banken

MODERN PLOFKIP BANKIEREN

Het publiek, zelfs politici en journalisten doorgronden modern bankieren niet. De werking wordt uit de media gehouden en het wordt complex voorgesteld. Banken misbruiken het ernstig. Maar de basis is zo simpel dat u en ik het nooit zouden bedenken, wat ook de bedoeling is.

De methodiek is oplichterij en DE oorzaak van de crash van 2008. Freddie en Fannie, AIG en Lehman Brothers vielen daardoor als eerste dominostenen. Het systeem is nog altijd niet aangepakt (!)
__

Eerst kort de bankregels en waarom lenen moet

De BIS in Bazel Zwitseland bepaalt de wereldwijde bankregels in de Bazel-akkoorden die worden verankerd in Financiële instituten, Banken, Verzekeringsbanken in landen die aangesloten zijn bij de World Trade Organisation (WTO).  Die hoeven maar 8% eigen geld te bezitten is de regel.

Máár kortingen tot 4% zijn heel normaal en voor staatsleningen en hypotheken hoeven ze zelfs maar 2%, of 0% eigen geld te hebben. Dan krijgen ze de AAA-rating.

Lenen moet !
Geen land binnen de EU/VS/British Common wealth (of onder indirecte controle) en hun centrale banken (ook ECB en FED niet) is het nog toegestaan zelf elektronish geld aan te maken voor publieke bestedingen of nieuw geld in omloop te brengen (ca. 3% van geld in omloop is nog cash). Een huis zonder hypotheek kan niet, en huurprijzen zijn absurd hoog. Ministeries van financiën veilen hun staatsleningen (obligaties) elektronisch aan commerciële banken zoals b.v. Pimco. Daarmee maakt een regering direct schuld (met rente), anders komt het niet aan nieuw geld.

Voor de EU en ECB zit e.e.a. verankerd in het verdrag van Lissabon, dec 2007 en EU richtlijn CRD-IV. De laatste is de tekst uit de Bazel-akkoorden. Voor de VS / FED is dat sinds 1913.

Geld is sinds 1971 niet meer gekoppeld aan goudvoorraad, afgekondigd door Nixon. De Europese voorraden liggen sinds WWII bij de FED en werden met het Amerikaanse goud grotendeels verkocht ter financiering van de massale militaire budgetten. De FED laat audits niet toe, maar iedereen begrijpt dat de voorraad weg is òf uitermate minimaal. Merkel, Hollande en Nederland kregen het niet terug; zullen het in kleine tranches ontvangen over véle járen. Vertegenwoordigers kregen geen toegang.

Aanmaak van geld is een exclusief recht van de commerciële banken geworden, met rente.

Geld = altijd Schuld+rente. Geen nieuw geld komt in omloop zonder schuld (met rente). Dit stuk legt de methode uit. Het werkt voor overheidsbestedingen, vastgoed, pensioenen en al het kapitaal en investeringen. En ook voor de zgn. noodfondsen.

Onderstaande uitleg is sterk vereenvoudigd. Zo simpel mogelijk wordt gedemonstreerd dat banken met bijna geen eigen geld keihard kunnen woekeren met complete landen en vastgoed.
__

Duivelse wisseltruc sinds ca. 2002

Vrijwel alle investeringsbanken zoals Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank bezitten een verzekeringsbank, vaak ook Asset management genoemd. Andere banken hebben zich specifiek toegelegd op kapitaalverzekeringen zoals AIG, Allianz, etc.
Die kapitale verzekeraars hebben producten zoals ‘Credit Default Swap’, ofwel CDS, en andere Swaps.

Het is een verzekering/garantie. Investeringsbanken kunnen 0 tot 2% eigen geld met een CDS laten verzekeren/garanderen voor 50 – 100 keer hogere waarde. Laten we zeggen 500.000 voor 48.000.000.Voorwaarde is dat beiden investerings- en verzekeringsbank minimaal 500.000 eigen geld hebben.

Dat eigen geld noemen we Eigen Vermogen, ofwel EV.
Die 48.000.000 noemen we Uitleencapaciteit, ofwel UC.

bankenDe 48.000.000 UC is letterlijk ‘opgeblazen’ waarde uit de 500.000 met een verzekering via een Swap.
De investeringsbank kan de UC uitlenen aan b.v. Cécile. Zij wil voor 48.000.000 kantoren bouwen.
Aan de investeringsbank betaalt Cécile jaarlijks couponrente (dividend), zeg 5% ofwel 2.400.000.

De swap (ruil) tussen verzekerings- en investeringsbank is:
Van Cécile’s ontvangen rente draagt de investeringsbank 2% ofwel 960.000 jaarlijkse premie af aan de verzekeringsbank in ruil voor de geleverde verzekering (CDS) voor de UC.
(In de praktijk wordt verzekeringspremie per kwartaal per kwart, of per half jaar voor de helft voldaan).

Ontvangen rente en verzekeringspremie stapel banken op hun EV:

Na 1 jaar heeft de verzekeringsbank 500.000 + 960.000 = 1.460.000 EV. Winst 292%.
De investeringsbank: 500.000 + (5% over 48.000.000) – 960.000 verz.premie = 1.940.000. Winst 338%.

Het is oplichterij. Investerings- en verzekeringsbanken worden zo supersnel zeer rijk van bijna niets.
De investeringsbank had slechts 500.000, maar strijkt 5% jaarlijkse rente op over de (nep/opgeblazen) uitgeleende 48.000.000 minus 2% premie af te dragen aan de verzekeringsbank.
De verzekeringsbank strijkt jaarlijks 2% premie op ofwel 960.000, ontvangen van de investeringsbank uit Cécile’s rente.

75% Van de winst keren ze uit aan salaris en bonus. De rest blazen ze op voor herhaling van het spel.

De verzekeringsbank hoefde volgens de regels maar 0 – 2% eigen geld achter de hand te hebben.
Dat gaat nergens heen. Het blijft als gereserveerd bedrag in ‘kas’ om dat papiertje CDS van de 50 – 100 keer hogere waarde uit te mogen geven aan de investeringsbank.
En die regel geldt ook voor de investeringsbank. Cécile leent wel 48 mln, maar de investeringsbank moet 0,5 mln in de eigen kas aanhouden als reserve, plus de CDS bewaren. Cécile krijgt dan 48 mln als tegenwaarde van de CDS op in delen/tranches op haar bankrekening gestort voor elke volgende fase van de bouw van haar kantoren. Dit is niets anders dan een bankmedewerker die dat getal intikt in de bankcomputer en er een Euroteken voor zet. Hij creëert zo 48 mln uit de CDS (dus uit vrijwel niets) en maakt dat over aan Cécile. Maar om dat te mogen, moet de investeringsbank dus 0 – 2% als gereserveerd bedrag (onderpand) in eigen kas hebben liggen en de CDS bewaren, meer niet.

Een CDS mogen verzekeringsbanken overigens alleen verstrekken als zijzelf de AAA-rating hebben en de investeringsbank tenminste AA. Cécile moet minimaal B hebben, maar met een AAA-rating betaalt ze de laagste rente. Dus als zij tussen 0 – 960.000 euro al had vóórdat ze de 48.000.000 leende, kreeg ze AAA, want voldoet daarmee aan de BIS regels.

Het is extreem inhumaan woekeren met vrijwel volledig andersmans geld voor pervers eigen gewin.
__

Voorbeeld van het grote werk

Ik ben een grote partij (b.v. pensioenfonds) en heb totaal 1.000 miljoen in kas. Bij een bank klop ik aan voor, zeg een lening van 4.000 miljoen. Ik laat me eerst raten door, zeg Moody’s. Die ziet dat ik zelfs met korting op de 8%-regel dik voldoende in kas heb. Eigenlijk is 160 al genoeg (4% van 4.000).
80 Zou ook nog kunnen (2% van 4.000).
In het uiterste geval zelfs helemaal niets,
maar ik heb 1.000 dus krijg een hele dikke AAA-status.

Laat ik het nog een beetje redelijk aanpakken met 4%. 160 Mln uit de kas zet ik apart (reserveren).
Dan klop ik aan bij Goldman Sachs. Die laat het verzekeren/garanderen voor de waarde van 4.000 mln middels een CDS bij hun verzekeringsbank GSAM. De 4.000 mln kan ik vervolgens in delen (tranches) opnemen. Ik betaal Goldman Sachs jaarlijks 4,5% rente (dividend) over 4.000 mln. Goldman Sachs draagt 2% jaarlijkse premie af aan verzekeraar GSAM.
GSAM heeft zich voortijdig laten raten, zeg door ‘Fitch’. Die zag dat ze 4% eigen geld hadden dus kregen ze de AAA-rating. Alleen dan mogen ze een CDS uitgeven.

Zolang ik zelfvoorzienende inkomsten heb waarmee ik de 4,5% rente kan betalen zit ik prima. Goldman Sachs krijgt jaarlijk zo lekker een perverse bak geld binnen (180 mln) over 4.000 mln dat ze zelf helemaal niet hebben. Daarvan moeten ze 80 mlm jaarlijks aan verzekeringsbank GSAM afdragen.
Bij Goldman en GSAM gaat zeker 75% van de winst op aan salarissen en bonussen. Met de rest kunnen ze verder spelen.

Delen van mijn geleende 4.000 mln kan ik met dezelfde constructie doorlenen.
B.v. een waarde van 200 x 95 = 19.000 mln tegen 8,5%, bijvoorbeeld aan een regering van een land met C-status in hoge nood. Die betaalt immers fiks meer rente dan een AAA. Van de 8,5% die ik jaarlijks ontvang over de 19.000, moet ik wel de 4,5 % rente van mijn 4.000 blijven betalen aan Goldman, en ik moet jaarlijks 2% over de 19.000 afdragen aan de partij die het voor mij verzekerde uit 200. Degene aan wie ik leen mag het in delen/tranches opnemen.
Van het restant onder aan de streep (2,0%) strijk ik zo ook een dikke vette winst met bonus op.

De lenende regering was al in grote nood en betaalt nu extreem veel rente, “maar ja pech voor ze, zolang ik maar rijk word en het land kan weer vooruit met 19 miljard”.
En mocht het land de rente niet meer kunnen voldoen (failliet) dan keert mijn verzekering uit. Die heeft er geen moeite mee aangezien deze wordt gedekt door de Hedgefunds. Deze kopen de staatsbezittingen onder druk van het IMF voor een prikkie op en verkopen ze duur door. Daarmee coveren zij de verzekeringsbanken. Iedereen rijk, het land kapot.

Klaar! Zo werkt extreem rechts joods-christelijk grootbankieren, ook voor de regeringen van EU-landen.
Staatsleningen en ook noodfondsen zoals het EFSF/ESM worden zo kunstmatig gecreëerd.

Met die constructie kon ook de Griekse staatsschuld uit de boeken worden gehouden (verduistering) door Goldman Sachs en Deutsche Bank. Met diezelfde constructie kunnen ook landen financieel de afgrond in worden geduwd als hun inkomsten teruglopen waardoor ze problemen krijgen de rente van de lening (verzekering/garantie) te betalen.

Banken worden snel superrijk van de rente/dividend en verzekeringspremies van geld dat ze helemaal
niet hadden.

Dit kan vreselijk uit de hand lopen. Als de 4.000 mln of die doorgeleende 19.000 in één keer nodig zijn, wie gaat dat betalen. Er is immers maar 1.000 mln echt geld aanwezig. Alles daar bovenop is ‘opgeblazen’ overwaarde, en dat is geen klinkende munt. Het is letterlijk ‘lucht’.
Weg geld in het pensioenfonds of weg geld voor elk eender fonds, noodfonds of elk eender bak met gegarandeerd geld, want zowel de Goldmanbank als de verzekeringsbank zijn in één klap failliet. Die hebben vanwege de bankregels immers maar zeer weinig in kas. Voor staatsleningen en hypotheken hoeven ze zelfs maar 0-2% in kas te hebben.
Ze hebben wel de inkomsten van de rente en premies, maar dat gaat op aan salarissen en bonussen, een klein beetje houden ze apart als reserve en de rest lenen ze door.__

Bis Bis Bis, wie bepalen deze perverse bankregels

De BIS, met z’n Bazel committee (BCBS) in Zwitserland met bankgeheim, handig. Het is een privaat gefinancierd instituut zonder verantwoordingsplicht naar regeringen. Bovendien zijn ze hoofdelijk immuun bij wet. In de BIS zitten geen regeringen, dus hebben volstrekt geen invloed. Alleen Centrale Bankiers van landen en unies (tenminste lid van de WTO) en de ECB hebben een zetel. Mario Draghi, voorheen Trichet, is president ECB, dus heeft zitting. Draghi is ex-vicepresident Goldman Sachs Europe.

Nout Wellink zat er in als president van De Nederlandsche Bank (DNB), en was zelfs voorzitter van 2002-2006. Daarna was hij binnen BIS t/m 2011 nog hoofd van de BCBS die de bankregels wereldwijd politiek pusht.

Pas per 2019 moeten banken minimaal 7% eigen vermogen hebben. Dit is een lachertje, omdat banken nu uit bijna niets woekerwinsten kunnen stapelen met andermans vermogen. Gedaan wordt alsof groei naar 7% veel moeite en tijd vergt, maar ze halen dat rekenkundig al zeer snel, zolang ze maar niet het overgrote winstdeel besteden aan superbonussen.

Gerrit Zalm kapittelde de Euroregels in het verdrag van Maastricht. Daarin staat dat landen niet meer dan circa 2x hun eigen staatskas mogen lenen, verwarrend omgezet naar maximaal 60% van hun Bbp. Verwarrend, omdat het (normaal gerekend over de staatskas i.p.v. Bbp) betekent dat regeringen ca. minimaal 54% eigen vermogen moeten hebben en slechts 46% schuld, dus ca. 2x het eigen vermogen mag schuld zijn. De groei mag niet meer zijn dan 3% per jaar tot dat maximum. Dit zijn wurgnormen. Duitsland heeft overigens 80% schuld t.o.v. Bbp, je hoort er niemand over.

Wellink aan de andere kant heeft dus geregeld dat banken met 0-2% eigen geld dat met 50x of met oneindige waarde mogen uitlenen aan landen, en daarmee dat banken over die volle uitleenwaarde jaarlijks de rente ontvangen, plus het verzekeringsgeld per kwartaal of half jaar.

De BIS lijkt 14% privé-eigendom… Lijkt… want aan de oppervlakte vallen Europese zetelhouders zoals DNB, Deutsche Bundes Bank, Central Bank of UK, en nu met de ECB, sinds 1946 weliswaar officieel onder staatscontrole maar hun (ex)Presidenten en wereldwijde mastodonte netwerken zijn diep gecorrumpeerd met een massa aan Private Banken en Driehoek Machtsverhoudingen zoals:

Wijlen Duisenberg –_IMF, Adviseur DNB, Minister v. Financiën, VP Rabobank, 1e President ECB.

Trichet___________ Group of 30, President Franse Centrale Bank, 2e President ECB.
_________________Nu: voorzitter Europese tak van de Trilaterale Commissie (TLC)BIS.

Mario Draghi______ Directeur-generaal Min. van Fin. Wereld Bank, VP Goldman Sachs Europe.
_________________Nu: 3e President ECB, voorzitter G20’s Financial Stability Board (FSB),
_____________________Wereldbank’s IBRD en Aziatische Wereldbank (ADB).

Mark Carney_____– Goldman Sachs, Governor Central Bank of Canada, Viceminister v. Fin.
_______-_________ Nu: President Central bank of UK, Voorzitter G20’s FSB.

Axel Weber__-____  Union Bank of Switzerland (UBS), President Bundes Bank.

Hans Tietmeyer___  Duitse staatssecretaris van Financiën, President Bundes Bank.
_______________-_ Nu: Vicevoorzitter.

Nout Wellink_____   Schatkistbewaarder Min. van Fin., President DNB + Voorzitter BIS en BCBS.
______-____-_____  Nu: lid Trilaterale Commissie, Governor IMF, Commissaris Bank of China.

De FED is uiteraard prominent lid van de BIS.
FED’s aandeelhouders zijn niet-gepubliceerde private investeerders sinds de oprichting in 1913.
In het laatste onderzoek kwamen o.m. naar voren:

Bank of New York, JP Morgan Chase (Rockefeller, JP Morgan),
Deutsche Bank, Wells Fargo,
Citigroup (Blackstone Group, The Vanguard Group, Fidelity Investments,
State Street Global Investors, Capital Research and Management),

Op de Aziatische Wereldbank (ADB) is veel kritiek, omdat de VS en Japan uitermate pushend domineren vanwege geopolitiek. Het financiert o.m. de Trans-Afghanistan pipeline. Een gasleiding door Afghanistan vanuit Turkmenistan om Pakistan en India te verbinden. Ze moet in 2017 klaar zijn en Gazprom’s gasmonopolie breken. Voor het eerst kan dan gas naar het westen worden getransporteerd, onafhankelijk van Russische gasleidingen (Gazprom).

Zoals Syrië en Iran is Afghanistan is geen WTO-lid, maar alle drie liggen geostrategisch voor energieproductie of doorvoer.

Zo is eenzelfde onafhankelijke leiding vanuit Qatar in aanbouw via Saudi-Arabië- Jordanië-Syrië-Turkije naar het westen vanuit de South Pars / North Dome Gas field (3e grootste gasveld ter wereld) dat in de Perzische Golf ligt, deels in Qatar, deels in Iran. Vanuit Qatar ligt op die route antiwesters Syrië in de weg. Door het antiwesterse sterkere Iran was geen optie. Daarnaast willen Assad en Iran elk een verbinding van het Iran’s deel van het gasveld met Gasprom’s gasleiding die door West-Syrië loopt vanuit Egypte naar Turkije, vlak langs de Israëlische grens.

Oppositie zoals de Taliban (conservatieve islam) en het Russische Gazprom trokken zich terug uit het Afghaanse project. Al Qaida verklaarde er achter te staan. Nieuwe energiecontracten werden getekend op 27 dec. 2002. Westerse machten steunen de aanleg uiteraard hevig. Afghanistan heeft vervolgens een eigen staatsbank en is dus volledig onafhankelijk.

Met westerse machten zoals de BISWTO, commerciële banken en ADB hebben Afghanistan, Iran en Syrië niets als onafhankelijke landen.

Allemaal reden genoeg om zulke landen te demoniseren en destabiliseren na 9-11. Al Qaida’s antiwesterse attitude is vooral het gevolg van VS-interventie om de USSR uit Afghanistan te verdrijven (de USSR en Afghanistan waren bondgenoten). De groep is ontstaan uit de moedjahedien; gefinancierd door woedende Afghaanse agrarische grootgrondbezitters, omdat ze naar Russisch socialistisch model hun schuldeisen direct moesten kwijtschelden. Al Qaida werd omgekocht door de CIA (operation cyclone), maar was diep teleurgesteld; de Taliban had zeggenschap verwacht in de nieuwe overheid. Na de inval na 9-11 werd de Noordelijk pro-westerse Alliantie ondersteund.
De huidige pro-westerse regering overweegt op termijn wel WTO-lid worden, gepusht door Nederland en de VS.

Allemaal toeval? Lijkt me niet.

In elk geval is duidelijk dat de tentakels van de BIS en haar directe netwerken, grotesk zijn.

Ze zit o.m. in de TLCADBWTOBilderbergconferentieCouncil on Foreign Relations (CFR)G20, Wereldbank, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Wells Fargo, Bank of NY, Bank of China, et cetera.
Zo niet, lidmaatschap van de WTO via het netwerk politiek zal afdwingen middels handelsembargo’s, media-spin, demonisering, economic hit men (omkoping) en destabilisatie.

Het is een enorme wereldwijde corrupte bende die we hier verder uitdiepen.

De wereldwijde aandelen van het Rothschild-imperium is vaag, maar Credit Suisse berekende de helft van alle investeringen en banken op de planeet ter waarde van 232 triljoen. Rothschild Continuation Holdings heeft zelfs een joint venture met Rabobank sinds 2008 om grip te krijgen op de Aziatische landbouw, als kleiner voorbeeld.

Vrijwel alle banken hebben giftige financiële producten met misleiding en bedrog enorm gepusht. JP Morgan is de ‘uitvinder’ van de Credit Default Swap en andere Swaps. Hij bracht die instrumenten in de BIS. De Swap markt kreeg vanaf 2000 daardoor een enorme vlucht. Massale exponentiële toepassing volgde jaar op jaar… tot 2008.

Onderkend werd al snel dat Swaps de oorzaak zijn van de crash van 2008…

Nog altijd wordt bovenstaande Duivelse wisseltruc met Swaps toegepast door alle banken, noodfondsen en ministeries van financiën… alsof niets geleerd is.

Investeerders hebben zoveel vermogen dat crises en oorlogen in hun voordeel zijn. Ze beschikken over enorme bedragen waarmee ze eenvoudigweg grote dienstverleners en producenten van grondstoffen voor een prikkie kunnen opkopen ten tijde van een crisis… Complete landen worden leeggeroofd.
En oorlogen betekenen kapitale winsten voor hen; militaire industrie, wapenhandel en wederopbouw.

Het lijkt er op dat het beproefde recept tussen 1900 en 1945 weer van stal gehaald is.
__

Banken mogen 50x tot oneindig schulden hebben
en ontvangen rente en premies van die lucht ??!!
Regeringen betalen en mogen tot 2x lenen ??!!

Zo is het tot 2019 geregeld met internationaal bankieren en de EU.
U vindt het niet geloofwaardig? Ga dan zeerzeker zelf op kritsich diepte-onderzoek uit.

Wellink van DNB, de BIS en BCBS kreeg een zetel als Governor van het IMF, en in 2005 een zetel in de omstreden Trilaterale Commissie (TLC) naast Hans Weijers, Alexander Rinnooy Kan, Joris Voorhoeve en Onno Ruding. Zoals gewoonlijk hebben zulke toplui vele wisselende bestuursfuncties en nevenfuncties in bedrijfsleven, banken, goede doele, en politiek.

De BISTLC en het IMF zijn geen eigendom van een unie of staat.

De eerste is lang geleden opgericht door Baron Rothschild en de fam. Rockefeller als private superwereldwijde lobbyclub en pushers van financiële wetten en regels voor eigen gewin.

De TLC werd in 1973 privaat opgericht door Alan Greenspan (ex-president FED) en David Rockefeller van de Chase Manhattan Bank (nu JP Morgan Chase). Greenspan was toen nog lang geen president van de FED, maar voorzitter en president van Townsend-Greenspan & Co, een private economische consultancy aan Wallstreet, NY. Kissinger werd o.m. lid van het eerste uur.

Op de TLC is veel kritiek. Het vormt een ultiem besloten machtsdriehoek met de Bilderbergconferentie en Council on Foreign Relations (CFR). Uit dit private besloten driehoeksnetwerk worden continu wereldwijd ‘zetbazen geplaatst’, zoals Wellink nu in China, Mario Monti als ondemocratische Premier 2011-2012, Trichet momenteel in de BIS, Ruding bij Bertelesmann media (RTL Group) en Tim Geithner als Min. van Financiën van de VS, opgevolgd door Jack Lew van Citigroup (mede-eigenaar FED).
De historie gaat decennia terug. Kissinger spreekt zéér tot de verbeelding. Hij werd vanuit de TLC in 1973 direct benoemd tot Minister van BuZa, een dubbelfunctie als nationaal Veiligheidsadviseur.

In dat besloten private driehoeksnetwerk wordt zelfs geschiktheid van de President voor de VS besloten. Die ontvangt direct of indirect de hoogste financiering voor de campagne uit hetzelfde netwerk na beoordeeld te zijn geweest binnen de CFR en Bilderbergconferentie… Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama… alle Presidenten sinds 1954. Reagan was een uitzondering, maar ook zíjn belangrijkste adviseurs en sleutelfunctionarissen kwamen uit dat netwerk, zoals bij alle Presidenten. De hoogste financiering wint de campagne altijd. Zonder steun uit dat netwerk, redden zij het niet.
Sinds 2010 moet de lijst van donaties volgens ‘Federal Court’ weliswaar publiek via Super PACs, maar dit verandert de ultieme macht van het netwerk niet.
Bizar is dat leden van de TLC nooit mogen erkennen lid te zijn.

Het IMF is een gespecialiseerde tak van de VN.

Van de BIS is bekend dat Rothschild z’n directe aandelen heeft teruggebouwd, maar ze bezit ongeveer de helft van alle investeringen en banken op de planeet ter waarde van 232 triljoen. De gehele top van het financiële systeem opereert zelfstandig, los van regeringen vanwege voornoemde groteske verstrengelingen. Wat besloten wordt, neemt Mario Draghi over in de ECB, en de presidenten van de centrale banken in hun land, inclusief de FED in de VS. De EU, alle banken, het IMF, hun regeringen, et cetera, kunnen niet anders dan het overnemen.

Vanuit Nederland is het opvallend dat de top vooral CDA(+VVD) is… niet vreemd, want zij controleren zowat alles. Het is een patriciërpartij met overal ‘zetbazen’. Niet alleen wereldwijd in de financiële top.
De minister van OCW en de hoogste positie van NPO waren van CDA-huize, bestuursvoorzitter Henk Hagoort. Juist vóórdat Samsom na de zomervakantie van 2012 voor de verkiezingen omhoog geschoten werd, veranderde Hagoort naar de PvdA. Inmiddels is een PvdA-minster van OCW. Curieus.

De RTL Group (4 5 7 8) is eigendom van het illustere Bertelesmann media (familie Mohn) die verantwoordelijk was voor Hitler’s propaganda. De aandelen zitten in Bertelsmann Stiftung (stichting).
De stichting bepaalt beleid en bestuurt o.m. RTL Group directief. Voorzitter (Executive Board) is… Aart Jan de Geus… CDA, tevens voorzitter van ‘Stragisch beraad CDA’. Mastodonte CDA-er Onno Ruding is commissaris is bij de RTL Group en zit in de RTL audit committee. Wellink is CDA. Zalm is VVD. Ruding, Wellink en Zalm zaten allen bij het Nederlandse Ministerie van Financiën. Ruding kwam van de AMRO bank, daarna het IMF. Na zijn ministerschap Citigroup en nu o.m. dus RTL Group en de TLC .

Ook in de, onder kritisch vuur liggende, Wereldbank zat een CDA-er, Herman Wijffels
(als bewindvoerder), ex-voorzitter SER, ex-voorzitter raad van bestuur Rabobank Nederland.

Wie waren ook weer de ‘schoothondjes’ van Bush Jr.? Balkenende en De Hoop Scheffer. Beiden van CDA. Bush is een fanatieke christelijke methodist, dus dat klikt zeer close. Na bezoek op z’n ranch werd De Hoop Scheffer sectretaris Generaal van de NATO om Afghanistan binnen te vallen. Wat was zijn eerste taak? Verdediging van de pijpleiding.

Het voert hier te ver, maar zowat in alle instellingen, vastgoedbedrijven, gemeente, fondsen (ook goede doelen), banken in Nederland en in veel wereldbedrijven waar het om grootgeld gaat, zitten CDA(+VVD)-ers aan de top van besturen en commissarissen met vaak hele mooie bedekkende functietitels. Vaak is ook iemand van het koningshuis gekoppeld. Ex-premier Lubbers (CDA) was hoge commissaris bij de VN, die haalde Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal naar NATO met Bush Jr. De Hoop Scheffer wordt daarna CEO bij KLM, die haalde Camiel Eurling als CEO KLM Cargo. Het kan niet op.

De media kan via de bestuurslijnen naar de NPO en RTL alleen het populaire nieuws selecteren, volle waarheden weglaten, voorkeuren en verdekte propaganda programmeren en doen dat ook volop. Over de basiswerking van bankregels die alle ellende veroorzaken horen we op Tv absoluut niets. Het blijft bij dagelijks gekakel. Tv is bewust dagelijks gespin dat zichzelf in leven houdt, omdat journalisten vrijwel niets onderzoeken. Alle spin wordt vervolgens klakkeloos doorgekopieerd. Mensen zien daarom alleen makerij uit de traditionele bronnen.
__

Corruptie?

Een andere conclusie is niet mogelijk.
Tot en met de hoogste financiële en politieke top van Nederlands-Duitse-Franse-Britse-Amerikaanse afkomst, nu gezeteld in de omstreden ‘organen’ zoals de BISFSBADBWTO, ECB, Wereldbank, TLCCFR,
het IMF… etc, etc… zelfs met het koningshuis inbegrepen. En dat alles onder het mom van de joods-christelijke traditie van rechts liberalisme. De Oranjes zijn eveneens rechts pro-CHU/CDA, het Duitse CDU/CSU en Belgische CD&V.

Het is vrijwel onmogelijk dat al die superslimme koppen niet wisten waar ze mee bezig waren. Welbewust is een destructief financieel systeem gecreëerd, in elk geval ontstaan. Als u en ik dergelijke financiële constructies in ons hoofd zouden halen, zouden we opgepakt worden. Maar de corrupte topmannen van het systeem mogen bank charters uitgeven aan wie ze willen, het is een vergunning
om zo te bankieren.

Het spijt me u te moeten shockeren, maar zo werkt het seculier rechts joods-christelijke financiële woekersysteem daadwerkelijk.

Al eeuwen lang overigens. Willem III richtte The (central Bank of England) op volgens dat principe.
In de 19e eeuw kreeg de joods seculier rechtse bankiersdynastie Rothschild The Bank of England privé dominerend in handen, en dus ook de geldcreatie. Joods seculier rechtse staat gelijk met zionisme. Het politieke zionisme bestond nog niet, maar de moraal heerste al wel. In die moraal zit een extreme seculier rechtse joodse moraal gesloten dat het niet uitmaakt wie of wat het dient, zolang het z’n werk maar kan verrichten. Mayer Amschel Rothschild in Frankfurt begon met het grote wereldwijdse bankiersnetwerk door z’n zoons mulitinationaal te stationeren en te laten mengen met politiek dat uiteindelijk resulteerde in de “onrechtmatige” FED en de BIS. Zoon Edmond James de Rothschild was pushende aanhanger, financier en daardoor grondlegger van het zionisme dat uiteindelijk heeft geleid tot de staat Israël.

Zionisme is overigens geen religie, het beschrijft een erg harde seculier rechtse joodse staatsinrichting zonder assimilatie van andersdenkenden. Het heeft daardoor een hard rechts economisch nationalistisch en eenkennig karakter. Het woord ‘discriminerend’ en ‘intolerant’ zou politiek bewoord wellicht niet correct zijn. Toch neigt het het er zeer sterk naar.

Alle banken binnen de WTO hebben het bancaire model van Rothschild overgenomen door middel van indringende politieke inmenging. Het verklaart diepe crises en oorlogen. Vindt u het dan raar dat bijvoorbeeld Islamitische en Oosterse regeringen niets van dit soort van woeker-kapitalisme moeten hebben. Op de eerste plaats is woekeren in die moraal niet toegestaan, maar het wordt ook tegen ze gebruikt, tenzij economisch wat te halen is zoals olie, gas, mineralen en massa-export van producten en militair materieel.
Vooral de blijvende noodzaak van militair materieel is een prima garantie voor de noodzaak van blijvende leningen waardoor het kaarthuis van geld door kan gaan. Als er geen vijand is, stort het systeem in

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

  1. Bedankt voor deze info. Ik wist al wel dat we ons niet hoeven af te vragen waarom we zoveel oud-politici en oud-ministerpresidenten na hun politieke carrière bij de banken en verzekeraars terugvinden maar niet precies het hoe en waarom. Wat een vies zootje!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.