Connect with us

Politiek Internationaal

Lobby vecht tegen EU-platformrichtlijn

Published

on

eu

Bedrijven als Deliveroo en Bolt bieden werk aan duizenden mensen in Europa. Maar de grote lobbyorganisaties vinden het niet leuk dat de Europese Commissie hen zou kunnen dwingen veel meer vaste banen aan te nemen. Documenten die wij publiceren tonen dit aan.

In december publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn over platformwerk. Het project is ambitieus, de kernvereiste is: als platforms aan bepaalde criteria voldoen, moeten ze hun werknemers als werknemers behandelen . De Commissie wil miljoenen mensen uit schijnzelfstandigheid halen.

Volgens schattingen van de EU werken momenteel 28 miljoen mensen via platforms. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen tot 43 miljoen. Een bijzonder groot aantal banen wordt aangeboden door platforms voor transport, voedselbezorging, huishoudelijke diensten of Clickwork – in Duitsland bijvoorbeeld vertegenwoordigd door Uber, Lieferando, Helpling of Clickworker.

Steeds weer zijn er arbeidsconflicten op platforms. Lieferando en Gorillas chauffeurs in Duitsland eisten en kregen ondernemingsraden, in Nederland wilden Helpling werknemers een vast dienstverband . Het onderwerp werd in het openbaar fel bediscussieerd, ook in de rechtbank: de lijst met rechtszaken over arbeidsomstandigheden op platforms die door de EU-commissie is samengesteld, is meer dan een dozijn pagina’s lang. 

SDB onderzocht hoe lobbyisten van bedrijven, brancheverenigingen en vakbonden het ontwerp probeerden te beïnvloeden. Om dit te doen, lezen we de verklaringen door die de organisaties naar de Europese Commissie hebben gestuurd. Het moet de mening van de industrie en de vakbonden vragen over wetgeving op het gebied van arbeidskwesties . Bovendien hebben we via een verzoek om vrijheid van informatie aan de Commissie documenten ontvangen over lobbybijeenkomsten met platformbedrijven en verenigingen , die we volledig publiceren.

Werkgeverslobby wil helemaal geen wet

De Europese werkgeversverenigingen klinken grotendeels hetzelfde: ze willen geen nieuwe wet op platformwerk, dat zeggen ze tientallen keren in hun verklaringen. De World Employment Confederation , bijvoorbeeld, “vindt het niet gepast of nodig om een ​​aanvullende richtlijn of ander wetgevend instrument voor te stellen.” De EU zou zich moeten concentreren op de handhaving van bestaande regels.

Advertisement

“Er is geen behoefte aan EU-actie, vooral niet van verplichte aard”, schrijft Ceemet , een federatie van werkgevers in de Europese technologie en industrie. Als de EU echt iets wil goedkeuren, dan moet het in ieder geval geen richtlijn zijn, maar een aanbeveling. Men vreest dat EU-wetgeving kan leiden tot rechtsonzekerheid en ondermijning van nationale kaders, vertelde een woordvoerster aan netzpolitik.org.

Vanuit het perspectief van de industrie zou het het beste zijn als de hele kwestie gewoon aan de bedrijven werd overgelaten. “We blijven ervan overtuigd dat een zelfregulerende aanpak door platforms zelf […] de weg vooruit zou zijn”, zegt BusinessEurope , de belangrijkste Europese lobbyorganisatie. Dit moet worden gecombineerd met een forum voor uitwisseling tussen de Europese Commissie, verenigingen, platforms en werknemers. Daar zou het onderwerp dan beter kunnen worden onderzocht en – “voor zover mogelijk” – aanbevelingen worden gedaan.

Betere “dialoog” dan verplichtingen

Ook eisen de platformbedrijven zo min mogelijk regulering. Tijdens een bijeenkomst op 17 maart 2021 presenteerden de Europese bedrijven Glovo, Bolt, Wolt en Delivery Hero de Commissie een beleidsverklaring die ze een paar maanden eerder waren overeengekomen. Volgens de notulen van de vergadering wilden ze deze vervolgens verder uitwerken tot vrijblijvende adviezen of een juridisch niet bindende gedragscode.

Op 24 september 2021 lieten lobbyisten van Bolt, Free Now en Uber weten akkoord te gaan met het doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren: “Bogus-zelfstandigheid is een probleem en kan niet worden geaccepteerd.” Als middel, in plaats van een nieuwe wet voor te stellen , “bijvoorbeeld gedragscodes, statuten of het bevorderen van de dialoog” met hun chauffeurs.

Aan de andere kant staan ​​de vakbonden, vooral het Europees Verbond van Vakverenigingen EVV en UNI Europa. “UNI Europa verwerpt de mogelijkheid om vrijwillige instrumenten zoals gedragscodes, charters of labels aan te bevelen, die op geen enkele manier de arbeidsomstandigheden van platformwerkers op lange termijn kunnen verbeteren”, aldus de Europese tak van de internationale dienstenvakbond. In plaats daarvan zou de Commissie een ambitieus richtsnoer moeten voorstellen.

Advertisement

Aangezien serviceplatforms een internationaal fenomeen zijn, schrijft het Europees Verbond van Vakverenigingen, zou het een stap in de goede richting zijn om te zorgen voor een gelijk speelveld met Europese regelgeving. Er moet echter rekening worden gehouden met het brede scala aan relaties tussen werkgevers en werknemers in de verschillende lidstaten.

De vakbonden lijken de EU-commissaris Nicolas Schmit, die verantwoordelijk is voor werkgelegenheid en sociale rechten, ruimdenkend te hebben gevonden: in tegenstelling tot de talrijke eisen van de brancheverenigingen, besloot de commissie, zoals in het begin al vermeld, een wetgevingsvoorstel dat dwingende eisen zou stellen aan bedrijven.

EU-richtlijn moet leiden tot banen

Bovenaan de prioriteitenlijst van de Commissie in haar voorstel voor een richtlijn staat de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Degenen die hun arbeid via platforms aanbieden, moeten vanaf het begin als normale werknemers worden beschouwd. Tot nu toe moesten werknemers vaak naar de rechter stappen om te bewijzen dat ze schijnzelfstandigen zijn en eigenlijk een vaste baan zouden moeten krijgen. De Europese Commissie wil dit principe omkeren: in de toekomst zullen bedrijven moeten bewijzen dat iemand niet aan de criteria voor tewerkstelling voldoet – anders moet de persoon in dienst zijn.

Ook hier zijn werkgevers unaniem in hun afwijzing. “HOTREC wijst het weerlegbaar aannemen van een werknemersstatuut resoluut van de hand”, schrijft de Europese koepelorganisatie voor de horeca. “HOTREC wijst ook wijziging van de bewijslast af.” Waarom is een vereniging van restaurantuitbaters tegen een wet voor platformwerkers? Omdat hij bang is voor economische verliezen als bezorgdienstchauffeurs worden ingezet.

Aan de andere kant benadrukten de platformbedrijven Glovo, Bolt, Wolt en Delivery Hero tijdens hun bijeenkomst in maart dat ze zich niets aantrekken van de vorm van een toekomstig werkgelegenheidsmodel – “zolang het eenvoudig, geharmoniseerd en gecoördineerd is en flexibiliteit biedt “. In tegenstelling tot de werknemers, zeiden de bedrijven. Daar zijn de versnippering van het juridische landschap en de onzekerheid de grootste problemen.

Advertisement

Ook de vakbonden eisen een Europese aanpak. “We moeten op weg naar een algemene aanvaarding van de arbeidsstatus”, schrijft het Europees Verbond van Vakverenigingen. Om dit te doen, moet de bewijslast worden verschoven naar platforms: “Legers van advocaten van digitale platforms zullen ongetwijfeld hard werken om te bewijzen dat een werknemer echt zelfstandige is”. De verantwoordelijke exameninstanties zijn momenteel echter al overbelast en hebben daarom meer middelen nodig.

UNI Europa heeft zelfs criteria voorgesteld om te beslissen of een werknemer echt zelfstandige is: of ze andere mensen haar werk kan laten doen, of ze taken kan weigeren, voor andere werkgevers kan werken en haar eigen werkuren kan bepalen. De vakbond beriep zich op uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Als alternatief bood ze andere criteria aan die vergelijkbaar zijn met die in een mislukte Californische wet . Maar zelfs de vakbond zelf omschreef dit als “zeer uitgebreid”: de zzp’er zou dan bijvoorbeeld geen werkzaamheden mogen verrichten die tot de normale bedrijfsruimte van de klant behoorden.

Werkgelegenheid “tegen de wil van de chauffeurs”?

Sommige platforms hebben tijdens lobbybijeenkomsten beweerd dat hun werknemers niet eens in dienst willen. In een bijeenkomst op 1 juni 2021 zei Bolt dat dit het resultaat was van een onderzoek onder 4.500 chauffeurs. “Voortbouwend op de resultaten van hun onderzoek”, vroeg Bolt de commissie tijdens die bijeenkomst, “waarom zouden we handelen tegen de uitdrukkelijke wens van hun chauffeurs?”

Het tegenargument van de Commissie tijdens die bijeenkomst: “Het toenemende aantal rechtszittingen over de arbeidsstatus van mensen die via platforms werken, is een sterk teken dat de bestaande regelgeving niet geschikt is voor het beoogde doel.”

Advertisement

In een bijeenkomst op 8 oktober antwoordde Deliveroo dat “er altijd een ongelukkige minderheid is die deze rechtszaken veroorzaakt, maar Deliveroo baseert zijn bedrijfsmodel op de wensen van de meerderheid.” 

Blijkbaar heeft dat de Commissie niet overtuigd. Het definitieve concept bevat het uitgangspunt van een arbeidsstatus en tevens de verschuiving van de bewijslast naar de platforms. De Commissie heeft de criteria voor echte zelfstandigheid herschreven, slechts één is op dezelfde manier geformuleerd als die voorgesteld door UNI Europa. Platformen die voldoen aan twee van de vijf door de Commissie geformuleerde criteria vallen onder de regeling.

Diagrammen in plaats van open algoritmen

De discussie draait ook om een ​​ander onderwerp: de regulering van algoritmen. In veel platformbedrijven is de app de baas voor werknemers, hun dagelijkse werk wordt alleen beheerd door programma’s. De Commissie heeft overwogen om werknemers al vroeg in de beleidsberaadslagingen meer inzicht te geven in de besluitvormingsprocessen van deze programma’s.

Dat vonden werkgevers niet leuk. “Er is geen behoefte aan een specifiek EU-initiatief op het gebied van algoritmisch management voor platformwerk, aangezien de Commissie al een voorstel voor een verordening over kunstmatige intelligentie heeft gepubliceerd, die ook de arbeidsomgeving omvat”, aldus Ceemet. Er is al regelgeving over dit onderwerp in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Platform-to-Business Verordening, die beter zou moeten worden toegepast.

Algoritmen kunnen commercieel gevoelige informatie bevatten en zijn voor niet-experts moeilijk te begrijpen, vervolgt Ceemet. Ze mogen daarom niet worden gepubliceerd. Tijdens hun vergadering met de Commissie in maart 2021 zeiden Glovo, Bolt, Wolt en Delivery Hero dat er ook auteursrechtelijke problemen waren met het vrijgeven van algoritmen. “Maar platforms zouden graag diagrammen publiceren die laten zien hoe algoritmen werken.”

Advertisement

Het Europees Verbond van Vakverenigingen daarentegen eist toegang tot algoritmen voor werknemers en vakbonden: “Werknemers moeten weten welke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld, waar ze worden opgeslagen en hoe ze worden gebruikt om hun werk te controleren.”

UNI Europa gaat nog een stap verder op het gebied van algoritmische monitoring. Geavanceerde analyses kunnen biologie, gedrag en emoties meten, aldus de vakbond. “Algoritmische surveillance scant niet alleen passief, maar ‘schraapt’ het persoonlijke leven van werknemers, bouwt actief een beeld op en neemt vervolgens beslissingen.” Dit soort surveillance moet daarom worden verboden. 

Ook op dit gebied sluit het ontwerp van de Commissie meer aan bij de ideeën van de vakbonden: platforms zouden informatie moeten verstrekken over wat ze controleren en hoe. Zij zouden deze informatie ook ter beschikking moeten stellen van de nationale autoriteiten en werknemersvertegenwoordigers. Ook is er een hele lijst van wat platformen niet met data mogen doen en hoe automatische beslissingen kunnen worden tegengegaan.

Industrie teleurgesteld over ontwerp van Commissie

Toen de Commissie op 9 december 2021 haar ontwerprichtlijn publiceerde, waren de reacties duidelijk verdeeld. “We betreuren het pad dat de Commissie is ingeslagen op het gebied van platformwerk. De Commissie heeft ervoor gekozen om een ​​politiek statement te maken in plaats van een evenwichtige oplossing voor te stellen voor platforms, voor werknemers en hun klanten”, aldus de directeur-generaal van BusinessEurope in een persbericht. Ceemet drong erop aan dat platformwerk gereguleerd moet worden door de lidstaten in plaats van door de EU.

HOTREC had enkele compromisideeën: er zouden bijvoorbeeld meer dan twee van de criteria nodig kunnen zijn om schijnzelfstandigheid te bepalen, of werknemers moeten als zelfstandige blijven worden beschouwd terwijl platforms hun status proberen te bewijzen. Op de vraag van netzpolitik.org schreef de World Employment Confederation dat ze haar eigen richtlijnen over platformwerk nu passend acht. Ook het accepteren van de werknemersstatus “kan een redelijke stap vooruit zijn”, aldus de werkgeversorganisatie.

Advertisement

“We maken ons zorgen over de impact die dit voorstel zou kunnen hebben op passagiers, restaurants en de EU-economie in het algemeen”, schreven de Europese bezorgbedrijven samen. Ze wezen ook op een onderzoek waaruit bleek dat tot een kwart miljoen chauffeurs hun baan in de bezorgsector zouden kunnen verliezen. De bedrijven hebben dit onderzoek zelf laten uitvoeren.

De platforms zelf waren echter positiever: Glovo verwelkomde het ontwerp als een “positieve stap voorwaarts” en hoopte dat de richtlijn zou leiden tot minder klachten op het platformgebied. “Wolt heeft altijd gepleit voor de regulering van platformwerk en verwelkomt daarom het voorstel van de Europese Commissie”, zei een vertegenwoordiger van Wolt toen hem werd gevraagd door netzpolitik.org. De criteria van de Commissie zijn echter te vaag. Op het gebied van algoritmisch beheer pleit Wolt voor meer bescherming van zzp’ers en met een apart transparantierapport worden nu al de eerste stappen gezet naar meer transparantie.

“UNI Europe verwelkomde de opname van belangrijke vakbondseisen”, zei de vakbondszijde. “Er komt eindelijk een einde aan het gratis reizen voor Uber, Deliveroo en Amazon en hun trawanten”, aldus het Europees Verbond van Vakverenigingen. De criteria voor pseudo-zelfstandigheid waren echter een succes van de platformlobby – een probleem dat in de komende onderhandelingen moet worden opgelost.

Omdat de Commissie haar ontwerp heeft, maar dat brengt de wetgeving pas in de volgende ronde. Nu moeten het Europees Parlement en de Raad het eens worden over hun standpunten. De Italiaanse sociaaldemocraat Elisabetta Gualmini is de rapporteur van het Parlement en heeft op 14 april al verschillende belanghebbenden ontmoet.

Werkgevers, vakbonden en platformbedrijven blijven inspraak totdat er een definitief besluit is over het platformwerkbeleid. Het valt nog te bezien of en hoe het precies zal worden aangenomen, en in hoeverre de omzetting in nationaal recht door de EU-landen zal zijn.

Advertisement

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

De giftige vrouwelijkheid van Amber Heard

Amber Heard Voor mannenrechtenactivisten is zij de belichaming van vrouwen die liegen Amber Heard gevecht met Johny Depp. De Men’s Rights Movement is geboren om zaken als die van Johnny… [...]

Musk vergreep zich aan stewardess

Elon Musk, de libertaire miljardair die tracht de totale controle over Twitter te verkrijgen, blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een stewardess… [...]

Een inleiding op de WHO, het verdrag en zijn plannen voor paraatheid bij pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wiens grondwet gezondheid definieert als ‘ een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek ‘, heeft onlangs opmerkelijke ommezwaaien georkestreerd in… [...]

Wat doet het Pandemisch Verdrag

Sociale media gonsden van het angstaanjagende nieuws over een nieuw Pandemisch Verdrag (officieel het “ Zero conceptrapport  van de Werkgroep voor het versterken van de WHO-paraatheid en respons op gezondheidsnoodgevallen aan de… [...]

WTO en de WHO Rusland is van plan zich terug te trekken uit het globalisme

De Russische regering begint een reeks ontslagnemingen van internationale organen, waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei vicevoorzitter van de Russische Doema Pjotr ​​Tolstoy dinsdag.  WTO, Men moet… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım