16 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Merkel’s verborgen gehouden cijfers

merkel

De vorige Merkel-regering is er weer eens in geslaagd voor haar belastende gegevens tot ná de verkiezingen afgelopen jaar verborgen te houden. Als die cijfers over criminaliteit onder migranten namelijk er vóór openbaar waren gemaakt, had zij een vierde termijn voor het bondskanselierschap wel kunnen vergeten.

Een nieuwe Duitse studie, gebaseerd op gegevens die de regering van Angela Merkel verborgen heeft gehouden, heeft statistisch bevestigd wat Merkel’s tegenstanders altijd hebben gezegd: de vluchtelingen-tsunami waarmee Merkel in 2015-2016 de poorten van Duitsland (en die van heel Europa) opende, heeft ook een enorme misdaadgolf tot gevolg gehad.

Als de Duitse kiezers kennis haden genomen van deze informatie vóór de federale verkiezingen van september vorig jaar, zou Mutti Merkel ongetwijfeld niet voor de vierde keer bondskanselier kunnen worden.

Merkel en haar links georiënteerde aanhangers hebben altijd een verband ontkend tussen het aantal migranten en misdaadcijfers.

Nu de feiten bekend zijn (althans een klein deel – de meeste gegevens zijn nog steeds niet voor het publiek beschikbaar) – probeert Links aan het bewijsmateriaal zó’n draai te geven dat men meent te moeten pleiten voor het opnemen van méér moslimmigranten in Duitsland, met uiteraard evenzoveel méér migrantenvoordelen.
Onwaarschijnlijk? Ja, maar niet verwonderlijk, gezien de fanatieke ijver van de ideologen van het “Europa zonder grenzen” die blijven beweren dat de EU miljoenen méér “vluchtelingen”, bijna allemaal moslims, moet opnemen en de Europese postchristelijke cultuur verder moet islamiseren om de nieuwkomers zich meer thuis te laten voelen.
MerkelDe nieuwe studie, uitgegeven door de Zurich University of Applied Sciences, werd uitgevoerd door een team onder leiding van de prominente liberale criminoloog Christian Pfeiffer. Omdat de

Amerikaanse mainstream media de resultaten van de studie nog niet volledig hebben verdoezeld, heeft het zich grotendeels aangesloten bij de open grenzen lobby om nog meer zelfmoordmigratie te ondersteunen.

Een goed voorbeeld in dit verband is het Bloomberg artikel van 3 januari door Leonid Bershidsky.

De titel van het ingezonden stuk is “Germany Must Come to Terms With Refugee Crime”. Het heeft ongetwijfeld veel lezers op het verkeerde been gezet door hen te laten denken dat misschien linkse deskundigen en politici eindelijk wakker zijn geworden voor de harde realiteit van hun destructieve migratiebeleid.

De ondertitel geeft echter aan dat Bershidsky een andere richting inslaat: “Rare statistical data on violence by asylum seekers confirm the far right’s fears, but not its recipes.”

Laten we zowel de gegevens als de “recipes” eens bekijken waarop de Bloomsberg-schrijver doelt.

“Anti-immigrantenpartijen hebben al langere tijd de islamitische immigratie gekoppeld aan criminaliteit, maar verifieerbare gegevens om hun argumenten te ondersteunen waren schaars, niet in het minst omdat politiediensten en statistische instanties terughoudend waren om dit aspect van criminaliteit bij te houden – om de spanningen in de samenleving niet te vergroten,” schrijft Bershidsky. Daarmee erkent hij de facto censuur van niet-welgevallige gegevens die de Merkel-aanhangers al langere tijd hebben ontkend of gebagatelliseerd.

“Dat maakt een nieuw gepubliceerde Duitse studie tot een belangrijk referentiepunt”, schrijft Bershidsky. “Het is een van de eerste pogingen om het effect te meten dat de vluchtelingengolf van 2015 en 2016 heeft gehad op geweldsmisdrijven in Duitsland, en hoewel het kan worden opgevat als onderdeel van de anti-migrantenagenda geeft het ook een redelijk beeld van de bestaande problemen.”

Een belangrijke kanttekening: merk op dat Bershidsky, in navolging van de huidige berichtgeving in linkse media, begint met het plakken van het “extreemrechtse label” op Merkel’s oppositie. Merk ook op dat het allereerste woord in zijn openingszin “anti-immigrant” is.

Dat is geen toevallige keuze. Voorstanders van open grenzen pleiten routinematig en bedrieglijk voor het gebruik van de “anti-immigranten” beschuldiging, om – ten onrechte – voorstanders van een verstandig en duurzaam immigratiebeleid af te schilderen als tegengestanders van elke vorm van immigratie. Het is dan weer een kleine stap voor de propagandisten van vluchtelingen/migratie om diegenen die rationele beperkingen op immigratie zouden willen stellen, af te schilderen als racisten en nazi’s.

Noch het Alternatief voor Duitsland (AfD) noch een van de andere grote “extreemrechtse” partijen zijn echter gekant tegen alle vormen van  immigratie; ze zijn tegen migratie, het nieuwe dogma van links, die stelt dat alle mensen het recht hebben te migreren naar waar ze maar willen, en dat nationale grenzen deze verlangens niet mogen belemmeren.

Het artikel op Bloomsberg merkt op dat het door de overheid aangestuurde onderzoek gegevens gebruikt van Duitslands op drie na meest dichtbevolkte staat, Nedersaksen, thuisbasis van Volkswagen. Hier is een van de belangrijke bekentenissen tegen interesse die zijn weg vond naar de Bershidsky-kolom: “De onderzoekers vroegen om gegevens die specifiek betrekk

ing hadden op asielzoekers, zowel succesvol als niet-succesvol, die waren aangekomen in 2015 en 2016.  De landelijke politie had dergelijke statistieken niet gepubliceerd – in overeenstemming met het onuitgesproken taboe – , maar zij  gaven ze wel aan het onderzoeksteam. Het bleek dat de asielzoekers de dalende trend van gewelddadige criminaliteit in Nedersaksen hadden doen omslaan. Hoewel dergelijke criminaliteit tussen 2007 en 2014 met 21,9% was gedaald, was deze tegen het einde van 2016 weer met 10,4% gestegen. Ongeveer 83% van de gevallen was opgelost – en 92,1% van de stijging was toe te schrijven aan de nieuwkomers. ”

Enkele andere nieuwsverhalen hebben vermeld dat de asielaanvragers verantwoordelijk zijn voor een toename van gewelddadige criminaliteit met meer dan 10%, maar zelden wordt vermeld dat de scherpe ommekeer van de vorige neerwaartse trend de gewelddadige criminaliteit van migranten alleen maar dramatischer maakt.

“Opnieuw in overeenstemming met argumenten van anti-immigrantenpolitici, kan de toename van gewelddadige criminaliteit gedeeltelijk worden verklaard door de demografische structuur van de nieuwkomers”, stelt Bershidsky in een andere toelichting. “Ongeveer 27% van hen waren mannen in de leeftijd tussen 14 en 30; die groep vormde in 2014 slechts 9% van de totale bevolking van Nedersaksen. En het zijn jonge mannen die ongeveer de helft van de gewelddadige misdaden in Duitsland plegen. ”

Dit was natuurlijk een ander punt waar de critici van Merkel herhaaldelijk op hamerden. Een alarmerend hoog aantal van de “vluchtelingen” waren alleenstaande, jonge (18-25 jarige) mannen die, voorspelbaar, het criminaliteitsprobleem zouden vergroten, om nog maar te zwijgen van de waarschijnlijkheid dat sommigen al lid zouden zijn van terroristische groeperingen, en nog anderen zouden volgens een bekend patroon gerekruteerd kunnen worden in radicaal-islamitische sekten, vanaf het moment dat zij in Duitsland verbleven.

Dan komt nu de klapper: “Had de Duitse regering aan deze grimmige realiteit toegegeven dan was Merkel’s politieke afstraffing voor haar vrijgevigheid jegens vluchtelingen misschien groter geweest en zou de AfD zou het misschien nòg beter hebben gedaan.” En als Bershidsky en zijn media-maffia-vrienden óók aan deze grimmige realiteit hadden toegegeven en Merkel niet hadden beschermd dan zou ze zeker bij de verkiezingen van afgelopen herfst een beslissende nederlaag hebben geleden. ”

“Duitse overheidsinstanties waren slecht toegerust om met zo’n instroom van asielzoekers om te gaan, en de Duitse samenleving betaalt de prijs voor dat gebrek aan voorbereiding,” vervolgt Bershidsky. “Duitsers zijn echter goed in het herkennen en corrigeren van fouten, en het Pfeiffer-document geeft enkele goede aanwijzingen over wat er kan worden gedaan om de situatie te verbeteren. Het is niet helemaal wat de AfD zou hebben gedaan. ”

En wat zijn dan de “goede aanwijzingen” die de Bloomberg-schrijver in het Pfeiffer-rapport heeft gevonden?

Ten eerste wijst hij op deze vermeende conclusie van Pfeiffer en zijn co-auteurs: de overgrote meerderheid van jonge, mannelijke vluchtelingen woont hier zonder partners, moeders, zussen of andere vrouwelijke zorgverleners. Als gevolg hiervan is het geweldpreventie- en beschavingseffect dat afkomstig is van vrouwen zeer beperkt.
Groepen jongeren met een geweldsgerichte interne dynamiek kunnen zich manifesteren onder de vluchtelingen. Eisen voor een gezinshereniging vinden hier een criminologische rechtvaardiging.

De oplossing verzin je niet! Om het gewelddadige dilemma voor het vluchteling/migrantengeslacht op te lossen importeer je gewoon alle partners, moeders, zussen of andere vrouwelijke zorgverstrekkers van alle jonge migranten. Maar dat betekent natuurlijk ook – onder de noemer van “gezinshereniging” ook hun vaders en broers, en natuurlijk ook neven en nichten, die door veel moslimmigranten als “broeders” worden beschouwd.

Het is niet moeilijk om te zien waar dit naartoe gaat. Bershidsky: “Duitsland heeft op een harde manier geleerd dat het meer controle moet hebben over wie er binnenkomt.” Ja, ja, “Maar”, zegt hij (en nu komt de aap uit de mouw), “het moet ook leren omgaan met het trauma van Merkels schokkende beslissing om zinvoller te werken met de “nieuwe Duitsers”, die voor het grootste deel in dat land blijven, ongeacht wat politici ervan vinden. Dat betekent het bieden van uitgebreide taallessen en professionele training, méér huisvestingsmogelijkheden en gezinnen weer herenigen om de genderongelijkheid aan te pakken …. Integratie omvat het gebruik van alle beschikbare mogelijkheden om nieuwkomers te leren omgaan met zowel de kansen die gepaard gaan met het verhuizen naar Europa als de beperkingen die het oplegt. ”

Dat klopt, gewoon doorgaan, laat je niet in de ban houden door het rampzalige vluchtelingenbeleid van  “Mutti Merkel”.  Haal je de vermeende intenties om “meer controle” uit te oefenen, er uit, dan is het duidelijk vwat betreft de Merkel-aanhangers – inclusief Bershidsky en andere media-bondgenoten zoals hij – willen: dat er zwaar wordt ingezet op het helpen van migranten, terwijl de autochtone bevolking het zelf maar uit moet zoeken.

De draai die Bershidsky/Bloomberg aan de Pfeiffer-studie geven is niet verrassend. Bershidsky, volgens sommigen een Russische “journalist” die hoogstwaarschijnlijk een informant is van het FSB / SVR-netwerk van Poetin, heeft herhaaldelijk alle pogingen aangegrepen om redelijke immigratiecontroles af te dwingen als xenofobe reacties van “extreem-rechts”. Bloomberg heeft Merkel trouw gesteund en haar tegenstanders op trouwe wijze zwart gemaakt, vooral de AfD.

De “oplossingen” die zijn voorgesteld door o.a. Pfeiffer en Bershidsky – zelfs als ze de gewelddadige criminele neigingen van migrantenjongeren zouden verminderen (en er is geen overtuigend bewijs om die fantasie te ondersteunen) – zou een andere ontmoedigend probleem, dat ook onhoudbaar is, verergeren. Ongeveer op hetzelfde moment dat de Pfeiffer-studie werd vrijgegeven, stuurden burgemeesters uit zeven grote Franse steden een brief naar de centrale overheid om beroep te doen op noodhulp, omdat hun gemeentelijke sociale diensten volledig zijn overrompeld door de enorme toevloed van asielzoekers uit het Midden Oosten.

“Het jaar 2017 eindigt met een enorme toename van de vraag naar asiel,” zeggen de burgemeesters, “en de komst van nieuwkomers zet extreme druk op spanningen – vooral met het begin van de koudegolf – van het klassieke openbare en institutionele beleid. ”

Volgens een Engelse vertaling van de brief, gepubliceerd op 16 december, verklaarden de burgemeesters van Straatsburg, Grenoble, Rennes, Toulouse, Lille, Bordeaux en Nantes: “In een omvang zoals die nog nooit eerder is voorgekomen zijn de mechanismen van het huisvesten van asielzoekers, geleid door de Staat, vaak met de steun van onze gemeenschappen, inderdaad volledig verzadigd, ondanks de gestage toename van het aantal plaatsen … Het bewijsmateriaal is er, voor onze ogen, in onze straten, in huizen en schuilplaatsen: er bestaat urgentie. ”

Er is ook soortgelijke urgentie in Duitsland, hoewel Mutti Merkel en haar mainstream media er wederom in zijn geslaagd zijjn gegevens te verbergen en te censureren die de ware omvang van de enorme financiële en maatschappelijke kosten van de migratie zouden kunnen aantonen. Het dramatisch uitbreiden van de instroom van vluchtelingen/migranten in de naam van gezinshereniging is een recept voor toenemende sociale onrust, misdaad, rellen, terrorisme en het faillissement van de overheid.

De door Merkel geïnduceerde migratiecrisis is een van de meest rampzalige rampen in de moderne geschiedenis geworden. Het zal een echt heldhaftige ommekeer zijn om niet alleen Duitsland, maar heel Europa te redden. Het negeren van hetzelfde suïcidale beleid dat de crisis heeft veroorzaakt zal alleen maar garanderen dat Duitsland, Frankrijk en de andere voormalige christelijke naties van Europa in een snellere neerwaartse doodsspiraal terechtkomen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.