5 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

‘Klimaat’ is weer terug van weggeweest

klimaat

Wat zéker is, is dat is dat de enorme branden, en overstromingen, niet iets zijn om laatdunkend over te doen. De ‘Dixie’-brand in Californië, die het huis van mijn oom in de as legde, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste ‘bosbrand’ uit de geschiedenis. En die brand breidt zich nog steeds uit, en heeft ‘Greenville’, met tegen de duizend inwoners, al grotendeels in de as gelegd. Turkije en Griekenland worden geteisterd door branden. Al die branden dragen ze bij aan een ‘wolkendek’, en het vrijkomen van gassen, alsmede de vernietiging van vele hectaren bos, vóórdat de ‘Groene Jongens’ ze kunnen versnipperen om ze op te stoken in hun centrales als ‘biomassa’.

Er zijn mensen die menen dat die ‘uitstoot’ voorkomen had kunnen worden, als de overheid meer had geïnvesteerd in apparatuur, volle waterreservoirs, en slimme voorzieningen om branden geen kans te geven zich te verspreiden over een groot gebied, en te zorgen voor voldoende bluswater, inplaats van al het geld weg te sluizen naar oorlogen, dingen die ‘BOEM!’ zeggen, en ‘Regime Change’ operaties, of campagnes in het kader van de ‘Identity Politics’. Er valt iets voor te zeggen. Omdat de overheden andere keuzes maakten zitten we nu met een ‘Double Whammie. De ‘uitstoot’ van al die totaal zinloze oorlogen, én verwoestende branden, die beiden geen opsteker zijn voor het ‘Klimaat’, maar ook véééél geld dat wordt weggesluisd naar de hobbies van politici van ‘beide kanten‘.

Bij overstromingen iets soortgelijks. Landen die búlken van het geld, die zwemmen in de welvaart, maar niet investeren in het beschermen van de bevolking door de drainage, riolering, kanalen en rivieren voor te bereiden op grote hoeveelheden neerslag, omdat ze het geld liever uitgeven aan hun projecten in Afghanistan, Syrië, Irak, Libië, waar brandende olievelden als gevolg van onze directe bemoeienissen ook zéker niet best waren voor het ‘Klimaat’, brengen offers die ik persoonlijk niet zie zitten. Maar we blíjven er mee doorgaan. Het is niet ‘hardleers’, maar de ‘narrative’ geeft ons geen juist beeld van de keuzes die we hebben. En dat komt omdat de mensen die het geld verdelen, en de macht hebben, hun keuze al gemaakt hebben. U en ik kunnen doodvallen. En ze verdienen eraan als uw huis onder water komt te staan, of in rook opgaat, en het poolijs smelt. U kunt bij hen een huis ‘huren’. Dat is de visie die het ‘WEF’ en hun partners voor ons hebben.

Daarmee, en ik onderstreep het nog maar eens, doe ik geen uitspraak over ‘Klimaatverandering’. Het ‘Klimaat’ verandert. Dat doet het al zolang als de aarde bestaat. De mens heeft een bescheiden invloed, afgezet tegen de invloed van de zon, de zeestromen en vulkanische uitbarstingen. Zinloze uitstoot, zoals die welke terug te voeren zijn op oorlogen, ‘sancties’, en een weelde aan verstorende invloeden die de handel en productie verstoren, waardoor moedwillig verspilling wordt gecreëerd. Of al die flauwekul in het kader van ‘Identity Politics’, wat energie vréét, zoals waar een universiteit een duizenden jaren oud stuk steen verwijderd om een ‘Woke-gemeenschap’ onder de studenten tevreden te stellen, kosten $50.000, en sloten diesel, en talloze vergelijkbare totaal krankzinnige, verspillende exercities in ‘politieke correctheid’.

Zoals ik eerder al constateerde, zijn de ‘Klimaatplannen’ van westerse landen geen concrete plannen, maar een soort ‘ruilbeurs’ waar je het geld dat de belastingbetaler ontnomen wordt, door belasting, of inflatie als gevolg van het op volle toeren laten draaien van de geldpersen, binnen kunt harken. Voor de ‘financiële instellingen’ is het ook allemaal lood-om-oud-ijzer, als ze maar niet voor verrassingen komen te staan en risico hoeven te lopen. Onder geen beding willen ze terug naar ‘marktwerking’. De term ‘Socialisme voor de rijken’, die in zwang kwam toen die ‘financiële instellingen’ nagenoeg allemaal ‘Too Big to Fail’ bleken, en door de belastingbetaler werden gered van een welverdiend faillissement, gebruiken ze nu zelf om burgers die nog iets meer dan ‘modaal’ verdienen uit hun verschoning te helpen, ten bate van hun eigen ‘bottom line’, en méér oorlogen, ‘Regime Change’ spelletjes, en ‘Identity Politics’, wat staat voor de ’Spelen’ zoals die waar de Romeinen het ‘domme volk’ rustig mee hielden. Tweeduizend jaar later blijkt er in feite niets veranderd. Dat is toch wel opmerkelijk, en kenmerkend voor het trage verloop van de evolutie binnen een ‘soort‘.

Als het volk zelf uit ‘Groene Borst’ smeekt om tot op het bot te worden uitgekleed om het ‘Klimaat’ te redden, wie zijn zij dan om dat volk bij te lichten over de wérkelijke oorzaken van ‘uitstoot’ en natuurrampen? Als het volk kríjst om de boeren ‘uit te kopen‘ en de laatste fabrieken die de spullen maken die zij nodig hebben om gewoon te doen wat elk normaal mens zou willen doen, leven en genieten, dicht moeten, wie zijn zij dan om ons te ontmoedigen? Als het volk in blinde hysterie eist dat alle transport wordt stilgelegd, of bij wet onmogelijk wordt gemaakt, en alleen nog privé-jets en de pendelraketten naar ‘ruimtehotels’ gebruik mogen maken van brandstof, doe je hen geen pijn.

De samenhang met de ‘Covid-pandemie’, waardoor een weelde aan surveillance-technieken en experimentele medicijnen haast ongemerkt zijn ingevoerd, is menigeen al opgevallen. Waar mensen vervolgens de conclusie trekken dat het derhalve wel een ‘biowapen’ geweest moet zijn, omdat het  mooi is om waar te zijn voor onze ‘overlords‘, ook omdat medicatie die werkt wordt tegengehouden, terwijl experimentele vaccins die niet werken verplicht worden, begrijp ik dat. Maar wáár zijn de bewijzen? Waar is de journalistiek? En tegelijk blíjft het belangrijk om niet willekeurige profiteurs of falende beleidsmakers aan te wijzen als lieden die in ‘Het Complot’ zitten. In talloze eerdere bijdragen heb ik gewezen op openbare plannen die naadloos aansluiten op wat zich nu ontrolt. En u wilt het, in meerderheid, zelf. Moet ik u dan nog steeds opnieuw herinneren aan het ‘Weapons of Mass Destruction’ verhaal? Of de ‘bevrijding’ van Libië? Of wat we in Rwanda hebben uitgespookt? Of die ‘antrax-brieven’ in de Verenigde Staten? ‘Agent Orange’ in Vietnam? En waarvoor?

Zoals Tony Blair zei dat toekomstige generaties hem dankbaar zouden zijn, omdat hij loog dat het gedrukt stond over die ‘Weapons of Mass Destruction’ in Irak, en het hem persoonlijk ook geen schade heeft berokkend, maar u en mij wel, tot en met de creatie van ISIS aan toe, zo dacht die gek die die ‘antrax-brieven’ stuurde ongetwijfeld ook dat hij ons hielp. Dus waarom geen virus loslaten om het ‘Groene Paradijs’ te realiseren waar iedereen naar snakt? U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik ben niet enthousiast. Ik zie op de ‘ruilbeurs’ niets wat ik zou willen hebben, in ruil voor mijn gezondheid, welvaart, vrijheid, en het respect van mijn vrienden en familie.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.