VN

De NAM (Non-­Aligned Movement) een orgaan waar vele mensen nog nooit van hebben gehoord vraagt al jarenlang om de Verenigde Naties (VN) en de Veiligheidsraad te democratiseren, en de pogingen die worden ondernomen vanuit Teheran en zijn echt niet nieuw. De laatste poging heeft als achtergrond ‘blijvende vrede door door deel te nemen in een globale regering’ waar verschillende landen en groeperingen al jarenlang om roepen.

Natuurlijk was niet elke schreeuwer om een mondiale regering te installeren in Teheran aanwezig. En degenen die er waren voelden zich, zittend naast alle Iraanse afgevaardigden, niet echt op hun gemak. Vooral Jeffrey Feltman en zijn nieuwe baas Ban­ Ki Moon konden hun angst niet onder stoelen of banken steken. Feltman bijvoorbeeld is het levende voorbeeld van hoe Amerika de VN heeft verpest om de eigen voorgenomen landen uitbreiding via dit zwaar besmette orgaan doorgevoerd te krijgen.

Amerika neemt VN over

De manipulatie van de VN door Amerika om de ganse wereld naar hun pijpen te laten dansen, gaat al heel ver terug. Vanaf het begin was de VN bedoeld om Amerika de nodige invloed te geven zodoende de ganse wereld in bezit te krijgen na de tweede wereldoorlog. De VN heeft zelfs zijn naam aan de oorlog te danken omdat de officiële naam van de geallieerde legers als militaire coalitie vechtend tegen Duitsland en de Asmogendheden, de Verenigde Naties werden genoemd. De VN komt voort uit een overeenkomst getekend tussen Engeland en Amerika tijdens de tweede wereldoorlog, genoemd het Atlantisch handvest. Officieel was Amerika nog neuraal tijdens de ondertekening maar in het geheim was het land al lang bezig om Engeland te helpen, door het fabriceren en leveren van allerhande materialen die ze nodig hadden, via Canada. Later zou Amerika de door hen geforceerde aanval op Pearl Harbour, waar alleen het varend schroot van Amerika uit de eerste wereldoorlog voor anker lag en werd vernietigd, als excuus gebruiken om zich in de oorlog te mengen. Tegelijkertijd dwingen ze alle geallieerden het Atlantisch handvest te accepteren hetgeen werd bekrachtigd gedurende de San Francisco conferentie van 1945.

De Veiligheidsraad

Tussen 1945 en 1985 groeien de ‘deelnemers’ in de VN van 51 tot 159 leden. Laten we eerlijk zijn, teveel van hetzelfde omdat het gaat over de aanwas van voorhene koloniën waar op de manier à la Irak een democratie was verwezenlijkt! Eigenlijk was het uitsluitend een instrument om alle koloniën van West Europa te knechten. Amerika en de geallieerden domineerden in eerste instantie de VN en de nieuwe ‘leden’ en daarna door een Westers Blok te vormen over hoe de VN zou moeten worden gestructureerd. Inclusief het monopolie over alle agentschappen en een permanent vetorecht voor de vijftien leden van de Veiligheidsraad.

Tot u toe is de Veiligheidsraad door Amerika alleen gebruikt om alles waar ze belang bij hebben te beschermen. Het doel van het vetorecht in de Veiligheidsraad is alle internationale resoluties en consensus af te wijzen als zoiets indruist tegen de belangen van de regerende elite voor wie Amerika daar zit! Met alleen als uitzondering Rusland had Amerika alle drie andere leden in zijn zakken vanaf de ondertekening van het handvest. Engeland was een wegkwijnende natie die zijn ‘Britain rules the world’ versie niet langer waar kan maken zonder hulp van Amerika en de andere stoel werd op dat moment nog bezet door het China, geregeerd door de Chinese Nationale Partij welke ook afhankelijk was van Amerika.

De Amerikaanse generaal Albert C. Wedemeyer was stafchef van Chiang Kai­shek tijdens WO II, de leider van de Chinese troepen tegen de Japanse legers die na het einde van de tweede wereldoorlog China nog een paar jaar bestuurt voordat hij wordt afgezet door de Communistische Partij waarna hij met zijn ‘regering in ballingschap’ naar Taiwan moet vluchten. Het gevecht om de Chinese permanente zetel in de Veiligheidsraad tussen China en Taiwan woedt voort tot 1971. Daar verliest Amerika dan ook controle over de Chinese permanente zetel omdat deze voor eens en altijd aan de Communistische Partij en huidige regering van China wordt toebedeeld. Taiwan mag vertrekken!

In eerste instantie werpt Rusland de meeste veto’s op maar na verloop van tijd gaat Amerika zich steeds meer bemoeien en komen de meeste veto’s op naam van Amerika te staan. We zien vanaf de helft van de Koude Oorlog Amerikaanse veto’s toenemen om Israël te helpen. Ironisch genoeg zegt datzelfde Amerika nu dat het internationale systeem faalt omdat de dubbele veto’s van Rusland en China telkens een militaire actie tegen Syrië voorkomen. Nooit hebben China of Rusland dit Amerika verweten ondanks de vele veto’s van hun kant, indien toegestaan, al lang een einde hadden gemaakt aan de massamoorden die Israël kan en mag uithalen onder de paraplu van de VN met toestemming van in feite alleen AMERIKA en zijn hielenlikkers!

Men mag gerust stellen dat de VN Veiligheidsraad alle moeite heeft gedaan om Amerika te beschermen na het in elkaar storten van Rusland. De veiligheidsraad is op dat moment het instrument om de mondiale uitbreidingszucht van Washington voort te kunnen zetten. De huidige dubbele veto’s van China en Rusland geven duidelijk aan dat Amerikaanse vrede, de zogenaamde Pax Americana tanende is en dat het eveneens over is met de beschermende functie van de VN Veiligheidsraad wat betreft Amerika.

Het secretariaat van de VN

Naast de Veiligheidsraad staat het secretariaat ook onder de permanente controle van Amerika en de geallieerden. Eerst vanwege de numerieke overheersing van het Westerse blok tegenover Rusland en China. Zodoende waren de eerste twee Secretarissen-­generaal voor de VN uit West ­Europa, met name Noorwegen en Zweden, baron Hubert Gladwyn en daarna de Zweeds diplomaat Dag Hammarskjold. Vooral Hammarskjold trekt zo duidelijk partij voor Amerika zodat Rusland en andere landen beginnen te eisen dat hij opstapt.

(En ja, wij zijn ervan overtuigd dat hij is vermoord, daar zijn verzwegen bergen met bewijzen voor)

Gaandeweg begint het Westerse Blok controle te verliezen door de aanwas van meerdere landen in het secretariaat. Ze proberen het te handhaven via de Veiligheidsraad door het ‘filteren’ van alle kandidaten voor topfuncties in het secretariaat van de VN. Alle secretarissen-­generaal worden benoemd door de zogenaamde Algemene Vergadering van de VN, gebaseerd op de aanbevelingen van de Veiligheidsraad. Dus, Amerika en andere permanente leden hebben vetorecht om alle kandidaten die niet aan hun wensen zouden kunnen of willen voldoen weg te stemmen.

De Russische premier Nikita Chroesjtsjov zijn afkeuringen over de werking van het secretariaat van de VN worden door de werkwijze van de Veiligheidsraad en secretariaat meer dan gestaafd. Na een lange geschiedenis van secretarissen-­generaal die voor het Westen werken en de rest van de landen aan hun laars lappen wordt in 1992 een NAM kandidaat, Boutros Boutros-­Ghali uit Egypte, verkozen als secretaris-­ generaal.

Toch gooide het einde van de Koude Oorlog roet in het eten. De snelle politieke veranderingen in de wereld geeft Washington de kans om de secretaris-­generaal weer een Westerse favoriet te maken. De favoriet is niets anders dan de knecht van Amerika en de eerste die aan de wensen van Amerika voldoet heet Kofi Annan, een Ghanese bureaucraat die allen uit is op carrière maken.

Kofi Annan

Het stokpaardje waarvoor Annan in het leven geroepen wordt door Amerika is het uitvoeren van de hersenspoeling overheen de wereld: verantwoordelijkheid om te beschermen. Deze kreet maakt van Amerika de politieagent van de wereld! Onder de leiding van Annan worden er heel wat ‘projecten’ opgezet die de wereld nog verder uit elkaar drijft en waar Amerika naar hartenlust zijn oorlogszuchtig maniakaal gedrag op kan botvieren. Projecten monden uit in echte schandalen zoals het olie voor voedsel schandaal voor Irak waar Annan en zijn zoon Kojo verantwoordelijk zijn gesteld maar natuurlijk nooit bestraft omdat dan de rol van Amerika duidelijk zou worden in deze affaire. Ook het toestaan van het uit elkaar drijven van Joegoslavië waar Annan en de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke persoonlijk voor aansprakelijk zijn, mag worden toegevoegd aan het lijstje van de VN EN de Veiligheidsraad.

(Voor meer info over de waarheid en het Joegoslavië tribunaal die de verkeerde mensen straffen, lees de serie te bereiken via onze homepage)

Door de constante VN hulp aan Moslims in Joegoslavië kon diezelfde VN worden gechanteerd door de moslims zodat het Joegoslavië tribunaal mag worden beschouwd als één grote leugen om de ECHTE rol van de VN te begraven en te verzwijgen! Er bestaan geen rechters die niet te beïnvloeden of om te kopen zijn.

Annan volgde het script van George W. Bush om in Haïti te gaan praten over de moeilijkheden aldaar. Hierdoor vielen Amerika en Canada samen het eiland binnen en zetten de president van Haïti, Jean­-Bertrand Aristide, af. Indien we dit vertalen in normale woorden heeft Amerika op criminele wijze de dekmantel van de VN gekregen, via Amerikaanse voetveeg Annan, om Haïti binnen te vallen en te bezetten.

Waar staat Annan voor?

Op 4 november 2011 doet Annan mee aan een discussie en dit debat geeft een duidelijk beeld over Annan, zijn denkwijze en zijn beïnvloeding door Amerika omdat Annan een zeer gevoelige plek heeft. Carrière! Het panel buigt zich over de kreet verantwoordelijkheid om te beschermen met een terugblik van tien jaar, heden en toekomst. Duidelijk dat Amman sympathiseert met Amerika en de NAVO landen wat betreft militaire interventies. Vooral Libië was volgens hem een zeer goede samenwerking die een dictator voor eens en altijd van het toneel heeft geveegd. Eigenlijk wil hij een zelfde scenario in Syrië bewerkstelligen. Voor al zijn stellingen wordt hij geholpen door Allan Rock van de universiteit van Ottawa, en voormalig ambassadeur voor de VN dus niet geheel onpartijdig, mede Lloyd Axworthy van de universiteit van Winnipeg en voormalig minister van buitenlandse zaken van Canada. De laatste was ook co­auteur van een artikel over verantwoordelijkheid om te beschermen en het ophemelen van de aanval op Libië, wat in het artikel wordt gezien als een overwinning. Ik weet niet voor wie. Libië was het meest welvarendste land in Afrika en zelfs beter voor het volk dan Rusland, India en China. Nu is het terug gebombardeerd naar het stenen tijdperk. Alles is vernield, de nationale bank is geplunderd door Franse troepen en het volk heeft niets meer dan een revolutie waar ze nooit om hebben gevraagd.

Ban Ki-moon voert het uit

Dat Zuid Korea meeheult met Amerika mag zeer duidelijk zijn. Ban Ki-­moon is nog een ergere schotelvod dan Annan. Het eerste wat hij doet als hij de functie van secretaris­-generaal heeft gekregen in 2007 is zijn afwijzing laten horen tegenover de VN Mensenrechtenorganisatie omdat deze Israël hebben uitgesloten als lid vanwege de vele overtredingen.

In 2008 maakt hij de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov kwaad omdat hij op een geheime manier met NAVO onderhandelt om van hun manier van humanitaire oorlogsvoering een globale manier van oorlog voeren te maken. Zodoende kunnen Amerika en zijn schoteldoeken van de NAVO over de ganse wereld landen binnenvallen onder het mom humanitair om de regeringen aldaar naar hun pijpen te laten dansen of af te zetten dan wel omver te werpen. En allemaal onder het mandaat van de VN met goedgekeurde resolutie.

Natuurlijk kunnen zulke interventies uitsluitend worden goedgekeurd door een niet­-democratische organisatie voor het volk en de ondemocratische beslissingen die door vetorechten in de Veiligheidsraad worden afgedwongen! Daarbij komt dan ook nog dat de Britse carrière diplomaat, Valerie Amos, in de hoedanigheid van assistent van Ki-­ moon, overigens niet volledig onopgemerkt, probeert de volledige Syrische regering te passeren om direct contact op te nemen met Syrische niet ­gouvernementele organisaties. Weer een VN schandaal in de doofpot. De wereld weet van niets. De pers houdt de mond!

In 2011 begint Ki-­moon persoonlijk te lobbyen om alle landen rondom de Middellandse Zee te dwingen Israël bij te staan en er voor te zorgen dat er geen humanitaire hulp de Palestijnse Gazastrook bereikt. Als we dit vertalen is het een zoveelste schandaal omdat iedereen weet dat Israël niets heeft te maken met de Gazastrook en dat het in feite voor de Joden verboden gebied is omdat het buiten hun grenzen valt. Dus een zoveelste schuinmarcheren van de Verenigde Naties en zijn harlekijn de secretaris-­ generaal.

In 2012, op het moment dat hij de Gazastrook bezoekt, weigert hij expliciet om afgevaardigden van families te ontvangen om naar hun noden te luisteren! Daarentegen zet Ki-­moon alles op het spel om de Israëlische militair, Gilad Shalit, vrij te krijgen tijdens datzelfde bezoek! Als antwoord op zijn weigering en het voorstaan om de militair per direct vrij te laten gooien Palestijnen schoenen naar zijn konvooi wanneer ze de Gazastrook binnenrijden.

Alle nuances in Ban Ki-­moon zijn stem en alles wat hij zegt laat duidelijk zien dat hij maar één meester heeft en dat deze huist in Washington. Voordat hij afreist naar Teheran voor de NAM bijeenkomst uit zijn woordvoerder, Farhan Haq, zich via de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) dat zijn baas naar Teheran afreist vanwege zijn verantwoordelijkheden voor de VN en dat het bezoek aan Iran ‘geen enkele legitimiteit’ geeft aan de Iraanse regering. Politiek gezien is dit op zijn minst een zeer ongelukkige uitspraak omdat een secretaris­generaal van de VN zich ten alle tijde neutraal hoort op te stellen en te gedragen tegenover al de leden die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties!

Ban Ki-­moon zijn speech vertelt de NAM dat Israël wordt verdedigd door de VN en Veiligheidsraad. Hij bracht er een volledig gepolitiseerd rapport van het Internationaal Atoomagentschap met de bedoeling Iran te demoniseren gedurende de conferentie. Wat betreft Libië en Syrië, volgde Ba Ki­-moon het plan voor verantwoordelijkheid om te beschermen, uitgestippeld door de VS en NAVO landen om regeringen omver te werpen en aangevallen landen in chaos te storten. Zo zetten Amerika en de VN een groot propaganda offensief op poten tegen Syrië na het Houla bloedbad om Damascus in diskrediet te brengen terwijl door onafhankelijke onderzoek de verantwoordelijkheid voor dit bloedbad juist bij de rebellen kwam te liggen!

Verder zegt de VN afgevaardigde dat elke dag nieuwe aanvallen tegen burgers, overtreden van mensenrechten, marteling, executies van hele families in Syrië zou brengen. Hij voegt eraan toe dat de regering in Syrië elke vorm van wettelijkheid heeft verloren en beter zou opstappen! Dit is duidelijk een nieuwe schending van de neutraliteit door de Verenigde Naties, één waardoor de secretaris-­generaal beter zelf zou opstappen als hij de politieke moed bezit!

Jeffrey Feltman: de echte Secretaris-generaal van de VN

De benoeming van de carrièrediplomaat Jeffrey Feltman als onder secretaris-­generaal van de VN is even doorzichtig als alle vorige escapades van Ban Ki­-moon. Feltman gaat over lijken als hij daarmee zijn carrière vooruit kan helpen. Feltman is een windbuil die graag doorgaat als een expert wat betreft het Midden Oosten maar is wel de enige diplomaat die geen enkele taal uit die regio spreekt terwijl collegae uit andere landen soms meer dan één lokale taal spreken! Verder was hij medeaansprakelijk voor het uitbreken van de Israëlische oorlog tegen Libanon in 2006 en een attaché tijdens twee vorige bezettingen van Libanon.

Precies zoals Robert Gates is ook Feltman meeverhuisd van de Bush regering naar de Obama regering alsof ze bij het meubilair horen! Feltman was een speciale afgezant in het American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) met aan het hoofd Martin Indyk in Israël en ook verbonden aan het Amerikaanse Consulaat in Jeruzalem. Alles wat Feltman weet over het Midden Oosten is door AIPAC bij hem binnengegoten alsof het hapklare hondenbrokken zijn. Niets van zijn ‘expertise’ komt voort uit ervaring! Hij produceerde haatcampagnes in Irak en Libanon via de mooie verzonnen kreten zoals Coalition Provision Authority en Special Tribunal for Lebanon (STL). In Beiroet werkte hij als ambassadeur voordat hij gepromoveerd werd tot staatssecretaris voor buitenlandse zaken met een speciale verantwoordelijkheid voor het Midden Oosten. De STL is niet meer dan een politiek circus dat in Washington is bijeen gedacht om eerst Syrië te isoleren en later Hezbollah. Dit STL project is Feltman zijn troeteldiertje.

Voordat Feltman arriveerde in Teheran was één van de eerste dingen die hij naar voor bracht iedereen vertellen dat Iran wapens leverde aan Syrië. Natuurlijk pikten zijn vrienden en contacten in Israël het op en via de Israëlische media werd het verhaal Wereldkundig gemaakt. Ze hemelden hem op voor zijn ‘moed’ dit te vertellen en ze staken het niet onder stoelen of banken dat hij Israël al jarenlang supporteert. Opvallend was wel dat de Israëlische media zijn naam zoveel mogelijk uit de kranten en nieuwsuitzendingen hielden omdat ze zijn verhaal ophingen aan een bron uit de Verenigde Naties. Zo beschermden ze hem en gaven nog meer gewicht aan de gedane uitspraken!

Feltman zijn benoeming door Ban Ki­-moon laat ons zien hoe veel controle Washington heeft over het secretariaat van de VN. Zijn benoeming met als individuele verantwoordelijkheid voor ‘politieke zaken’ zegt veel over het politieke perspectief dat het VN secretariaat voorstaat en wil doordrijven. Als Hillary Clinton beval om Ban Ki-­ moon te bespioneren zoals geopenbaard werd in 2010 dan kunnen we stellig verklaren dat Feltman in Teheran was om te zien en horen wat Ki-­moon allemaal te vertellen had tijdens de NAM conferentie. Natuurlijk was het zijn job alles over te brieven aan Washington. En dan komt de vraag naar boven wie nu eigenlijk de echte secretaris-generaal is van de Verenigde Naties, Feltman of Ban Ki-­moon.

Iran had zijn vredesplan met betrekking tot Syrië, samen met de hulp van China en Rusland, voorgesteld om de crisis aldaar op te lossen tijdens de NAM conferentie. Naast Amerikaanse afgezanten waren ook aanwezig: Turkije, Feltman, afgevaardigden van Arabische landen die deel uit maken van de belegering van Damascus zoals Qatar zijn Emir, Hamad bin Khalifa Al-­Thani, die allemaal willen onderhandelen over Syrië en niet zomaar een land binnenvallen om een regering opzij te zetten en het land, zoals Irak, Afghanistan en Libië in een wanordelijke chaos achterlaten!

Tijdens de conferentie in Teheran is het de Amerikanen en hun ‘boezemvrienden’ duidelijk geworden dat hun plannen om Syrië binnen te vallen in de diepvries kunnen worden opgeborgen. Daarom ook waren ze aan de onderhandelingstafel verschenen. De toekomst is er geen die zal worden uitgestippeld door Amerika, NAVO en Israël zoveel mag duidelijk zijn geworden!

Een nieuw alternatief voor de VN is noodzakelijk

De uitkomst van de conferentie en echte Internationale Gemeenschap heeft de regering van Obama een gevoelige klap in het gezicht gegeven. Daarom is er ook weinig of niets over gepubliceerd in de massamedia! Amerika, alle VN bureaucraten inclusief de IAEA onder controle van Washington werden door de unanieme beslissing van de 120 leden van de NAM teruggefloten wat betreft de beschuldigingen voor Iran zijn nucleair energie programma en beslisten eveneens unaniem om alle sancties tegen Iran per direct op te heffen in hun laatste communiqué. Er is echter nog meer nodig. Zolang de VN niet is gereorganiseerd blijven deze landen in de schaduw van Amerika en de kompanen van de NAVO ronddwalen om hun gelijk te halen in de wandelgangen van het VN gebouw.

Het probleem ligt niet alleen in de Veiligheidsraad. Ook het secretariaat begint de nodige kritieken te krijgen door als een afgerichte hond aan de nukken van Washington te voldoen. Natuurlijk nadat het duidelijk is dat Amerika steeds meer onder vuur worden genomen door China en Rusland in de Veiligheidsraad trekken ze zich steeds meer terug naar het secretariaat van de VN om daar de nodige bijstand op te eisen!

De VN is steeds meer vergiftigd door Atlantische projecten onder het mom van verantwoordelijkheid om te beschermen waardoor ze hun wereldomvattende militaire campagnes moeten kunnen legaliseren om in de lijn te blijven die Washington heeft uitgezet voor totale wereld overheersing. De motivatie achter het spelen van ‘politieagent voor de wereld’ is voorkomen dat deze legitimiteit door de VN wordt afgewezen.

Dit is waarom we nood hebben aan een reorganisatie van of een alternatief voor de Verenigde Naties in zijn totaliteit!
En dat hoort zo spoedig mogelijk te geschieden.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.