DELEN
Russische hackers

De Volkskrant en Nieuwsuur brengen het als een ‘onthulling’, maar volgens mij is het ‘spin’. Waarmee ik bedoel te zeggen dat het initiatief uitging van de AIVD, of daaraan direct verwante overheidsinstelling, in het kader van ‘Damage Control’. In eerdere bijdragen hier verwees ik u al naar de furore die er in de Verenigde Staten is losgebarsten rond een geheim ‘memo’ dat circuleert in het ‘Congres’. Verscheidene leden van het ‘Congres’ die er kennis van hebben genomen stelden dat het ‘explosief’ materiaal bevat. Alom wordt gespeculeerd dat het gaat over de wijze waarop de regering Obama tijdens de verkiezingen ‘kandidaat Trump’ heeft geprobeerd van de weg te rijden.

Niemand kent de inhoud van dat ‘memo’, behalve de aan geheimhouding gebonden geadresseerden. Maar als ik lees wat de Volkskrant en Nieuwsuur nu schrijven over de betrokkenheid van de AIVD, dan is mijn conclusie dat ze daar nattigheid voelen. Justin Raimondo van ‘Antiwar.com’ schreef al in een column dat hij het idee had dat het niet alleen ging over de wijze waarop de regering Obama de geheime ‘FISA-rechtbank’ om de tuin had geleid, maar dat de ‘Top Secret’-classificatie er op wees dat ‘foreign actors’ een rol hadden gespeeld. Zijn gok was dat het de Britten, en/of Estland en Oekraïne zouden zijn. Die laatste twee vanwege hun doorgeslagen Russofobie. Maar het was dus Nederland.

Het grote gevaar voor ons land is nu, dat het hele ‘collusion’-verhaal op het bordje van ‘Den Haag’ terechtkomt, inplaats van op dat van ‘Moskou’. Dat Nederland in het beklaagdenbank terechtkomt wegens inmenging in de binnenlandse politieke aangelegenheden van de Verenigde Staten. En dat alles omdat ons land consequent het ‘Beste Jongetje van de Atlantische Klas’ wil zijn.

Dat de AIVD zich bezighoudt met offensieve ‘Cyber-Operaties’, waarbij het niet alleen Russische overheidsinstellingen, maar ook burger-activisten aanvalt, is voor mij geen verrassing. Maar voor ‘Den Haag’ wel pijnlijk om te moeten toegeven, in een tijd waarin men het doet voorkomen slechts slachtoffer van ‘Enge Russen’ te zijn, die zonder aanleiding ons aanvallen. Eerder werd al bekend dat Europese veiligheidsdiensten ook systematisch Europese bondgenoten uitleveren aan ‘Washington’, dus wie nog niet de conclusie had getrokken dat ‘Den Haag’ tonnen boter op het hoofd heeft, en bereid is om alles te doen wat maar nodig is om een ‘wit voetje’ te halen bij onze ‘Grote Broer/Zus’, moet nodig zijn schoolgeld terughalen.

De Volkskrant en Nieuwsuur hebben zich dus om een boodschap laten sturen, wat nog eens de nauwe banden illustreert tussen de ‘Mainstream Media’ en de AIVD, waardoor je na het lezen van, of kijken naar het ‘nieuws’ dat zij brengen gehouden bent om je af te vragen hoeveel van de berichtgeving is gebaseerd op ‘instructies’ uit Zoetermeer. Zoals die ‘Mainstream Media’ ons ook steeds waarschuwen voor het risico dat de ‘Russische Media’ de ‘spin’ van het Kremlin verkopen. Hoe dan ook, dit ‘nieuws’ over de AIVD en ‘Cozy Bear’ is flinterdun aan bewijs, en louter en alleen gebaseerd op ‘anonieme bronnen’.

Het verhaal is, dat ‘onze jongens/meisjes’ in Zoetermeer er op enig moment in waren geslaagd een extreem gevaarlijke, super geavanceerde ‘hackersgroep’ te penetreren, waarna men tussen de één en tweeëneenhalf jaar ongestoord kon meekijken op de computer-terminals, en via de camera’s in het gebouw, grenzend aan de universiteit van Moskou, en zo elke beweging van die ‘Enge Russen’ tot op het toilet in de gaten kon houden. Laten we dan maar beginnen met de constatering dat die groep hun eigen beveiliging tegen ‘cybercriminaliteit’ niet erg serieus nam. Dat duidt niet op overheidsbemoeienis. Eerder op ‘patriotten’, of reguliere ‘hackers’ die over de hele wereld actief zijn met inbreken bij uiteenlopende overheidsinstellingen om het manipulatieve karakter van leidende politici en ambtenaren te kunnen openbaren. Wat vroeger de ‘onderzoeksjournalist’ deed, zeg maar. En het staat buiten kijf dat ‘Cozy Bear’ daar op overtuigden wijze in is geslaagd, want het was niet fris wat ze boven water wisten te halen. Als dat al is wat ze deden.

Echter……

De ‘spin’ via de Volkskrant en Nieuwsuur laat in het midden wat die AIVD nou daadwerkelijk heeft gezien, en enig bewijs wordt niet meegeleverd. Meer in het bijzonder wordt weliswaar gesuggereerd dat men ook zag dat ‘Cozy Bear’ inbrak op de computers van ‘Team Hillary’, of tenminste pogingen in die richting deed, maar onduidelijk is om welk materiaal het precies ging. Wat wel weer belangrijk is voor het totaalbeeld. Temeer daar de AIVD haar Amerikaanse vakgenoten blijkbaar al diverse malen had geattendeerd op dat ‘hackers-collectief’. Wat voor spel speelden die Amerikaanse diensten? En is de frustratie van de AIVD over de lethargie van hun Amerikaanse bazen terecht? Of willen ze nu niet worden meegesleurd, en wenden ze die frustratie voor? Wat lette de AIVD om die operatie van dat collectief zelf te ontregelen? Of zat erachter dat men ‘Cozy Bear’ wellicht op enig moment nog kon gebruiken om de ‘Koude Oorlog II’ van de grond te tillen? Zeker als we uitgaan van één jaar ‘surveillance‘, vanaf 2014, dan is er niet eens enig raakpunt met de campagne van ‘Onze Hillary‘.

Wel maakt dit verhaal duidelijk waarom men nu urgent die ‘sleepwet’ door het parlement wil sleuren, want de AIVD heeft geen vertrouwen meer in haar Amerikaanse collega’s, die hen kennelijk al eerder ‘te drogen’ hingen door geheime informatie uit Nederland in de openbaarheid te brengen. Tot nu toe liet ‘Den Haag’ ons geloven dat we ons in ‘cyber-space’ louter met defensieve taken bezighielden, maar die onzin kan de kachel in. We waren, en zijn een belangrijke schakel in de pogingen om ‘Regime Change’ in Rusland te bewerkstelligen. We staan als één man/vrouw achter Oekraïne. En ook dat referendum over die ‘sleepwet’ heeft uiteindelijk geen enkelebetekenis. In NRC maakte Tom-Jan Meeus, die ook uitstekende contacten onderhoudt met de AIVD, zich al vrolijk over die futiele exercitie. Wat het Nederlandse volk wil, daar heeft men in de Volksvertegenwoordiging niksmee te maken. (En dan zeggen ze dat Poetin autoritair is!)

Die ‘sleepwet’ is nodig, omdat de creatieve manier waarop men de bestaande wetgeving tot nu toe omzeilde, door de ‘problemen’ in ‘Washington’, en het ‘Verenigde Koninkrijk’, op de klippen is gelopen. Tot en met Obama, en voor ‘Brexit‘, kon de AIVD gewoon even bellen met de NSA of de CIA, of ‘de Enge Engelsen‘, als ze wilden dat een Nederlander ‘gehackt’ werd. Zoals de Amerikanen bij wet geen eigen burgers mochten ‘hacken’, en dat overlieten aan vertrouwde Europese diensten. Iedereen in Nederland die meende door de wet te worden beschermd, leefde in een fantasiewereld. In praktische zin verandert die ‘sleepwet’ niets aan de bestaande praktijk. En dat dit hele verhaal over die ‘succesvolle‘ inbraak geen resultaat is van ‘onderzoeksjournalistiek‘, maar van gerichte propaganda, bewijst Rutte met zijn oproep om nu ‘door te pakken‘ met die ‘sleepwet‘. Hoe verhoudt het één zich tot het ander, meneer de premier? Wijwaren toch de inbrekers in dit verhaal? En degenen die zich bemoeiden met de binnenlandse politiek van andere landen? In dit geval Rusland en de Verenigde Staten?

De discussie moet daarom uiteindelijk een andere zijn. Wat verstaat men in ‘Den Haag’ eigenlijk nog onder ‘defensie’? Welke halve zool gelooft nog in die leugen dat ‘Den Haag’ slechts de veiligheid van de Nederlander op het netvlies heeft staan? Dat de ‘Bilderberg-ministers‘ trots zijn op de AIVD dat behoeft geen betoog. Maar hoe oordeelt U, als kiezer, en degene die de rekeningen betaalt?

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.