pact

Misleiden, camoufleren, bedriegen: delen van het migratiepact onderhandeld achter geheime deuren

Terwijl het Global Compact of Migration, lang verborgen voor het publiek, pas kort voor de ondertekening ervan dankzij alternatieve klokkenluiders werd onthuld, gaan er nieuwe afgronden open. In tegenstelling tot officiële verklaringen van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken (AA), werd het migratiepact achter gesloten deuren onderhandeld door de Verenigde Naties (VN), soms achter gesloten deuren.

Dit is het resultaat van een beslissing van de AA op een aanvraag van de Tagesspiegel, zoals de Tagesspiegel meldt. Volgens deze informatie waren de intergouvernementele onderhandelingsronden in New York slechts “gedeeltelijk openbaar”. Er waren ook “niet-publieke bijeenkomsten voor en na de verkiezingen” geweest, zoals “vrij gebruikelijk” was. Volgens haar antwoord heeft de regering herhaaldelijk de nadruk gelegd op de transparantie van de gehele procedure, met name wat betreft de bijeenkomsten van de staatsvertegenwoordigers in het hoofdkwartier van de VN in New York.

“De onderhandelingen konden door het geïnteresseerde publiek ter plaatse worden gevolgd”, zei men in februari jongstleden in antwoord op een parlementaire vraag van de AfD-Fractie. Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook altijd met de pers gesproken over “voor het publiek toegankelijke onderhandelingsronden” in de VS. Alle parlementaire fracties in de Bondsdag en de Duitse maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd om deel te nemen.

Het “wereldwijde pact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie” werd in december in Marokko geratificeerd door de stemmen van de Federale Republiek (Merkel was een van de weinige staatshoofden die persoonlijk naar Marokko vlogen) en 151 andere VN-lidstaten. Verschillende EU-lidstaten hadden zich van hem gedistantieerd vanwege de dreigende beperking van hun staatssoevereiniteit (COMPACT meldde meerdere malen). Vooral de AfD had zich als tegenstander van dit pact onderscheiden, omdat deze zogenaamd niet-bindende verplichtingen juridisch bindend waren, wat de kanselier in de eerste plaats verwees naar de wereld van de sprookjes – hoewel de eis “Wij verbinden ons ertoe” 89 keer in totaal in dit pact voorkomt. Door de leugen van Merkel, “het Pact is NIET juridisch bindend, en daarom staat Duitsland achter het Pact”, beschuldigde de hele Gesinnungs-Journaille iedereen die tegen hem klaagde als “gerichte desinformatie” en verspreiding van “samenzwering” en “nepnieuws” over de zogenaamde rechten en in het bijzonder de alternatieven.

De AA weigerde aanvankelijk meer gedetailleerde informatie te verstrekken over het verloop van de onderhandelingsrondes, zo meldde de Tagesspiegel verder. Met name de concessies van de Duitse delegatie aan andere onderhandelingspartners zijn geheim gehouden. De informatie werd alleen in achtergrondbesprekingen en alleen in vertrouwen aan de media gegeven. Volgens de kranten moesten de EU-landen tal van compromissen sluiten omdat, volgens de rapporten, sommige landen het verdrag wettelijk bindend wilden maken en een “duidelijke verbetering van de positie van illegale migranten” wilden bereiken. Als gevolg daarvan hadden de onderhandelingen gedreigd te mislukken. De documenten waren niet volledig transparant gemaakt, maar waren volgens de Tagesspiegel, die bezwaar had aangetekend tegen de verduistering, gedeeltelijk verduisterd gebleven.

Onderhandelingspartners kwamen ook buiten de openbare vergaderingen om bijeen

In dit bezwaarschrift, dat nu ter beschikking van het tijdschrift staat, geeft de federale minister van Buitenlandse Zaken voor het eerst toe “dat de onderhandelingspartners ook buiten de openbare vergaderingen om bijeengekomen zijn en dat de passages daarom onherkenbaar moeten blijven. De internationale onderhandelingspartners moeten kunnen vertrouwen op het feit dat wat is besproken ‘binnen de gevestigde diplomatieke communicatiekanalen’ niet wordt onthuld door een deelnemende staat”, aldus de AA. Het Bureau had ook verklaard dat “een onbeperkte publicatie ertoe kan leiden dat de Bondsrepubliek haar reputatie als betrouwbare en betrouwbare partner verliest”. Afgezien van het feit dat geheime onderhandelingen aan het licht zijn gekomen – slecht genoeg – heeft de Tagesspiegel, hoe prijzenswaardig zijn verzoek om onderzoeksjournalistiek ook mag zijn, weinig spectaculairs gevonden.

Maar hoe sluw de geheime overeenkomsten en Merkel’s verregaande concessies eigenlijk moeten zijn, die “haar” volk in Marokko op subtiele wijze in de pan hebben geduwd en hun onuitwisbare schuldgevoelens door de bloem hebben geduwd, blijkt uit de anticiperende gehoorzaamheid van de federale regering. Het had al lang voordat het duivelspact van kracht werd, punten van het duivelspact ten uitvoer gelegd: Het binnensmokkelen van illegalen door vliegtuigen, dat geclassificeerd is als “geheim geclassificeerd en alleen voor intern officieel gebruik” met betrekking tot “het welzijn van de staat” en dat tot nu toe ook voor de bevolking verborgen is gehouden. De vraag om het publiek bewust te maken van migratie als “positief”, “bron van welvaart”, “innovatie” en “duurzame ontwikkeling” en om de pers hierover te informeren.

Populaire uitwisseling: een berucht en ontwrichtend experiment met mensen

Om te verbergen dat immigratie een berucht experiment tussen volkeren is en dat het ontwrichtende, om niet te zeggen ontwrichtende gevolgen kan hebben en nu al heeft. Het binnenbrengen van zelf gedeporteerde terroristen door particuliere Lear-Jet, de verbetering van de welvaartsvragers, die in tegenstelling tot de inboorlingen huizen bouwen en in tegenstelling tot Hartz IV-ontvangers een hoog maandelijks zakgeld krijgen betaald zonder bewijs van nood. Instructies aan de rechterlijke macht om milde straffen uit te spreken, zelfs voor de ernstigste criminelen, zoals moordenaars, terwijl gepensioneerden die een broodje van de honger in de gevangenis belanden. Daarnaast krijgen de uitvoerende macht en de pers de opdracht om, indien mogelijk, de herkomst van de daders te verduisteren, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.