30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

#migratiedebat: Nederland capituleert… maar de EU-baan voor Rutte is veiliggesteld

migratie pact

De eerste termijn van het debat over het Global pact is afgelopen, maar we weten nu al hoe de hazen lopen. De coalitie zal een gesloten front vormen zodat ondertekening van het verdrag niet tegengehouden kan worden. het was tevens een zeer schandelijke vertoning over zo´n belangrijk onderwerp de publieke tribune zat vol maar de meeste kamerleden kwammen niet opdagen, DIT IS DEMOCRATIE ANNO 2018 MEN HEEFT SCHIJT AAN HET VOLK!

De voorspelde argumenten vóór hebben natuurlijk de revue gepasseerd: alleen extreem (populistisch) rechts/links is tegen het pact, het is niet juridisch bindend en o ja, er is nog een inlegvelletje. Daarnaast vonden wij de rol van de kamervoorzitter wel erg selectief, vooral ten aanzien van de aanvrager van het debat, Thierry Baudet. Hem werd herhaaldelijk de mond gesnoerd – een democratie onwaardig!

We hebben kunnen zien hoe, in een beschamende vertoning, met veel lege stoelen, door veel politici vanwege hun partijbelang Nederland in de afgrond wordt gegooid.

Op 10 en 11 december 2018 zal het VN-migratiepact in Marrakech worden ondertekend door ongeveer 185 VN-lidstaten. Het evenement zal het klimaat van traditioneel Europa en Nederland dramatisch veranderen, omdat de deuren voor onvoorwaardelijke immigratie van miljoenen migranten uit Afrika en de Arabische landen worden opengezet…. en niet meer kunnen worden gesloten.

pact

Hoewel er een aantal EU-lidstaten (naast o..a. de VS, bij monde van haar ambassadeur bij de Verenigde Naties) hebben aangegeven dat ze hun handtekening onder het contract niet zullen plaatsen, gaat onze “regering” daarentegen de tekst van het migratiedocument (grotendeels van de hand van bondskanselier Merkel) gewoon tekenen. Met een inlegvelletje, dat wel, waarop staat dat migranten aan het verdrag geen rechten kunnen ontlenen. Een vreemde constructie, want waarom zou je dat moeten toelichten bij een zogenaamd niet-bindende verklaring? En hoe naïef kun je zijn dat landen waar migranten weer naar teruggestuurd moeten worden, die mensen zal accepteren omdat het verdrag toch niet-bindend is?

Typisch weer zo’n Ruttiaanse “oplossing”, net als bij het Oekraïneverdrag, en we hebben gezien hoe dàt uitpakte. Een rechter zal dat inlegvelletje bij een rechtszaak gewoon opzij leggen, want zoals de Belgische De Wever zegt: “Als je zegt dat het verdrag wit is, hoe kun je dan een briefje toevoegen dat het zwart is?”

Gisteren heeft er dus een debat (nou ja, debat…. de uitkomst staat al vast) plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Niet van harte, want eigenlijk had de regering er helemaal geen ruchtbaarheid aan willen geven, zelfs niet aan de verantwoordelijke bewindspersonen, die een paar weken geleden zelfs nog nooit van het woord “migratiepact” hadden gehoord.

Nog steeds heeft de coalitie het waandenkbeeld dat het verdrag belangrijk is in de context van wereldwijde ontwikkelingen en ook wordt er nog steeds gedacht dat het juridisch niet-bindend is. Dat het 100% politiek bindend is (deze formulering is opgenomen op advies van de paus), en dat migranten er dus een beroep op kunnen doen, wordt even verzwegen. Het nog niet eens in onze eigen moedertaal geschreven pact, wordt getekend. Nederland is opgegeven…..

De meeste mensen hebben nog geen idee welke ingrijpende omwentelingen als gevolg van het grootste sociale experiment aller tijden ons te wachten staan. Het is toch ook bijna onvoorstelbaar als er in de nabije toekomst miljoenen migranten het land binnenkomen – en je als land daar niets meer over te vertellen hebt. En pas als mensen het van dichtbij zullen gaan voelen, zal het te laat zijn voor eenvoudige oplossingen.

Het creëren van onomkeerbare feiten is typisch Merkeliaans, en wat dat betreft is Rutte een plichtsgetrouw schoothondje. We hebben het hier wel om een sluipende bevolkingsuitwisseling, die door een alliantie van bedrijven, politiek, kerken, media, NGO’s en vakbonden wordt aangemoedigd en al lange tijd bestaat. De opening van de buitengrenzen van de EU in 2015 was geen “ongeluk”, of om humanitair te handelen, maar slechts een programmapunt op de agenda van de continentale omvolking……

Ondertussen is het niet alleen steeds duidelijker geworden dat de tekst van het “UN Migration Compact” afkomstig is van de Merkelregering (lees ons artikel van 29 november), steeds meer details treden naar buiten over de totstandkoming ervan. Nadat Merkel zich geconfronteerd zag met de onwil van de EU-lidstaten mee te gaan in haar “wir schaffen das”-waanzin, besloot zij het een trap hogerop te zoeken, en via de Verenigde Naties de landen te dwingen haar plan tòch te realiseren.

De VN-secretaris-generaal Guterres is een Portugese socialist die hier – gezien de agenda op dit punt van de VN – er uiteraard wel voor voelde, samen met de trotskistische globalisten in het kantoor van de Duitse bondskanselier en het door de Sociaal-Democratische Partij gedomineerde ministerie van Buitenlandse Zaken onder Steinmeier, Gabriel en Maas.

Na de zogenaamde hereniging van de twee Duitslanden is er een doorgewinterde internationale socialist uit de kringen van de inlichtendiensten van de DDR, met de hulp van de CIA en de Britse MI6 tot baas gemaakt. Het resultaat is bekend. De CDU is nu niet langer conservatief links maar radicaal, en ondertussen ziet de partij zijn kiezers massaal weglopen en zoekt het daarom heil in een coalitie met de Groenen, zodat alles blijft zoals het is (en natuurlijk omdat de SPD te weinig steun van de kiezers heeft).

Te weinig steun van de kiezers en blijven zitten waar je zit…. waar kennen we dat ook alweer van?

Als we de dagelijkse criminele gebeurtenissen in Duitsland zien dan bevinden die landen zich al in burgeroorlogachtige omstandigheden, ondermeer als gevolg van de vorige illegale massa-migratie. Het staat gelijk aan een coup van de bondskanselier en haar toenmalige minister van Binnenlandse Zaken tegen de Duitse rechtsorde en dus tegen de Duitse staat. Met Frankrijk gaat het dezelfde kant op (en wordt het in sneltreinvaart nog veel erger).

Met hun handtekeningen onder het migratiepact zullen de onlusten uitgroeien tot een ware burgeroorlog zodra dit duivelse pact effectief wordt. Burgers zullen op enig moment – en we zien het nu in Frankrijk gebeuren – het recht in eigen hand gaan nemen. Is dat een situatie waar we hier in ons land naar toe moeten?

pact

Deze hele club gaat ervan uit dat Duitsland (en uiteraard ook de andere EU-landen) wordt verondersteld een soort nederzettingengebied binnen de EU te worden, volledig ontdaan van enige nationale soevereiniteit. Maar hun beleid gaat verder dan dat en zij hebben daar geen geheim van gemaakt. Het gaat om het omvolken van de EU, niet alleen middels volksverhuizingen, maar zeker ook door rassenvermenging. We brengen nog even de “goedschiks of kwaadschiks”-toespraak van oud-president Sarkozy in herinnering.


Het VN-migratiepact is van groot belang is voor de toekomst van Nederland en Europa en het is in de praktijk gewoon juridisch bindend. We geven het voorbeeld van wat “gender gainstreaming” wordt genoemd.

In 1995 ondertekenden vertegenwoordigers van de 193 lidstaten van de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Beijing een verdrag waarin werd opgeroepen tot gendermainstreaming in hun landen. Dat verdrag is in de kern vergelijkbaar met het migratiepact dat nu ondertekend gaat worden. In die tijd vormde het de basis en de eis van de Verenigde Naties de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

Volgens deze ideologie moet elk mens bij zijn geboorte sekseneutraal zijn. Dat kan niet, want biologisch gezien hebben we twee smaken mensen: meisjes en jongens. Iedereen die vandaag iets typisch mannelijks of vrouwelijks wil noemen, krijgt meteen het stempel opgedrukt van seksistisch te zijn.

Wat al vele honderden jaren werd ingedeeld als typisch mannelijk en vrouwelijk gedrag, is passé.  Al die generaties die voor ons hebben geleefd waren, als we het goed hebben, gewoon enorm domme mensen. Dit nieuwe verschijnsel van gendermainstreaming werd door de Europese Unie in ijltempo juridisch vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam (where else?), dat op 1 mei 1999 in werking trad, dus vier jaar later.

Dat rare heropvoedingsprogramma van de hele westerse mensheid (want ergens anders speelt het niet) genaamd gender mainstreaming is in korte tijd voltooid. De hele wereld is op zijn kop gezet door deze indoctrinatie van de bovenste plank.
Het begon met de ondertekening van het VN-Verdrag van Beijing in 1995.

Zo gaat het dus met het ondertekenen van eender welk VN-verdrag. En het belooft wat voor de vrijheid van meningsuiting in ons land: volgens het wereldwijde VN-verdrag over migratie is het straks een strafbaar feit voor burgers en media om open grenzen en massale migratie te bekritiseren. U riskeert een gevangenisstraf!
pact
Onze volksvertegenwoordigers laten massaal zien hoeveel zij om ons, de kiezers, geven.

Het verdrag is – zoals meestal met verdragen van de VN – nooit juridisch bindend, tot blijkt dat het dat wel is.

Toch zien we, nu het partijstemvee beslist dat Nederland, haar burgers en cultuur geen soeverein bestaansrecht meer hebben, een lichtpuntje bij het genomen besluit. De te verwachten weerstand van burgers in de lidstaten van de EU – en dus ook in ons land, en natuurlijk in het bijzonder de landen in het zuiden en oosten van Europa – zal de ineenstorting van de Europese Unie en daarmee de ondergang van het transatlantische rijk alleen maar versnellen.

Ondertussen zullen Trump, Poetin en Xi in toenemende mate gezien worden als verlossers van hun volkeren ten aanzien van het internationaal recht, terwijl de onvrede in Europa voortwoekert. De haat tegen Juncker, Macron, Merkel en haar schoothondje uit Nederland groeit enorm.

Voor de Europese burgers verliezen politici steeds meer hun legitimiteit. Op termijn heeft het verdrag ook een verrassing in petto voor de christelijke politieke partijen: hun kiezers en aanhangers worden straks geacht Allah te moeten aanbidden, terwijl er voor een kosmopolitische Jezus in hun belevingswereld geen plaats meer zal zijn. 
Aldus zal worden besloten, met een (dan) meerderheid van stemmen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.