Mainstream media zwijgen over criminele banken Wall Street

wall street

$ 8.200 miljard ontvangen aan bailouts, betrokken bij 351 rechtszaken en grofweg $ 200 miljard betaald aan schikkingen en vergoedingen. Dat is een waarheidsgetrouw beeld van de zes grootste banken van Wall Street. Hierover heeft een financiële waakhond een kritisch rapport geschreven. De mainstream media doen er het zwijgen toe.

Eén dag voordat Democraten in het Amerikaanse House Financial Services Committee een onderzoek deden naar de CEO’s van de megabanken op Wall Street, bracht de non-profitwaakhond “Better Markets” een diepgaand (PDF) onderzoeksrapport uit getiteld “Wall Street’s Six Biggest Bailed-Out Banks: Their RAP Sheets & Their Ongoing Crime Spree”.

Het rapport bevat gedetailleerde feiten, cijfers en deze onontkoombare conclusie:

Zes van de grootste banken van Wall Street zijn betrokken bij – en blijven deelnemen aan – een misdaad die de overtreding van bijna elke denkbare wet- en regelgeving overspant. Als we de breedte en diepgang van hun onwettige gedrag als geheel beschouwen, zien de zes grootste banken in het land eruit als criminele ondernemingen met RAP-sheets die de meeste carrièrecriminelen groen van jaloezie zouden maken. Dat was niet alleen het geval voor de crash van 2008, maar ook tijdens en na de crash en hun levensreddende baulouts … In feite is het aantal zaken tegen de banken zelfs toegenomen ten opzichte van het pre-crashtijdperk.

De zes mega-banken die in het rapport worden genoemd zijn: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo.

Van een betrouwbare bron hebben we vernomen dat alle belangrijke zakelijke mainstream media het rapport hebben ontvangen op dinsdag 9 april. We weten dat Politico het rapport om acht uur ‘s ochtends (plaatselijke tijd) in haar bezit had omdat hun column “Morning Money” een klein nieuwsfeiitje had dat toen aankondigde dat het rapport uit was.
Politico kwam nadien echter niet met een gedetailleerd verhaal over de schokkende onthullingen in het rapport.

We hebben het rapport behoorlijk doorgespit en zijn op zoek gegaan naar berichtgeving over dit rapport, in de Wall Street Journal, de New York Times, de Financial Times, Bloomberg News, Reuters, CNBC en CNN. We kunnen nergens vinden dat er melding gemaakt is over het rapport van “better Marjets”.

We weten ook dat de Wall Street Journal wèl op de hoogte was van het rapport omdat Lalita Clozel, een verslaggever die over bankentoezicht schrijft, op 10 april twitterde dat Democraten in het House Financial Services Committee het verslag aan journalisten aan het uitdelen waren, terwijl de voorzitter van de commissie, congreslid Maxine Waters, de CEO’s van de banken introduceerde.

Het diepgravende rapport van Better Markets bevat vier woorden die het de zakelijke mainstream media een nare smaak in de mond bezorgt: “rap sheets” en “criminal enterprise”. We doorzochten de sites van Bloomberg News, de Wall Street Journal en de New York Times, terug tot het jaar 2004, om te zien of ze op enig moment de woorden “rap sheet” hadden gebruikt om de ongekend ernstige misdaadreeksen van  deze mega-banken in Wall Street te beschrijven. Dat hadden ze niet.
Wel hebben we deze verwijzing naar “rap sheets” op de Wall Street Journal in 18 augustus 2014 aangetroffen:

In de afgelopen 20 jaar hebben autoriteiten meer dan een kwart miljard arrestaties verricht, schat het Federal Bureau of Investigation. Als gevolg hiervan heeft de FBI momenteel 77,7 miljoen personen in zijn grootste criminele database – of bijna een op de drie Amerikaanse volwassenen.


Ondanks dus het feit dat bijna een derde van de Amerikaanse volwassenen is gearresteerd, heeft niet één CEO of topbestuurder van de regelmatig aangeklaagde megabanken de binnenkant van een gevangeniscel gezien, ondanks strafrechtelijke verwijzingen van de Financial Crisis Inquiry Commission.

In het verleden (sinds 2013) hebben we in onze financiële artikelen regelmatig de term “rap sheet” gebruikt, toen er gaandeweg een berg aan bewijsmateriaal ontstond waaruit bleek dat ten minste enkele van deze megabanken in feite een misdaadsyndicaat bestierden.

Er is ook een andere reden dat big-business mainstream media het rapport van “Better Markets” een te heet hangijzer vinden om over te schrijven of rapporteren. Sinds minstens 2013 is er een gezamenlijke inspanning geleverd door advocaten en grote public relations-bedrijven die in opdracht van Wall Street en haar handelsverenigingen werken, om elke suggestie in de mainstream media dat Wall Street van nature slecht, crimineel of een frauduleus bedrijfsmodel heeft, tot zwijgen te brengen.
Wat dat betreft had senator Bernie Sanders dit terecht beweerd.

Van alle machtige mensen en bedrijven die nauwe banden hebben met de megabanken in Wall Street willen we er één uitlichten: Mike Bloomberg.
Deze miljardair heeft jaren geleden overwogen een presidentiële run te gaan doen, en volgens Forbes is hij goed voor een slordige $ 59,6 miljard. Het leeuwendeel van de rijkdom van Bloomberg is afkomstig van de honderdduizenden Bloomberg-terminals die zijn bedrijf verhuurt aan de handelsvloeren van de mega-banken die in het rapport van “Better Markets  genoemd worden, samen met hun buitenlandse tegenhangers (in onze tijd toen we nog werkten bij ABN AMRO gebruikten wij ze ook).
Mike Bloomberg is ook meerderheidsaandeelhouder van de rechtspersoon die eigenaar is van Bloomberg News.

Er is geen beter bewijs van trouw van Mike Bloomberg aan Wall Street dan wat er gebeurde op 14 maart 2012 toen Greg Smith ontslag nam bij Goldman Sachs, in een beruchte OpEd in de New York Times. Smith schreef dat de managing directors van Goldman die hun cliënten belden, muppets noemden en openlijk spraken over “hun klanten afzetten”. Smith zei dat de werkomgeving bij het bedrijf “zo giftig en destructief is als ik nooit eerder heb gezien”.

Mike Bloomberg was op dat moment burgemeester van New York City en had zich niet moeten bemoeien met redactioneel beleid bij zijn media-outlet. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat hij dat wel deed, maar om 18.41 uur. op dezelfde dag dat Smith’s OpEd in de New York Times verscheen, lanceerde Bloomberg View, de opiniepagina van de uitgeverij van de burgemeester, een anonieme aanval op Greg Smith, die feitelijk verkeerd en beslist bevooroordeeld was. Daarin stond:

We hebben wat advies voor Smith, evenals de duizenden studenten die elk jaar bij Goldman Sachs solliciteren: als je je leven wilt wijden aan het dienen van de mensheid, ga dan niet voor Goldman Sachs werken. Dat is niet hun functie, en dat zal het nooit zijn. Ga voor Goldman Sachs aan het werk als je hard wilt werken en meer betaald wilt krijgen dan je verdient. (Of als je je brood wilt verdienen met het verkopen van derivaten, maar je weet niet wat een derivaat is, zoals Smith toegeeft dat dit in eerste instantie niet het geval was).

Goldman en andere investeringsbanken spelen een belangrijke rol in onze economie, en Goldman-bankiers – de meesten van hen, althans – kunnen er trots op zijn. Maar het is geen liefdadigheidswerk. De cliënten van Goldman zijn meestal erg goed. Smith’s klaagzang dat de bank niet langer zijn behoeften vervult boven die van hemzelf, zegt ons niets.De bewering dat Goldman-bankiers “trots kunnen zijn” is in tegenspraak met een immens groot aantal bewijzen bij de Securities and Exchange Commission, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Financial Crisis Enquiry Commission. Het “Better Markets”-rapport spreekt van meer dan 9 miljard dollar aan boetes die Goldman Sachs moest betalen voor zijn frauduleuze acties in verband met de financiële crisis. Eén van de boetes was de $ 550 miljoen die Goldman Sachs betaalde voor het toestaan van een hedgefonds om instrumenten te kiezen die ontworpen waren om te mislukken voor zijn Abacusbod, terwijl het product als een goede deal aan andere beleggers werd verkocht.

De dag nadat Greg Smith’s OpEd gepubliceerd was, haastte Mayor Bloomberg zich naar Goldman Sachs om zijn handelaars te verzamelen, hen op de handelsvloer de hand te schudden en een hamburgerlunch te houden met de toenmalige CEO van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, schreef de New York Times.

Maar er zijn ook andere, snode dingen gebeurd in New York City waar een donkere, enorme invloed van Wall Street achter zit. De criminele  megabanken mochten samen met de politie van New York, de NYPD, een surveillancecentrum bemannen waar gezagsgetrouwe burgers routinematig werden bespioneerd. Verder werden onder het toeziend oog van burgemeester Bloomberg de vreedzame demonstranten van Occupy Wall Street, die probeerden de Amerikaanse democratie los te weken van de ijzeren greep van de heersende elite, de “één procent”, gewelddadig, met pepper-spray en harde hand, uit het Zuccotti-park verdreven.

Het uit het nieuws houden van het kritisch belangrijke rapport van “Better Markets”  is nog maar één stap verwijderd naar totalitaire controle in de VS, uitgeoefend door miljardairs.

Om u een idee te geven hoe slecht de “rap sheets” zijn als we suggereren, is hier die van JPMorgan Chase, de grootste bank in de Verenigde Staten, zoals opgetekend door twee procesadvocaten in het boek “JPMadoff: The Unholy Alliance”,  tussen de grootste bank van Amerika en de grootste oplichter van het land, Bernie Madoff.

*) In april 2011 ging JPMC ermee akkoord om $ 35 miljoen te betalen om claims te voldoen, vanwege het feit dat het leden van de legerdienst voor hun hypotheken te veel in rekening brachten, wat in strijd is met de Service Members Civil Relief Act en de Housing and Economic Recovery Act van 2008.

*) In maart 2012 betaalde JPMC de Amerikaanse regering $ 659 miljoen om de kosten te verrekenen die het veteranen via verborgen vergoedingen bij hypothecaire herfinancieringstransacties in rekening bracht.

*) In februari 2012 stemde JPMC ermee in om $ 110 miljoen te betalen om vorderingen te voldoen, omdat het klanten te veel in rekening had gebracht voor rekening-courantkredieten.

*) In oktober 2012 betaalde JPMC $ 1,2 miljard om claims te schikken dat het, samen met andere banken, samenzweerde om de prijs van interbancaire vergoedingen voor creditcards en betaalkaarten vast te stellen.

*) In november 2012 betaalde JPMC $ 296.900.000 aan de SEC om claims te schikken dat het verkeerde informatie gaf over de achterstallige status van zijn hypotheekportefeuille.

*) Op 7 januari 2013 kondigde JPMC aan dat het akkoord was gegaan met een schikking met het Office of the Controller of the Currency (“OCC”) en de Federal Reserve Bank over kosten die zij had berekend met ongeoorloofde onteigenings-praktijken.

*) In juli 2013 betaalde JPMC 410 miljoen dollar aan de Federal Energy Regulatory Commission om claims te regelen over het manipuleren van biedingen op de elektriciteitsmarkten in Californië en Midwest.

*) In september 2013 stemde JPMC ermee in om $ 80 miljoen aan boetes en $ 309 miljoen aan terugbetalingen te betalen aan klanten die door de bank werden gefactureerd voor kredietbewakingsdiensten die de bank nooit heeft verstrekt.

*) Op 15 november 2013 kondigde JPMC aan dat het had ingestemd om $ 4,5 miljard te betalen om claims te schikken vanwege het feit dat het beleggers in door hypotheek gedekte waardepapieren in de periode tussen 2005 en 2008 heeft bedrogen.

*) Op 19 november 2013 stemde JPMC ermee in om $ 13 miljard (dat is 13 duizend miljoen dollar) te betalen om claims van het ministerie van Justitie te schikken; de FDIC; het Federal Housing Finance Agency; de staten Californië, Delaware, Illinois, Massachusetts en New York; en consumenten met betrekking tot frauduleuze praktijken met betrekking tot door hypotheek gedekte waardepapieren.

*) Op 13 december 2013 stemde JPMC ermee in om 79,9 miljoen euro te betalen als schikking met de Europese Commissie, met betrekking tot het onrechtmatig manipuleren van referentierentevoeten.

*) In december 2013 betaalde JPMC $ 22,1 miljoen om claims te voldoen dat de bank een dure en onnodige overstromingsverzekering oplegde aan huiseigenaren wiens hypotheken door de bank werden beheerd.

*) Op 15 mei 2015 pleitten vijf financiële instellingen, waaronder JPMC, zich chuldig aan een criminele samenzwering om de buitenlandse valutamarkten te manipuleren, waarbij in totaal $ 5,6 miljard aan boetes betaald werd. JPMC betaalde $ 892 miljoen aan boetes.

Nu moet u niet de indruk krijgen dat deze bank sinds die tijd haar leven heeft verbeterd. In 2016 stemde JPMorgan ermee in dat de SEC haar klanten eigen producten had aangesmeerd waarop het vette winsten maakte zonder dit conflict aan de klant bekend te maken. Het betaalde $ 267 miljoen om deze kosten te verrekenen.

In 2017 betaalde het $ 53 miljoen aan vergoedingen omdat het kredietnemers had gediscrimineerd door hen meer in rekening te brengen dat bij hypotheken voor blanke klanten.

Ook vorig jaar moest de bank de portemonnee trekken. Meerdere malen moest JPMorgan boetes betalen. In oktober ging het akkoord om $ 5,3 miljoen te betalen aan de Amerikaanse Treasury omdat “het 87 keer de Cubaanse Assets Control Regulations, Iraanse sancties en Weapons of Mass Destruction-sancties had overtreden”, meldde Reuters.

In december vorig jaar heeft het bij de SEC een claim moeten betalen van $ 135 miljoen vanwege beschuldigingen dat het duizenden transacties met betrekking tot de aandelen van buitenlandse bedrijven niet op de juiste manier had afgehandeld.

Momenteel loopt er een nieuwe reeks onderzoeken en beschuldigingen, waaronder een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie over het gedrag van de bank op de edelmetaalmarkt, volgens zijn eigen 10K-kenninsgeving bij de SEC.

Echter: totdat de zakelijke mainstream media in de VS stoppen met het censureren van belangrijk nieuws over Wall Street en het publiek actie van het Congres eist, blijven zij allemaal de muppets van Wall Street.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.