Lucratieve handel in lucht (CO2)

klimaat

Het verhaal van door de mens veroorzaakte klimaatverandering gaat in werkelijkheid om zaken, waar een groot aantal mensen een eigen belang nastreeft en personen/bedrijven/organisaties/politici er een economisch belang bij hebben. In feite is de wereldwijde klimaatveranderingsindustrie al lang “booming business” van honderden miljard euro’s (dollars) geworden. Geen wonder dat degenen die twijfelen aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, agressieve en gewelddadige reacties oproepen..

Om u een idee te geven van de belangen die er spelen heeft bij het bestrijden van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering, hebben we wat gegevens op een rijtje gezet.

Sinds 2005 exploiteert de Europese Unie de EU-regeling voor emissiehandel, de EU Emission Trading Scheme (EU ETS) – (pdf hier).

klimaat

Iets meer informatie over dat verhandelen:
De ‘trade’ vindt plaats door transacties van emissierechten. De meeste bedrijven die deelnemen aan EU ETS krijgen jaarlijks een hoeveelheid emissierechten gratis toegewezen. Ieder jaar moet elk bedrijf evenveel emissierechten inleveren als het aan tonnen broeikasgas heeft uitgestoten. Wanneer een bedrijf meer uitstoot dan het aan rechten heeft, dan moet het extra rechten bijkopen via veilingen of handel. De uitstoot kan ook meevallen en lager uitvallen dan de hoeveelheid gratis verkregen rechten. Dit kan zo zijn als het bedrijf bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd in maatregelen om de uitstoot te verminderen. Het bedrijf houdt dan rechten over en kan deze verhandelen. Bedrijven kunnen dus zelf een afweging maken wat het meest kosteneffectief is: investeren in schonere technologie of emissierechten bijkopen.

In Zweden zijn bedrijven is de ETS-sector vrijgesteld van VO2-tax. Het vreemde vinden we dat dit land vaak door politici wordt geprezen vanwege haar energiebeleid. Het rare is dat elektriciteit in dat land afkomstig is uit kerncentrales en stuwdammen. De industrie en warmtenetten gebruiken geen aardgas (geen gasnet) maar heel veel biomassa, wat nu niet bepaald de schoonste vorm van energie is. De vraag is of wij dat in Nederland ook willen (afgezien van de stuwdammen, natuurlijk).

De opbrengst van de Nederlandse geveilde rechten komt ten goede van de algemene begrotingsmiddelen en wordt verantwoord in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
klimaat

Wat bijvoorbeeld dus is gecreëerd, is een kunstmatige markt waarin bedrijven die worden beschouwd als de belangrijkste bron van uitstoot van CO2, N2O of chloorfluorkoolstof in het milieu, een soort kwijtschelding moeten kopen voor deze milieuschuld. Een soort milieu-aflaat, dus.
Momenteel bedragen de afvoerkosten voor een European Emission Allowance, een Europese emissierecht, op de European Energy Exchance (EEX), 21,05 euro. In de loop der jaren zijn er bloeiende verkopen gegenereerd met deze handel.

In de volgende afbeelding hebben we de EUA-veilingen verzameld die in 2018 op de EEX zijn uitgevoerd. In totaal werden 2018 ETA’s ter waarde van 12.573.197.740 euro geveild, ruim 12,5 miljard euro.

klimaat

De opbrengsten van EUA-veilingen bedroegen voor Nederland € 189.631.590. Alle opbrengsten komen ten goede aan de Nederlandse begroting. De opbrengst van de veilingen was 34 % hoger dan in 2016.

De wereldwijde emissiehandelmarkt wordt geschat op $ 670 miljard. Dit zijn bedragen van zó’n omvang dat je je kunt voorstellen dat er een enorme oppositie is tegen mensen en instanties die twijfels oproepen over de CO2-geïnduceerde door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

De kosten, die b.v. voor energiebedrijven door de emissiecertificaten ontstaan, worden uiteraard via de prijzen doorgegeven aan de eindgebruiker, de consument. Het invoeren van een CO2-tax door de regering Rutte III betekent dat de elektriciteitsklanten behalve de vermeende ecologische elektriciteit óók de hernieuwbare (CO2) energieheffing gaan financieren en op deze manier ervoor zorgen dat de elektriciteitsprijzen nòg hoger worden dan ze al zijn. Daarbovenop financieren ze óók de kosten die energiebedrijven hebben door de aan hen door de EU opgelegde emissiehandel.

De EUA, die via veilingen worden verkocht, vormen ongeveer 60% van de emissierechten in Europa. Dat betekent dat de cijfers die we hierboven hebben gegeven, alleen van toepassing zijn op 60% van de markt. De opbrengst van de veilingen komt echter 100% ten goede aan de respectieve landen die de certificaten veilen, die op hun beurt met de opbrengst daarvan aan een zogenaamde “klimaatfinanciering” moeten werken.

Emissiehandel is slechts een deel van de mogelijkheden die de klimaatveranderingsector biedt. De zogenaamde klimaatfinanciering, dat in wezen een vehikel is voor producenten van hernieuwbare energie om de export via belastingbetalers te financieren, is een andere markt waarvan het volume naar verwachting in 2020 100 miljard euro zal bedragen.

Daarbij komen exportgaranties die worden overgenomen om hernieuwbare energievormen, die alleen marktconform gemaakt kunnen worden door forse subsidies, dat wil zeggen wind- en zonne-energie en andere alternatieve vormen van energieopwekking, internationaal verkoopbaar te maken. 

Dit hele plaatje, dat in het verleden fantastisch zou zijn genoemd, is slechts een fractie van de klimaatveranderingsindustrie, een sector die bijna volledig hangt aan de financiële tiet van belastingbetalers, die hen voor enkele honderden miljarden euro’s per jaar financieren.

Daarom is het voor al die belanghebbenden zo belangrijk om antropogene klimaatverandering als feit te verklaren, en het te duiden als een strijd tegen leven en dood. Als de antropogene klimaatverandering niet was gebaseerd op de geloofscatechismus van al die belanghebbenden, dan zouden er minder gelovigen en meer critici zich afvragen welke voordelen degenen die betalen voor de klimaatrekening er nu eigenlijk zijn.

Tot slot nog even een politiek kantje ten aanzien van het klimaat – gewoon, omdat vandaag de verkiezingen geweest zijn. De GroenLinksers zijn een groep kiezers die vaker “CO2-compensatie” aanvinkt bij het boeken van een nogal milieuvervuilend vliegticket: dat doet namelijk 27%. Ook voelen ze zich het vaakst (32%) schuldig als ze op Schiphol door de gate lopen. Betekent dat ook dat ze massaal het vliegtuig mijden? Zeker niet. Na VVD- en D66-kiezers zijn GroenLinks-aanhangers het meest vlieglustig van allemaal, met 0,83 vluchten per jaar.

– Ruim de helft van de Nederlanders stapte de afgelopen twee jaar een of meerdere keren op het vliegtuig. Jongeren vliegen een stuk meer dan ouderen, hoger opgeleiden bijna vier keer zoveel als lager opgeleiden.

– De hoger opgeleiden verkeren sowieso een beetje in tweestrijd. Dubbel zo vaak als lager opgeleiden voelen ze zich schuldig over hun vlieggedrag, maar tegelijk beschouwt 45% van hen het vliegen naar verre oorden als een luxe die ze zichzelf gunnen en niet willen opgeven. Bij lager opgeleiden is dat 27%.

– De Nederlandse kolencentrales produceren ongeveer 35 TWh per jaar aan elektriciteit). Dat wil de politiek gaan vervangen door bijvoorbeeld offshore windparken en/ of grazige weiden vol te plempen met zonnepanelen. Om die kolencentrales te vervangen zijn er 11 offshore windparken nodig, of “slechts” 125 miljoen zonnepanelen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.