DELEN
contant geld

Kinderbijslag is heerlijk voor mensen die het niet breed hebben, dat staat buiten kijf. Maar om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Kort gezegd krijgt volgens de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) iedereen die in Nederland woont of werkt kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar die  thuis wonen of die door de bijslagontvanger worden onderhouden. De kinderbijslag is dus geen inkomensafhankelijke toeslag zoals het kindgebonden budget (kgb), maar een zogenoemde volksverzekering uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (Svb). Die Svb moet ook in de gaten houden of die bijslag wel uitgekeerd wordt aan de mensen die daar recht op hebben.

U zou misschien zeggen dat dit vrij duidelijk moet zijn gezien die zonet beschreven voorwaarden, maar de volgende zaak bewijst dat het best wat juridische voeten in de aarde kan hebben. Een man met de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit is er maar druk mee. In 2013 blijkt uit onderzoek dat hij zijn woonplaats niet meer in Nederland heeft, waarop de kinderbijslag wordt ingetrokken. De man maakt bezwaar. Dat wordt afgewezen. Vervolgens haalt hij vijf van zijn kinderen over uit Marokko, waarvoor hij in 2014 het recht op kinderbijslag krijgt. Even later volgen nog twee kinderen, waarop hij bezwaar maakt dat die laatste twee kinderen niet zijn meegenomen in het besluit over de eerdere vijf. Dat wordt afgewezen. Tegen allebei de uitspraken gaat hij in beroep. En daarbij wil hij ook een schadevergoeding. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) moet zich hier over buigen.

De man zegt over afwijzing 1 dat het ‘aan de Svb is om bewijs te leveren, gelet op het belastende karakter van het besluit. De man zegt dat hij een huurwoning heeft in Nederland en het grootste deel van de tijd in Nederland heeft verbleven. De door Svb gebruikte  paspoortgegevens zijn volgens hem niet doorslaggevend, omdat hij tussentijds in Nederland kan zijn geweest. ‘De periodes die de Svb uit het paspoort heeft afgeleid beslaan over 2013 124 dagen zodat appellant in dat jaar 241 dagen in Nederland kan hebben verbleven.

Appellant heeft gewezen op de geldstortingen en -opnames die hij in persoon heeft gedaan en op afspraken met de verhuurder, de Svb, het Juridisch Loket en zijn advocaat, waarbij hij zich niet door iemand anders kon laten vertegenwoordigen.’ De CRvB pakt de bijsluiter van de AKW er nog eens bij en kijkt naar hoe bepaald moet worden waar iemand woont en hoe het gesteld is met iemands ‘duurzame band’ met een land. In het geval van de man is zijn Nederlandse paspoort en zijn huurwoning niet voldoende om hem als ingezetene aan te merken. Want hierbij zijn we nog vergeten te vertellen dat uit huisbezoek aan zijn Nederlandse adres in 2013 bleek dat dit huis werd bewoond door mensen die daar niet ingeschreven stonden.

UITSPRAAK

Daarbij waren er geen aanwijzingen aangetroffen die konden ondersteunen dat hij daar woonde. Dan door naar de paspoortgegevens. Volgens de Raad valt hier niet duidelijk een woonplaats aan te merken. Daarbij is ook door de man zelf in 2013 verklaard ‘dat hij niet gescheiden van zijn vrouw leeft, geen familie in Nederland heeft, wel diverse familieleden in Marokko heeft, geen lid van een vereniging is of soortgelijke bezigheden heeft in Nederland en dat hij in het bezit is van een koopwoning in Marokko.’ Dat hij later zijn verklaring intrekt over het bezit van een huis in het buitenland werkt averechts, want dit doet afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Daarom zijn de perioden in 2013 waar de kinderbijslag ingetrokken gerechtvaardigd, ook omdat de man niet met doorslaggevende bewijzen komt om het tegendeel te bewijzen.

Ook geldstortingen- en opnames naar Svb, advocaten en verhuurder in Nederland doen daar niets aan af, omdat uit niets is gebleken dat die in Nederland zijn gedaan. Over uitspraak 2 waarin de man de peildata voor kinderbijslag voor eerst vijf en daarna zeven kinderen aanvecht, is de Raad kort. Ook hier wordt de eerder oordeel van de rechtbank gevolgd, aangezien ook hier enig bewijs ontbreekt. En die schadevergoeding wordt daarom ook afgewezen. Moraal: niet zo moeilijk doen, kom gewoon in Nederland wonen. Hartstikke leuk hier.

Reacties

Reacties

Steun echt vrije en onafhankelijke journalistiek via onze sponsors, niet de soort met zakelijke steun die onafhankelijkheid als een slogan gebruikt, maar schrijvers en denkers die niet verplicht zijn om veel geld te verdienen en een passie hebben om de waarheid aan de macht te vertellen. 100% van de opbrengst van de fooienpot gaat naar de individuele schrijvers van de artikelen die u leest. 

2 REACTIES

  1. Wist je dat je regering alle wegen naar familiebijeenkomsten heeft afgesloten? Sinds 2014 ben ik in oorlog met de IND om mijn kinderen samen te brengen met mijn vrouw, die nog steeds in Marokko woont, en dit alles wordt uitgesteld vanwege de obstakels die uw beleid volgt tegen de Marokkanen die hun eigen lever hebben in Marokko.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.