#AltLeft

Links/ #AltLeft Wil Geschiedenis Herschrijven

Door standbeelden om te trekken die een bepaald volk niet welgevallig zijn, denkt men dat daarmee de geschiedenis wordt uitgewist. Immers, wat je niet ziet, is er niet.

Terreurgroepen als BlackLivesMatter en Antifascistische Actie (AFA) timmeren hard aan de weg om Amerika zoveel mogelijk te ontwrichten en met de grond gelijk te maken. De misdaden van BLM zijn talrijk: blanke agenten werden in een hinderlaag gelokt en afgeslacht door zwarte, keiharde terroristen.

Over de beweging BlackLivesMatter leest u hier.
De trainingen, de voorbereidingen, de uiteindelijke acties worden allemaal bekostigd door Soros en zijn handlangers.

De dwarsverbanden wereldwijd van BlackLivesMatter worden hierbeschreven. De haat tegen Israël en hun antisemitische beweging sluiten naadloos aan bij organisaties als Palestina Komitee, Khalid Abdul Muhammad, Malcolm X, Nation of Islam, New Black Panthers Party, The Muslim Brotherhood, The New Black Panthers, welke ook breed financieel gesteund worden door George Soros.

Hier is te lezen dat deze Soros direct te maken had met de zwarte BlackLivesMatter leden tegen blanke politieagenten. Deze rellen vormden voor Soros aanleiding ze in te zetten om zijn eigen einddoel te realiseren: het opzetten van een federale politie binnen Amerika.

In feite is BlackLivesMatter de nieuwste en meest gevaarlijkeontwikkeling van een beweging van goed gefinancierde socialistische/ communistische organisaties.

Ook geniet BlackLivesMatter brede financiële en politieke steun van de organisaties van Obama, waar Soros ook deel van uit maakt, OFA.

BlackLivesMatter is qua opbouw hetzelfde als communistische en anarchistische activisten, hun netwerk is precies zo opgebouwd als deze organisaties die al decennia ageren tegen Amerika. Dezelfde actietactieken, opbouw van websites, verspreiding van hun propaganda, het achter de hand hebben van Pro Deo advocaten – allen uit de activistische hoek – en niet te vergeten hun politieke steun uit socialistische en communistische hoek. Dat maakt dat ze wereldwijd probleemloos kunnen opereren en groeien.

Vandaar dat de aansluiting met terreurgroepen als AFA optimaal is.

Gelukkig bestaan er heel wat zwarten die het werk van BlackLivesMatter verafschuwen en hun mening niet onder stoelen of banken schuiven.

AFA

BlackLivesMatter strijdt nauw samen met AFA en hun samenwerking wordt steeds steviger, te zien zoals recent in Charlottesville. Immers, ze staan voor hetzelfde doel: politieke veranderingen af te dwingen door middel van gewelddadige acties die het maatschappelijke leven ontwrichten. Acties kunnen bestaan uit het zaaien van angst – soms met zeer gewelddadige acties – om zo politieke stabiliteit te ondergraven. Informatie over AFA in Nederland vindt u hier.

D66-er Felix Woudenberg voor AFA, bron

De Anti Fascistische Aktie (AFA) is een Nederlands netwerk van lokale linkse of extreemlinkse groepen en personen. De oorspronkelijke grondslagen van de Anti Fascistische Aktie lagen op 26 mei 1932. Doelstelling was het formeren van een breed actiefront onder de werkende klasse tegen het opkomend fascisme in Duitsland.

De hedendaagse AFA werd in 1992 vanuit de kraakbeweging opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich, naar eigen woorden, ten doel gesteld “racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen”. Bron

Een broertje van de Nederlandse AFA bestaat in Amerika onder dezelfde noemer. De internationale verbanden over en weer zijn nauw. Via websites en social media worden hardhandige en gewelddadige acties aangekondigd die veelal gericht zijn tegen rechts-extremisten, nazisme en fascisme.

De beweging wereldwijd is een militante terreurgroep die aansluiting vindt in gewelddadige organisaties als BlackLivesMatter en ook islamitische terreurbewegingen.

XminY Solidariteitsfonds. XminY was nauw verbonden met ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties als NOVIB. Het geld dat XminY ontvangt is uitsluitend afkomstig uit donaties, éénmalige giften, erfstellingen en legaten van particulieren. XminY is aangesloten bij het platform KeerhetTij. (Internationale Socialisten, GroenLinks). In 2006 nam XminY naast organisaties als Oxfam Novib en ICCO deel aan het jaarlijkse evenement voor Andersglobalisme, het Wereld Sociaal Forum (Internationale Socialisten, GroenLinks).

The ANTIFA Manual

De financiering van AFA in Nederland komt voornamelijk uit subsidies door het XminY Solidariteitsfonds.

In de Telegraaf verscheen in 1993 het artikel “De Tentakels van RaRa“. Hierin beschreef journalist Joost de Haas een directe lijn tussen de RAF, RaRa en vluchtelingen organisaties. Volgens het artikel was er sprake van een “ondergronds solidariteitswerk” met illegale vluchtelingen, gefinancierd door XminY. Ook schreef de krant dat XminY coördinator Hans van Heijningen achter het taartincident met Pim Fortuyn zat.

In Amerika wordt AFA voornamelijk gefinancierd door multimiljardair George Soros, ook de man achter de BlackLivesMatter beweging, Refuse Fascism,Change America Now, Democratic Party, I’lam (anti Israël organisatie met forse donaties aan Palestina) Malcolm X, NGO’s gericht op islam, anti-Israël, racisme maar bovenal anti republikeins.

Ook andere geldschieters als Obama, Clinton Foundation, Democratic Party en OFA.

Detail dat Nederland weer op zijn beurt de Clinton Foundation met miljoenen steunt. Dan weet u tenminste waar uw belastinggeld naar verdwijnt. Dat de Clintons goed in de slappe was zitten blijkt ook uit deze gelddonatie uit Saoedi-Arabië

De liefde tussen AFA en de Clinton Foundation is overigens over toen ze geen president werd.

Samenwerking tussen radicaal links en terroristische moslimcellen zijn wereldwijd verspreid. Ook in dit land is de samenwerking tussen radicale islamieten en de linkse beweging een feit, al jaren.

Hierhier en hier vindt u veel meer uitgebreide informatie omtrent deze terreur.

Samenwerking met niet-BLM groepen zal alleen nog maar resulteren in een nog groter netwerk en samenwerkingsverband.

KKK

DKuKluxKlan is een antisemitisch, homofobe, antikatholieke en anticommunistische organisatie die zich toelegt toe op terreur tegen zwarten, immigranten, Joden, andere kleurlingen en noemen zich strijders voor hun grondwettelijke rechten. Gerelateerd aan deze Klan zijn o.a. de White Supremacists en AltRight.

Met antisemitische leuzen heulen ze met Hitlersymbolen en sympathiseren zij met nazi’s uit de WOII. Het is behalve weerzinwekkend ook diep triest dat deze mensen niet weten wat ze uitbraken en zeker de huidige generatie die niets met WOII te maken heeft. Kennelijk is ook het onderwijsniveau in de USA zeer beperkt geraakt.

Qua technieken, oproepen tot geweld, verspreiding van hun boodschappen verschillen ze niet van de extreemlinkse en islamitische organisaties.

In Nederland bestaat het rechts-extremisten op kleine schaal in de vorm van Nederlandse Volksunie, Nationale & Socialistische Aktie, Blood & Honour. Ze verspreiden dezelfde boodschappen als hun kornuiten in de VS, maar van een serieuze dreiging is geen sprake. Ze hebben ook geen enkele invloed binnen het politieke klimaat en hebben weinig leden.

Dit filmpje is ronduit schokkend te noemen. Een jonge vrouw met twee jonge kinderen vindt dat er nog wel een genocide op Joden kan plaatsvinden. Ze ontkent ook WOII. Het hele filmpje staat

http://www.downvids.net/i-think-there-should-be-another-genocide-via-viceland–1230710

Fragment: “I think there should be another genocide”.

Erase history

Door standbeelden uit de nabije historie omver te trekken en hele steden totaal te vernielen trachten activisten van BlackLivesMatter en AFA duidelijk te maken dat ze “moeite hebben met het slavernijverleden”.

Zo wordt het horige publiek wijs gemaakt door de media, die betaald worden door dezelfde financierders van deze activisten.

Statue of Liberty Hiding

De historie van onze land wordt verscheurd”, merkt Trump terecht op.

Trump wordt kwalijk genomen dat hij het hoofd koel houdt en zijn woorden zo rechtvaardig mogelijk kiest.
De rol van media is ronduit schandalig te noemen. Hij wordt afgemaakt in als NOS, Jinek en overig (vals)nieuwsprogramma’s, als hij benoemt eerst de feiten te willen kennen alvorens meteen met het vingertje naar schuldige(n) te wijzen. In Charlottesville was binnen vier minuten bekend dat het om een racistische White Supremacist fascistische neonazi ging.

Het ontbrak aan nog meer woorden om nog meer te verduidelijken dat het hier toch echt om een racistische White Supremacist fascistische neonazi ging.

Bij de talloze aanslagen door moslims wordt heimelijk verzwegen dat het hier om mohammedanen gaat. Zoals gebruikelijk wordt in medialand wijselijk gebruik gemaakt van termen als “verward/ incident/suikerziekte/onwel”. Zelfs als al ruim drie uur bekend is bij alle media dat – bij de meest recente aanslag in Barcelona – het om moslims gaat die 13 doden en tientallen gewonden op hun geweten hebben, dan nog bestaat de NOS het te spreken over “een incident waarbij een bestelbusje is ingereden op toeristen en waar enkele gewonden zijn gevallen.”

Alsof het busje schuldig is. Zeker weer zo’n auto die uit zichzelf begint te rijden.

CNN weet het nog bonter te maken. Die spreekt over de terreuraanslag Barcelona als zijnde een “copycat van wat er in Charlottesville is gebeurd.”

Terwijl inrijden met voertuigen (personenauto’s, bestelbusjes, vrachtwagens) op burgers iets is dat voortkomt uit Israël, waar bijna dagelijks Israëliërs worden doodgereden door leden van Hamas. Maar kennelijk reikt de kennis van het doornsnee voorleesvolk van MSM niet verder dan De Volkskrant, NRC, Het Parool en CNN als bron.

Het is de toon van de media waar ik me diep voor schaam. Dit is niet mijn Nederland.

Standbeelden en straatnamen

Ondertussen doen figuren van DENK, Farid Azarkan ook opmerkelijk uitspraken over het verwijderen c.q. wijzigen van straatnamen. Kennelijk vindt Azarkan discriminatie van Nederlanders inclusief hun Nederlandse geschiedenis allemaal prima. Zo uitte hij de wens om Nederlandse straatnamen te wijzigen.

De Piet Heintunnel mag van DENK niet meer zo heten, want Piet Hein was een “terrorist”, vertelde Azarkan bij Pauw. En woont u in de Michiel de Ruyterstraat? Als het aan DENK ligt, is ook die naam verleden tijd.
Zowel Piet Hein als Michiel de Ruyter zijn nationale helden die Nederland hebben verdedigd tegen buitenlandse vijanden. Maar voor DENK zijn deze helden niets anders dan racisten en moeten hun namen worden uitgebannen.

Want discriminerend.

Farid Azarkan zou liever de straatnamen gewijzigd willen zien in:

Laantje van Hamas, Osama Bin Ladenplantsoen, Kalifaatstraat, Amin Abou Rashed Avenue, IS tunnel, Moslimbroederschapplein, Al-Qaida steegje, Al Shabaab park, Talibanlaan, etc.

Want Farid draagt BlackLivesMatter een warm hart toe. Dat kan ook haast niet anders, want ook BlackLivesMatter is even antisemitisch als de moslim Farid Azarkan en zijn netwerk die bijzonder actief is voor het Palestina Komitee.
Dat maakt de cirkel sluitend.

Kijk hoe gezellig Anja Meulenbelt (81) van het Palestina Komitee het kan vinden met Sylvana Simons (werkeloos, aangenomen dochter Meulenbelt) van de Zwarte Pieten Brigade?
Eigenlijk verschillen KKK, IS, AFA en BLM niet zo van elkaars: ze haten allen de Joden en Israël, trachten door hun terreuracties het gewone volk de mond te snoeren en hen het leven onleefbaar te maken, hebben schijt aan alles en iedereen, want zij zijn belangrijk, zielig,
Maar vooral pathetisch.
Met het toenemende geweld onder vooral de linkse bewegingen voorspelt Michael Savage – bekend van radio in de USA – een burgeroorlog. Juist omdat er zulke invloedrijke, machtige politieke kopstukken, miljardairs en instanties schuilgaan achter beschreven organisaties.

Met het verwijderen van standbeelden uit het verleden of het wijzigen van straatnamen is weliswaar verdedigbaar, maar er is geen beginnen aan en bovendien los je het probleem niet op. De geschiedenis heeft plaatsgevonden, die kun je herschrijven tot je zwart ziet: de geschiedenis blijft staan. Veel helden hebben bloed aan hun handen, maar om geschiedenis trachten teniet te doen met geweld is zinloos en moet gewoon bestraft worden.

#AltLeft

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

 1. Links zijn Lenin’s ‘Bruikbare idioten’, de ideale dommekrachten om ‘Het Grote Plan’ te verwezenlijken.

  Het is u duidelijk ook opgevallen hoe deze Policor terroristen door media en politie alle ruimte werd gegeven. De toon is gezet, aldoende de beeldenstorm en hetze tegen onze geschiedenis/identiteit gelegitimeerd.
  100 jaar na de Oktober-revolutie! – miljoénen burgers werden ‘geruimd’ ahw..
  Bruikbare idioten lenen zich-niet geremd door historisch besef-weer makkelijk voor ‘Het Grote Plan’.

  De oorlog tegen de burgers in het Westen is al in volle gang. Blind vertrouwen in hun marxistische leiders. Het nieuwe normaal, repressie, censuur 24×7 localiseren, volgen, opsporen en vervolgen:
  https://edri.org/leaked-document-eu-presidency-calls-for-massive-internet-filtering/

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.