Klimaatakkoord: Blik op oneindig, verstand op nul

klimaat

Op het idee van door de mens veroorzaakte klimaatverandering bouwen onze politici een prijsopdrijvend energiebeleid op. De broeikasgasveronderstellingen zijn evenwel allang wetenschappelijk weerlegd, maar onze volksvertegenwoordigers denderen gewoon door. Blik op oneindig, verstand op nul.

De meeste politieke partijen van de geïndustrialiseerde landen, of ze nu rechts of links zijn, zijn fanaieke aanhangers van de CO2-opwarmingstheorie. Mooie bijkomstigheid is dat het een unieke gelegenheid is om uitgeademde lucht te belasten.
Omdat deze hersendode politici zogenaamd de wereld willen redden van een moordende hitte, krijgen ze er zelfs applaus voor… van de klimaatgekkies en de mainstream media. Er zijn weinig partijen die deze verleiding weerstaan.

De eigenschap van politici is dat zij altijd denken het bij het juiste eind te hebben – en zij zullen zelden toegeven dat zij het wat de CO2-hoax betreft het bij het verkeerde eind hebben (gehad). Dat zou namelijk ook kunnen betekenen dat de overvloed aan wetten die burgers ertoe dwingen belastingen te betalen om de wereld te redden, niet te rechtvaardigen zou zijn.

Noch het verbod op conventionele gloeilampen, noch de gigantische subsidies voor zogenaamde “hernieuwbare” energie zouden dan zinvol blijken te zijn. In plaats van de klimaatverandering te beïnvloeden door het invoeren van nieuwe en het verhogen van bestaande belastingen, zouden ze zich bezig moeten houden met de gevolgen van de door de natuur veroorzaakte klimaatverandering.

Er is geen transparant beleid over hoe de politiek wil omgaan met de oorzaken van klimaatverandering. Debatten met de samenleving zijn uit den boze: de domme burgers worden geacht hun mond te houden, en alles uit handen tegeven aan politici, beleidsmakers, lobbygroepen en milieu-activisten. Er wordt eenvoudigweg gezegd: “De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde, wat grotendeels onbetwistbaar is”. Openbare debatten over de klimaatverandering zijn dan ook niet nodig. Het is zelfs zó erg dat van materiedeskundigen die het met de CO2-hoax niet eens zijn, en dat wetenschappelijk kunnen staven, zij óók recht hebben op een mening.
De afgelopen jaren zijn er zo’n 800 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd die de CO2-broeikasgashypothese weerleggen…. maar ja, dat zijn slecht “meningen”.
Inderdaad, wetenschappelijk bewijs is verworden tot een mening. Een beter bewijs hoe het onderwijs in tientallen jaren is gedegenereerd, is er niet.

Het grootste verschil met de klimaatmodelmakers: ze tonen experimenten met metingen, terwijl de onderzoeken die zijn gepubliceerd door het IPCC (het internationale panel van het klimaatcontrole) gebaseerd zijn op computermodellen en berekeningen. In een notendop kunnen we zeggen dat het eigenlijk draait om: feiten versus berekeningen. Maar als de feiten niet door het publiek (mogen/kunnen) worden waargenomen, hebben ze geen invloed op de beleidsvorming. Hier verlenen de mainstream media hun hand- en spandiensten.

Tegelijkertijd moet de bewering van de klimaatmodellen iemand verdacht maken: “Het wetenschappelijke debat over door de mens veroorzaakte klimaatverandering is voorbij.” Het is geen punt van discussie meer: de politiek zegt dat het zo is en dan is het zo!
Dit is niet te veranderen vanwege hun overmoed en arrogantie terwijl het in tegenspraak is met elke definitie van wetenschap en het gezonde verstand.
Als bewijs voor de laatste broeikasgassentheorie wordt herhaaldelijk naar voren gebracht: 97% van de wetenschappers is het daar mee eens. Als je als journalist leest “97%” dat zouden toch alle journalistieke waarschuwingslampen zouden moeten gaan branden.

De mainstream media zouden zich bijvoorbeeld kunnen afvragen: 97% van hoeveel wetenschappers? En welke wetenschappers zijn er bij? Wie heeft ze geselecteerd? Tweemaal in de afgelopen twee jaar hebben kritische wetenschappers van over de hele wereld elkaar in Berlijn ontmoet om hun nieuwe onderzoek te presenteren, en hun conclusies luidden anders dan die van de IPCC-makers en hun gelovigen. En je ziet dan ook nauwelijks een parlementslid of een journalist die de moeite neemt om zichzelf te laten informeren.

Een andere truc om het debat te verstikken is de bewering dat de impact van CO2 op het klimaat al 150 jaar bekend is. Dit verwijst naar de Zweedse chemicus en allround wetenschapper Svente Arrhenius, die hypothetisch, zonder bewijs, aannam dat CO2 het klimaat zou verwarmen, wat hij als een grote zegen voor de mensheid beschouwde. Afgezien van extrapolaties hebben CO2-klimaatwarmers vandaag niets tastbaars te bieden.

De basisgegevens voor de berekeningen van het IPCC zijn door het toonaangevende Britse instituut van de Universiteit van Norwich met de grond gelijkgemaakt. Voor zijn wereldschokkende voorbeelden in zijn film “An Inconvenient Truth” heeft het Al Gore zich al geruime tijd geleden verontschuldigd. Over zijn enorme energieverbruik in zijn eigen onderkomens doet hij er wijselijk het zwijgen toe. Overigens werd zijn film door het Hooggerechtshof in Engeland en Wales voor het onderwijs in de ban gedaan vanwege zijn vele fouten wanneer die zonder correcties zouden worden getoond. In Duitsland maakt het overigens nog steeds deel uit van de lesstof.

Niettemin voert de Rutte-III minderheidscoalitie en een groot deel van haar oppositie dankzij het model van door de mens veroorzaakte klimaatverandering een prijsstuwend “energiebeleid” dat de Nederlandse economie (en burgers) miljarden, zo niet biljoenen euro’s zal kosten. Daar in Den Haag vinden ze het niet erg dat ze wat betreft “energietransitie” alleen op de wereld zijn. Bijna onopgemerkt door het publiek, hebben vorig jaar op de G8-top in Deauville, Canada, Japan, Rusland en Frankrijk verzekerd dat zij niet langer naar conferenties voor een Kyoto-opvolgprotocol zullen gaan. Er wordt wel gezegd dat men het Parijs-Akkoord wil naleven, maar zoals we weten stelt dat in feite niet veel voor.

Terwijl in ons land de politiek, door gebruik te maken van “klimaattafels” (die staan opgesteld in achterkamertjes, waar alleen vóórstanders van e CO2-hoax zijn uitgenodigd), besloten heeft het meest efficiënte gasnet ter wereld te laten verroesten en gas af te schaffen, schakelen steeds meer landen in de EU en de wereld juist over op aardgas – toch nog één van de schoonste (en goedkoopste) vormen van energie. Alle burgers worden straks geacht een – milieuschadelijke – elektrische auto aan te schaffen (“kóóp toch die auto!”), huizen “duurzaam” en “klimaatneutraal” te maken, maar ondertussen worden de besteedbare inkomens verder uitgeknepen, en de Nederlandse cultuur, voorzieningen, verworvenheden en burgerrechten in de kliko gegooid. Jammer alleen dat zèlfs illegale “vluchtelingen” die afvalbakken niet willen ophalen, want dat is immers werk voor de autochtone burgers. Zíj zijn namelijk hier te gast.

Zelfs als de komende jaren, maanden zal blijken dat het ene na het ander land afhaakt bij het onderwerp “global warming” zullen onze gekozen volksvertegenwoordigers (die vóór verkiezingen speciaal voor ons worden uitgeselecteerd) het beprijzen van CO2 gewoon doorzetten. Nederland moet een voortrekkersrol vervullen, toch? Met energiebeleid en milieubescherming heeft het dan niets meer van doen.

In het begin was de theorie over het “schadelijke” CO2 en broeikaseffect een Angelsaksische uitvinding, die vooral werd gepromoot door de nucleaire industrie, die hoopte op een voor haar positieve verandering. Maar toen werd het steeds meer een “doomsday”-scenario, het naderen van het einde van de wereld, net zoals dat het geval was met zure regen en het ozongat. Duitsland nam toen de voortrekkersrol op zich, niet verwonderlijk want de Duitsers zijn het best wat betreft doemscenario’s!
Als het gaat om het vernietigen van landen, zijn de Duitsers de beste. Dat kunnen we tenminste opmaken uit de woorden van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (link hier).

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.