moslims

In de vorige afleveringen hebben we gezien hoe de instroom van migranten in Europa door de elite en haar handlangers, is gepland en deels al uitgevoerd. We zagen ook wat de kwalijke effecten waren van deze instroom in de verschillende landen. Verder hebben we kunnen concluderen dat de islamisten hard op weg zijn om een machtsbasis in Europa te bouwen, die het continent, ons continent, voorgoed zal veranderen. De instroom gaat intussen, in een wat vermindert tempo, nog steeds door, dus wordt het nu tijd om te kijken hoe het verder moet.

Op dit moment is aan alles te merken dat de elite van het westerse imperialisme het plan voor de bevolkingsuitwisseling gewoon wil doorzetten, wat de consequenties ook mogen zijn. We kunnen dit aflezen aan de politieke crisis in Duitsland waar men strijd voert over de vraag of afgewezen asielzoekers, en anderen zonder papieren en hoop op asiel, ongehinderd automatisch het land in mogen. De Beierse CSU wil de grenzen voor dit soort figuren dicht doen. Maar Merkel wil dat iedereen zomaar naar binnen kan blijven lopen. Ieder wel denkend mens zou natuurlijk voor de eerste optie kiezen, maar de stem van Merkel is de stem van de elite, en haar opdracht is om de instroom gaande te houden, ook als hierbij steeds meer slachtoffers onder de eigen bevolking vallen. De kans dat de instroom opnieuw gaat toenemen is levensgroot aanwezig. Van 7 tot 10 juni was er weer een zogenaamde Bilderberg conferentie, deze keer in Turijn. Bilderberg wordt altijd beschreven als een informeel treffen, waarbij de machtigen van deze wereld met elkaar van gedachten wisselen. Dit is alleen maar camouflage om het ondemocratische gehalte van deze conferentie buiten het zicht te houden. Bilderberg is een soort geheime wereld regering, waar onzichtbare figuren over onze toekomst beslissen.

Het is bekend dat tijdens eerdere Bilderberg conferenties de bevolkingsuitwisseling uitgebreid is besproken en gepland. De kans dat dit nu weer het geval was is groot. Weten doen we het niet, want zo als gezegd, Bilderberg is geheim. Maar er zijn al wel zaken te ontdekken die de richting aanwijzen waarin men denkt te gaan. Een centraal punt op dit gebied zal de Dublin wetgeving zijn. Zo als we zagen mag een asielzoeker op dit moment, onder de Akkoorden van Dublin, alleen asiel aanvragen in het eerste veilige land dat hij of zij bereikt. De Akkoorden bieden de mogelijkheid tot uitzonderingen op bijvoorbeeld medische gronden. In 2015 werden deze Akkoorden door Duitsland buiten werking gesteld om de instroom mogelijk te maken. De Duitse regering zegt nu achteraf dat men gebruik maakte van de uitzonderingsmogelijkheid. Maar dit is totale onzin, omdat er nooit 1.7 miljoen uitzonderingsgevallen kunnen zijn. En daar komt nog bij dat er totaal niet is gecheckt of het wel om dergelijke gevallen ging.

Om dit soort gesteggel in de toekomst te voorkomen wil men nu de Dublin wetgeving veranderen. Het voorstel is dat een asielzoeker in de toekomst in het land van zijn of haar keuze asiel kan aanvragen, als hij of zij kan bewijzen dat de betrokken persoon in het gekozen land familie heeft, of een contact of vertrouwenspersoon. Als dit voorstel werkelijk wordt ingevoerd is het hek pas goed van de dam. Dan zal iedere gelukzoeker, crimineel, terrorist of avonturier er voor zorgen dat hij plotseling familie, of een contant persoon, in het gekozen land heeft. Er wordt nu al constant gelogen bij asielaanvragen, en dat zal totaal door het dak gaan als de Dublin wet echt op deze manier wordt veranderd. Het wordt een blanco cheque, wat natuurlijk weer precies past bij de bevolkingsuitwisseling.

Nu we het toch over deze zaken hebben, moeten we ook nog even iets zeggen over de vele NGO’s die rond de Middellandse Zee actief zijn. Of het nu gaat om Artsen zonder Grenzen, Mission Lifeline of andere organisaties, deze clubs spelen een sleutelrol in de hele instroom. Zij zijn een verlengstuk van de mensensmokkelaars, die de gammele boten met vluchtelingen de zee op sturen. Als zo’n boot onderweg is wordt een NGO schip door de smokkelaars een seintje gegeven, zodat ze de vluchtelingen kunnen oppikken. Nu is het de gewoonte op zee om drenkelingen of andere geredde personen naar de dichtstbijzijnde kust te vervoeren. De NGO schepen zouden de vluchtelingen dus naar de kust van Afrika moeten brengen, omdat het meestal maar een paar mijl varen is. In plaats hiervan slepen ze de vluchtelingen over de hele Middellandse Zee, om ze in Europa af te leveren. Laten we niet vergeten dat NGO’s niet onafhankelijk zijn, maar van overheidsgelden en subsidies leven. We hoeven ons dan ook niet af te vragen wie de opdrachten geeft. Dat kan niet duidelijker zijn. Geloof dus nooit de vele huilverhalen van deze clubs. Ze zijn gewoon onderdeel van het smokkelaarsnetwerk, en dragen bij aan de grote problemen die Europa door de instroom te verwerken krijgt. Het is dan ook geen wonder dat Italië nu dreigt om deze schepen aan de ketting te leggen als ze een Italiaanse haven binnen komen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.

Nu we dit alles weten of sterk kunnen vermoeden, kunnen we kijken wat we tegen deze invasie uit voor ons totaal vreemde culturen kunnen doen. We beginnen met het bepalen van onze tegenstanders. Ten eerste zien we de elite, die ons continent door de bevolkingsuitwisseling totaal wil veranderen. Dit gaat samen met de islamisering en de machtsopbouw van moslimorganisaties en groepen in Europa, voor grote delen uit het buitenland gestuurd en betaald. Om dit alles goed te laten verlopen, zien we in alle landen van Europa grote groepen migratiecollaborateurs binnen de overheid, de media en de kerken, die de massamigratie propageren en de islam de hand boven het hoofd houden. Zij verraden hierbij hun eigen volkeren iedere dag, en ontkennen de kwalijke effecten van de grote instroom. We kunnen dit gerust de migratie of asiel industrie noemen.

Al deze tegenstanders bedreigen ons bestaan, onze identiteit, onze tradities en de samenlevingen die we van onze voorouders als erfenis hebben gekregen. We spreken dan over de drie-eenheid van de schande: het liberalisme, de sociaal democratie en de islam. Als we nog twijfelen aan de plannen van bijvoorbeeld de politieke islam, hoeven we alleen maar naar de woorden te luisteren van de Turkse bloedsultan Erdogan, die de volgende zinnen uitsprak toen hij aan zijn tocht naar de macht begon: “Wij zullen de trein van de democratie berijden tot we ons doel hebben bereikt. De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten zijn onze banjonetten, de koepels zijn onze helmen, en de gelovigen zijn onze soldaten”. Waar dit naar toe gaat zien we vandaag in Turkije. Gelijktijdig zijn de woorden van Erdogan de agenda van de radicale islam in Europa, een agenda die nu in uitvoering is. Niemand kan dus zeggen dat we het niet hebben geweten, en dat we niet zijn gewaarschuwd.

Nu we onze tegenstanders, of beter gezegd vijanden, kennen, kunnen we zien hoe we terug kunnen vechten en deze bedreiging uitschakelen. Het moet duidelijk zijn dat we afmoeten van de politieke elites in Europa, die op orders van Washington ons continent willen verkopen en verraden. Als we hier niet in slagen zal Europa een gigantische bananenrepubliek worden met verarmde volkeren, die door de Amerikaanse imperialisten prima tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld om de Amerikaanse macht verder te vestigen, oorlogen te ontketenen, en uiteindelijk de weg vrij te maken voor een grote oorlog tegen Rusland. Dat is het doel en de opzet van de hele zaak.

Het moet duidelijk zijn dat we dit niet willen en kunnen accepteren. Het is dus zaak om het verzet op alle mogelijk manieren te organiseren. Slagen zullen we alleen als steeds meer mensen wakker worden en de straat op gaan. In Duitsland, en deels in andere landen, wordt het voorbeeld gegeven. We moeten het de elites uiteindelijk onmogelijk maken om te regeren, waarbij we gebruik kunnen maken van ons recht op burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten de islamisering stoppen door geen enkele stap meer achteruit te doen, en de confrontatie op ieder niveau aan te gaan. Een goede start zou zijn het sluiten van alle salafisten moskeeën en het verbieden van de daarbij behorende organisaties en verenigingen. Haatpredikers en andere raddraaiers moeten met onmiddellijke ingang vertrekken. (Zie het voorbeeld van Oostenrijk). Daarnaast moet een begin worden gemaakt met het stoppen van de massamigratie, en het afschaffen van de familiehereniging zou een goede eerste stap zijn. Natuurlijk zijn er nog veel andere maatregelen nodig, zoals het uitzetten van asielzoekers die misdaden plegen, maar het is nu nog niet nodig om hier te veel op vooruit te lopen. De strijd moet immers eerst gewonnen worden. Wel is het noodzakelijk om aan te geven dat echte politieke vluchtelingen, en mensen met een migratieachtergrond die hier al jaren leven en zich niet door de islam laten verblinden, altijd welkom zullen zijn.

Er bestaat geen twijfel aan dat de nu beginnende strijd het grootste gevecht in Europa gaat worden sinds het einde van de Tweede Wereld Oorlog in 1945. Maar het is een strijd die cruciaal is om Europa voor een grote ramp te behoeden. De huidige elite zal moeten verdwijnen en ook de EU zal afgeschaft worden, inclusief de rampzalige Euro. De vraag is natuurlijk; hoe krijg je dit allemaal voor elkaar? Alles zal afhangen van de volkeren van Europa. Als we dit continent, onze identiteit, onze tradities en onze gemeenschappen willen behouden, zullen we massaal de straat op moeten. Nu al is de elite bang voor de burgerbewegingen in Duitsland. Facebook sites worden gesloten, er komen steeds nieuwe wetten tegen de vrije media, en er is een enorme anticampagne gaande. Tot nu toe heeft het geen enkele invloed. Steeds meer mensen sluiten zich aan, en om de uitsluiting door de mainstream media te omzeilen, worden de demonstraties live uitgezonden via livestreams. Steeds worden nieuwe wegen en mogelijkheden gevonden.

Waarschijnlijk zal dit alles echter niet genoeg zijn. In Duitsland wordt er hier en daar al over gesproken om een algemene staking te organiseren als de beweging sterk genoeg is. Het zijn nog plannen, maar het geeft wel aan hoe sterk het gevoel is dat we dit gevecht niet mogen en kunnen verliezen. Het gaat immers om onze toekomst en de toekomst van de komende generaties. Wij willen een Europa van vrije landen en vrije volkeren, waar onze identiteit en tradities in ere worden gehouden, en waar we in veiligheid kunnen leven. Zonder bevolkingsuitwisseling, en zonder criminele elite die zich schuldig maakt aan verraad, en het ondermijnen van de belangen van ons allemaal. Dat betekent gelijktijdig het eindstation voor de multi-culti waanzin, en de politieke correctheid. Kortom en ter afsluiting; laten we onze landen terug pakken.

Dit is het einde van de huidige serie artikelen. Maar het onderwerp zal ook in de komende tijd steeds onze aandacht blijven krijgen. Het gaat immers om een strijd die in de komende jaren de eerste prioriteit voor ons allemaal zal zijn. Goede informatievoorziening is daarbij een doorslaggevend wapen. Die bijdrage willen wij graag leveren.

MULTI-CULTI EINDSTATION DEEL 1

MULTI-CULTI EINDSTATION DEEL 2 HET WARE GEZICHT

MULTI-CULTI EINDSTATION DEEL 3 VAN HET PARLEMENT TOT DE STRAAT

 

MULTI-CULTI EINDSTATION DEEL 4 EUROPA ONDER DRUK

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.