do. dec 1st, 2022
krediet

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft een belangrijke stap gezet in de richting van het faciliteren van een ESG-compatibel (Environmental, Social en Governance) monetair netwerk dat in feite fungeert als een parallel systeem aan dat van het beruchte sociale kredietscoresysteem van de Chinese Communistische Partij.

Het eerste onderdeel van de agenda van de Federal Reserve is erop gericht het Amerikaanse financiële systeem in een volledig censuur- en toezichtregime te veranderen, en alles wijst erop dat ze van plan zijn om verdere inbreuken op de vrijheid in het Amerikaanse dollarsysteem te installeren onder het mom van het redden van de planeet van “klimaatverandering”.

De Federal Reserve heeft onlangs in een verklaring het volgende meegedeeld:
“Zes van de grootste banken van het land zullen deelnemen aan een proefanalyse van klimaatscenario’s, bedoeld om toezichthouders en bedrijven beter in staat te stellen klimaatgerelateerde financiële risico’s te meten en te beheren. Scenarioanalyse – waarin de veerkracht van financiële instellingen wordt beoordeeld onder verschillende hypothetische klimaatscenario’s – is een opkomend instrument om klimaatgerelateerde financiële risico’s te beoordelen, en de pilot zal geen kapitaal- of toezichtimplicaties hebben.”

Met andere woorden, de Federal Reserve werkt samen met de grote banken om toezicht te houden op hun vermogen om te voldoen aan de door de heersende klasse geprefereerde technocratische tirannie van milieustatistieken. De onverklaarbare mensen achter de Amerikaanse gelddrukker beweren dat deze oefening “verkennend van aard is en geen kapitaalconsequenties heeft”. De niet-toerekeningsvatbare  mensen achter de Amerikaanse gelddrukker beweren dat deze oefening “verkennend van aard is en geen kapitaalconsequenties heeft”. De verklaring voegt eraan toe dat de “scenario-analyse bedrijven en toezichthouders kan helpen te begrijpen hoe klimaatgerelateerde financiële risico’s zich kunnen manifesteren en verschillen van historische ervaringen.”

Wat betekent dit precies?

De Federal Reserve leunt duidelijk aan tegen het verhaal van de klimaathoax, of het pseudowetenschappelijke idee dat mensen catastrofale gevolgen hebben voor het klimaat, maar niet omdat ze op de een of andere manier om het milieu geven. Het klimaatverhaal is de belangrijkste retorische facilitator voor de ESG-beweging.

Het is de nieuwe kleding van de keizer, een totale lading denkbeeldige onzinnige idiotie, die alle objectieve feitelijke argumenten volledig negeert die elke idiote bewering en voorspelling die deze mensen naar voren brengen volledig weerleggen. De opwarming van de aarde werd duidelijk weerlegd, dus werd de naam veranderd in Klimaatverandering, hoe handig. Het dekt de hele lading, maar nogmaals, het is gebaseerd op zeer gebrekkige, selectieve keuzegegevens, die allemaal tegengestelde feiten en gegevens negeren die de WEF-claims slechts tot een hoop ideologische onzin maken, perfect voor de slecht geïnformeerde menigte.

ESG fungeert als een trojaans paard voor de voortgaande centralisatie van het Amerikaanse financiële systeem. ESG-financiering, gepopulariseerd door hyperpolitieke vermogensbeheergiganten als BlackRock en Vanguard, treedt op om te voorkómen dat buitenstaanders de met het regime verbonden insiders op Wall Street en in Washington uitdagen, onder het mom van handelen om een gezondere planeet te manifesteren. Met andere woorden, pro-ESG-instellingen zetten zich in om de principes van de vrije markt aan te vallen door middel van bedrog, waarbij ze de voorkeur geven aan het zogenaamde ‘stakeholderkapitalisme’ dat een kleine groep technocratische elites in staat stelt om brede beslissingen te nemen over de samenleving.

Het is niet verwonderlijk dat de gevestigde mainstream media tot dusver het plan van de Federal Reserve hebben toegejuicht, waarbij The New York Times meldt “dat het vaak achterbleef bij zijn wereldwijde collega’s als het gaat om het praten over en het bedenken van een plan voor het controleren van risico’s in verband met klimaatverandering.”

De ESG-‘groene transitie’, vaak gepopulariseerd door machtige wereldregeringen en de Davos-elite en hun gehersenspoelde regeringsleiders, heeft gediend als het belangrijkste vehikel voor deze beweging. Vergelijkbaar met de Chinese sociale kredietscore, die wordt gebruikt om bedrijven, en bij uitbreiding individuen, tot specifieke acties te dwingen, dwingen ESG-regels individuen en bedrijven om kapitaal in te zetten via de poortwachters van het systeem.

De verklaring van de Federal Reserve gaat verder:

“Door een reeks mogelijke toekomstige klimaatpaden en bijbehorende economische en financiële ontwikkelingen in overweging te nemen, kan scenarioanalyse bedrijven en toezichthouders helpen te begrijpen hoe klimaatgerelateerde financiële risico’s zich kunnen manifesteren en verschillen van historische ervaringen.”

Hier zijn wat meer details over hoe we kunnen verwachten dat deze “pilotoefening” de komende maanden verder zal gaan.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Federal Reserve in de voetsporen treden van het Eurosysteem. In januari 2022 lanceerde de Europese Centrale Bank (ECB), die de euro beheert, haar eigen klimaat-stresstest. Dit resulteerde al snel in een “klimaatactieplan” in juli 2022 om “overwegingen inzake klimaatverandering op te nemen in het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem”.

ecb

In slechts 7 maanden tijd heeft de ECB haar monetair beleid getransformeerd om “de groene transitie van de economie te ondersteunen in overeenstemming met de klimaatneutraliteitsdoelstellingen van de EU”. Om de Europese economie “koolstofarm” te maken, zal de ECB overgaan tot het beperken van het aandeel activa dat wordt uitgegeven door entiteiten met een hoge CO2-voetafdruk. De ECB zal ook de leenkracht beperken van instellingen die niet als CO2-compliant worden beschouwd.
Wij, de europeanen, zitten nu ineens opgescheept met een “groen” Social Credit Score-systeem.

Zal de Federal Reserve volgen? Om een idee te krijgen van de toewijding van de Federal Reserve aan de klimaathoax, kunnen we de toespraak van een prominente functionaris van deze Amerikaanse dollardrukkerij van vorige maand bekijken, bij het Brookings Institution in Washington, D.C. Velen beschouwen die linkse beleidswinkel als de meest invloedrijke denktank in de Verenigde Staten.

“Terwijl onze natie en de wereld worstelen met hoe te reageren op klimaatverandering, zijn banken steeds meer gefocust op de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor hun balansen”, zegt de vicevoorzitter van de Federal Reserve, Michael Barr, een institutioneel door de Biden-administratie benoemde progressieveling.

Hij zei ondermeer het volgende:
“De Federal Reserve probeert te begrijpen hoe klimaatverandering risico’s kan opleveren voor individuele banken en voor het financiële systeem. Het mandaat van de Federal Reserve op dit gebied is belangrijk, maar beperkt, gericht op onze toezichthoudende verantwoordelijkheden en onze rol bij het bevorderen van een veilig en stabiel financieel systeem.”

Barr, die heeft gediend als adviseur van de Gates Foundation en de Clinton Foundation, en in de regering heeft gewerkt als een topfunctionaris van het ministerie van Financiën onder Obama, zei verder:
“Op korte termijn zijn we van plan om samen te werken met het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) en de FDIC om grote banken te begeleiden bij het identificeren, meten, monitoren en beheren van de financiële risico’s van klimaatverandering. Daarnaast bekijken we hoe we scenarioanalyses voor klimaatrisico’s kunnen ontwikkelen en uitvoeren. In dat opzicht zijn we van plan om volgend jaar een proefproject voor microprudentiële scenarioanalyse te lanceren om de klimaatgerelateerde financiële risico’s op lange termijn waarmee de grootste instellingen worden geconfronteerd, beter te beoordelen.”

Vervolgens op donderdag kondigde de Federal Reserve aan dat het haar “proefoefening” over klimaat lanceerde.

Als het een afspiegeling is van het proces van het Eurosysteem, zal de proefoefening van de Federal Reserve inderdaad de eerste stap worden voor het kader van een Federal Reserve die een sociaal kredietscoresysteem oplegt dat gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. De banken worden aantoonbaar gestimuleerd om in te stemmen met het programma, aangezien degenen die meegaan met de agenda de ultieme tussenpersonen worden voor alle Amerikaanse bankactiviteiten.

De New York Times, een belangrijk pleitbezorgingsblad voor de ‘groene transitie’, merkte op dat de oefening een verbetering zou opleveren voor een Federal Reserve die “vaak achterbleef bij zijn mondiale collega’s als het gaat om het praten over en het bedenken van een plan voor het controleren van risico’s die verband houden met klimaatverandering.”

Reuters, een andere pro-klimaatrampen instelling, juichte de “pilot-oefening” toe en schreef dat “de potentiële effecten van klimaatverandering – namelijk door stijgende zeespiegels, verergering van overstromingen en branden… biljoenen dollars aan activa over de hele wereld zouden kunnen vernietigen.”

De banken die bij de oefening betrokken zijn – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo – hebben een gecombineerde meerderheid van alle Amerikaanse bankactiva in handen, wat betekent dat een besluit van de Federal Reserve waarschijnlijk het top-down-effect zou hebben van het verpletteren van kleine en gemeenschapsbanken die niet over de middelen beschikken om haar monetaire edicten na te leven.

Als de zes grote Amerikaanse banken gehoor geven aan deze hyperactivistische Federal Reserve (die meer dan ooit een gefabriceerde crisis nodig heeft om het falen van het eigen monetair beleid te verminderen), zal het Amerikaanse Social Credit Score-systeem er veel eerder zijn dan veel projecten.

Natuurlijk, het is een mogelijk scenario, totdat het dat niet meer is. Het Fed-pilotprogramma gaat begin 2023 van start.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.