merkel

Mercron’s plan voor Europa voorspelt weinig goeds

De Duitse bondskanselier Angela Merkel bereidt zich alvast voor de laatste fase van haar “Wir schaffen das“-opdracht van derden uit te voeren. Samen met haar propaganda-afdelingen, de mainstream media en de NGO’s wordt gewerkt aan de vervolmaking van het grootste experiment in de geschiedenis van West-Europa: het afbreken van nationale staten, om in plaats daarvan een democratisch oncontroleerbare, multi-etnische constructie neer te zetten, die de belangen van de financiële en concernoligarchie vertegenwoordigt.

Daarvoor zijn twee hoofdletters toereikend: EU. In plaats van de landelijke cultuur en volksidentiteiten wordt hard gewerkt aan een “multi-culti-tolerantie-identiteit”, die geen enkele tolerantie van andersdenkenden toelaat.

Parallel aan de totalitaire wetswijzigingen die langzaamaan en vooral in het geniep worden doorgevoerd, werkt de EU met de marionet Merkel verder aan vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij vooral de vrijheid van meningsuiting het zal ontgelden. Afbraak van burgerrechten zoals we die in Europa in 80 jaar niet hebben meegemaakt.

In voormalig Joegoslavië hield Tito de diverse bevolkingsgroepen met geweld en onder druk bij elkaar. Politiek incorrecten werden in het concentratiekamp Goli Otok geplaatst en aan fysieke en psychische kwellingen onderworpen. In het “tolerantie-document” van de EU is men die stap allang voorbij. Hierin wordt niet meer gepleit voor meer tolerantie, maar er worden met name “concrete maatregelen” geëist om “etnische discriminatie, racisme, religieuze intolerantie, totalitaire ideologiën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en antifeminisme” te “elimineren”. Juist het gebruik van dat woord “elimineren” belooft weinig goeds voor de toekomst.

We zijn sluipenderwijs, niet in het minst door de enorme gelatenheid en desinteresse van de volkeren in de EU, beland in een fase waarin zelfs grappen over blondjes, witjes, zwartjes, en vooral allah ongekende gevolgen kunnen hebben. Wat dat betekent voor een goed functionerende democratie…. dat kunt u zich wellicht wel voorstellen.

Is het mogelijk de ondergang van een samenleving versneld te vernietigen? Als bondskanselier heeft Angela Merkel niet alleen de opdracht met hulp van de haar ten dienste staande propaganda-media de homogeniteit van de samenleving te vernietigen, in opdracht van de financiële en concernelite moet zij een centralistisch opererende, totalitaire, supranationale “regering” realiseren. Wat dat betreft waren haar woorden die zij tijdens de laatste eedaflegging uitsprak, lege hulzen:

Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.

Heeft Frau Merkel door haar werk sinds 2005 het Duitse volk ècht geholpen? Roept zij met haar niet te behappen toestroom van migranten onheil af over het Duitse volk? Verdedigt zij en volgt zij de Duitse grondwet op, door op eigen houtje de landsgrenzen (en die van de EU) open te gooien, de toestroom van cultuurvreemden aan te moedigen en honderdduizenden criminele overtredingen te accepteren, zonder ook maar één democratische discussie toe te staan? Of zijn hier andere krachten aan het werk, die haar rugdekking verlenen?

Haar miskleunen zijn talrijk: of het nu de energie- of klimaatpolitiek is, de door haar geregisseerde migrantenchaos, de afbraak van de Duitse industrie, de “aangepaste” werkloosheidscijfers met zes miljoen deeltijdbanen, 2,8 miljoen vastgelopen contracten, de ontwikkeling van de reële inkomens die zich nog steeds op het niveau van het eerste kwartaal van 1999 bevinden: de lijst is eindeloos. Een miljoen kinderen onder de armoedegrens, waarvan 30.000 dakloos, en 300.000 volwassen daklozen (niet zijnde migranten) en onbetaalbare woonlasten (ook niet voor migranten).

Je moet het maar kunnen! Fantastisch, maar dat geldt niet voor de Duitse burgers die haar gekozen hebben. Het geldt wel voor haar opdrachtgevers, die deze tragische ontwikkelingen van haar bondskanselierschap het liefst onder het tapijt vegen, zodat het luie volk dat niet opvalt. Het goede nieuws voor de Duitsers die een werkloosheidsuitkering ontvangen is dat zij volgend jaar elke maand er 7 euro bijkrijgen. Dat is alvast een verkiezingsbelofte van Merkel die ze in de pocket hebben. Dat het minder is dan de inflatie dan zal zijn, wordt er natuurlijk niet bijgezegd. Wat we hier nu allemaal opschrijven kan – als we het zo teruglezen – zo maar ook van toepassing zijn op ons land.

Veel beloven, weinig geven…..

Het is echter de realiteit. Het doel van Merkel en haar opdrachtgevers, de afbraak van de nationale lidstaten van de EU en het vormen van een totalitaire, multiculti concernstructuur, genaamd de EU, vereist namelijk dat het op alle vlakken slechter moet gaan met de autochtone inwoners van de EU. Of het nu gezondheidszorg, onderwijs, defensie of noem maar op is, al tientallen jaren lang worden de zaken er alleen maar slechter op. Dat kan alleen maar op chaos uitdraaien, wat ook de bedoeling is, want bij een chaos kunnen experimenten, zoals de affbraak van nationale lidstaten inclusief hun culturen, gemakkelijker gerealiseerd worden.
Maar uiteraard mag niemand daarvan (vooral vóór verkiezingen) weet van hebben.

Elke basis, elk fundament van een cultuur is de geest die er huist. In de cultuur van de landen in West-Europa is het de geest van het christendom, en daarmee samenhangend de periode van de Verlichting (waarover wij onlangs schreven). Secundair heeft dat te maken met het protestantisme en katholicisme, maar ook met zaken als kunst, muziek, filosofie en wetenschap. Denken wij aan Europa dan denken wij aan de periode van de Verlichting, waardoor er een loskoppeling plaatsvond van de politieke en de religieuze macht. Een ontwikkeling die gepaard ging met veel bloedvergieten. De latere industrële revolutie was zonder deze voorafgaande ontwikkeling niet mogelijk geweest.

Maar nu laten politici zich onder invloed van angelsaksische overheerserspolitiek gewillig achteruit duwen. Wat dat betreft is de huidige periode slechts een voortzetting van eerdere veranderingen. Neem de teloorgang van de stereotype pop- en rockmuziek, die weinig nieuws meer voortbrengt, behalve het coveren van oude liedjes of het uitbrengen van banale songs, uitsluitend bedoeld om een selectieve groep personen nog rijker te maken dan zij al is. Het is een voortvloeisel van een politiek van gelijkschakeling en het bevoordelen van profiteurs, de cultuur van het liegen en bedriegen, geen verantwoording nemen en alles weglachen. Je ziet die veranderingen in de hele maatschappij plaatsvinden.

Wat dit nu allemaal met de “Führerin” Angela Merkel van doen heeft? Ze is al twaalf jaar lang de geïnstalleerde zichtbare vertolkster van die kapitalistisch-socialistische cultuurvernietiging die tolerantie predikt, maar het niet toelaat. Die multi-etnische verworvenheden ensceneert en die met een nieuw gedefinieerd humanisme uitdraagt. De waarheid is dat Merkel met haar opdrachtgevers werken aan een nieuwe maatschappij en alle culturen willen vernietigen, door het te mengen, om uiteindelijk uit te komen bij een postnationale organisatie, die door niemand is gekozen. Muzikanten zonder boodschap, gekochte journalisten en media, columnisten en kunstenaars, zelfs wetenschappers, om maar een paar categorieën te noemen, volgen haar huichelachtig, omdat hen personlijke gunsten zijn beloofd, die in het geval van de asielindustrie in de tientallen miljarden loopt. Miljarden, die door werkzaamheden van en bezuinigingen op het volk, betaald moeten worden.

Angela Merkel heeft met haar politiek de Europese Unie (en haar eigen land) enorm veel schade toegebracht. Nog steeds draagt zij uit dat het alleen nog verder kan met een gezamenlijk Europa (ze bedoelt natuurlijk de EU). Hoe verder de spiraal omlaag kringelt, hoe meer zij oproept tot één Europa. De Britten hebben goed gezien dat Markel’s politiek een oorlog tegen Europa is.

Zij hebben gekozen voor de Brexit, want veel Britten zijn door de invasie- en bemoeizuchtige plannen van Merkel en Juncker tot het inzicht gekomen dat zij nù nog op tijd uit dat zinkende schip kunnen stappen. En het vooruitzicht, nu, dat Frankrijk en Duitsland gaan bepalen wat goed is voor de EU is hen óók een doorn in het oog.

De uitslag van de presidentsverkiezing in Frankrijk is dan ook voor Merkel een geschenk uit de hemel.
Ook niet toevallig, trouwens.

In Frankrijk hebben ze nu een elite-puppet aan de macht, Emmanuelle Macron, wiens eerste daad het was om naar Berlijn te gaan, om zaken af te stemmen (en instructies te ontvangen). Een jezuïet en leerling van Jaques Attali, een mensen minachtend socialistisch golbalist. Natuurlijk sprak het als vanzelf dat Macron tot aan de Bondsdagverkiezing geen details van de toekomstige plannen zou onthullen, zodat hij open met de neoliberale hervormingen van Frankrijk aan de slag ging, wat niets anders is dan loondumping (en waardoor zijn steun van het volk drastisch kelderde). Zie ons recente artikel over Macron.

Maar voor het Grote Doel maakt dat niets uit. De Fransen hebben gekozen, of ze zijn thuis gebleven, maar jammer dan. Pech gehad. Hij zit er en blijft er zitten.

Macron heeft al gezegd dat hij voor de eurozone een eigen minister van financiën en een eigen parlement wil, die ook hun eigen budgetten hebben. Op die manier vertsrekt hij de achter hem staande financiële elite de nodige speelruimte onafhankelijk van de oude EU-wetten te opereren en het perfide spel van uitbuiting van nationale lidstaten gericht door te voeren. In dat geval is de eurozone ongrijpbaar geworden voor burgers die daar tegen willen ageren. Zijn plannen voor de toekomst van de EU wil de Elysée-baas natuurlijk niet vóór 26 september, twee dagen nà de Bondsdagverkiezing, bekendmaken.

Maar Macron kon zijn mond niet houden: de afgelopen week hield hij voor een gelesecteerd publiek (want zo gaat dat tegenwoordig) in Parijs een toespraak, waarin hij duidelijk maakte dat het absurd was de opbouw van het land volgens oude concepten te realiseren. Vandaag de dag is zijn motto “onze soevereiniteit is Europa”. Wat de facto betekent dat hij de soevereiniteit van Frankrijk opoffert.

Om de Europese Unie verder door de strot van de burgers te duwen zullen Frankrijk en Duitsland straks nauw samenwerken en verschillende nieuwe thema’s introduceren, waarbij zij ad hoc nieuwe partners zullen uitzoeken. Het principe van unaniem accoord zal worden vastgehouden, en zo zal dat ook worden verkondigd, maar het gaat dan wel om van tevoren uitgezochte lidstaten die nu al op bepaalde punten het met elkaar eens zijn. Het dóórdrukken van meerderheden van stemmen…. een oud spel in een nieuw jasje.

Het is totaal in strijd met de Europese geest en gedachte, maar het laat genoeg speelruimte om lidstaten die dwars liggen uit te sluiten of onder druk te zetten (chanteren), zoals we het nu al op kleinere schaal zien bij Hongarije en Tsjechië. Deze landen zijn het wat betreft de kunstmatig geënsceneerde invasie van migranten fundamenteel oneens met de alcoholist Jean Claude Juncker, die in zijn toespraak onlangs in heel Europa behalve miljoenen migranten ook nog een dode munt, de euro, wil dóórdrukken.

Met Macron en Merkel heeft de financiële elite twee marionetten aan het werk gezet om de afbraak van de nationale lidstaten van de EU te voltooien. Ook nep-oppositiepartijen als in Duitsland de Grünen, Linken, FDP en de sociaaldemocraten zijn dienovereenkomstig gepositioneerd. Hier dragen o.a. politici en de mainstream media, wetenschappers, schrijvers, hun eigen steentjes bij om hun landgenoten uit te leveren aan een dictatoriaal conern dat EU heet, een instituut dat geen enkele democratische steun heeft.

Het hele continent moet voor een kleine zelfbenoemde regerende elite tot een veelvolkerenstaat worden omgebouwd, wat in de wereldgeschiedenis nog nooit in zo’n korte periode gelukt is.
Een EU, ingericht als de oude Sovjet Unie, volgens een nazidraaiboek uit de Tweede Wereldoorlog.
Het Vierde Rijk is nu al realiteit.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.