2 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Kinderen vaccineren?

vaccin

De stemmen nemen toe om de jongere generatie snel te beschermen met een vaccin tegen Covid-19. Deze mogen niet langer worden benadeeld. Politici lijken vastbesloten om dit te doen, en de gebruikelijke testprocedures zijn blijkbaar slechts een formaliteit. Veel experts zijn het echter hartgrondig oneens met het project – met goede argumenten. Want met dit besluit wordt een rode lijn overschreden.

Het onderwerp is verhit en veel van de verantwoordelijken ergeren zich met steeds radicalere eisen. Vorige week heeft de Duitse medische vereniging bijvoorbeeld de volgende resolutie aangenomen met 94 procent goedkeuring :

“Het recht op onderwijs met kinderopvang en schoolbezoek kan alleen in de winter van 2021/2022 worden geborgd met een tijdige COVID-19-vaccinatie. Zonder tijdige vaccinatie, vooral voor jongere kinderen, leidt een nieuwe lockdown voor deze leeftijdsgroep tot verdere ernstige negatieve gevolgen voor de psychologische ontwikkeling van het kind. Alleen met gevaccineerde kinderen kunnen gezinnen met kinderen weer gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving.”

Het Deutsches Ärzteblatt rapporteerde over deze aanbeveling, die verontrust was met zijn stem, die een onvermijdelijkheid impliceert: zonder vaccinatie is er geen school. (1) Een paar dagen later , de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gedetacheerd dat de “niet-gevaccineerde” jeugd eindelijk “bevrijd” zou moeten zijn. Een soortgelijke argumentatie is momenteel in veel media te vinden. Alles lijkt te worden geleid door een centrale beleidsdoelstelling die eind vorige week door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, werd voorgesteld als :

“De vaccinatie vordert goed. Nu bereiden we de volgende fase van onze reactie voor: boostervaccinaties geven, eventuele ontsnappingsvarianten aanpakken, kinderen en jongeren laten vaccineren.”

Drosten en de multisysteemontsteking

Een paar dagen geleden is de European Medicines Authorization Authority (EMA) begonnen met onderzoeken of het Biontech-vaccin, dat eerder was goedgekeurd voor adolescenten van 16 jaar en ouder, voortaan niet meer aan kinderen van 12 jaar en ouder mag worden toegediend. In Canada mag dit sinds vorige week al. Nogmaals, de EMA herziet een “versnelde beoordeling” , die in juni moet zijn afgerond. Uiteraard is alles al lang beslist en is het examen slechts een formaliteit. Dit wordt aangegeven door ten minste één formulering van Christian Drosten, die zondag op ZDF zei :

“Allereerst vind ik het heel goed dat blijkt dat we kinderen boven de twaalf ook daadwerkelijk kunnen vaccineren, dat het zo goed gaat met de vaccins. Er moet nu onderzoek gedaan worden met de jongere kinderen, die zijn al aan de gang. (…) Naast de acute symptomen is er ook deze multisysteemontstekingsziekte, dwz een immunologisch gestuurde ziekte die zeven, acht, negen weken na de Sars-Cov-2-infectie optreedt bij kinderen van de basisschool tot de puberteit . En er zijn enkele gegevens die suggereren dat de incidentie van deze ernstige aandoening in het bereik van 1 op 1.000 kan liggen. En dat is natuurlijk veel te veel. Als dat het geval zou zijn, als dit verhardt,

Diezelfde Drosten had onlangs nog in de NDR-podcast over de kwestie van het zojuist genoemde multisystemische inflammatoire syndroom bij kinderen zijn zorgen geuit :

“Nou, er is een vrij recent commentaar in ‘Lancet Infectious Diseases’, in een van de ‘Lancet’-tijdschriften. Het hele argument (…) in de richting dat men geen kinderen moet vaccineren. Een argument dat wordt aangevoerd is dat deze multisysteem-ontstekingsziekte immunologisch wordt gemedieerd na infectie. Dit is dus niet het virus zelf, maar de immuunrespons op het virus. En zo’n soortgelijke immuunreactie zou ook door de vaccinatie kunnen worden uitgelokt, als je nu op grote schaal kinderen gaat vaccineren. Dat kan niet zomaar worden weggewuifd.”

In het eerder genoemde Lancet-artikel van 19 april staat :

“De relatief lage incidentie van COVID-19 in de algemene kinderpopulatie, de ongebruikelijke manifestatie van multisystemisch inflammatoir syndroom bij oudere kinderen en adolescenten, en het gebrek aan epidemiologische gegevens die erop wijzen dat kinderen met de overdracht van SARS-CoV-2 belangrijke immunologische, ethische en economische kwesties die zorgvuldig moeten worden overwogen voordat een COVID-19-vaccin bij kinderen wordt gebruikt. (…)

De vaccins die momenteel zijn goedgekeurd, goedgekeurd of in ontwikkeling zijn voor gebruik in noodgevallen, hebben geen veiligheids- of immunogeniciteitsprofiel bij kinderen. Bij gebrek aan een beter begrip van hoe deze aandoening zich ontwikkelt, zou het gebruik van dezelfde benadering van vaccintoediening als bij volwassenen de incidentie van deze hyperinflammatoire ziekte kunnen verergeren. (…)

Vanuit ethisch oogpunt is er een afweging tussen risico en voordelen bij het aanbieden van een COVID-19-vaccin aan kinderen dat minimaal of geen direct voordeel heeft voor de ontvanger, geen voordeel voor het publiek en tot nu toe onbekende middellange en lange termijn termijnrisico’s voor de aanbiedingen van de ontvanger.”

Met andere woorden, vaccinatie kan ook grote schade toebrengen aan kinderen.

Is vaccinatie aangewezen?

Over de kwestie van het risico van Covid-19 voor kinderen verklaarden de Duitse Vereniging voor Pediatrische Infectieziekten (DGPI) en de Duitse Vereniging voor Ziekenhuishygiëne (DGKH) onlangs in een gezamenlijke verklaring :

“De aanhoudende extreme zeldzaamheid van een ernstig of zelfs fataal verloop van SARS-CoV-2 bij kinderen en adolescenten is ongeschikt om te gebruiken als argument voor het sluiten van scholen en kinderdagverblijven. Alleen de resterende bewering dat er een verband is tussen de infecties bij kinderen en adolescenten en de congestie op de intensive care-afdelingen en het ernstige en dodelijke verloop bij oudere volwassenen, zou dagopvang en schoolsluitingen kunnen rechtvaardigen. Er zijn echter geen gegevens om deze stelling te bevestigen.”

Maar als schoolsluitingen medisch gezien niet gerechtvaardigd zijn, hoe kunnen dan experimentele vaccinaties worden gebruikt, die het leven en de gezondheid van kinderen rechtstreeks kunnen bedreigen?

Ook een lid van het Permanent Comité voor Vaccinatie (STIKO) waarschuwt de actualiteit voor voorzichtigheid:

“Er zijn langere studies nodig om meer zeldzame complicaties en effecten op het immuunsysteem over een langere periode te ontdekken. En deze zijn niet beschikbaar. (…) Het gaat in de eerste plaats om de individuele bescherming van kinderen en jongeren. En hier is de uitkering beduidend minder dan bij volwassenen, omdat kinderen beduidend minder kans hebben om ernstig ziek te worden. Nu worden ze relatief vaak ziek en dragen het virus over, maar de kuren zijn allemaal erg ongevaarlijk. In dit opzicht verschilt deze risico-batenverhouding aanzienlijk van die van volwassenen. (…) In deze pandemie ervaar ik nu dat politici de tweede stap voor de eerste plannen. (…) Wat dat betreft zou ik willen dat de politiek en het medialandschap er wat voorzichtiger mee omgaat, want dat weten we niet goed genoeg.”

Maar er is nauwelijks een spoor van terughoudendheid. Politici en media overtroffen elkaar in hun eis om de jongens snel te vaccineren. De reden is dat kinderen nu veel meer worden getroffen door virusmutaties. Maar dat is duidelijk niet waar. De BR moest vervolgens haar eigen artikel corrigeren en corrigeren:

“Het artikel is (…) bijgewerkt. Dienovereenkomstig zijn de besmettingspercentages bij kinderen pas in november en december 2020 gestegen en komen ze verder overeen met de cijfers van het voorgaande jaar in dezelfde periode dit jaar. Kinderen blijven in de regel milde kuren van corona-infecties vertonen.”

Verzet in Israël

In Israël, waar momenteel bijna 60 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd (in Duitsland ter vergelijking bijna 10 procent) en waar volgens premier Netanyahu over zes maanden met verdere boostervaccinaties moet worden begonnen, woedt weerstand . De overheid wil de kinderen daar ook vaccineren, maar niet iedereen is het daarmee eens. Ruim 40 procent van de ouders is voor, maar ongeveer 30 procent is tegen – de rest heeft nog geen beslissing genomen. Volgens een ander onderzoek is minder dan de helft van degenen die al zijn gevaccineerd in Israël bereid om hun eigen kinderen te laten vaccineren. Men is voorzichtig.

Zelfs experts staan ​​tegenover elkaar. 93 artsen, waaronder gerespecteerde experts en spoedartsen die al veel Covid 19-gevallen hebben behandeld, doen in een open brief een oproep om kinderen niet te vaccineren, aangezien ernstige ziekteverlopen zeldzaam zijn, het sterftecijfer bijna nul is, maar het vaccin kan lang duren termijn bijwerkingen. De brief zegt :

“Wij zijn van mening dat niet eens een handvol kinderen in gevaar mag worden gebracht door massale vaccinatie tegen een ziekte die voor hen veilig is. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat het vaccin op lange termijn nog onontdekte nadelige effecten kan hebben, onder meer op de groei, het voortplantingssysteem of de vruchtbaarheid.”

Een van de ondertekenaars, Yoav Yehezkeli, specialist in interne geneeskunde en docent aan de Universiteit van Tel Aviv, vermoedt dat de politieke druk de bekende deal is tussen de Israëlische regering en Biontech/Pfizer, de twee bedrijven die het land gebruiken als experimenteel laboratorium. – zoals die ene Pfizer-baas zelf openlijk toegaf in februari .

Slechts één dag nadat de 93 artsen hun waarschuwing openbaar hadden gemaakt, reageerde de Vereniging van Israëlische Kinderartsen en kondigde aan dat ze een algemene vaccinatie-aanbeveling voor kinderen zou schrijven – een reactie op de open brief. Het onderwerp is zeer politiek en Israël is een wereldwijde pionier die nauwlettend in de gaten wordt gehouden door alle andere landen. Voor Pfizer, Biontech en Co. staan ​​er miljarden op het spel.

Een rode lijn

Maar het moet ook duidelijk zijn: met het oog op dit alles lijkt het erop dat het proberen om de toegang van kinderen tot onderwijs en in het algemeen aan hun “gelijke deelname aan de samenleving” te koppelen aan een vaccinatie, zoals de resolutie van de Duitse medische vereniging aan het begin aanhaalde, een gevaarlijke fout.

Hoog tijd om te differentiëren, duidelijk te zijn over de risico’s en te vertrouwen op goede argumenten in plaats van dwang. Iedereen die zich voorbereidt om de hele toekomst van de samenleving in gevaar te brengen met de gezondheid van zijn kinderen en die niet toegankelijk is voor rationele argumenten, moet dringend worden gestopt – in Israël, in Duitsland en overal elders. een fout na een paar maanden of jaren, is er geen weg meer terug.

annotatie

(1) Supplement 12.5.: De eis om het recht op kinderopvang en school te koppelen aan een vaccinatie heeft dramatische gevolgen voor de voogdij vanwege de leerplicht, zoals de auteur Sven Böttcher opmerkt .

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.