10 thoughts on “Mythe van de gematigde moslim

 1. Waar de schrijver gelijk krijgt (hij heeft zeker een punt!) geldt dit evenzeer voor het christendom en judeïsme, aangezien ze diezelfde jaloerse bloedgod vereren. Er zijn echt niet veel verschillen tussen de bloedige wetten en dogma´s in die geschriften. Jezus maakt een uitzondering, door een hoger begrip, en transformatie van die bloedige, jaloerse vijandgod tot een vadergod, maar al sinds Paulus (Romeinse dubbelspion) wordt dat al weer teruggedraaid.

  De moslims vormen dus inderdaad geen uitzondering. Gristenen en zionistische joden zijn minstens zo erg!

  Soms lijkt het bijna een voordeel om analfabeet te kunnen zijn, want dan kan men al die onzin niet lezen!

  Maar ook dat werkt niet, want die goedwillende gelovigen hebben de neiging hun priester/ prediker veel te blind te vertrouwen.

  Een debat vanuit seculiere ratio (´verlichting´) heeft onze culturen voor honderden jaren behoed, de islam eenzelfde soort periode daarvoor, en ook in de joodse cultuur is er een sterke, en positieve bijdrage geweest in onze cultuur (van Erasmus tot Einstein, en hopelijk verder.)

  Maar het is inherent aan een fundamenteel foute, en spiritueel onjuiste groep van monotheïstische rerligies dat er elke keer fundamentalisme en jihadisme/ kruisvaarderschap (de joden laten liever anderen voor hen vechten) optreedt.

 2. rootman, de eerste paragraaf van je reactie is prima en ik kan het er merendeels mee eens zijn. Maar met de rest verkondig je diverse onwaarheden die mij weer eens nopen te reageren omdat het feitelijk religieuze disinformatie en propaganda is.

  =========

  rootman: De moslims vormen dus inderdaad geen uitzondering. Gristenen en zionistische joden zijn minstens zo erg!

  =========

  Nee, “gristenen” zijn niet “even erg”.

  Om te beginnen, WIE noem je “gristenen”? Op zich gebruik je een denigrerende term die christenen dienen te “obectiveren”, teneinde er een object, niet een mens, van te maken. Je bent dus duidelijk niet objectief.

  Laat ik voorop stellen dat ik noch christen ben, noch enige andere bestaande religie aanhang, maar wel in een “super bewustzijn” en metaphysische realiteit “geloof” (weet).

  Je eerste paragraaf was sterk, want je maakt een verschil tussen wat Jesus zou hebben verkondigd (zoals de mythe gaat), en wat diverse christelijke stromingen ervan gemaakt hebben.

  Feit is dat het NIEUWE Testament vrijwel 100 % pacifistsich is. Het enige greintje geweld dat er voorkomt namens christenen is in de vorm van Jezus die het er (eens) over heeft “een zwaard” te brengen aan zijn volgelingen, omdat het volgen van zijn boodschap tot conflicten zal lijden. Verder niets.

  Daarentegen staat het OUDE Testament bol van het meest extreme geweld, inclusief het (ritueel) offeren van de eigen kinderen (hetgeen het offeren van de kinderen van anderen natuurlijk des te meer onbelangrijk maakt). Maar dat is een JOODSE tekst! In die tekst wordt – eenvoudig gesteld – aan joden het bevel gegeven oorlog te voeren aan alle niet-joden. Het is enigzins abstract en absurd, maar tegelijkertijd tragisch expliciet.

  Christenen zouden zich in principe ver moeten houden van die tekst, maar ze is in de loop der eeuwen toch geintegreerd in het dogma van de katholieke kerk (ik meen – uit het hoofd – vanaf ca de 6e eeuw), en de protestantse.

  Hoe het verder ook zij, er is geen enkele christelijke NIEUWE Testament tekst te vinden die ertoe oproept niet-christenen te onderwerpen, te vernederen, danwel te vermoorden.

  Nee, maar neem dan de Koran en de Hadiths wat betreft geweld jegens niet-moslims, en zelfs moslims als ze vrouwen zijn en/of apostaat (afvallige)! Er is teveel om op te noemen. Zoek anti-islam sites om voorbeelden te zien. Ik zou hier een specifieke link kunnen geven, maar die zou als partijdig/vooringenomen kunnen worden weggezet, en er is niets beters dan het ruime aanbod te verkennen.

  Dus nee, ook al ben ik geen christen en meen ik dat het een enorme misvatting en manipulatie is, ik respecteer hoe integere christenen ermee omgaan en accepteer niet dat men christenen ervan beschuldigt even gewelddadig te zijn als moslims en/of joden. Het is niet in de verste verte te vergelijken.

  Evenmin kan ik het tolereren dat de Kruisvaart campagnes niets meer dan “zinloos geweld” zouden zijn geweest. Er zijn allerlei ingewikkelde machtstrijden in te vinden, maar ze hebben er wel degelijk toe bijgedragen de Islam uit Europa te weren, tot de 20e eeuw. Bestudeer de geschiedenis van “Al Andalus” (maar vermijdt de propaganda erover).

  Maar dat zijn allemaal feiten en geschiedenis die we dienen te vergeten, als het aan de huidige machthebbers ligt.

  Daarom moet er extra veel werk van worden gemaakt om de juiste feiten boven tafel te hebben, en discussies helder te houden.

  Overigens ben ik verbaasd dat in dit artikel niet één keer de praktijk van taqiya / taqiyya / takia (er zijn talloze schrijfwijzen) wordt besproken. Een moslim kan “gematigd” lijken, maar feitelijk een taqiya meester zijn.

  Er zijn heus wel gematigde moslims, maar dat zijn diegenen die de Koran (en Hadiths) niet goed hebben begrepen (of uberhaupt gelezen en bestudeerd)…

 3. Gristenen definieer ik als christenen die het zionisme hebben geadopteerd of fel steunen. De ergsten zijn de born again evangelicals, maar sinds het Vaticaans concilie is dit ook doctrine in de RK kerk. Het lekt eveneens langzaam door in de officieële protestante kerken. Gezien het grote belang van traditie in de officiële kerken is dit een generaties durend proces (wat op een bepaald ook weer zou kunnen omkeren). Maar met de huidige Soros-paus versnelt het wel. De enige kerken die nog niet door dit mind-virus zijn aangetast zijn de orthodoxe kerken, en uiteraard vele christenen die minder in de pas lopen.

  Takkiya komt in alle monotheïstische religies voor, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Bij de meeste vormen van taqqiya, ook de islamitische, gaat het voornamelijk om het weglaten en verdraaien. 2 voorbeelden uit het christendom : ´intelligent design´, een soort hybride evolutietheorie, in circulatie gebracht door Amerikaanse evangelicals, waarin beweerd wordt dat de aarde niet ouder dan 10 000 jaar oud is en evolutie door ´een God´ gestuurd wordt. Totale leugens, want ze geloven er zelf niks van: zij propageren indirect het verhaal van Adam en Eva, en een ´young earth´ van ca 5500 jaar. Een ander voorbeeld zijn de inspanningen van Segers van de christenunie om sexwerkers te ´redden´. Die zondige vrouwen interesseren hun totaal niet, zij willen een verbod doordrukken. Wat betreft het judeïsme hoeven we niet verder te kijken dan het motto van de mossad. Alle 3 hebben perioden van geweld en gematigdheid gekend. Verlichting heeft plaats in de culturen, en hun houding tov de religie (slechts 5 % van mensen zijn ècht religieus, evenals 5 % dat echt niet zijn, de rest leeft daartussen). De religies zelf worden niet verlicht; veranderen eigenlijk slechts door schisma´s.

  Het is dus belangrijk zeer kritisch te kijken naar achterliggende motieven bij elke bewering van vertegenwoordigers een van deze 3 takken van dezelfde religie. Maar er wordt niet altijd gelogen, en men kan dus niet zonder meer een agenda plakken op die uitlatingen.

  Mijn voornaamste bezwaar tegen de islam is dat het zo vreselijk on-sexy is! Maar ja, dat is een erg persoonlijke reden. Ik zie echter zelfs in de VS bij de christenen een sterke secularisatie. En zelfs in de 3e wereld! Geen sterke innerlijke kracht zoals in de middeleeuwen en renaissance om islamisering tegen te gaan. Daarom maakt het evangelisch cristendom (meer sekte dan religie) en het salafisme (een sekte en ketterij in de islam) zo´n opgang: sekten zijn een terugval en een primitiever antwoord op de religieuze behoeften van degenen die secularisatie niet actief, maar meer als kudde gevolgd hebben.

  1. Overigens is het NT in het christendom niet los te zien van het OT; dat hoort er net zo goed bij. En het NT sluit af met Openbaringen: een cryptisch, doch uiterst gewelddadig boek.

   1. rootman, ik zou nu uitgebreid op je post in kunnen gaan, met allerlei diepere lagen en externe links, maar daar zijn de discussies hier (op basis van kortlopende actualiteiten) te vluchtig voor, en in weze zou het dezelfde reactie moeten zijn als mijn voorgaande, want je blijftt eigenlijk op dezelfde argumenten zitten, doet wederom alsof het OUDE testament christelijk is (was dat dan het werk van CHRISTELIJKE auteurs?? Riep de mythische Jezus – en zoals het verhaal gaat – ooit op de boodschap van het Oude Testament over te nemen? NEE dus!!), en je maakt een absoluut onterechte vergelijking tussen de taqiya principes van moslims die in de Koran en Hadiths terug te vinden zijn (en waar Ayatollah Kohmeni een heel boek vol over heeft geschreven, om maar iets te noemen), met praktijken van bepaalde doorgedraaide christenen die je er met de haren bijsleept – principes en praktijken die NIET in het NIEUWE Testament terug te vinden zijn.

    Dus hier laat ik het bij.

    1. Als Johannes (de evangelist) en zeker Johannes (van Openbaringen) er niet waren geweest had je misschien een punt gehad.

     Maar dat evangelie is niks anders dan het herkauwen van eerdere evangelies, met elke keer herkauwen van passages en zoeken naar texten van profeten uit het OT die het ´voorspeld´ zouden hebben. Een zwakke oefening, voor wie het mij vraagt, maar wie maakt zich druk om mijn mening.

     Door incorporatie van dat 4e evangelie verweeft het NT christendom zich hopeloos met dat OT. Maar ook in de overige evangeliën is er nooit sprake van een breuk van Jezus met die traditie. Het enige originele is het begrip ONZE Vader, waardoor wij, net als de ´Mensenzoon´ (dus niet de ´zoon van God´), zonen en dochters van God kunnen zijn.

     Dat kostte Jezus dus zijn leven, door kruisiging.

     In de rest van het NT wordt dit al teruggedraaid, terwijl die andere Johannes in Openbaringen Jezus al weer als een wraakzuchtige Jaweh wegzet.

     1. Er is nooit sprake geweest van het verwerpen van het oude testament:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_canon

      (kijk maar naar : early christianity).

      Die canon was de eerste 2 eeuwen variabeler, met ook het evangelie van Thomas, Judas en nogal wat andere boeken. Waaronder de zgn ´gnostische evangeliëen´. Ook in het OT waren er boeken wel/ niet bij genomen. Veel ervan is erg cryptisch, pas vrij recent teruggevonden, en zonder de nu uitgestorven tradities die er wat chocola van hadden kunnen maken voor leken vrij nutteloos.

      Maar waar echt geen twijfel over bestaat is dat de harde kern (´de wet en de profeten´) vanaf het begin al van harte is overgenomen.

      Als dat al ooit de harde kern van het èchte judeïsme is geweest!

      Misschien had dat wel meer te maken met tempels, rituele dierenoffers, en hogepriesters.

      Er is dan wat voor te zeggen dat het oorspronkelijke judeïsme is beëindigd door de Romeinen met het verwoesten van de tempel, en dat 2 post-judeïstische toen-nog-sekten hebben overleefd: De christenen en de farizeéers, die beiden nog wat materiaal hebben toegevoegd ( NT en talmud), en hun eigen evoluties hebben ondergaan.

 4. [= reactie op rootman 28 mei 2019 at 18:16 – het is kennelijk niet mogelijk om deze reactie aan te doen sluiten erop, dus nu geplaatst op eraan voorgaande reactie]

  rootman, als we hier een discussie moeten gaan hebben over hoe de christelijke religie wel of niet gedefinieerd moet worden, dan gaat ze heel lang worden. En daar zijn nu juist al die verschillende stromingen voor.

  Feit is dat als het over islam en moslims gaat, jij de discussie erover steevast probeert af te zwakken en te ontsporen, met name door erop te wijzen dat christenen eigenlijk net zo erg, dan wel erger zijn.

  Aan komen zetten met hoe verschrikkelijk de verhalen uit het OT zijn is gewoon niet relevant voor het dagelijkse leven van de gemiddelde christen. Op z’n hoogst denkt deze zo nu en dan aan de 10 geboden (best suf, want die is in de OT versie feitelijk alleen voor Joden bedoeld – maar och, kniesoor die daar op let), en verder niet.

  Daarentegen als een moslim z’n vrouw slaat, of Theo neersteekt omdat deze de “profeet” zou hebben beledigd, dan heeft hij daar de instructies toe gehad rechtstreeks uit de Koran of een Hadith. Dit soort daden zijn voor moslims geen uitzondering. Voor de gemiddelde christen zul je een dergelijke parallel niet kunnen vinden.

  De geschiedenis van de religies in deze wereld is uiterst ingewikkeld, en nooit wat het lijkt. Zo is de christelijke religie ook ruim gebaseerd op de Oannes cultuur en de Egyptische, of is de Koran ruim gebaseerd op de Joodse Bijbel (het Oude Testament – zie het werk van Sami Aldeeb), om maar wat zaken te noemen.

  Verder zijn niet alle christenen oprecht christelijk, en niet alle moslims oprecht moslim.

  Dit artikel gaat in op de vraag hoe “gematigd” moslims zijn. Met woorden kan een rad voor de ogen worden gedraaid, dus is het soms beter om gewoon te kijken naar wat er te zien is. En dan constateren we dat er flagrante verschillen zijn als je een overwegend christelijke bevolking vergelijkt met een overwegend Islamitische bevolking, zowel gevoelsmatig, intelectueel, artistiek, als wat welvaart aangaat.

  Verder hebben moslims doorgaans een veel lagere gewelds-drempel. Het verschil met de christelijke bevolkingen is zelfs zo groot dat je nu overal in regios waar moslims oprukken ziet dat blanke autochtone jonge mannen nog maar nauwelijks in staat zijn behoorlijk te reageren als ze aan worden gevallen door een groep allochtonen. Gebeurt overal in Europa. Het is moeilijk te verdragen iemand te zien die zich in elkaar laat slaan, maar die beelden (en verhalen erover) zijn er meer en meer.

  Er is een CULTUREEL verschil dat belangrijke verschillen geeft in hoe men zich gedraagt binnen de groep of naar buitenstaanders toe. Wat moslims betreft is die zwaar bepaald door de Koran en de Hadiths, en die bevatten intructies voor dagelijkse omgangsvormen, die op gewelddadig of veraderlijk gedrag kunnen uitlopen. Dergelijke instructies zul je niet vinden in het NT.

  Een ander essetieel verschil is dat met name christenen enorm gewend zijn aan hervormingen, en het aanpassen van het geloof aan allerlei zaken. Op zich zit daar in de regel een politieke agenda achter, maar het laat zien dat men open staat voor verandering.

  Maar Islam is feitelijk niet te hervormen, vanwege de premisses ervan, o.a. het geloof dat de Koran direct door God is gedicteerd. Dat is de mening van experts zoals Sami Aldeeb, en ik zie dat ze gelijk moeten hebben.

  We zouden eigenlijk van al die religies af moeten, maar niet van het besef dat er meer is achter de vaak droevige realiteit van deze wereld. En dat is de moeilijkste hervorming die nog eens dient te gebeuren.

  Verder hoeft deze discussie niet te gaan.

 5. [We zouden eigenlijk van al die religies af moeten, maar niet van het besef dat er meer is achter de vaak droevige realiteit van deze wereld. En dat is de moeilijkste hervorming die nog eens dient te gebeuren.]

  Helemaal mee eens!

  Maar helaas zijn Michael Pence en Pompeo als radicale evangelicals zeer gevaarlijke, en uiterst machtige, kwalijke players.

  Helaas zijn de gevaarlijke christen- jihadis voorlopig dus helaas nog niet marginaal!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.