SDB

MULTI-CULTI EINDSTATION DEEL 2 HET WARE GEZICHT

Vorige keer zagen we hoe een al lang bestaand plan om miljoenen mensen uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa te halen van start ging. De meeste migranten kwamen eerst in Griekenland, Italië en Oostenrijk terecht. Daarna trokken ze door naar Duitsland. Maar ook Nederland, België, Frankrijk en de Scandinavische landen kregen met grote groepen nieuwkomers te maken. Bijna niemand vroeg zich af hoe dat nu allemaal kon, en waar het was begonnen. Intussen weten we beter. De westerse elites zijn bezig met een bevolkingsuitwisseling. En wel op een schaal die we nooit eerder zagen. Deze keer kijken we naar de gevolgen, de grootste incidenten, en het waarom van dit alles.

De wegen van Oostenrijk en Duitsland boden in de herfst van 2015 een vreemd schouwspel. Langs de autowegen liepen grote groepen mensen met koffers. Vaak stopte er plotseling een vrachtwagen of een busje, en werden er nog meer mensen uitgeladen. Te voet trokken ze verder. Het schouwspel werd veroorzaakt door de mensensmokkelaars die ongestoord vluchtelingen en gelukzoekers in grote stromen de verschillende landen binnen brachten. De organisatoren bleven op de achtergrond, maar vrachtwagenchauffeurs en anderen met een transportmogelijkheid werden betaald om mensen de grens over te rijden en ze daarna te dumpen. Waar maakte eigenlijk niet uit. Ze waren immers allemaal op weg naar Merkel, die ze had uitgenodigd. Miljoenen volgden deze uitnodiging. En gelijktijdig verdiende de mensensmokkelaars miljoenen euro’s. Niemand legde ze iets in de weg. Er was immers geen controle meer, en de wetten waren buitenwerking gesteld.

Een paar dingen vielen meteen al op. De mensen die kwamen, zowel via de autowegen als via de stations, waren voor het grootste deel jonge mannen. Ze waren goed voorbereid met reistassen en moderne telefoons. Geld hadden ze ook want de telefoons werden druk gebruikt en pinnen was ook geen probleem. Kortom; het was goed georganiseerd. Iets anders wat opviel was dat de nieuwkomers zich in eerste instantie wel naar de opvangplekken lieten brengen, maar dat een deel zich niet liet registeren. Zij verdwenen meteen Duitsland in zonder dat iemand wist wie ze waren of waar ze naar toe gingen. Er werd zelfs gebruik gemaakt van taxi’s voor deze ritten. Sommige reisden door naar Zweden of Nederland, anderen verdwenen gewoon.

Terwijl vrijwilligers hun best deden om de velen vluchtelingen op te vangen, en Merkel mooie sier maakte, nam ook de kritiek toe. Hongarije werd de trektocht via de Balkan route zat en sloot de grenzen. Oostenrijk had geen goed woord over voor Merkel en voerde weer grenscontroles in. De Duitse regering sprak hier schande van en kreeg steun van de EU in Brussel. Maar toen de stroom maar niet af nam en de kritiek in eigen land alleen maar toenam was ook Duitsland gedwongen weer tijdelijke grenscontroles in te voeren. De zaak was dus duidelijk uit de hand gelopen. Verschillende Europese landen, waaronder Hongarije en Polen, weigerde vluchtelingen op te nemen. Niet omdat ze niet wilden helpen, maar omdat de meeste nieuwkomers moslims zijn, en de mensen in de betrokken landen willen geen grote verandering in de huidige samenstelling. Men vreest de overheersingsmentaliteit van de politieke islam. Geen onterechte vrees.

Ondanks alle problemen wilde Merkel niet van kritiek weten. Ze kon ook weinig anders want het ging immers om een internationaal plan waar ze geen invloed op had. Maar de gewone mensen merkte al heel snel dat er iets fout liep. De nieuwkomers waren geen vluchtelingen die blij waren dat ze nu veilig waren. Integendeel; ze stelde eisen en waren bereid geweld te gebruiken als er niet aan de eisen werd voldaan. Het kwam steeds vaker voor dat de politie naar de opvangplekken werd geroepen omdat er werd gevochten, een rel aan de gang was of het personeel werd bedreigd. Ook werden er vaak vernielingen aangericht. Maar daar bleef het niet bij. Er kwamen ook steeds meer rapporten van misbruik in de opvangplekken, en vrouwen en jonge meisjes werden hier regelmatig het slachtoffer van.

De problemen in de opvangplekken kwamen wel in de media terecht, maar meestal werd het goed gepraat en als incident beschreven. Als oorzaak werd dan de overbevolking in de instellingen gegeven. Het antwoord; er moesten meer plekken komen. Overal in het land ging men hier toe over. Maar de plaatselijke bevolking was minder blind dan men hoopte, en de problemen werden door veel mensen wel degelijk gezien. Het resultaat; steeds meer gemeentes wilde gaan opvang geven. Als dit toch moest nam de bevolking het recht in eigen hand, en menige potentiële opvangplek ging in vlammen op nog voordat er een vluchteling voet over de drempel had gezet. Misschien niet goed te praten, maar wel begrijpelijk als we de latere gevolgen bekijken. Terwijl de eerste problemen zich in de opvangcentra, en net daarbuiten, afspeelden, kwamen steeds meer nieuwkomers in de gewone maatschappij terecht. Dat was de start van de echte ellende.

Voordat we hier verder op in gaan, moeten we kijken naar het achterliggende doel van de grote instroom. Ten eerste is het een misverstand dat de zogenaamde vluchtelingen voor het merendeel Syriers waren. De meerderheid kwam helemaal niet uit een oorlogsgebied. Het ging om Tunesiërs, Marokkanen, Algerijnen, en Libiërs. Zij die wel uit Syrië kwamen, zaten al tijden in Turkije, en kwamen dus ook niet uit een directe oorlogssituatie. Iedereen die de grenzen overkwam noemde zich Syriër, want dat vergrootte de kans op asiel. Veel niet Syriers hadden Syrische paspoorten die ze van de IS hadden gekocht. Anderen hadden helemaal geen pas en werden maar gewoon als Syriers geaccepteerd. Dit beeld was natuurlijk bij de overheden van de verschillende Europese landen bekend. Toch werd er niet ingegrepen. Toen dit wel gebeurde was het al veel te laat. Onlogisch allemaal, zou je denken. Waarom je land en je veiligheid riskeren voor mensen die geen echte vluchtelingen zijn? Dat vroegen we ons toen al af. We hadden immers nog geen weet van de uitwisselingsplannen.

Juist die plannen blijken nu cruciaal te zijn. Het systeem vindt het ook niet nodig meer om het doel geheim te houden. Op de Duitse ZDF TV verklaarde iemand, die als deskundige werd voorgesteld, dat het ging om een experiment. Men wil een mono-etnische samenleving, die in Europa al eeuwen heeft bestaan, omvormen tot een multi-etnische samenleving. Men weet dat dit problemen zal opleveren, maar die mogen niet in de weg van het plan staan. Daar komt nog bij dat oppositie stelselmatig moet worden onderdrukt. Dat levert natuurlijk de vraag op waar dit alles voor nodig is, en waarom men de risico’s neemt. We zeiden al dat de vergrijzing en het lage geboortecijfer in Europa een rol spelen. Men hoopt de tekorten met de nieuwkomers aan te vullen. Het gaat dan om goedkope werkkrachten, en mensen die gebruikt kunnen worden om door verdeel en heers tactieken de sociale zekerheid van de bestaande bevolking af te breken. Verder is het van belang dat de volkeren van Europa verzwakt worden door verlies van traditie en identiteit, zodat het voor de Amerikanen en hun handlangers, die achter het hele plan zitten, makkelijker is om Europa later te gebruiken in een grote oorlog tegen Rusland. Daarom is ook Duitsland als speerpunt gekozen. Immers de Amerikanen hebben de volledige controle over Duitsland en Merkel moet gewoon gehoorzamen, ook al is het tegen het belang van haar eigen volk. ( Zie: VAN WIE IS DUITSLAND EIGENLIJK? 26-04-2018) Nu we weten wat er achter de instroom schuilgaat, kunnen we verder naar de gevolgen kijken.

Toen de grootste instroom eindelijk voorbij was na de sluiting van de Balkan route, en een controversiële overeenkomst met Turkije, werden de gevolgen in de Duitse samenleving steeds beter zichtbaar. In de grote steden hingen steeds meer jonge migranten, vooral uit Noord Afrika, op de stations en in de binnensteden rond. Velen handelen in drugs of gestolen telefoons en andere zaten in de kleine criminaliteit. Vechtpartijen, en de laatste tijd steeds meer steekpartijen, zijn aan de orde van de dag. Erger nog is de seksuele intimidatie van vrouwen en meisjes in het openbaar vervoer, op straat en in de horeca. Steeds meer vrouwen klagen dat ze niet meer alleen over straat durven en alleen in groepen kunnen uitgaan. Ook alleen reizen is in veel steden bijna niet meer te doen. Dit alles bereikte een hoogtepunt in de Oudejaarsnacht 2015-2016 in Keulen. Grote groepen nepvluchtelingen schoolde samen bij het hoofdstation, en gingen op een zeker moment op vrouwenjacht. Er werd aangerand en verkracht zonder dat er door de chaos iets tegen gedaan kon worden. Gelijksoortige incidenten deden zich voor in Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, Dusseldorf, Oostenrijk en Zwitserland, hoewel op kleinere schaal.

De politiek en de politie probeerden eerst nog om de zaak in de doofpot te stoppen omdat het om vluchtelingen ging, en dus de gasten van Merkel. Maar toen steeds meer vrouwen aangifte gingen doen (in Keulen zeker 580), en er bijna 1000 slachtoffers bleken te zijn, werd heel Duitsland wakker. Men was geschokt en woedend. Dat hield aan toen bleek dat van de daders bijna niemand was gepakt. Zij die wel werden opgepakt werden alleen maar van kleine vergrijpen beschuldigd. De slachtoffers bleven teleurgesteld en met een geschonden vertrouwen in het rechtssysteem achter.  Gelijktijdig groeide de tegenstand in het hele land tegen Merkel en haar gedwongen beleid. En steeds meer mensen gingen zich bewapenen. “Als de rechtsstaat het niet doet, moeten we ons zelf beschermen”, was een uitspraak die door steeds meer mensen werd onderschreven. Wat daar het gevolg van is zien we in het volgende deel.

Volgende week: de verkiezingsoverwinning van de AfD, de burgerbewegingen, en steeds meer mensen de straat op tegen of voor de “vluchtelingen.”

Reacties

Reacties

Exit mobile version