5 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Kanttekeningen bij prikacties

vaccin

Trombose, hersenbloedingen, hartaanvallen, gezichtsverlamming en meer:​​het Duitse Paul Ehrlich Instituut meldt bijna 5.000 vermoedelijke ernstige bijwerkingen en 524 sterfgevallen na COVID-19-vaccinaties. Autoriteiten, farmaceuten en medici blijven explosieve gevaren verbergen, met onbekende gevolgen voor de lange(re) termijn.

Ongeacht de enorme bijwerkingen en sterfgevallen bereikt de vaccinatiepropaganda in westerse landen voortdurend nieuwe hoogten. Er gaat geen programma voorbij waarin gesproken wordt over “vaccineren”, en meestal zijn het ook nog programma’s waarin mensen die daar bezwaar tegen hebben, ontbreken. Allemaal gelijkgestemden, dat wil zeggen: vóór vaccinatie. Hetzelfde geldt voor de gedrukte mainstream media.

Daarbij worden afgenomen grondrechten en schijnmaatregelen “verkocht” als oplossing voor de weg naar het “oude normaal”. Mondkapjes werden eerst van de hand gewezen, want dat was een schijnbescherming. Inmiddels op veel plaatsen verplicht. De avondklok zou vele doden schelen – het heeft geen enkel positief effect gehad. Meer dan twee personen thuis uitnodigen mag niet, maar vele duizenden in een stadion of een plein: geen probleem. Vaccins waren volkomen “veilig”, maar toch ook weer niet: van het vaccin van Janssen wil onze minister De Jonge – ondanks de risico’s – door Denemarken geweigerde spuiten “overnemen”. En Pfizer heeft het al over een noodzakelijke “derde” prik.

En vooral jonge mensen – waarvan gezegd werd dat die niets te vrezen hebben – worden gestimuleerd zich toch vooral te laten vaccineren……

Als teken dat we voorlopig nog niet af zijn van de Big Brother-maatregelen van de regeringen in de Europese Unie heeft de niet-democratisch gekozen Europese Commissie met vaccinfabrikant Pfizer/BioNTech een contract gesloten voor nog eens 1,8 miljard corona”vaccins”. Die komen de komende twee jaar beschikbaar, heeft EU-führerin Von der Leyen bekendgemaakt.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech zal binnenkort zelfs aan kinderen van twaalf jaar en ouder worden gegeven – hoewel ze bijna nooit COVID-19 krijgen. Een verwachte omzet van $ 26 miljard voor Pfizer – voor dit jaar – lijkt men nog veel te laag te vinden…… Daarom heeft Pfizer zich al toegelegd op een nieuwe groep proefkonijnen: kinderen vanaf een half jaar oud. Een dode )of 225) meer of minder…. immunologen zitten er niet mee. Autopsies om de werkelijke doodsoorzaken van covid-patiënten te achterhalen worden niet gehouden – het blijft hierbij bij gissen en aannames.

Dreigt hier een politiek medisch schandaal? Als je kijkt naar de schade die het vaccin tot nu toe heeft veroorzaakt, lijkt dat voor de hand liggend, maar medici, autoriteiten en farmaceuten doen er alles aan om negatieve berichten uit het nieuws te houden.

Het nieuwe “Veiligheidsrapport”, gepubliceerd op 7 mei door het Duitse Paul Ehrlich Instituut (PEI) – het Duitse RIVM, zeg maar, maar dan transparanter en deskundig, is wat dit betreft een uitzondering. In de periode tot 30 april vermeldt het PEI bijna 50.000 gerapporteerde vermoedelijke gevallen van relevante “bijwerkingen” op de COVID-19-vaccinaties.

In totaal werden door het PEI bijna 5.000 gevaccineerde mensen gemeld die ernstige reacties hadden opgelopen. Ongeveer elf procent van hen, 524 mensen, stierven. Het instituut registreerde het hoogste aantal bijwerkingen met het vaccin Vaxzevria van AstraZeneca. Het Comirnaty-vaccin van Pfizer/ BioNTech had echter een recordaantal sterfgevallen op basis van toegediende vaccindoses.

Als men de PEI-cijfers als basis neemt en het kleine aantal gevallen zonder vaccininformatie dienovereenkomstig deelt, betekent dit concreet: voor elke miljoen toegediende AstraZeneca-doses registreerde het instituut in totaal 4.585 “bijwerkingen”, waarvan 387 ernstig en negen waren vaccinaties liepen dodelijk af.

Voor elke miljoen toegediende doses Moderna zijn er 1.862 gerapporteerde “bijwerkingen”, waarvan 110 ernstig en zeven met dodelijke afloop. Voor elke miljoen geïnjecteerde doses Pfizer/BioNTech meldde het PEI in totaal 955 bijwerkingen, waarvan 112 ernstig, maar ook 21 sterfgevallen.

Volgens het PEI waren in Duitsland op 30 april 2021 in totaal 28,8 miljoen doses COVID-19-vaccins toegediend, waarvan 21,3 miljoen het serum van Pfizer/BioNTech bevatten, 5,8 miljoen het vaccin van AstraZeneca en ongeveer 1, 7 miljoen dat van Moderna. Opgemerkt moet echter worden dat het aantal vaccindoses niet overeenkomt met het aantal gevaccineerde personen omdat mensen tweemaal worden gevaccineerd. Het vaccin van Johnson & Johnson (Janssen), dat slechts één keer werd toegediend en net als de andere gentherapiëen vaccins voorwaardelijke toestemming tot gebruik kreeg, is tot dusver bij 2.106 mensen toegediend en de autoriteiten registreerden drie vermoedelijke, schadelijke bijwerkingen.

Vooral bij vrouwen lijken ernstige bijwerkingen op te treden. Volgens het rapport waren driekwart van de getroffenen vrouw. Het PEI schrijft dit toe aan het feit dat tot nu toe meer vrouwen dan mannen zijn ingeënt. Het PEI schrijft niet hoe hoog hun aandeel van de vaccinaties was. Het instituut laat ook het geslacht van de 524 gerapporteerde overledenen open. Maar: 58 mensen stierven na vaccinatie tegen COVID-19 – wat vragen doet rijzen over de effectiviteit van de vaccinaties.

De meeste doden, probeert het PEI het nieuws te verzachten, hadden “meerdere eerdere ziekten”, “zoals carcinoom, nierfalen, hartaandoeningen en atherosclerotische veranderingen, die waarschijnlijk de doodsoorzaak waren”. Kennelijk gaan mensen vooral dood nà een vaccinatie, en niet dóór een vaccinatie, zoals onze minister De Jonge verkondigde. 18 mensen gevaccineerd met AstraZeneca bezweken aan een cerebrale veneuze trombose, vier vrouwen met een hersenbloeding. Volgens het PEI waren twaalf vermoedelijke sterfgevallen door vaccins jonger dan 40, en nog eens 39 waren tussen de 40 en 59 jaar oud. 90 andere mensen stierven tussen de 60 en 79 jaar, de rest was ouder.

Specifiek (en eenzijdig) haalde AstraZeneca’s Vaxzevria-vaccin de krantenkoppen nadat verschillende jongere vrouwen leden aan cerebrale veneuze trombose en sommigen eraan stierven met of zonder hersenbloeding. Het zou “zeer zelden” een dubbele reactie kunnen veroorzaken: een cerebrale veneuze trombose met een gelijktijdig tekort aan bloedplaatjes, een zogenaamde trombocytopenie, in technisch jargon TTS genoemd, die kan leiden tot inwendige bloedingen.

Deze trombocytopenie wordt vermoedelijk veroorzaakt door een auto-immuunreactie, zo wordt gezegd: er worden dan antilichamen gevormd tegen de eigen bloedplaatjes, die zich tegelijkertijd intenser ontwikkelen bij inwendige ontstekingen en vaatletsels en trombose kunnen veroorzaken. “Zeer zelden” betekent: minder dan één op de 10.000 gevaccineerde mensen wordt getroffen.

Het PEI beperkt zich tot deze dubbele reactie, hoewel beide ook onafhankelijk kunnen optreden – en blijkbaar veel vaker. In ieder geval waren TTS-gevallen op 30 april 67 keer aan het instituut gemeld. 14 van de betroffen personen stierven – volgens het PEI waren negen doden jonger dan 50 jaar. Op 21 april had het PEI 34 TTS-gevallen gemeld in zijn “huidige informatie”, waaronder twaalf overleden personen. 29 andere mensen die met AstraZeneca waren ingeënt, hadden “slechts” een cerebrale veneuze trombose gehad.

Er zijn alleen gevallen van TTS opgetreden bij Vaxzevria van AstraZeneca, benadrukt hete PEI. Wat het echter verbergt in het rapport: tot 21 april registreerde het instituut twaalf cerebrale veneuze trombosegevallen zonder bijkomend tekort aan bloedplaatjes na vaccinaties met Comirnaty van Pfizer/BioNTech. Dit resulteerde ook in doden: drie van deze slachtoffers waren overleden tegen de tijd dat dit rapport werd uitgebracht. En: volgens een studie van de Universiteit van Oxford komt trombose over het algemeen net zo vaak voor bij de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech als bij het vectorvaccin van AstraZeneca.

Net als bij Vaxzevria wordt het Coronavirus-RNA ook getransporteerd door een vectorvirus bij de Janssen-vaccinatie. En het is niet verwonderlijk: ook deze onderneming heeft zich op 26 april verzekerd met een zogenaamde “Red Hand Letter”. Daarin waarschuwt de firma ook voor een “zeer zeldzame combinatie van trombose en trombocytopenie, in sommige gevallen gepaard gaande met bloedingen”, vooral bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Tekenen hiervan zijn onder meer kortademigheid, pijn op de borst, gezwollen benen, maagpijn, ernstige hoofdpijn, wazig zien of blauwe plekken.

Hoe belangrijk het ook is om over de TTS-combinatie te rapporteren, cerebrale veneuze trombose en trombocytopenie zijn op zichzelf ook gevaarlijke ziekten. En volgens een “rode handbrief” van AstraZeneca op 13 april komen deze veel vaker voor dan gecommuniceerd bij Vaxzevria. Een analyse van het EMA schat dat deze auto-immuunreactie zelfs bij één tot tien op de honderd gevaccineerde mensen vóórkomt, zoals eerder al werd gemeld.

De Duitse biochemicus Christian Steidl legt hieromtrent op de site 1bis19.de, een platform waarop kritische wetenschappers bloggen, uit dat nog veel meer proefpersonen kunnen worden getroffen. Alleen gevaccineerde mensen met symptomen werden onderzocht. Specifieke symptomen treden niet altijd direct op, maar bij auto-immuunziekten worden deze na verloop van tijd alleen maar erger. Hij schrijft ook:
“Tot dusverre is er bij de symptoomvrije gevaccineerden niet getest of ze deze ziekte in de vroege stadia hebben. Als er antistoffen tegen plaatjesfactor 4 (PF4) in het bloed aanwezig zijn, kan worden geconcludeerd dat dat wel immunotrombocytopenie is.”

Steidl eist een onmiddellijke vaccinatie-stop. Zelfs als “slechts” één procent van alle gevaccineerde mensen door deze reactie wordt getroffen, moet onmiddellijk actie worden ondernomen. Dat komt omdat auto-immuunziekten na verloop van tijd meestal erger worden. Wie de vaccinatie ogenschijnlijk goed verdraagt, kan dan bijvoorbeeld na jaren last krijgen van een cerebrale veneuze trombose. “Niemand weet dat op dit moment”, zegt Steidl.

Het PEI beschrijft enkele andere ernstige vaccinreacties die in dit rapport meer in detail zijn opgetreden. In totaal waren er bij hen 223 mensen gemeld met een anafylactische shock, ook een auto-immuunreactie. Daarbij komen ook nog 61 hartaanvallen, twaalf herseninfecties, 99 gevallen van gezichtsverlamming en 16 hartspierinfecties.

Twintig keer is er het zogenaamde Guillain-Barrè-syndroom aangetroffen:  schade aan de zenuwen, vooral in het ruggenmerg, met soms ernstige motorische stoornissen zoals verlamming, die levenslang aanhoudt bij elke vijfde getroffen persoon en tot de dood leidt bij vijf procent van de patiënten. Het betrof alle vaccins, de hartziekte trof alleen jongere mensen, vooral mannen. Leeftijdsinformatie over de andere bijwerkingen ontbreekt.

Onder de gerapporteerde vaccinreacties, die publiekelijk worden gebagatelliseerd, valt het AstraZeneca-vaccin op door “griepachtige ziekten”, koorts en koude rillingen, gevolgd door “lokale reacties” en hoofdpijn. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna veroorzaken voornamelijk ernstige hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de injectieplek. Veel voorkomende reacties op alle vaccins zijn onder meer duizeligheid, malaise, pijn op verschillende plaatsen en hartritmestoornissen.

Al met al lijkt het alsof men, in tegenstelling tot eerdere medische normen, volledig afgezien heeft van het afwegen van risico’s en voordelen. Want ook als het om uitkeringen gaat, beschermen de autoriteiten zichzelf met wollig taalgebruik. Het Robert Koch Instituut (RKI) schrijft een hoge mate van effectiviteit toe aan de vaccins, maar stelt vervolgens: “Hoe lang de vaccinatiebescherming duurt, is nog niet bekend. De bescherming begint niet onmiddellijk na vaccinatie en sommige gevaccineerde mensen blijven onbeschermd.”

Volgens het RKI kan worden aangenomen dat mensen “ondanks vaccinatie symptomatisch en asymptomatisch kunnen worden geïnfecteerd en daardoor SARS-CoV-2 kunnen uitscheiden”, dat wil zeggen dat ze besmettelijk zijn. Het is daarom noodzakelijk dat gevaccineerde mensen zich aan de hygiëneregels blijven houden en mondkapjes dragen.

De vraag of er een politiek gemotiveerd medisch schandaal op de loer ligt, is dus volkomen terecht.

Naschrift

Ten aanzien van het AstraZeneca vaccin schreef de Britse Mailonline twee dagen geleden het volgende:

De richtlijnen veranderen vandaag nadat meer volwassenen mogelijk fatale bloedstolsels hebben gekregen.Het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) heeft vandaag nieuwe richtlijnen uitgevaardigd waarin staat dat volwassenen van 30 tot 39 jaar oud zonder voorafgaande gezondheidsproblemen een alternatief aangeboden moeten krijgen voor het vaccin van Oxford-AstraZeneca.

Britten onder de 40 zouden een alternatief moeten krijgen voor het Oxford/AstraZeneca Covid-vaccin, omdat het in verband is gebracht met zeldzame bloedstolsels, zeiden gezondheidsfunctionarissen vandaag. De aanbeveling kwam nadat verschillende volwassenen in de afgelopen week waren getroffen door de mogelijk fatale stollingsstoornis.

Het JCVI zei dat het absolute risico op bloedstolsels nog steeds “extreem laag” is en ongeveer 1 op de 100.000 mensen treft die het in het VK gemaakte vaccin krijgen. Tot dusver hebben de autoriteiten grotere bloedstolsels gevonden bij 242 mensen, van wie er 49 stierven. Maar ze komen vaker voor bij jongere volwassenen, met een verhouding van ongeveer één op de 60.000 onder de 40 jaar.

Deskundigen hebben gezegd dat het infectiepercentage in het VK nu zo laag is dat het risico op zeldzame bloedstolsels groter is dan dat van Covid bij jongere volwassenen, die vaak slechts milde ziekten hebben. In plaats daarvan krijgen ze vaccins van Pfizer of Moderna aangeboden.

Dat laatste punt is interessant.
Betekent dit dat gezondheidsfunctionarissen hebben berekend dat het risico om te overlijden aan een bloedstolsel na het krijgen van de AZ-vaccinatie groter is dan het risico dat iemand onder de 40 jaar zonder gezondheidsproblemen overlijdt aan Covid-19?
Tot op heden zijn 49 mensen overleden aan bloedstolsels na toediening van het AZ-vaccin. Als we aannemen dat tenminste de helft van de 35 miljoen Britten die zijn gevaccineerd, de AZ-vaccinatie hebben gekregen (een conservatieve veronderstelling), betekent dit dan dat er een risico bestaat om te overlijden aan een bloedstolsel nadat ze het AZ-vaccin hebben gekregen, ~ 49 / 17.500.000 is?

Dus zegt het JCVI dat het risico dat iemand jonger dan 40 jaar zal overlijden aan COVID-19 zonder voorafgaande gezondheidsproblemen <49 / 17.500.000 is? Ofwel: 1 op 0,0000028.

We realiseerden ons niet dat het risico zó verwaarloosbaar is.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.