MH17

Een aantal Europese journalisten, bloggers en onafhankelijke experts stuurden Trump een brief, waarin ze vragen om een nieuw onderzoek naar de ramp met vlucht MH-17.

Op zich niet verrassend, waar zij eerder al duidelijk maakten grote twijfels te hebben over de wijze waarop het lopende onderzoek is ingekleed, en de conclusies. In de ogen van de ‘Legacy Media‘ zijn zij ‘Kremlin Stooges‘ die zich het hoofd op hol laten brengen door ‘Fake News‘, als ze het zelf al niet genereren.

De reden dat dit selecte gezelschap de hoop op Trump heeft gevestigd om naar buiten te komen met bewijzen, waarvan Kerry zei dat de Verenigde Staten erover beschikte, maar die nooit boven water kwamen, is niet onlogisch. Trump is niet doof gebleken voor de roep van veel Amerikanen om te breken met de pogingen om ‘gevoelige‘ informatie uit beeld te houden, omdat het ‘Amerikaanse belangen‘ zou schaden. En dan meer in het bijzonder waar het de rol van Saoedi Arabië betreft in de voorbereidingen van ‘9/11‘. Of nog duisterder ‘complot-theorieën‘.

Ook over ‘Project Oekraïne‘ van ‘Team-Nuland‘ en de Clinton/Soros-kliek, is Trump niet bijster enthousiast. Waarmee nog niet gezegd is dat hij Obama en zijn ‘Administratie‘ zo opzichtig een mes in de rug zal steken, als blijkt dat er ergens in de archieven van de Amerikaanse geheime diensten bewijzen rondslingeren die een heel ander licht op de toedracht werpen dan de favoriete ‘complot-theorie‘ van het ‘JIT’ op dit moment. Waarbij ik, voor de volledigheid, nog maar even aanteken dat zelfs als Kerry en Obama informatie hebben achtergehouden, dat nog niet betekent dat het ‘JIT‘ medeplichtig is. In dat geval kan hen hooguit worden verweten dat ze te goedgelovig waren, en meer aandacht hadden moeten besteden aan getuigenissen die in de ‘alternatieve media‘ verschenen, over bewijzen die een andere kant op wezen.

Laat ik nog maar eens benadrukken, voor ik verder ga, dat ik alleen maar wil dat volkomen helder wordt wat daar is gebeurd. Ik hecht geen geloof aan enige specifieke lezing die niet door bewijs wordt geschraagd. Waarbij ik een ‘gelikte‘ presentatie, of het woord van deze of gene autoriteit, niet als ‘bewijs‘ aanmerk, maar als een ‘hypothese‘, zolang er nog alternatieve lezingen zijn die net zo goed geloofwaardig zijn, en sommige feiten omstreden blijven. Hoe pijnlijk dat ook is voor de nabestaanden.

Als Trump de bereidheid heeft om op dit punt ‘schoon schip‘ te maken, wat kan betekenen dat hij nieuw bewijs op tafel legt, of dat hij verklaart dat Kerry simpelweg heeft zitten liegen op de nationale televisie, omdat dat bewijs er niet was, verkeert hij wel in een goede positie met Michael Flynn, oud hoofd van de ‘Defense Intelligence Agency‘, als zijn ‘Veiligheidsadviseur‘. Het lijkt mij uitgesloten dat Flynn niet weet wat Kerry destijds wist. Als het al niet de reden was dat hij vervroegd met pensioen werd gestuurd, pal na ‘MH-17‘. Waarna hij naam maakte door in Rusland op te duiken met weinig vriendelijke teksten over zijn voormalige politieke bazen. En zelfs te gast was op het ‘RT-Gala Diner‘ een jaar nadat hij zijn congé had gekregen.

Wat volslagen helder is, dat is dat Flynn het onverteerbaar vond dat Obama, Clinton en Kerry ‘gemene zaak‘ maakten met ISIS en Al Qaida, omdat het hun prioriteit was om Assad pootje te lichten. Terwijl hij ook openlijk afstand neemt van de stellige bewering van Kerry en de ‘Legacy Media‘ dat de aanval met gifgas in Ghouta het werk was van Assad. Of gemarchandeer met de werkelijkheid inzake MH-17 de ‘druppel‘ was, weet ik uiteraard niet. Dat is op dit moment pure speculatie. Maar wat ik wel weet, is dat Flynn zwaar onder vuur ligt van de elite, die alvast druk in de weer is om munitie aan te dragen voor zijn tegenstanders, als het Congres de benoeming straks moet goedkeuren.

Wat het lastig kan maken in het huidige ‘klimaat‘, is het steeds luider wordende geroep over ‘Fake-News‘. Weliswaar wordt dat nu in verband gebracht met alle onwelgevallige berichtgeving die er, in de ogen van de Clinton-aanhang, toe leidde dat hun uitverkoren ‘vrouw‘ niet werd verkozen, maar het is evident dat men in die kringen ook al speculeert op een toekomst waarin President Trump onverminderd ‘Fake News‘ zal blijven verspreiden om zijn agenda te dienen. Dus zelfs als straks de keiharde bewijzen op tafel liggen, zal dat deel van het politieke spectrum de schouders ophalen, verwijzen naar het ‘gegeven‘ dat Trump de ‘Kandidaat is van het Kremlin‘, en over gaan tot de orde van de dag: Adverteren met de bevindingen van ‘Bellingcat‘ en andere verspreiders van ‘Fake News‘.

Dat MH-17 op enig moment terugkeert op de voorpagina’s, anders dan MH-370, is onvermijdelijk. En dat het hele verhaal de potentie heeft om een ‘doos-met-gezichtjes‘ te worden, en ‘politiek wisselgeld‘, was al direct duidelijk. Maar nu onweerlegbare feiten worden gebrandmerkt als ‘Fake News‘, omdat ze niet zijn in te passen in de ‘Narrative‘ van een elite die in doodsnood verkeert, en nog slechts mag hopen op steun van wat in de Verenigde Staten de ‘War Party‘ wordt genoemd, gaat het hard. Die ‘War Party‘ is (inmiddels) een ‘bi-partisan‘ platform in het Congres dat de uitbreiding van oorlog ten bate van Amerikaans expansionisme door dik en dun overeind probeert te houden, met blinde steun van de ‘Legacy Media‘, en de ‘DOT.COM‘-miljardairs die voor hun ‘schaalvergroting‘ afhankelijk zijn van een ‘Global Reach‘, en niet geconfronteerd willen worden met nationale concurrenten buiten de ‘Atlantische‘ wereld.

Moet je nu blij zijn met dat verzoek aan Trump, als nabestaande, of waarheid-minnende blogger, of meelevende burger? Dat lijkt mij wel, omdat aan het eind van de dag slechts de ware toedracht goed genoeg kan zijn. Tegelijk lijkt die door alle politieke complicaties eerder steeds verder over de horizon te verdwijnen, wat moedeloos maakt. Net zo moedeloos als de nabestaanden van de passagiers en bemanning van vlucht MH-370 zich moeten voelen. En dat is, in deze tijd van een alomvattend ‘surveillance netwerk‘, dat zelfs een individuele kakkerlak nog moeiteloos uit de ‘ruis‘ weet te halen, maar moeilijk te verteren.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.