rutte

De toon in de pers waarmee onze premier als ‘keiharde onderhandelaar’ met de EU over een transfer van Noord- naar Zuid-Europa discussieert, doet bijna lachwekkend aan. Het is één grote, clowneske theatershow van weinig allure, maar wordt middels propaganda instituut NPO als een geslaagd voorbeeld van bloedserieuze ‘onafhankelijke’ nieuwsgaring gezien

Even recapituleren voor de helderheid: De top van de EU bureaucratie in Brussel heeft bedacht dat er een ‘noodfonds’ moet komen van maar liefst 750 miljard euro, waarmee de zwaarst door het coronavirus getroffen landen van herstelgelden worden voorzien. Dat zijn dus merkwaardigerwijze alleen landen die al decennialang niets anders doen dan gratis EU-geld over de longen weg te roken. En dat zijn merkwaardigerwijze ook altijd weer de landen die het meest zuidelijk in Europa liggen (we raken er bijna aan gewend). Wat de EU dus wil is geld verstrekken aan landen die er al decennialang niet in slagen om hun begrotingen op orde te krijgen, de belastingen te innen, te bezuinigen et cetera, enzovoort. De EU stelt dus een premie beschikbaar voor landen die de grootste puinhoop hebben weten te bewerkstelligen in de strijd tegen een virus wat minder dodelijke slachtoffers lijkt te maken dan de Mexicaanse griep.

Het zou gaan om een deel ‘leningen’ en een deel ‘subsidie’. Daar zit iets verschil in natuurlijk, ware het niet dat Zuid-Europese landen inmiddels een reputatie hebben op te houden als briljante wanbetalers en geniale oplichters; In de praktijk zie je geen cent van de leningen terug en als er al iets terug komt is de waarde al zover gedaald dat je het helemaal niet meer merkt. Het zogenaamde gevecht van onze premier als opperhoofd van de vrekken met de geldversnuivers, is dus so-wie-so al een dijenkletser van een bodybuilder met spieren als telefoonkabeltjes. Laten we zeggen; meer ‘botjespudding’.

Overigens is er al een fonds beschikbaar gesteld van 500 miljard euro, waaruit de Zuidelijke EU-landen kunnen lenen tegen gereduceerd rentetarief. Daarop hebben zij tot dusver een beroep gedaan van precies € 0,00. Logisch: een land als Italië heeft een ongekende goudvoorraad (no. 3 op de wereld) en de burgers daar hebben drie keer zoveel geld als de gemiddelde Europeaan omdat ca. 12% van de economie zwart draait.

Dus opnieuw de vraag: waar bazelt men over? Er moet helemáál geen geld naar de Zuidelijke EU-landen. Integendeel: schop ze aan het werk en laat ze dat nu eindelijk eens goed doen, zoals het hoort.

Onze premier sorteert voor op de verkiezingen van volgend jaar; het is een show voor de bühne, opdat hij en zijn partij zich kunnen profileren als de zuinigste boekhouders ooit. Als mevrouw Merkel en meneer Macron in een goede bui zijn, maken ze er een verhouding van 350 miljard aan leningen en 400 miljoen subsidie van. Onze premier zal juichend worden binnengehaald door een opgelucht volk….

“…Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorhands geen enkele reden om ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.”[1]


[1] Premier Colijn in 1936, toen de Nazi’s het ‘Rijnland’ annexeerden.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.