merkel

Geen complottheorie, maar een duidelijk door het europarlement beschreven doel uit 6 april 2009, al gaat het trouwens tot ruim verder terug.

Om veroudering tegen te gaan, en onze samenleving en economie te redden, heeft de EU voorgenomen om 60 miljoen migranten binnen te halen. Dat niet alleen, omdat migranten door de EU worden gezien als ‘De Redders van Europa’, moeten ze ook een warm welkom worden geheten, met veel gratis te verkrijgen voordelen als lokkertje, moeten er afspraken worden gemaakt met landen als Oekraïne, Moldavië en Algerije om de migratie op gang te brengen en worden lokale overheden en gemeenten verplicht de rode loper uit te rollen…

Lees goed mensen! Dit is “The Smoking Gun” wat de migratie betreft. De Europese Unie wil helemaal geen (illegale) migratiestop. Ze zijn al sinds 2008 van plan om ongeveer 60 miljoen mensen uit onder andere derde wereldlanden op te nemen vóór 2050 om zogenaamde redenen als ‘vergrijzing.’ In het rapport van het Europese Parlement (zie links beneden dit artikel) staat ook duidelijk omschreven hoe ze van illegale mensen legalen willen maken.

Dit allemaal in het belang van “internationale mobiliteit” of met andere woorden: het opdringen van globalisme en open grenzen om zo nationale identiteiten en grenzen af te breken. De Europese Unie is er dus DOELBEWUST op gericht om steeds meer macht te centraliseren door onder andere de immigratiepolitiek over te nemen en alle E.U. lidstaten demografisch te veranderen zodat er ‘geen weg meer terug is naar nationale identiteit.’

Dit verklaart ook de hoge aantallen AZC’s en de manier waarop deze allemaal letterlijk door de strotten van de mensen worden geduwd. We hebben het hier dus over het opzettelijk vernietigen van natie-staten onder het mom van ‘immigratiebeleid.’ Het opnemen van miljoenen illegale migranten, die vervolgens worden omgetoverd als ‘vluchtelingen,’ stond dus al jarenlang gepland en die plan zal dus gewoon doorrollen.

Wat verder opvalt is de manier waarop zij de massa immigratie aan het Europese volk willen opdringen. Dat staat onder meer onder het hoofdstuk ‘Integratie.’

Ook wordt ‘illegale migratie’ vervangen door ‘niet-reguliere immigratie.’ Het zijn Orwelliaanse taferelen. Lees en huiver:

Document 1:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359

Nogmaals, geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken.

Een blik op de EU stukken:

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten – op ons aller kosten uiteraard.

Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en betalen.

vluchtelingen
Hoe rond je 56 miljoen immigranten eigenlijk af? De EU zelf naar 60 miljoen. Nieuwsbericht uit 2008, overgenomen van Twitter via @ElveTwelve.

De EU rolt de rode loper uit

Ook verwijst het besluit naar andere bevreemdende documenten, zomaar eens een greep uit de referenties:

  • Dit plan uit 2008 (langetermijnplanning!) voor Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten. Met eisen rondom antidiscriminatie (i.e. positieve discriminatie ofwel voortrekken van migranten), verplicht investeren voor creatie van banen specifiek voor migranten, voorzien in burgerparticipatie van bestaande Nederlanders, specifiek onderwijs voor migranten o.a. met aandacht voor de basisrechten van de migranten zoals verwelkomingsprogramma’s, een acceptatie programma voor Nederlanders om migranten beter te accepteren, migranten carriereprogramma’s aanbieden met goede arbeidsvoorwaarden, gratis gezondheidszorgen, sociale bescherming zonder discriminatie te ervaren, de sociale grondrechten van migranten te eerbiedigen, het borgen van pensioenrechten wanneer migranten terugkeren naar hun thuisland, het borgen van lokale participatie in dit EU programma, etc.
  • Dit besluit uit 2006, namelijk dat er een ‘alomvattend Europees migratiebeleid’ moet zijn. Hier wordt beschreven (geëist) dat de EU moet helpen bij het overmaken van geld dat migranten verdienen met de baan met carrière mogelijkheden die migranten aangeboden krijgen. De overheden moeten assisteren ‘die verbeteren van de gegevensinzameling, het beperken van de overmakingskosten, het vergemakkelijken van het gebruik van de financiële sector voor het overmaken van geld, en het onderzoeken van de manieren waarop de overmakingen meer effect op het ontwikkelingsbeleid kunnen hebben.’ Uiteraard wil de EU illegale migratie legaal maken: Voor een werkelijk alomvattend Europees migratiebeleid moet legale migratie zowel in de interne als in de externe beleidsterreinen van de EU worden opgenomen. De EU verplicht zichzelf een informatieve internet portal te openen voor migranten, over ‘legale mogelijkheden om in Europa te werken, onder meer via specifieke informatiecampagnes.’ De EU schrijft in 2006 afspraken te maken met Oekraine, Marokko, Moldavië en Algerije rondom ‘overnamemechanismen’ met als ‘doelstelling [..] dat met bepaalde landen die hiervoor belangstelling hebben, mobiliteitspakketten worden afgesproken, waardoor hun onderdanen betere toegang tot de EU krijgen.’ Ofwel de rode loper uitrollen, reeds volledig afgesproken met Oekraine in 2006, ruim voor de oorlog en (VS-)staatsgreep aldaar.
  • Dan dit dictaat uit 2009 met de minimum normen voor de EU voorzieningen die ten beschikking gesteld worden aan elke migrant die de EU bereikt, waaronder gratis waardig verblijf, gratis voedsel, recht op het overbrengen van familie, vrijheid om zelf te bepalen in welke lidstaat een onderkomen gezocht wordt, gratis gezondheidszorg, een verplicht te overhandigen gratis overzicht van rechten van migranten waarop een beroep gedaan kan worden, een verplicht te overhandigen gratis overzicht van welke organisatie ondersteuning verlenen, verplicht gratis en spoedige ter beschikking gestelde juridische bijstand, verplicht ter beschikking stellen van een gratis vertaler voor eigen taal van de asielzoeker, verplicht asielzoekerscentra niet centraal georganiseerd maar decentraal in diverse gemeentes en gemeenschappen, gratis telefonie, gratis internet toegang, een ombudsman ter beschikking, etc, etc, etc.

Dat verklaart een boel, niet?

Dat verklaart de uitspraak van EU vicevoorzitter Frans Timmermans (PvdA) over het door de EU verplicht uitroeien van monoculturele samenlevingen vrij aardig, niet? Het verklaart ook het vreemde gedrag van de overheid in Oranje. Het verklaart eigenlijk vrij veel vreemd gedrag van Rutte en co. De nu zo pijnlijk slopende migratie betreft officieel EU beleid.

Dit verklaart ook de rode loper waarmee de EU de illegale migranten onthaalt. Het betreffen geen illegale migranten, het betreft stromen van migranten waar de EU ruim van te voren afspraken (overnamemechanismen en mobilitietspakketten) over heeft gemaakt met deze diverse landen. Het illegale migrantenprobleem betreft migranten die de EU zelf heeft uitgenodigd en waarover de EU ruim van te voren verplichtende afspraken heeft gemaakt met alle lidstaten. Het vreemde vluchtelingenbeleid van Rutte en co is een verplichting op basis van EU beleid!

Ik moet zeggen, de EU scoort weer voor de volle 100% op het realiseren van hun eigen plannen! Je kan veel zeggen, maar productief, effectief en efficiënt zijn de eurocraten wel! Het is immers maar van welke kant je het bekijkt. Als je het bekijkt van de kant van de bestaande Nederlandse belastingbetalers, de Nederlandse economie, de toekomst van autochtone Nederlanders in eigen land of die van buschauffeurs van Connexxion, om gewoon maar eens een paar dingen te benoemen, tja, dan zie je het gewoon verkeerd!

En dan vindt men met dit beleid in uitvoering het vreemd dat het nationalisme en het populisme de kop op steekt? Ook dit bericht zal dus afgedaan worden als ‘Hate Speech‘. Lees en huiver dus zelf.

Via: Euroreferendum.wordpress.com. <- Tip.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.