duitsland

Massale migratie: Asielindustrie en miljarden-abortuslobby organiseren volkerenmoord in Europa

Net als de migratieprofiteurs probeert ook de abortuslobby in het Europees Parlement de landen van dit continent uit te roeien met het oog op de EU-verkiezingen. Zij wil abortus en het “recht op abortus” in Europa en de rest van de wereld afdwingen. Dit dwingt landen die nog steeds christelijke waarden cultiveren in het beschermen van hun ongeboren leven om ze overboord te gooien. Daarachter zit niet de feministische groep, maar een abortusindustrie ter waarde van miljarden.

Reeds in een resolutie van 10 maart 2015 op “Internationale Vrouwendag”, die handelt over de onafhankelijkheid van vrouwen, wordt openlijk het “recht van vrouwen op abortus” geëist. Het feit dat abortus ook een zuiver nationale aangelegenheid moet zijn, interesseert linkse en groene EU-parlementariërs zoals EU-topkandidaat Ska Keller niet. Zij steunen deze wet, die in een verkiezingsprogramma op Europa van toepassing zal zijn. Feministen doen graag alsof de liberalisering van overeenkomstige wetten het resultaat is van hun werk als een volksbeweging die streeft naar de “emancipatie” van vrouwen. Maar de waarheid is anders: De abortusindustrie wordt massaal financieel gesteund door rijke maar kwaadwillende mensen en organisaties. Zonder deze gigantische hulp zou het zijn doel nooit bereikt hebben. Ze beschikt over fondsen waar mensenrechtenactivisten zoals “SOS Leben” alleen maar van kunnen dromen.

Ook de Verenigde Staten van Amerika is geobsedeerd door deze misvatting. Zo ontvangt “Planned Parenthood”, vergelijkbaar met het Duitse Pro Familia, jaarlijks bijna 554 miljoen dollar van de belastingbetaler, 353,5 miljoen dollar aan donaties en 309,2 miljoen dollar van andere organisaties. Tot de aanhangers behoren miljardairs zoals Warren Buffet, die alleen al in een jaar tijd 70 miljoen dollar hebben losgemaakt voor de geplande vernietiging van de Amerikaanse bevolking. Ook in het spel is de stichting van Bill en Melinda Gates (Microsoft), wiens donatie voor abortus en geboortebeperking wordt geschat op ongeveer 120 miljoen dollar. De donatie van Georges Soros voor de distributie van de abortuspil met een miljoen dollar was relatief gierig. (Bron: Cultuur en media online).

De strijd voor een abortusvriendelijke EU en tegen het recht op leven van ongeboren kinderen kent een lange geschiedenis: reeds in een resolutie van 1 december 2011 riep het Europees Parlement op tot “veilige en legale abortus en zorg na abortus”. In 2013 en 2014 werden twee pogingen ondernomen om met behulp van het “Estrela-rapport” een “fundamenteel recht op abortus” in alle EU-lidstaten in te voeren en om de EU in haar buitenlands beleid te legitimeren als een pionier voor een nieuw “mensenrecht op abortus” wereldwijd. Deze procedure is even schandalig als het plan van de Jusos, de jonge mannen van de “sociaaldemocraten” (SPD), die op hun federaal congres begin december met meerderheid van stemmen voor een volledige legalisering van abortus stemden, gedurende de hele zwangerschapsperiode – het doden van het ongeboren kind in de baarmoeder tot de laatste dag voor de natuurlijke geboorte!

De bevordering van abortus door middel van een verankerd “recht op abortus”, dat voor heel Europa wordt geëist, is een schending van het recht op leven van de ongeborenen, een aanval op de christelijke wortels van Duitsland en Europa en een schending van de soevereiniteit van de lidstaten, zoals “SOS Leben” benadrukt. Deze organisatie werd in 1990 opgericht in het kader van de hereniging van Duitsland en de nieuwe regeling van § 218 en ziet zich geïntensiveerd “terreur en onrust alsmede intimidatiecampagnes tegen levensrechtactivisten door radicale en fanatieke abortusactivisten”. Omdat de abortuslobby op EU-niveau een vast doel voor ogen heeft: de volledige liberalisering van abortus, de handhaving van een alomvattend recht op abortus, de alomtegenwoordige en vrije toegang tot abortussen. Om de besluitvormers te misleiden, wordt het politiek controversiële woord “abortus” niet uitgesproken in het ontwerp, maar wordt de technische term “seksuele en reproductieve gezondheid” gebruikt.

Het controversiële “Estrela-rapport”, dat door waarnemers werd veroordeeld als een “dictaat van de abortuslobby”, was destijds verworpen. Nu hij door de plenaire vergadering wordt terugverwezen naar de commissie die belast is met een nieuwe raadpleging, begint de procedure opnieuw, omdat de abortuslobby via de Europese instellingen “feiten wil creëren” en het nationale verzet tegen het abortusbeleid wil bemoeilijken. SOS-Leben” in samenwerking met tal van organisaties in heel Europa zoals “Fédération Pro Europa Christiana” in Brussel, “Droit de Naitre” in Frankrijk, “Droit de Naitre” in Frankrijk, “Voglio Vivere” in Italië, “Piotr Skarga” in Polen, “Österreichische Jugend CGDR” in Oostenrijk, “Ierse Maatschappij voor Christelijke Beschaving” in Ierland, Stirezo in Nederland en anderen zijn hiertegen. Om de stem van ongeboren kinderen luid en duidelijk te laten klinken.

Ondertussen werkt de abortuslobby aan een “Wereldabortusfonds”, dat staats- en oppositieleiders uit 50 landen voorstaan – uiteraard door hun handen in de belastingpot te steken, meldt Katholisches.info. Reeds begin januari, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de federale fondsen voor de financiering van abortus had gekort, hadden de moordlobbyisten koortsachtig gewerkt aan het openen van andere fondsen van westerse belastingpotten wereldwijd. Verscheidene lidstaten van de EU waren in de voorste gelederen van de inbreuk gesprongen. “Het besluit van de Amerikaanse president Trump om het geld af te snijden waarvan de presidenten Bill Clinton en Barack Obama miljarden aan abortus hebben uitgegeven, is een eersteklas internationaal signaal. Troef liet zien dat het anders kan en dat de “sociale consensus”, die vooral in Europa werd beweerd, slechts een propagandamiddel van de abortuslobby was.

“Een grote alliantie voor het leven is nodig om te voorkomen dat de abortuslobby de Europese instellingen – vooral het Europees Parlement – misbruikt als laboratorium voor hun doodsideologie,” legt SOS Leben uit. De abortuslobby, waar zelfs belangengroepen die abortus als middel voor gezinsplanning promoten, zoals de Internationale Federatie voor Gezinsplanning (IPPF), de Duitse Stichting voor de Wereldbevolking (royaal gefinancierd door de drogisterijketen Rossmann) of de Duitse Vereniging voor Internationale Samenwerking (GIZ) bij betrokken zijn, is letterlijk bereid “over de schreef te gaan”. De volgende stap zou zijn om dit fonds in het kader van de Verenigde Naties (VN) te institutionaliseren. Daar bestaan al overeenkomstige maatregelen, zij het verdeeld over verschillende instanties en onder onduidelijke benamingen. Vermomd onder de naam “reproductieve gezondheid”, zoals het Europees Parlement in zijn resolutie over de mensenrechtensituatie in de EU van 1 maart 2018 abortus eufemistisch beschreef. Het is een manipulatie van concepten die niets anders beoogt dan de vernietiging van mensenlevens en hele Europese en andere volkeren.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.