17 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

MARK RUTTE LIEGT WEER: Marrakesh pact is bindend volgens EU-commissie

pact

Tegenstanders van de ondertekening van Het Marrakesh pact maakten zich belachelijk door te beweren dat de tekst toch bindend zou zijn. Maar ze stonden blijkbaar wel aan de juiste kant van de geschiedenis volgens de juridische dienst van de Europese Commissie.

Niet bindend

Tijdens de goedkeuringsfase van het uiterst omstreden VN-migratiepact, ook gekend als het Marrakesh pact, en de regeringscrisis die dat uitlokte, speelde het al dan niet bindend zijn van dat verdrag een sleutelrol in de discussie. De tekst was niet bindend, beweerden de voorstanders van ondertekening. Ook de tekst van het Marrakesh pact vermeldt expliciet het niet-bindende karakter ervan. Hoe niet-bindend precies moest een hoorzitting in de commissie buitenlandse zaken uitzoeken.

Een mogelijke oplossing lag toen in een mogelijk inlegvel dat bij het niet-bindende pact moest worden bijgesloten. Om te zeggen dat het zeker niet bindend was. Maar de aversie voor dergelijke pacten die op sluipende wijze toch juridisch binnen sijpelen en bindend worden was te groot voor N-VA. Ook Vlaams Belang waarschuwde daarvoor.

Het mocht niet baten, de regering Michel viel over het goedkeuren van het Marrakesh pact. Premier Michel stond aan de goede kant van de geschiedenis. Weet u nog.

Gelekte nota

Gerolf Annemans, EU-Parlementslid voor Vlaams Belang komt nu met het bericht dat het Marrakesh pact wel degelijk bindend is volgens de juridische dienst van de Europese Commissie. Annemans haalt dat uit een nota met de titel De juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gedateerd op 1 februari 2019, maar nu pas uitgelekt.

De Commissie beroept zich hiervoor op een aantal bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de EU, onder meer artikel 208(2): ‘De Unie en de lidstaten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in het kader van de Verenigde naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven’.

Bindend via omweg

Het pact is dan niet bindend omdat Nederland dat pact heeft onderschreven. Het pact is bindend omdat Nederland EU-lid is en in de EU verdragen staat dat de EU en de lidstaten zich houden aan ‘verbintenissen en doelstellingen’ die in het kader van de VN afgesproken zijn. Een interpretatie die niet te horen was in de hoorzitting in de commissie Buitenlandse zaken in De Kamer.

De juridische dienst van de EU-commissie schrijft in paragraaf 46 van de nota: ‘Er moet worden besloten dat het VN-Migratiepact juridische effecten heeft, gezien het op beslissende wijze de inhoud van EU-wetgeving kan beïnvloeden.’ Net dat waarvoor was gewaarschuwd.

De laatste paragraaf van de nota luidt: ‘Overeenkomstig het principe van loyale samenwerking moeten de lidstaten het bereiken van doelstellingen van de Unie faciliteren, met inbegrip van de implementering van het VN-Migratiepact. Tegelijkertijd moeten zij zich onthouden van elke handeling die het bereiken van deze doelstellingen in gevaar kan brengen’.

Europees Parlementslid Gerolf Annemans wil van de Commissie weten of ze de nota van haar juridische dienst volgt. Als dat zo is, dan betekent dat, dat het Marrakesh pact wel degelijk bindend is, maar dan enkel voor EU-lidstaten en niet voor de andere deelnemende landen. Dit gaat lijnrecht in tegen de verklaringen van de verschillende regeringsleiders, waaronder die van premier MARK RUTTE.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.