venezuela

Dialoog in Venezuela is nodig, maduro houd stand tegen gestuurde oppositie

De Venezolaanse president Nicolas Maduro moet weg. Hij heeft het land de afgrond ingejaagd en de antisocialistische propaganda van de oppositie alleen maar versterkt. De opvolger van Hugo Chavez bleek volledig incompetent als leider en gezien de slecht economische situatie is het juist goed als hij opstapt. Maar de autoritaire president vreest het herstel van de bourgeoisie. De machthebbers die voor 1999 alles bepaalde in Venezuela. Chavez verzwakte de macht van de kapitalistenklasse maar schakelde die nooit uit. Ook Maduro heeft dit nooit gedaan, waardoor de kapitalisten in staat waren om de regering tegen te werken.

Venezuela is prachtig voor rechtse blogs, zenders en kranten. ”Socialisme werkt niet” brullen websites die het neoliberale kapitalisme steunen. ”Marxistische dictatuur in Venezuela” schreeuwen rechtse politici. Ook de brave burgerlijke media doet er aan mee, door de regering van Nicolas Maduro te omschrijven als ”socialistisch”. Dit terwijl hij en zijn voorganger nooit socialisme gerealiseerd hebben in 18 jaar tijd. Zowel Hugo Chavez als Nicolas Maduro hebben geen idee gehad hoe je een socialistische maatschappij opbouwt. Ze blijven steken in een model waarbij de staat enorm veel economische macht krijgt. De staat concurrent dan met de kapitalistenklasse en dat zie je nu in Venezuela. Helaas kan de staat niet winnen omdat zij de economie niet bestuurd. In 14 jaar heeft Hugo Chavez steeds geprobeerd om de macht van het kapitaal te beperken, maar nooit te breken. Dat is wat revolutionair socialisten sinds 1999 bekritiseren!

Het autoritaire optreden van de regering Maduro is een wanhoopsdaad. Ze zien in elke demonstrant een potentiële agent van het Amerikaanse imperialisme. De voormalige buschauffeur is paranoïde en kan niet begrijpen waarom hij steun verliest. Zijn economische politiek van de laatste vier jaar is een regelrechte ramp voor het land. 99% van de nationale munt is waardeloos geworden, het spaargeld van miljoenen arbeiders is verdampt, basis producten zijn niet meer te koop. Geen wonder dat er nu massa protesten uitbreken die omslaan in rellen. De Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) en Nicolas Maduro geven alles en iedereen de schuld, terwijl zij 10 jaar de tijd hadden om het kapitalisme te vernietigen. Maar dat hebben deze ”socialisten” nooit gedaan, de economie van Venezuela is in feite altijd kapitalistisch gebleven!

Wij van stop de bankiers hebben Chavez gesteund. Maar waren al kritisch toe hij geen socialistische koers voer. Hij was in zijn eerste drie jaar behoorlijk matig. Pas na de mislukte staatsgreep (uitgevoerd door rechtse elementen in het leger) in 2002 werd Chavez feller. Hij begon te spreken over een nieuw socialisme van de 21ste eeuw. Arbeiders en armen voelde zich eindelijk vertegenwoordigd door iemand, zo kreeg Hugo Chavez 60% van de stemmen bij de verkiezingen in 2006. Dit bewees dat men socialisme wou, alleen het kwam maar niet. Chavez heeft nooit de stap gemaakt van kapitalisme naar socialisme. Wat hij deed was oliewinsten gebruiken om sociale programma’s op te richten. Dankzij die programma’s daalde de absolute armoede van 23,4% in 1999 naar 8,5% in 2011. Echter de economische macht bleef bij de kapitalisten, die de populistische president gingen tegen werken!

De rijken en hun lakeien waren natuurlijk niet blij dat de oliewinsten naar de bevolking gingen en niet naar hun. Echter ze hadden niets meer te zeggen, ondanks dat zeven van de acht televisiezenders dagelijks anti-Chavez propaganda maakte. De bourgeoisie klaagde steen en been, ook internationaal waar ze Hugo Chavez keer op keer een ”dictator” noemde. Dit terwijl hij steeds democratisch gekozen was en nooit een politieke partij van de oppositie verboden heeft. Echter op economisch gebied is eigenlijk nooit iets veranderd. Venezuela draait op oliegeld. Zolang er een hoge olieprijs is krijgt het land veel geld binnen. Maar de olieprijs is enorm gedaald sinds 2014. In drie jaar tijd kreeg de regering meer dan 50% minder geld binnen. Daarnaast moet vermeld worden dat de kapitalistenklasse natuurlijk ook de crisis in de hand werken door economische sabotage uit te voeren. Chavez en Maduro hadden dit moeten zien aankomen. Dat de olieprijs kan dalen en dat de heersende klasse niet zal luisteren naar een democratisch gekozen regering. Zeker als die regering een politiek gaat bedrijven die niet in hun interesses staat!

Maar Chavez en Maduro hebben in al die jaren geen moeite gedaan om meer innovatie in de economie te creëren. Daarnaast was hun staatsbureaucratie voortdurend in oorlog met de bourgeoisie om alles. Je kunt letterlijk spreken van een maffiavete tussen ambtenaren en het bedrijfsleven. Uiteindelijk kreeg je twee groepen die elkaar in alles proberen tegen te werken. Er is het zogenaamde ”socialistische” Venezuela van de overheid en het ”oude” kapitalistische Venezuela, waar de rijken nog de dienst uitmaken. Die leven in luxe villa’s beschermd door privé beveiligers, totaal geïsoleerd van de arbeidersklasse. Het is echter juist het proletariaat dat lijdt onder de economische crisis. Die demonstreren nu al maanden tegen de regering. De PSUV noemt ze ”agenten van de VS” of ”contrarevolutionairen” wat totaal misplaatst is!

De PSUV heeft het vertrouwen van de mensen verloren. Dit versterk de rechtse oppositiepartijen die zich verenigde hebben in de Democratische Eenheidscoalitie (MUD). Deze coalitie heeft één gemeenschappelijk doel: Nicolas Maduro afzetten en de progressieve politiek van Chavez terug draaien. De grootste spelers in deze kapitalistische coalitie zijn ”Rechtvaardigheid Eerst” en ”Democratische Actie”. Deze politieke partijen hebben niet een rechtse signatuur. Dat is de valstrik van MUD. In hun propaganda wordt niet gepraat over privatiseringen of politiek in dienst van de heersende klasse. Maar MUD wordt gesteund door de kapitalisten, zeker omdat partijen zoals ”Rechtvaardigheid Eerst” en ”Democratische Actie” geleid worden door figuren uit de bourgeoisie. Kleinere partijen binnen MUD hebben geen officiële rechtse ideologie, maar ze geven wel steun aan politiek die het bedrijfsleven goed uitkomt!

In het parlement heeft de Democratische Eenheidscoalitie de meerderheid, maar Venezuela is geen parlementaire democratie. Het land is een presidentiële democratie met veel macht voor het staatshoofd. Nicolas Maduro gebruikt zijn bevoegdheden om het parlement dwars te zitten. Door het groeide autoritarisme van de president en de vele confrontaties tussen demonstranten en de oproerpolitie, dreigt een burgeroorlog steeds groter te worden. Er heerst wanhoop aan beidde kanten. De demonstranten zijn mensen die door de crisis alles verloren hebben. Ze zijn terecht boos en woedend terwijl de PSUV en Maduro vrezen dat als ze toegeven, de macht van de rijken en het kapitalisme hersteld wordt in Venezuela. Revolutionair socialisten zien maar één oplossing en dat is socialisme. Maduro moet zijn macht afstaan aan democratisch gekozen arbeidersraden. Daarbij roept Revolutionair Socialistische Media duidelijk dat de Democratische Eenheidscoalitie van kapitalistische partijen niet te vertrouwen is. Natuurlijk kijken veel armen juist wel naar MUD want die zijn anti-Maduro. Door de gestegen armoede is er de illusie ontstaan dat alles beter is dan de PSUV, wat enorm gevaarlijk is. Zodra MUD totale controle over het staatsapparaat krijgt, keert Venezuela terug naar de tijd voor Chavez. Toen de politiek 100% in dienst van de rijken en het kapitalisme stond!

Dit moet voorkomen worden en dus roepen revolutionair socialisten op om zowel de regering, de PSUV en MUD te verwerpen. Geen vertrouwen in politici die het bedrijfsleven dienen, geen vertrouwen in corrupte ambtenaren, militairen en PSUV partijbonzen. Het proletariaat van Venezuela moet het zelf doen. Maar daarvoor hebben ze een arbeiderspartij nodig. Probleem is massieve desillusie in de idealen van het socialisme. Het volk op straat is tegen Maduro en schreeuwt antisocialistische teksten. Propaganda die ze van de kapitalistische media horen, die 24 uur per dag beweren dat het ”socialisme van de PSUV” voor armoede heeft gezorgd. Politiek links moet duidelijk maken dat er geen spraken is van socialisme zolang de economie niet in dienst staat van de werkende klasse. De overheid kan beweren dat ze socialistisch zijn, maar dat is onzin.

De ”Bolivariaanse Revolutie” die Chavez begon heeft een einde gemaakt aan absolute armoede voor miljoenen. Maar het heeft de arbeiders niet bevrijd uit de klauwen van het kapitalisme. Chavez verving slechts kapitalistische bazen door staatsbazen. De staat verving de kapitalisten in sommige sectoren, maar van arbeiders zelfbestuur is geen spraken. Hoe verder? Niclas Maduro moet aftreden. Hij is medeverantwoordelijk voor de crisis en het geweld op straat. Alle politieke en economische macht moet naar de arbeidersklasse via raden. Er moet een einde worden gemaakt aan de bureaucratische staat en er moeten nationalisaties komen onder arbeiders zelfbestuur!

MUD is in 2008 ontstaan toen alle anti-Chavez partijen zich verenigde. Ze wonnen veel stemmen in 2010 door de massa corruptie en criminaliteit aan te kaarten. Toen waarschuwde SDB al dat het ”socialisme van de 21ste eeuw” aan populariteit verloor, doordat Hugo Chavez geen macht aan de arbeidersklasse afstond. De ”Grote Commandant” dicteerde alles van boven af. De economie, het leger, de staat, alles werd door één centrale icoon geleid. Daardoor ontstond een persoonlijkheidscultus rond Chavez die de ”Grote Commandant” werd genoemd, door de PSUV en de staatsmedia. Nicolas Maduro speelt nog steeds op de erfenis van Chavez. Tot kort was het icoon van de ”Bolivariaanse Revolutie” populair onder armen en veel arbeiders. Maar de crisis die sinds 2014 over het land waait heeft voor een omslag gezorgd. Zelfs PSUV stemmers die op Maduro stemde in 2013 keren zich tegen hem!

De anti-Maduro coalitie heeft het vertrouwen van miljoenen gekregen in 2015. Dit omdat de werkende klasse geen vertrouwen meer heeft in de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela. Arbeiders die nog wel PSUV stemde deden dit omdat ze weten waar MUD voorstaat. Die snappen dat de Democratische Eenheid Ronde-tafel slechts een front is voor de kapitalisten. Maar vertel dat eens tegen mensen die alles kwijt zijn door de economische crisis. MUD heeft duidelijke propaganda en beweert dat alles goed komt zodra Venezuela af is van het ”socialisme”. Het rechtse beeld van het socialisme met haar lege winkelschappen wordt geloofwaardiger. Want Venezuela is er slecht aan toe. Voorzieningen die in 2014 nog bestond zijn steeds minder te gebruiken. Met name de armen voelen het effect van de economische crisis. De sociale programma’s van Chavez zijn bijna allemaal stopgezet doordat het geld er niet meer is!

Revolutionair socialisten in Venezuela zijn tegen Maduro en de PSUV, maar ook tegen MUD en de bourgeoisie. Ondanks dat Nederlandse dagbladen zoals het AD, NRC en Telegraaf beweren dat Maduro een ”socialistisch” land leidt, weten wij wel beter. Hugo Chavez en Nicolas Maduro hebben een mix van links populisme en staats-kapitalisme ingevoerd. Elementen van de sociaal democratie werden hier ook in verwerkt zoals de sociale programma’s voor de armen. Maar op economische gebied is er nooit echte innovatie geweest. Politiek rechts heeft hier steeds over geklaagd. Wat heel hypocriet is want rechts heeft voor 1999 nooit enige innovatie uitgevoerd, toen zij nog de volledige controle over het land hadden. Kapitalistische politici hebben nooit iets gedaan om het land minder afhankelijk te maken van oliewinsten. Logisch ook want de politici werden betaald door de kapitalisten om alles bij het oude te laten. Zodra MUD de macht heeft over het presidentschap zullen we zien hoe ”sociaal” ze werkelijk zijn. Een nieuwe arbeiderspartij is daarom noodzakelijk. Een partij voor arbeiders, armen en jongeren, die zich verzet tegen de staatsbureaucratie, de bourgeoisie en pleit voor een socialistische federale republiek!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.