Man weigert belasting te betalen omdat koning ook geen belasting betaalt

Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel stapt een man in Breda naar de rechter omdat hij van mening is dat zijn belastingaanslag op nihil moet worden gesteld. De koning betaalt toch immers ook geen belasting? De rechter oordeelt dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet opgaat.

De man wijst op artikel 40 lid 2 van de Grondwet waarin bepaald is dat het inkomen en vermogen van de koning vrijgesteld is van belastingen. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel is de man van mening dat hem deze vrijstelling ook gegund moet worden.

De rechter wijst erop dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel in twee situaties aan de orde kan zijn. Of er is sprake van twee min of meer gelijke gevallen, of er is sprake van twee ongelijke gevallen die door de wetgever in ernstige mate ongelijk worden behandeld.

Rechter: koning moet financieel onafhankelijk blijven
De eerste situatie doet zich volgens de rechter niet voor. De man is immers geen lid van het koninklijk huis en hij ontvangt geen uitkering ten laste van de staat. Maar ook van het tweede scenario wil de rechter niets weten. Volgens de rechter is het terecht dat de koning door de fiscus anders behandeld wordt dan een gewone burger omdat de belastingvrijstelling van de koning bedoeld is ter voorkoming van de afkalving van zijn vermogen. Door deze vrijsteliling zou de financieel onafhankelijke positie van de koning gewaarborgd blijven.

Bovendien, zo redeneert de rechter, is er bij de koning geen onderscheid te maken tussen functionele kosten en uitgaven en particuliere kosten en uitgaven. Dit onderscheid kan bij de man wel gemaakt worden. Tot slot meldt de rechter nog dat er – in tegenstelling tot de koning – geen reden is om een financieel onafhankelijke positie van de man te waarborgen.

De man zal dus gewoon belasting moeten betalen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

3 reacties

  1. En de Oranjes zijn niet van adellijke, laat staan van vorstelijke afstamming, maar hebben op typisch psychopathische wijze de omgeving/goegemeente (incl. de adel) daarvan ten onrechte weten te overtuigen, met in de loop der eeuwen miljoenen gruweldoden als aantoonbaar en direct of indirect gevolg. Daarbij zijn ze in mei 1940 aantoonbaar ongrondwettelijk gevlucht in oorlogstijd en hebben aldus, zonder aarzeling de kroon in de modder gooiend, Nederland met huid en haar uitgeleverd aan Hitler.

    Daarom staan de “prettige” nakomelingen van de verzwegen ‘deep state’ SS’er B. zur Lippe B. (zonder tot aan het einde der wereld met een internationaal opsporingsbevel achter de broek te worden gezeten, zoals normaal en betamelijk zou zijn) boven (!) de wet door deze op der eerste plaats abnormaal naar de hand te zetten en indien dit nog niet genoeg is, deze compleet aan de laars te lappen zoals elke onverbeterlijk diep en echt krankzinnige jennende schurk het gaarne zou zien.

    Er is vervolgens altijd wel een verbaal begaafde maar mogelijk moreel debiele (want niet gericht op psychopathie geteste) en dan uiteraard niet onbaatzuchtige rechter te vinden, die weet uit te leggen dat dit allemaal “dik in orde” is.

  2. Voor een normale koning en ECHTE “Vader des Vaderlands”, zou de redenering van de rechter trouwens nog wel enigszins te volgen zijn, zij het, dat die vorst ook niet ijskoud een jaar in jaar uit welhaast moordende kostenpost zou veroorzaken voor zijn geliefde land en volk. Kwestie van hoge moraliteit zoals het adel betaamt, maar die dus bij de zgn. Oranjes slechts sterk naar “verraderlijk geacteerd door morele debielen die geen object-liefde kunnen kennen” riekt.

    Zoals Filips II t.a.v. Willem van Oranje (te laat en nadat zijn familie alle waarschuwingen in de wind geslagen hebbend deze Van Nassau familie van vader op zoon jarenlang aan de borst gekoesterd had) reeds opmerkte: Dit is de “vijand van het menselijk geslacht”. Hetgeen voor christenen betekent: duivel (of voor forensisch psychologen: psychopaat).

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.