MH17

MH17: De meest walgelijke vorm van politiek bedrijven die er bestaat.

Deze week kwam dan het Joint Investigation Team met haar rapportage, en afgaande op de resultaten denken wij dat het team heel wat jointjes heeft verbruikt. Een rapport dat aan alle kanten rammelt, met hele en halve waarheden, veel onzin, bijdragen van op zolderkamertjes surfende nerds die als hard bewijs worden gepresenteerd, en een samenstelling van het team waar een verdacht land lid van is gemaakt…. met het vetorecht op hetgeen gepubliceerd wordt.

Onze analyse van een zaak waar over de rug van onschuldige slachtoffers en nabestaanden walgelijke wereldpolitiek wordt bedreven.

De Telegraaf meldde gisteren het vHet onomstotelijke en onweerlegbare bewijs is er: de Buk-raket die vlucht MH17 uit de lucht haalde, kwam uit Rusland.

Het Joint Investigation Team heeft ruim honderd manschappen als potentiële verdachten in beeld en kent hun namen. Het gaat om pro-Russische separatisten en mogelijk om Russische officieren. Zij zijn formeel nog niet aangemerkt als verdachten, hun rol wordt volgens hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke nog verder onderzocht.

Uit getuigenverklaringen, grondmonsters, afgeluisterde telefoongesprekken, berichten op sociale media en beeldmateriaal blijkt dat de dodelijke Buk-raket zes kilometer ten zuiden van het Oekraïense stadje Snizjne is gelanceerd. Het projectiel explodeerde links boven de cockpit van de Boeing 777 van Malaysia Airlines. Alle 298 inzittenden – veel gezinnen op weg naar een zonvakantie – kwamen daarbij om het leven.

Het transport van de Buk-raketinstallatie – op een witte Volvo-dieplader – van en naar de afvuurlocatie is bewijsbaar in kaart gebracht. Ook hier blijken afgeluisterde telefoongesprekken tussen pro-Russische separatisten cruciaal.

Zo werd een gesprek opgevangen tussen een pro-Russische strijder en een mogelijk Russische militair, in de dagen voor de raketaanslag op MH17.

Voor justitie leidt het geen twijfel meer dat de grondluchtdoelraket is aangevoerd vanuit Rusland en onmiddellijk na de aanslag naar Rusland is teruggehaald. Opvallend is dat Moskou het Joint Investigation Team diverse malen op het verkeerde been probeerde te zetten. Zo kwamen de Russen met twee plekken van waar de Buk zou zijn afgeschoten. Opnieuw bewezen taps op de Russen het tegendeel.

Maandag ontkende het Kremlin opnieuw elke betrokkenheid. Uit pas opgedoken radargegevens blijkt volgens het Russische ministerie van Defensie juist dat er geen raket is afgevuurd uit gebied waar pro-Russische rebellen de controle hadden.

Nabestaanden van de slachtoffers hebben inmiddels meer vertrouwen in justitie. “Het Joint Investigation Team heeft beloofd door te gaan met het onderzoek. Al duurt het een jaar, tien jaar, ze gaan door. Ook dat is wat wij graag wilden horen”, aldus Dennis Schouten, vice-voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17..

Gisteren heeft het Joint Investigation Team haar bevindingen over het neerschieten van de MH17 openbaar gemaakt – althans een gedeelte daarvan. Het is het vervolg op het in oktober 2015 gepresenteerde rapport van de Dutch Safety Board, waarbij toen de conclusie werd getrokken dat het toestel neergehaald was met een Buk raket voorzien van een 9N314M munitiekop, en tevens gesteld werd dat Oekraïne had verzaakt het luchtruim boven het oorlogsgebied te sluiten. Echter, het Russische bedrijf dat het Buk systeem produceert had haar eigen tests gehouden, waaruit naar voren kwam dat de raket niet vanuit het door de separatisten bezette dorp Snezhnoye gelanceerd kon zijn, en concludeerde dat de plaats Zaroshchenskoye (niet in handen van de rebellen) de enige afvuurlocatie kon zijn. Tevens trok het bedrijf de door de DSB genoemde munitiekop in twijfel waarbij de onderneming zich baseerde op de fysieke schade aan het neergehaalde toestel.

Op 1 juli 2014 maakte Rusland gegevens openbaar waaruit bleek dat een Oekraïense jet in de buurt van de MH17 was gesignaleerd vóórdat het neergehaald was. Dat klopte met de vele ooggetuigeverklaringen en analyses van de schade aan het toestel, dat mogelijk duidde op geweerschoten van een gevechtsvliegtuig. Maar drie dagen geleden kwam Rusland opeens met “nieuw ontdekte” civiele radargegevens waaruit de situatie afgeleid kon worden ten tijde van het neerhalen van de MH-17 en de crash.

De gegevens lieten zien dat er drie burgervliegtuigen in de nabijheid van de MH-17 vlogen, maar “geen buitenlandse objecten in de buurt van het Maleisische toestel die de vernietiging hebben kunnen veroorzaakt”.

Deze recente, nieuwe gegevens zijn dus in tegenspraak met eerdere verklaringen: de radar laat niet zien dat er een gevechtsvlietuig in de buurt van de MH-17 had gevlogen.

Volgens Russische deskundigen ligt het aan de capaciteiten van het betrokken radarstation waarvan de gegevens aantonen dat een Buk niet is afgevuurd vanuit door rebellen bezet gebied. Hetzelfde geldt ook voor gebieden die niet door de rebellen bezet zijn, omdat het radarstation ook niet in staat zou zijn geweest op te merken dat er een raket vanuit Zaroshchenskoye zou zijn afgevuurd. Volgens de Russen moet Oekraïne nog steeds haar radargegevens overhandigen aan het onderzoeksteam, en is het onderzoek gebaseerd op valse aannames, namelijk dat men uitgaat van het onjuiste type munitiekop dat gebruikt is.

MH17

Het JIT is nu met haar verslag gekomen en legt de schuld bij de militie in Donetsk. Die heeft een Buk-systeem gebruikt dat hen door Rusland zou zijn geleverd, en zou de bewuste raket zijn afgevuurd vanuit de locatie Pervomayskoye (een door rebellen bezet dorp 6 km ten zuiden van Snezhnoye), waarna het systeem snel naar Rusland zou zijn terug vervoerd. Hierover zometeen meer.

Het JIT uit geen beschuldigingen aan Rusland als land, of Russische personen, over het rechtstreeks deelnemen aan het lanceren van de raket. Zij heeft technische defecten uitgesloten, net als een bom aan boord van het toestel of een aanval vanuit een ander vliegtuig. Net als de DSB voor het JIT gedaan heeft.
Ook heeft het JIT een opgenomen gesprek weergegeven dat volgens het JIT “bewijst” dat de rebellen een Buk-systeem nodig hadden om op grote hoogte vliegende gevechtsvliegtuigen van Oekraïne uit de lucht te kunnen schieten. Zij zouden die installatie ontvangen hebben.

Het JIT verklaart dat het niet duidelijk is hoe lang het zal duren voordat de exacte identiteiten bekend zijn van de mensen die de aanval hebben uitgevoerd, en wat hun rol hierbij was.

MH17

De research die wij continue doen in deze zaak geeft een aantal ongerijmdheden aan. De herkomst van de bewijzen is niet duidelijk, hoewel een deel van het bewijsmateriaal al bekend was. Video-opnames en foto’s zijn van de zelfbenoemde “onderzoeksjournalisten” van Bellingcat, een stel amateurs die door deskundigen inmiddels tot de grond toe zijn afgebrand, maar door het JIT, DSB en de mainstream media met graagte worden geciteerd. Misschien dat dat komt doordat Bellingcat aan de NAVO is gelieerd en geld ontvangt van de duivel George Soros. In ieder geval berust veel informatie van het onderzoeksteam op de gefabriceerde stukken van Bellingcat, wat de geloofwaardigheid van de onderzoekers ernstig aantast.

Verder verwees het JIT nogal vaak naar geheim bewijsmateriaal, dat hen door de Amerikanen is verstrekt. De reden waarom dat geheim moet blijven is onduidelijk, maar wij hebben wel onze vermoedens.

Een kernvraag vinden wij is waarom Rusland een enkel en autonoom werkend, militair gezien weinig effectief Buk-systeem in het gebied van de rebellen zouden hebben gebracht. Het ging er in dit oorlogsgebied toch om de rebellen te beschermen voor straaljagers en helicopters die vrij laag overvliegen. Daarvoor is het inzetten van een zo vèr reikend systeem met het daarbij behorende goed opgeleide personeel plus radarsyeteem niet logsich. Normaal gesproken wordt namelijk een Buk-systeem met ander ingezet. Dan worden tot zes lanceerders (zie onderstaande afbeelding) door één radarpost aangestuurd. Maar van het transport van zo’n komplete installatie is nooit sprake geweest.

MH17

Tijdens de presentatie van het JIT is er slechts zijdelings gesproken over de primaire radargegevens, die de Russen afgelopen maandag aan het JIT hebben overhandigd. De informatie zou volgens het JIT te laat zijn binnengekomen.

De vraag is waarom de Russen nu – na twee jaar – worden overhandigd. Misschien om aandacht te vestigen op het feit dat Oekraïne nog steeds niet haar radargegevens heeft overhandigd? Of misschien om te wijzen op de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry die al in de zomer van 2014 wist te vertellen dat de Russen een Buk-raket hadden afgevuurd…. omdat de VS daar de satellietbeelden van had (en er later plaatjes van Google Earth werden getooond – LOL)?

Het onderzoek wordt verlengd van oktober tot 1 januari 2018. Ook laat het JIT de mogelijkheid open dat het neerhalen van de MH-17 berust op een vergissing, omdat volgens een aantal opgenomen gesprekken de rebellen dachten dat zij een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden neergehaald en zij verrast waren toen zij ontdekten dat het een vliegtuig uit de burgerluchtvaart was.

Het JIT zegt zo’n 500.000 foto’s en video’s te hebben geanalyseerd, 200+ getuigen te hebben geïnterviewd, 150.000 telefoontjes te hebben onderschept (waarvan er 3500 relevant waren voor het onderzoek en zijn vertaald en geanalyseerd). Deze telefoontaps zijn allemaal aangeleverd door de Oekraïense veiligheidsdienst.

JIT heeft één gesprek, opgenomen in juni 2015, gebruikt om vast te stellen dat Zaroshchenskoye op de dag van het neerhalen in “bezit” was van de rebellen, in tegenstelling tot wat de Russen beweren, namelijk dat die plaats op de dag van het neerhalen in het “bezit” was van Kiev. Het JIT trekt de legitimiteit van het telefoongesprek in het geheel niet in twijfel (of alle getapte gesprekken in het algemeen) terwijl zij ook niet twijfelt of de persoon op het bandje wel eens zaken van een jaar eerder zou kunnen hebben vergeten of verkeerd hebben geïnterpreteerd.

De getapte gesprekken speelden ook een hoofdrol bij het bepalen van de route die de rebellen hebben gevolgd om de Buk van de Russische grens naar het veld in Pervomayskoye te brengen (samen met foto’s en video’s van het konvooi, waarvan er veel online te vinden zijn, en waarvan een aantal door het JIT is gebruikt). Gebaseerd op dit bewijs zegt het JIT dat zij 100 personen (toevallig precies het aantal dat onderzoeksjournalist (LOL) Eliot Higgins van Bellingcrap Bellingcat had gemeld) heeft geïdentificeerd die betrokken zijn geweest bij de Buk… het transport en de begeleiding ervan. Het zijn op dit moment nog geen verdachten; het JIT wil verder onderzoek doen naar de militaire hiërarchie van de rebellengroepen om te bepalen wie de mogelijke daders en getuigen zijn. Het JIT wil er verder niets over kwijt.

Mh17

De reden waarom het JIT een “air-to-air” scenario uitsluit is wonderlijk; het is alleen gebaseerd op de afwezigheid van gevechtsvliegtuigen op wat radargegevens die door Oekraïne zijn verstrekt (en nu dus ook door de recente Russische radargegevens), interviews en opnamen met luchtverkeersleiders, opnieuw geleverd door Oekraïne. Met andere woorden, zelfs als er fysiek bewijs was dat er wèl sprake is van zo’n scenario, dan komen we het nòg niet te weten, omdat het a priori is uitgesloten.

Het JIT zegt dat er wat details en bewijzen worden achtergehouden; de Amerikaanse gegevens blijven geheim en de JIT wil zelfs de aard van de gegevens die zij van de Amerikanen heeft gekregen, niet toelichten. Ook geeft het JIT geen commentaar op de tegenstelling van de munitiekop van de Buk-raket, en noemt het team de kop alleen één van het “9M38” type, een algemene term.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd en gezegd dat het JIT heeft toegestaan dat Oekraïne bewijsstukken heeft kunnen manipuleren, terwijl Rusland geen enkele rol in het onderzoek heeft mogen spelen. Bij het formeren van het onderzoeksteam heeft men toegestaan dat Oekraïne daar volledig lid van is geworden, waarbij het land de kans heeft gekregen bewijsstukken te vervalsen en de uitkomsten naar voor haar gunstig gezinde conclusies kon sturen.

Rusland stelt dat de bevindingen van het JIT politiek gemotiveerd zijn. Er is vanaf het begin een partij schuldig bevonden en de bewijzen zijn naar die uitslag samengesteld, geheel conform de normen van het Westen.

De Russen hebben hier een punt.

OekraÏne was en is in essentie één van de verdachten in deze zaak. Om het land dan volledig lid te maken van het onderzoeksteam, en Rusland uit te sluiten, duidt op grote tegenstrijdige belangen, vooral gegeven het feit dat elk lid van het JIT een vetorecht heeft op de informatie en de conclusies die openbaar gemaakt worden. Dat versterkt de twijfels van de juistheid van de aangevoerde bewijsstukken.

Het valt ons op dat het JIT de gegevens van de Nederandse geheime diensten negeert, die stellen dat dat een BUK-raket alléén door een Oekraïens luchtafweersysteem afgevuurd kan zijn. Dat hebben onze geheime diensten namelijk eind januari van dit jaar officieel bevestigd. De media zwijgen hierover. Maar aangezien het internet niets vergeet, kunnen we zó terugvinden waar dat allemaal beschreven is.

Op 22 januari van dit jaar lezen we de volgende tweet van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt — opgesteld tijdens een bijeenkomst van het CTIVD:

mh17

De tweet van Omtzigt vinden wij wat kort door de bocht, maar het een en ander valt na te lezen in het van toezichtsrapport de ctivd-toezichtsrapport-nr-43-nl-hr-011015-def. Kennelijk vinden de onderzoekers dat niet belangrijk, en houden zij zich bezig met een informatie-oorlog om een actie als gevolg van een burgeroorlog te verklaren, en in dat soort situatie is de waarheid het eerste slachtoffer.

Er zijn minstens twee grote problemen met het JIT-rapport. Het eerste is het gebruik van Oekraïense gegevens om te bepalen dat er een luchtafweersysteem van Russische oorsprong is gebruikt. Oekraïne is verdachte en dan kan niet verwacht worden dat het land objectieve informatie verstrekt. Maar zelfs als de Donetsk-rebellen in het bezit waren van een BUK-systeem, dan hoeft het nog niet te betekenen dat het ook het moordwapen was, om het zo maar uit te drukken.

De vraag die gesteld moet worden is: wisten de Oekraïeners of de Amerikanen er van af dat de rebellen een Buk-systeem in hun bezit hadden? Als dat zo is, kan het dan ook niet zó zijn dat zij een aanval organiseerden om de rebellen dan van het neerhalen van het toestel de schuld te geven?

Het is niet de eerste keer dat zo’n False Flag operatie gebeurt…. denk alleen maar aan het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig door Turkije.

Vergeet ook niet dat het JIT kennelijk niet twijfelt aan de rol van Oekraïne in deze zaak: de vraag of er bijvoorbeeld Oekraïense Buk’s in de regio aanwezig waren, wordt niet gesteld.

En waarom is het luchtruim niet gesloten geweest? De verantwoordelijkheid hiervoor, óók van de kant van Kiev, wordt systematisch ontweken. Oekraïne wist dat – nadat eerder een militair vliegtuig van haar op een hoogte van 9600 meter boven Donbass was neergehaald – dat de rebellen in staat waren vliegtuigen op grote hoogten uit te schakelen. Toch heeft Kiev alleen het luchtruim tot een hoogte van 10.000 meter gesloten, een toneelstukje, omdat de burgerluchtvaart vooral plaatsvindt bij een hoogte tussen 10.000 en 12.000 meter.

Kiev heeft daardoor civiele vliegtuigen, waarvan de maatschappijen nogal dom waren om zich niet van de maatregel op de hoogte te stellen, in feite in een mijnenveld gestuurd en op de koop toe genomen dat vroeger of later een ramp zou kunnen plaatsvinden. Wat dit betreft zijn de 298 omgekomen mensen nogal belastend voor Kiev, ongeacht wie er geschoten heeft. Het JIT hoor je daar verder niet over.

Komen we op het tweede probleem: de raketsoort die is gebruikt. Het JIT slaat de zaken die door Almaz-Antey naar voren zijn gebracht – het type munitiekop dat is gebruikt – volledig in de wind. Het JIT is standvastig in haar conclusies, maar de gegevens waarop zij zich baseert zijn nogal twijfelachtig.

Wat opmerkelijk is, is dat de Russen het niet meer hebben over de Oekraïense jet in de burt van de MH-17. Zowel zij als het JIT verklaren nu dat er geen gevechtsvliegtuig in de buurt van het toestel was. Ofwel de informatie die eerder door de Russen was aangeleverd, was onjuist, of zij hebben zich neergelegd bij de door het JIT gebruikte formulering. Dat kan berusten op politieke beweegredenen, die het gevolg kunnen zijn van “onderhandelingen achter de schermen”.

Omdat Oekraïne in het JIT zit kan er misschien door beide zijden een koehandel zijn gedaan, om de schuld dan maar bij een deel van de Oekraïense rebellen neer te leggen – of misschien zelfs te regelen dat het naar buiten wordt gebracht als een vreselijke vergissing. De afgelopen vijftig jaar is zoiets herhaaldelijk gebeurd, en normaal gesproken kan dan ook niemand verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor de gebeurtenis.

Wat we hier zien afspelen is een geopolitiek “spel” op hoog niveau. Ook hier wordt een offensief gevoerd tegen Rusland…. alle media mainstream media wijzen met de beschuldigende vinger naar Poetin. Kritiekloos, zonder enige research te doen. De EU (in opdracht van de VS) sturen almaar aan op een verslechterende verstandhouding met de Russen…. dat is namelijk vooral in het belang van de VS. Het gaat hier om geld en macht, gas en wapens, zaken waar de VS graag veel wil verkopen aan de EU (eigenlijk de hele wereld – kieskeurig zijn de Amerikanen niet wat dat betreft).

Mocht Hillary Clinton straks de nieuwe president van de VS worden dan verwachten wij dat dit gigantisch uit de klauwen gaat lopen (de opmaat voor een Derde Wereldoorlog is al in volle gang). De Koude Oorlog is terug van weggeweest.

We zijn bang dat de nabestaanden nog steeds aan het lijntje worden gehouden door wéér te zeggen dat uiteindelijk de schuldigen voor het gerecht zullen verschijnen. Die onderste steen zal nóóit boven komen, daarvoor zijn de politieke belangen (zeker van de EU en Oekraïne) te groot.

Zo werden de slachtoffers van de MH-17, en zo worden hun nabestaanden, een speelbal van de hogere machten in de wereld.

De meest walgelijke vorm van politiek bedrijven die er bestaat.

 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

  1. Stel ook de volgende vragen; waarom was meteen na de crash Nederland ineens voorstander van sancties tegen Rusland terwijl daarvoor men er tegen was.
    Zou dat de reden zijn om via deze massamoord door Kiev, met hulp van vriend Amerika (Nuland met een zak geld) de druk tegen Rusland op te voeren?
    Het is een feit dat de hele EU vlak na de crash ineens anti Rusland was en de sancties verlengde, ondanks de, voor de EU landen, miljarden schade. Onder druk van Amerika dat ondertussen wel zelf zaken doet met Rusland. Ook een manier om de concurrentie uit te schakelen.
    Het is een smerig politiek spel wat er gespeeld wordt en men kijkt blijkbaar niet op honderden doden als het doel maar bereikt wordt.

  2. Heel eenvoudig is het ,na jaren onderzoek durf ik te zeggen dat het geen buk was,ben er 100 procent van overtuigd,ook als de nieuwe radargegevens van de rus niks laten zien van een vliegtuig,hetgeen sws al vreemd is,in ieder geval alle bewijs wat tegen dn ammie werkt is gelogen of vervalst,een buk schiet geen rondje cockpit,en buiten alle andere factoren wat gewoon te zien zijn op de fotoos,zeg ik nogmaals elk stuk waarbij een buk als wapen word gesteld gelieve als niet objectief te beschouwen,zo speel je dn ammie en zn maatjes juist in de kaart,het is voor hun van wezenlijk belang dat de burger dit gelooft.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.