Connect with us

Politiek

Lekken uit het geheime regeerakkoord: wat we al weten (en wat niet)

Published

on

rutte

De nieuwe coalitie is er bijna uit. De partijen VVD, CDA, D66 en CU hebben een conceptregeerakkoord klaar waar steeds meer besluiten uit worden gelekt. Wat weten we al van de plannen van het nieuwe kabinet? (En daaronder: wat weten we nog niet?)

Eigen risico zorg blijft 385 euro

Het eigen risico in de zorg wordt niet verhoogd maar blijft op 385 euro. De zorgpremie gaat hierdoor omhoog. Het scheelt iedereen per jaar maximaal 9 euro naar boven of naar beneden.

Toeslagen

Het nieuwe kabinet gaat de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag “en andere fiscale maatregelen” niet veranderen.

Kilometerheffing

Het nieuwe kabinet kiest mogelijk voor een bepaalde vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.

Lagere belastingen

Middeninkomens krijgen miljarden belastingvoordeel via hogere nettolonen. Dat zou kunnen door een nieuw belastingsysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van ruim 35 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent.

Vermogensbelasting omlaag

De vermogensbelasting gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

Advertisement

270 miljoen voor salaris leraren, 500 miljoen voor werkdruk

Vanaf volgend jaar krijgen de leraren in het basisonderwijs er 270 miljoen euro bij voor salarisverhoging. Die verhoging geldt ook voor de jaren daarna. Voor het verlagen van de werkdruk op de basisscholen trekt het kabinet 500 miljoen uit.

Vluchtelingendeals

De coalitie wil nieuwe ‘vluchtelingendeals’ zoals de Europese Unie eerder sloot met Turkije. Meer opvang in de regio moet leiden tot minder bootjes op de Middellandse Zee. Voorwaarde is dat de deals voldoen aan internationale verdragen.

Bed-bad-brood

Er komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Het beleid op de acht locaties is gericht op terugkeer binnen twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning. Gemeenten mogen ook eigen opvang regelen als zij dat nodig vinden.

Meer vluchtelingen vestigen in Nederland

Het aantal vluchtelingen dat door Nederland wordt uitgenodigd zich in Nederland te vestigen wordt verdubbeld van 500 naar 1000 per jaar. Het gaat om mensen die al langere tijd in vluchtelingenkampen in het buitenland wonen.

Medisch-ethische onderwerpen

Over medisch-ethische onderwerpen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het nieuwe kabinet geen voorstellen doet om de regels rond hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ te verruimen. Wel wil het kabinet meer stamcel- en embryo-onderzoek mogelijk maken.

Advertisement

Wilhelmus

Scholen moeten leerlingen les gaan geven over het Wilhelmus. En leerlingen moeten minstens één keer in hun leven met school naar het Rijksmuseum geweest zijn.

Verkeersboetes

Het nieuwe kabinet wil hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Verder gaan boetes voor minder ernstige verkeersdelicten omlaag, investeert Rutte III meer geld in asfalt, komen er buiten de Randstad meer treinen en moet het autopark emissieloos zijn in 2030.

Isolatie huurwoningen

Als woningcorporaties hun huurwoningen extra isoleren krijgen zij een korting op de verhuurdersheffing, die in totaal 1,7 miljard euro oplevert. Voor de korting is 100 miljoen euro beschikbaar.

Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine werkgevers hoeven zieke personeelsleden nog maar 1 jaar in plaats van 2 jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt een soort verzekeringspot waar alle kleine werkgevers aan mee betalen. De langdurig zieke werknemer krijgt dus nog wel hetzelfde geld.

Wat we bijvoorbeeld nog niet weten:

– Milieubelastingen, btw en andere nieuwe belastingheffingen- Maatregelen over flexibilisering van de arbeidsmarkt- Arbeidsongeschiktheidsregelingen voor zzp’ers- Uitbreiding van het vaderschapsverlof- Toekomst van het referendum- Kinderpardon- Schrappen van vervroegde vrijlating van gedetineerden- Drugsbeleid- Hoeveel extra geld er gaat naar Defensie- Of Defensie bewapende drones mag kopen- Veranderingen in het leenstelsel/de basisbeurs- Toekomst kolencentrales- Gronings gas

Advertisement

En natuurlijk: of er nieuwe ministeries bij komen, de verdeling van de ministeries over de vier partijen en welke ministers en staatssecretarissen benoemd worden.

istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script