stemvee

Meelopers in het Vierde Rijk

Elke ondemocratische (centrale) regering heeft politiek correcte meelopers nodig, mensen die het systeem ondersteunen. Burgers zien zichzelf niet als slachtoffer, hoewel het laatste decennium talloze grondrechten zijn afgebroken. Zij voelen zich er prima bij. Het zijn de meelopers die de toekomst van Europa bepalen.

De door forse besparingen financieel geraakte en door regeringen dom gehouden burgers in de Europese Unie hebben nog steeds niet in de gaten welke spelletjes er met hen worden gespeeld. Niet allemaal, natuurlijk, maar zodra iemand een politiek niet-correcte opmerking maakt, dan vallen automatisch politici en de mainstream media in agressie-modus. Wie niet de algemeen gedragen opvatting deelt dat de Europese Unie voordelen biedt voor velen en dat het een democratie ten top is, geldt automatisch als dwarsligger, populist of verrader. Wie kritiek uitoefent op het monopolie van centrale banken krijgt het stempel “samenzweringsidioot” of “aluhoedje” opgedrukt.

Het wordt namelijk niet op prijs gesteld deze thema’s in het openbaar te bespreken, laat staan er kritiek op te hebben. De waarheid wordt weggemoffeld en de geestelijk afgestompte mensemmassa, de zogenaamde gutmenschen, voelt zich er dan ook happy bij, want het is politiek correct.

De geschiedenis leert ons dat burgers te allen tijde het slachtoffer zijn geweest (en nu nog zijn) van een groot scala aan manipulaties, waarvan de heersende klasse zich bedient. In de Middeleeuwen werden vrouwen, bijvoorbeeld, die in staat waren medicinale middeltjes te maken, al verbrand als dat het heksen waren. Wetenschappers die beweerden dat de Aarde een ronde bol was, werden opgesloten. Artsen die afwijkende meningen en behandelmethoden hadden, werden uit hun ambt gezet. Het is triest te zien dat de meerderheid van de burgers steeds opnieuw trapt in niet-relevante argumenten van politici, waarbij vandaag de dag het “bestrijden van het terrorisme” het meest gebruikt wordt om de fundamentele grondrechten van mensen drastisch in te perken.

Politici en de hun ten dienste staande mainstream media hebben de debatten zó in hun voordeel kunnen draaien, dat het stemvee daadwerkelijk nog denkt dat zij wat te kiezen hebben, en dat hun stem er ècht toe doet.

eu

Maar wie hebben die grondrechten, die stammen uit tijden dat politici nog oprecht en eerlijk waren, de laatste decennia eerbiedigd? Is het volk in Europa gevraagd of hun landen lid moeten worden van de NAVO? Werden de burgers hun mening gevraagd of zij wel een euro willen hebben (en in die enkele gevallen dat het gevraagd werd, en het antwoord afwijzend was, is de burgers toen nogmaals om hun mening gevraagd?). Heeft de bevolking van de Europese Unie uit eigen beweging ingestemd met het deels inleveren van de nationale soevereiniteit aan het ESM?

Bij alle zaken die er toe deden en doen wordt het volk niet geraadpleegd. Critici werden door meelopers van het systeem monddood gemaakt en gelden als dwarsliggers of negatievelingen. Politiek vandaag de dag heeft niets te maken met meebeslissen – politiek is verworden tot het verdedigen van de eigen belangen van politici en hun partijen. Politiek correcte meelopers kiezen braaf voor het partijkartel en voelen zich er prima bij. In een groep voelen zij zich sterk. Ze hebben niet in de gaten wat ze aanrichten.

Wie uit democratsche principes de Europese Unie, daadwerkelijk het Vierde Rijk zoals de nazi’s het voor ogen hadden [1], afwijst, wordt aan de zijkant geplaatst. Journalisten die in de gaten hebben dat de euro meer onrecht brengt dan vrede, worden door de mainstream media verbannen. De keren dat je iemand op tv ziet die kritiek uitoefent op het westerse schuldensysteem, is op een hand te tellen. Veel liever worden er “discussieprogramma’s” uitgezonden, bij voorkeur met gelijkgestemden.

Wie in de politiek en in het openbare leven carrière wil maken met politiek correct zijn. Men moet bereid zijn zich te onderwerpen aan het systeem…. zoals dat altijd in dictaturen gebeurt. En over twintig, dertig jaar ook zo zal zijn.

We zien het al voor ons, dat onze kleinkinderen ons straks vragen, of al die smerige zaakjes van Goldman Sachs, van de centrale banken, het afschaffen van het contante geld etc….. of wij daar niets van af wisten, er geen erg in hadden. Veel politiek correcte standpunten van vroeger gelden nu als radicaal, en zo zal het in de toekomst ook wel zijn. Politici doen zelfs niet eens de moeite meer de schijn op te houden dat zij wèl rekening houden met de stem van de kiezers….

stemvee

Het domme stemvee wil niet vrij zijn….. wat anders kunnen we niet concluderen als we zien welke grondrechten er alleen het laatste decennnium al zijn ingeperkt. Kennelijk is vrijheid voor de meeste mensen wat lastigs. Vrijheid betekent namelijk dat mensen over zichzelf moeten beslissen, en dat is een eigenschap die velen niet hebben. De meeste mensen vinden het namelijk prima alles uit handen te geven, is het niet aan de politiek, de huisarts, justitie of de school: het is erg gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen.

Daarom zullen onderdrukking en slavernij ook nooit worden afgeschaft…. de politiek heeft slechts de methode veranderd. Het politieke systeem is het gelukt dat mensen zich daar dan ook nog prima bij voelen. Het zijn allemaal onderdanen van een ideologie, waarvan niets in twijfel wordt getrokken.
Want wie dat wèl doet wordt daardoor bestreden en “kaltgestellt”.
Dàt hebben politici in de EU in ieder geval wèl geschafft.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.