5 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Krijgen de peilingen omtrent de zetelverdeling gelijk

Rutte

Krijgen  de  peilingen omtrent de zetelverdeling gelijk. Dat is de grote vraag tijdens de verkiezingen op 15 maart. De PVV zakt in de Ipsos politieke barometer weg naar 26 zetels. En de VVD neemt de kop met 28. Nieuwe partijen als VNL, GeenPeil, FVD en Denk komen in de zetelverdeling niet voor.

De Ipsos barometer is gebaseerd op online onderzoek onder 1.169 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 21 februari 2017 tot en met donderdag 23 februari 2017. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn de marges bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grote partijen +/- 2.5%.

Peilingen zeggen niets over de stille meerderheidpvv

Kunstenaars beelden in Amsterdam West Trump af als Hitler.

Is dit een correcte weergave of zijn de kiezers nog niet op stoom gekomen? Bij de verkiezingen in de Verenigde Staten werd Hillary Clinton als gedoodverfde winnares aangewezen. Zij had echter niet in de gaten dat de Republikeinen in groten getale voor een verandering van het politieke klimaat zouden kiezen. Hetzelfde gebeurde bij de Brexit stemming. Het ‘ja’-kamp zag totaal onverwachts een droom van een Verenigd Europa in rook opgaan.

De peilingen in de Verenigde Staten zaten ernaast omdat ‘links’ georiënteerde liberalen en sociaaldemocraten voortdurend de tegenpartij ‘overstemden’. Gesteund door de media kwam het ene plausibele argument na het andere op tafel om de regeringspolitiek voort te zetten. Waaronder multiculturele versmelting van volkeren. Een wereldhandelsovereenkomst. Het bevorderen van de wapenverkopen door het creëren en in stand houden van vijanden. Zie de agressieve houding tegen Rusland en de immer voortdurende strijd tegen de Taliban en de Islamitische Staat. En een oorlog starten in het Midden Oosten door er een ‘no-fly’ zone af te kondigen. Het was bekend dat Syrië en Rusland zich er niet aan zouden houden.

In de agressieve ‘drive’ van de democraten om de verkiezingen te winnen werd er echter een enorme blunder gemaakt. De regerende politici luisterden niet naar de stem van het volk. Het volk was ‘dom’ en ‘niet ter zake kundig’. En werd  gebruikt als deurmat om er de politieke schoenen aan af te vegen.

Kiezers nog niet op stoom?juncker

Tegenstand bieden heeft volgens de voorzitter van de Europese Commissie JP Juncker geen zijn.

De stille meerderheid was en is hiervan niet gediend. Zij wil gehoord worden. Baas zijn in eigen land. Zij wil een regering die uitvoert wat het volk wil. En niet wat de elitaire leiders voor ogen hebben.

Eenzelfde situatie zien wij in West-Europa. De houding van regeringsleiders als Merkel, Hollande en Rutte, en die van EU leiders als Juncker en Tusk lijkt als twee druppels water op die van de democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Mooie woorden en beloften, maar verder de eigen agenda uitvoeren en niet naar het volk luisteren.

In West-Europa wil, net als in de Verenigde Staten, de regering de politieke macht naar zich toetrekken. De macht over Nederland, de Europese Unie en bovenal de macht over uw handelen, uw mening, uw spraak en uw cultuur. Kortom over uw manier van leven. Er zijn voorbeelden te over en ik noem er drie. De zaak rond de MH17. Het niet uitvoeren van de uitslag van het Oekraïne referendum. En het voortdurend drammen om een Europese Federatie van Staten. Een EU met een Europees leger en een centraal inkomen- en belastingstelsel.

Wereld op zijn kop

Een ziekelijke uiting van zogenaamde onafhankelijke journalistiek. De Volkskrant portretteert de Volendammers als nazi’s.

Ik groepeer de regering die U en mij de wet voorschrijven onder ‘links’. Ik zou zeggen bijna fascistisch links, met een cultureel marxistische tintje. Het tegenovergestelde van sociaaldemocratisch. Er is namelijk niets democratisch of sociaals in het in elkaar slaan van Trump supporters. Of in het vernielen van een universiteit in Californië omdat iemand een lezing geeft met een andere mening. Of om de Volendammers als nazi’s aan te merken omdat zij het niet met de leiders van het volk eens zijn. Of om tijdens een tentoonstelling in Amsterdam-West Trump als Hitler af te beelden.

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa wordt het ‘linkse’ fascisme gesteund door de media. Door bureauredacteuren die klakkeloos de woorden van regeringswoordvoerders opschrijven. Zij hebben geen clou hoe de wereld in elkaar zit en brabbelen maar wat voor zich uit. Een groot deel van het volk met hun opiniërende stukjes met zich mee sleurend.

Poetin sprak in september na het Wereldhandelscongres in St Petersburg tot een groep journalisten de woorden:  “Ik probeer tot u door te dringen. Ik probeer u te vertellen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Maar ik weet niet meer hoe ik u kan bereiken”. In mijn ogen heeft de man gelijk.

De stille meerderheid

Het voorzetten van het huidige politieke beleid leidt tot het opgeven van een vrij Nederland.

De stille meerderheid weet ook niet meer hoe tot de media door te dringen. Hoe hun stem te laten horen. Daarbij zijn zij de manipulaties van de elite waaronder die van de regering zat. De stille meerderheid wil recht op zelfbeschikking, op vrijheid van spraak en mening. Zij heeft geen zin om te multiculturaliseren omdat het zogenaamd goed voor hen is. Zij wil dat vrouwen veilig en ongesluierd over straat kunnen lopen. Of naakt aan het strand liggen. Zonder te worden uitgescholden voor vuile kuthoer en in het gezicht gespuugd. Zij hebben geen zin om naar Gutmensch te luisteren die zegt dat de immigrant het niet kan helpen. Hij  heeft een slechte jeugd gehad en begrijpt de westerse cultuur nog niet.

De stille meerderheid wil net als in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië baas zijn in eigen land. Over eigen cultuur en toekomst kunnen beslissen. Sommigen komen daarvoor publiekelijk op. Maar velen schrikken terug als zij agressief door de media als racist, xenofoob, fascist of populist worden betiteld. Of als Russische trol of agent. Velen zijn bang om door de bedrijfsleiding op een zwarte lijst van ‘onmogelijke personen’ te worden geplaatst. Om promoties te missen. Om te zien hoe plotseling op de garagedeur een hakenkruis is gespoten.

Een beter Europa

De mond van het volk wordt gesnoerd. De Stille meerderheid zwijgt. Vooralsnog.

De stille meerderheid is boos. Zij mag niet zeggen dat een migrant die zich bij ons niet thuis voelt, moet opstappen. Zij mag niet zeggen dat Nederland of West-Europa geen migranten, laat staan hun kennis, nodig heeft om te overleven. Of dat echte oorlogsslachtoffers onder de miljoenen opgeschoten jongeren uit zo’n 35 landen niet zijn te vinden. Zij zien de beelden uit Aleppo en Palmyra in Syrië waar miljoenen mensen proberen te overleven. Zij zien wat de burgers daar verduren. En zij weten dat de echte vluchtelingen neerstrijken in de buurlanden Libanon, Turkije of Jordanië. Daar wachten 5 miljoen mensen om terug te gaan naar huis, zodra het geweld stopt.

De stille meerderheid weet dat de Juncker’s en de Donald Tusk’s van de EU hen wijsmaken dat zij nationalistische trots en wetten moeten inruilen voor een beter Europa. Zodat hun belastinggeld naar het ECB in Frankfurt kan worden gebracht. En hun zonen in een Europees leger kunnen vechten. Tegen de Russen, want die bombarderen de EU politici tot aartsvijanden. En de stille meerderheid ziet hoe hun eigen regeringsleiders de EU elite naar de mond praat. Hoe zij solliciteren naar baantjes in een EU parlement. Of als hoog betaalde lobbyist voor een bedrijf waarvan er in Brussel duizenden rondlopen.

Deze stille meerderheid accepteert ogenschijnlijk het kleineren, bagatelliseren en ridiculiseren in vernederende schaamte. Maar sta niet verbaasd te kijken wanneer zij op 15 maart massaal voor de PVV kiezen.

Nu of nooit

PVV staat in de Ipsos peiling op 26 zetels en de VVD op 28.

De stille meerderheid beseft hoe belangrijk de verkiezingen van 15 maart zijn. Dat zij op deze dag kiezen voor vrijheid van mening en cultuur. En baas in eigen land. Er is echter een dilemma. Nederland heeft geen leider met politieke ballen zoals Nigel Farage of Donald Trump. Behalve dan wellicht Geert Wilders. Ik zie om mij heen alleen maar stakkers die politiek wauwelen om een baantje. Om geld te verdienen.

Maar wellicht kijkt de stille meerderheid daar doorheen. Wellicht beseft zij dat het hun plicht is om het welvarende Nederland en de omringende landen met zijn rijke cultuur en wetenschap te verdedigen. Een cultuur gebouwd op eeuwen bloed en zweet van hun voorvaderen. Een cultuur die zij behoren door te geven aan hun kinderen. Gaan zij ervoor zorgen dat een Nederlander in zijn eigen land weer een vrij en veilig bestaan kan leven? Zien zij het als hun plicht om Nederland tegen indringers en verval van waarden en normen te verdedigen? Of gaan zij deze plicht verkwanselen uit angst, lafheid of luiheid. Neemt het Nederlandse volk de rode pil, het afwijzen van een politieke dictatuur gebaseerd op onzinnige theorieën en ideologieën? Of de blauwe: ogen sluiten en wegkijken.

Arm, arm Nederland

Het Europese leger is in de maak. En de vijand is bekend: Rusland.

Ik ben getuige van een gevecht van het volk tegen de elite. Een strijd dat in de peilingen niet is te zien. Wat wordt de toekomst? Staat de stille meerderheid op? Of leg ik straks bloemen bij het graf van de Nederlandse leeuw? Omdat de stille meerderheid zwijgt. En omdat Nederland dan met een been in de Nieuwe Wereld Orde stapt, die in de vorm van een Europese Federatie van Staten op u en mij staat te wachten.

Wanneer de stille meerderheid zwijgt, wanneer u wegkijkt, bereidt u dan voor op de vraag van uw dochter die nu 3 is. En straks in 2030 16. Zij zal dan vragen: “Pappa, waarom bent u niet in opstand gekomen? Waarom is het zo’n puinhoop op straat en in de steden. Waarom word ik voortdurend in mijn gezicht gespuugd als ik een minirok draag. En kan ik ’s avonds niet meer over straat? Waarom worden de banen door migranten ingenomen en is er straks voor mij geen werk? Waarom wordt Nederland een provincie van de EU en gaan wij oorlog voeren tegen Rusland. Is dat uw schuld? Heeft u deze regering zijn gang laten gaan?”

Bedenk maar alvast een antwoord.

Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij neemt u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Hij laat zien waarom de EU een multicultureel beleid nastreeft, met als gevolg Groot-Brittannië Exit. Peter bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire. Trend-watcher: Afrika, economische ontwikkeling en migratie. Voor lezingen, pep talks: info@peterstuivenberg.nl. Twitter: @Stuivenberginfo. Boek: 256 pagina’s paperback, € 19,95, ISBN: 978 90389 25615, NUR: 740, Uitgeverij Elmar, September 2016. Te koop bij o.a. BrunaBoekhandel Web van TrojeBeginopECI , Bol en te zien bij  bibliotheken. Klik hier voor het inkijk-exemplaar

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.