Lekker bezig: tienertijdschrift Teen Vogue beveelt prostitutie als carrière-optie aan bij 13-jarigen

vogue

Meisjes van 13, 14, en 15 jaar krijgen vandaag interessant nieuw carrière-advies. Je kan ook een prostituee worden, zo suggereert tienertijdschrift Teen Vogue.

Teen Vogue on Twitter

Yes, sex work is real work! https://t.co/v9T3b7eBj6

Moeten meisjes die net oud genoeg zijn om naar de middelbare school te gaan alvast meekrijgen dat ze ook prima het zogenaamde oudste beroep ter wereld kunnen gaan uitvoeren. Als het aan Teen Vogue ligt, een tijdschrift over mode en muziek voor pubermeiden, dan zeker wel. In de afgelopen 24 uur werd een artikel daarover dat in april verscheen nog maar eens opnieuw gepromoot. “Ja,” aldus het jongerentijdschrift: “Sekswerk is echt werk!” En het geeft aan dat prostitutie een legitieme carrière-optie is. Dus, dan kan je daar alvast over nadenken terwijl je nog met poppen speelt en Pokémonkaarten spaart. Teen Vogue:

“So, what exactly is sex work? Not all sex workers engage in penetrative sex, though, undeniably, that is a big part of sex work. Sex-worker services between consenting adults may include companionship, intimacy, nonsexual role playing, dancing, escorting, and stripping. These roles are often pre-determined, and all parties should be comfortable with them. Many workers take on multiple roles with their clients, and some may get more physical while other interactions that may have started off as sexual could evolve into emotional and psychological bonding.

The clients who seek sex workers vary, and they’re not just men. The idea of purchasing intimacy and paying for the services can be affirming for many people who need human connection, friendship, and emotional support. Some people may have fantasies and kink preferences that they are able to fulfill with the services of a sex worker.”

“Dus, wat is precies sekswerk? Niet alle sekswerkers doen aan indringende seks, maar dat is ontegenzeggelijk een groot deel van het sekswerk. Sekswerkersdiensten tussen instemmende volwassenen kunnen gezelschap, intimiteit, niet-seksueel rollenspel, dansen, escorteren en strippen omvatten. Deze rollen zijn vaak vooraf bepaald en alle partijen moeten zich er op hun gemak bij voelen. Veel werknemers nemen meerdere rollen aan met hun klanten, en sommigen kunnen meer fysiek worden, terwijl andere interacties die begonnen kunnen zijn als seksuele contacten kunnen evolueren naar emotionele en psychologische binding.

De klanten die sekswerkers zoeken, variëren en het zijn niet alleen mannen. Het idee om intimiteit te kopen en te betalen voor de diensten kan worden bevestigd voor veel mensen die behoefte hebben aan menselijke verbinding, vriendschap en emotionele steun. Sommige mensen kunnen fantasieën en knikvoorkeuren hebben die ze met de diensten van een sekswerker kunnen vervullen”.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Verder maakt het Amerikaanse medium ook nog een punt van het noemen van ons landje. Amsterdam is toch maar de beste stad ter wereld, zo suggereert het stuk, want daar kan je onbekommerd een callgirl zijn. Jottem!

Begrijpelijkerwijs ontstond er iets van een ophef op social media vanwege dit wereldvreemde artikel. Teen Vogue reageerde daarop door met een retweet te suggereren dat het allemaal hypocriete Trump-fans zijn, die dus geen recht van spreken hebben. Het stuk waarin jonge meisjes wordt aangeraden om een carrière als prostituee serieus te nemen, is dan ook niet verwijderd.

Reacties

Reacties

1 thought on “Lekker bezig: tienertijdschrift Teen Vogue beveelt prostitutie als carrière-optie aan bij 13-jarigen

  1. Zo, waar gaat het artikel de fout in? Stimuleert het minderjarigen tot het doen van sexwerk? Als dat zo is is dat fout (en strafbaar!). Maar het is niet fout om ook jongere meisjes op zijn minst deze optie, als latere, meer of minder gewenste beroepskeuze te doen overwegen. Zeker in de VS, indien men geen rijke ouders heeft, zal men toch iets moeten doen om voor school te betalen!

    Sexwerk mag nooit een verplichte keuze (= dwang) worden. Wie er desondanks toch tegen is kan beter het neoliberalisme gaan bestrijden. Maar die boodschap wordt niet gehoord door de post menopauzale feministes die zich in het web van middelmatige macht hebben ingesponnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.