Minister Blok laat weten dat de Russen ‘mist’ verspreiden

skripal

De Russische minister Lavrov bracht naar buiten dat een Zwitsers laboratorium, dat van de OPCW monsters had gekregen van het ‘zenuwgif’ dat de Skripals velde, van het type ‘BZ Toxin’ was.

Minister Blok laat inmiddels weten dat de Russen ‘mist‘ verspreiden, wat de vraag oproept wat Blok dan weet wat wij niet weten? Een zorgvuldig en gedetailleerd overzicht, met inbegrip van een meer volledige kritiek van de Russen op wat de uitkomst van het onderzoek aan het licht bracht, compleet met ‘links‘ naar de bronnen, vindt u HIER. Anders dan Blok stelt heeft het Zwitserse laboratorium de conclusie van Lavrov juist niet tegengesproken. Ze verwijzen alleen naar de OPCW voor commentaar en conclusies. De essentie van de Russische kritiek, is dat een versie van wat dan ‘Novichok‘ heet te zijn, later is toegevoegd. En u weet inmiddels dat ‘Novichok‘ geen exclusief Russische uitvinding is, en dat de chemische formules zelfs in boekvorm zijn gepubliceerd. Dus ik vrees toch dat het juist Blok is die ‘mist‘ verspreid, door niet volledig en transparant te zijn in zijn berichtgeving.

skripal

De OPCW zelf had in haar eerdere openbare verklaring het gif niet benoemt, maar slechts gesteld dat men dezelfde chemische samenstelling had gevonden als de analisten van ‘Porton Down’. In de media was daarnaast sprake van een ‘confidentiële‘ (geheime) bijlage waarin de samenstelling van het gif werd beschreven, en daar gaat de hele heisa nu over. Zoals u zich hopelijk nog herinnert, weigerde het hoofd van dat Britse ‘Research Centrum’ eerder om zijn hoofd in de strop te hangen, en gaf hij te kennen dat zijn laboratorium slechts had geconstateerd dat het ging om een ‘military grade’ zenuwgas, waarvan de producent onbekend was. De benaming ‘Novichok‘ is daarbij niet meer dan dat: Een ‘label‘ dat je in feite overal op kunt plakken. Het zegt minder dan niets over de aard van het gif, de werking, of wie de fabrikant is. Wel moet worden opgemerkt dat allen die er verstand van hebben onomwonden zeggen dat je contact met ‘Novichoks‘ niet overleeft, omdat het acht keer dodelijker is dan ‘VX‘, en dat spul is al niet om mee te spotten. Maar de Skripals hebben het overleefd, en zijn herstellende. Dus wat is er nou precies aan de hand in het ‘Perfide Albion‘?

De aanvankelijke ‘terughoudendheid’ van de Britten om het OPCW mee te laten kijken, en de weigering van de drie belangrijkste NAVO-landen om de OPCW onderzoek te laten doen in Syrië, alvorens conclusies te trekken, en onomkeerbare actie te ondernemen, moeten we in hetzelfde licht bezien als de pogingen van John Bolton ten tijde van ‘Irak’ om het hoofd van het OPCW te ‘overtuigen’ om plaats te maken voor iemand die beter naar ‘Washington’ zou luisteren.

Het is daarom op voorhand zeer de vraag hoe ver dat nieuws over ‘BZ Toxin’ reikt. Dat gif werd ontwikkeld, geproduceerd en opgeslagen door NAVO-lidstaten, waarbij we misschien nog even in herinnering moeten roepen dat Israël het verdrag tegen chemische wapens nooit heeft ondertekend, en ze nog altijd actief ontwikkelt, en inzet, terwijl de Verenigde Staten wel tekenden, maar hun voorraden niet opruimden. Daarbij is het relevant om nog even in de herinnering terug te roepen dat de ‘antrax’ die bijna twintig jaar geleden in de Verenigde Staten voor grote paniek zorgde, uiteindelijk ook in de Verenigde Staten zelf bleek te zijn geproduceerd. Wie het goedje verspreidde is nooit bewezen. Iemand die zelf heftig ontkende, en voordat hij kon worden aangehouden heel conveniënt overleed, kreeg de schuld, en daarmee sloot men het dossier. ‘No questions asked’.

Waarmee ik slechts wil zeggen dat als de tegenstribbelende Britten uiteindelijk gedwongen zullen worden om te erkennen dat het toch niet om ‘Novichok’ ging, het zeker niet betekent dat ze last krijgen van opdringerige journalisten die tot de bodem zullen gaan om uit te vinden wat hier nu precies aan de hand is. Indien nodig offeren ze een ‘Schaap’, treedt er iemand af die wel héél erg nadrukkelijk het Russofobische vuurtje heeft lopen aanwakkeren, en misschien eindigt het zelfs in nieuwe verkiezingen, waarbij de ‘Cambridge Analytica’-achtige ‘ondernemingen’, waar ‘Londen’ patent op heeft, de kiezer bij de teugel kunnen nemen en naar hun nieuwe leider kunnen voeren.

Als het al zo ver komt. Want de idiotie in de ‘westerse’ wereld is nu zodanig, dat zélfs als overduidelijk is dat er sprake is van ‘Vuil Spel’, men aan de top van het politieke bedrijf, in nauwe samenwerking met de ‘Voornaamste Kranten’ en ‘- Zenders’, de gelederen gesloten houdt. Dus verwacht nou niet ineens dat u Yulia Skripal en haar vader te zien krijgt, die ergens door de Britten in gijzeling worden gehouden, in de optiek van Craig Murray, de Britse oud-ambassadeur die zich heeft vastgebeten in de zaak, en als eerste onthulde dat men in ‘Porton Down’ weigerde om op het schavot te stappen, en te liegen over dat gevonden gif, en de producent.

In de poel van leugens en bederf die inmiddels onze habitat is, moet je het al héél bont maken om formeel te worden aangeklaagd. Daarbij hebben redacties en politici niet de minste gêne om te verklaren dat ze het misschien wel mis hadden, maar dat hen niets valt te verwijten, anders dan dat ze wellicht iets te ‘goedgelovig’ waren. (Zie ‘WMD‘ en Irak). Vroeger stond dat voor ‘incapabel’ en ‘infantiel’, maar om voor mij raadselachtige redenen vinden tegenwoordig net iets teveel mensen het eerder een blijk van ‘pure menselijkheid’. Een keer ingestudeerd ‘Sorry’ zeggen, en door maar weer. Maar de realiteit is natuurlijk dat velen die van liegen en bedriegen hun broodwinning hebben gemaakt helemaal niet zo naïef zijn.

De Amerikaanse blogger Tom Luongo, voormalig ‘Research Chemicus’, en tegenwoordig onafhankelijk ‘markt analist’ en commentator, wijdde op zijn privé-blog een bijdrage aan de meesterlijke ‘Vietnam film’ ‘Full Metal Jacket’ van Stanley Kubrick, met een geparafraseerd citaat uit die film: ‘The Harder the Winds of War Blow, the More they Suck’. En dat is, vrees ik, de perfide realiteit van dit moment. Onthullingen over ‘Vuil Spel’ volgen elkaar in rap tempo op, buiten de ‘Mainstream Media’, maar er verandert niets. De zuigende kracht die ons richting een nieuwe wereldwijde oorlog voert wordt met elke nieuwe onthulling alleen maar sterker, zo lijkt het. En ik kan niet veel meer doen dan hopen dat er ergens een kentering optreedt, voordat we onszelf ritueel van het leven beroven op een wijze die volstrekt eerloos is, en meer weg heeft van ‘verdelgen’.

eerder eindigde ik een bijdrage met de oproep aan mijn lezers om hun ’stem’ te gebruiken. Maar anderen zouden wellicht beter eerst hun ‘hersens’ kunnen activeren. Want al de geloven en fantaseren over ‘maakbare’ werelden in een roze mist brengt ons niet die mooie, vreedzame, welvarende toekomst die ons allen op het netvlies staat.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.