Trump

De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur

Nu we de eerste tien dagen van Donald Trump achter de rug hebben, kunnen we ons wagen aan enkele voorspellingen over wat ons de komende jaren te wachten staat. En dat ziet er niet fraai uit.

Om grip te krijgen op wat er zich aan het voltrekken is in de VS, dienen we wat afstand te nemen van de verschillende, concrete maatregelen die Trump er de voorbije week doorjoeg. Hoe dramatisch en zorgwekkend sommige van die maatregelen ook zijn, het patroon en de manier waarop er deze week politiek gevoerd werd zijn betekenisvoller dan de afzonderlijke beslissingen.

Shock

Het eerste wat opvalt is de snelheid en brutaliteit waarmee beslist en gecommuniceerd wordt. Trump en zijn entourage zijn erin geslaagd om dag na dag het wereldnieuws te domineren en een groot deel van de bevolking in een staat van shock te brengen.

Die shock is een gewild effect. Naaste medewerkers van Trump geven dat ook met zoveel woorden toe. Kellyanne Conway, de medewerkster van Trump die in één klap wereldberoemd werd door het begrip “alternative facts” te lanceren, tweette op de dag van de “muslimban”:

Het is Trump en zijn entourage dus niet enkel te doen om het waarmaken van verkiezingsbeloften. Wat ze vooral voor ogen hebben is de destabilisering van het bestaande systeem en de verlamming van de oppositie.

Het is een strategie die eerder ook door Naomi Klein werd beschreven in haar boek The shock doctrine. Het creëren of aanwenden van ‘schokken’ (oorlogen, terreur, natuurrampen, extreme maatregelen, …) is een uitgelezen manier om radicale beleidsmaatregelen door te duwen zonder veel protest vanuit het volk of de gevestigde instellingen. De schok zorgt er voor dat het bestaande systeem van checks en balances tijdelijk ontregeld is.

Ontregeling is wat de eerste tien dagen van Trumps presidentschap kenmerkte en het voorlopige, trieste dieptepunt daarvan is de “muslimban”. Die ban creëerde, naast menselijke drama’s, vooral ontzettend veel chaos. Een chaos die voelbaar was in de luchthavens, maar ook binnen de instellingen. Tegenstrijdige boodschappen kwamen uit het Witte Huis, rechters oordeelden dat bepaalde aspecten van de maatregel onwettelijk waren maar op het terrein veranderde weinig tot niks. Onduidelijkheid troef.

Chaos en onduidelijkheid kunnen nuttig zijn voor machthebbers, omdat het mensen tijdelijk verlamt en desoriënteert. Dat moment kan vervolgens aangewend worden om te doen wat men echt van plan is. Vergezocht? Nee, niet helemaal. Het sluit naadloos aan bij de visie van Steve Bannon, voormalig hoofdredacteur van de alt-right website Breitbart en thans één van de dichtste adviseurs van Trump. In een interview met The Hollywood Reporter zei Bannon: “Duisternis is goed. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Dat is macht. Het helpt ons als “zij” op het verkeerde been gezet worden. Wanneer ze geen zicht hebben op wie we zijn en wat we van plan zijn.”

Laat het toevallig ook Bannon zijn die de geestelijke vader is van de “muslimban”.

Oorlog binnen de instellingen

Ook in Washington zelf heerst chaos. Wat zich binnen de muren van het Witte Huis voltrekt is een kleine paleisrevolutie, waarbij de entourage rond Trump steeds meer macht naar zich toetrekt. Een kleine kliek met Bannon als meest cruciale figuur, heeft zich rond de president geschaard om zich de macht binnen de macht toe te eigenen.

Ook hier is de “muslimban” een goed voorbeeld van. Aan de tekst werd gesleuteld tijdens de transitieperiode door een klein groepje vertrouwelingen onder leiding van Bannon. Agentschappen die normaal gezien betrokken moeten worden bij het schrijven en doorvoeren van dit soort maatregelen, zoals Homeland Security en het State Department, werden bijna volledig buiten spel gehouden.

James Jay Carafano, vice-president van het conservatie The Heritage Foundation en lid van het transitieteam van Trump, verkondigt in de New York Times dat er een firewall staat tussen het team van Trump en de oude administratie. Gisteren (maandag 30/1) ontsloeg Trump ook waarnemend minister van justitie omdat zij geprotesteerd had tegen de “muslimban”.

Een ander, nog verontrustender voorbeeld, is het feit dat Bannon voortaan een zitje krijgt in the National Security Council. Dat is de raad die de president adviseert bij beslissingen aangaande nationale veiligheid en buitenlands beleid. Het is ongezien en zonder precedent dat een strategisch adviseur van de president formeel een zitje krijgt bij de Security Council. Simultaan met de benoeming van Bannon werd de rol van de chairman of the joint chiefs of staff en de director of national intelligence beperkt.

Ook in het State Department, de instelling die de president nauw bijstaat in zijn buitenlands beleid, rommelt het stevig. Verschillende topmedewerkers werden zonder boe of ba de laan uitgestuurd, waardoor het State Department volgens insiders momenteel een stuurloos schip is.

Als je daar nog eens bijrekent dat Trump op ramkoers ligt met de inlichtingendiensten en erop staat om zijn eigen, private veiligheidsdienst te behouden; dan kan je moeilijk anders concluderen dan dat de entourage van Trump bezig een macht binnen de macht te creëren die ontsnapt aan de normale controlemechanismen.

Die macht binnen de macht is weliswaar nog bijzonder broos en embryonaal, maar de eerste aanzetten zijn wel degelijk gegeven. Het is nu de vraag of het Amerikaanse systeem voldoende, goed werkende checks and balances heeft om dit proces te counteren. Dat zullen we de komende maanden te weten komen.

Ik, het volk

Naast de reële machtsverschuivingen die in de eerste dagen van Trumps presidentschap plaatsvonden, moeten ook de ideologische tendensen die schuilgaan achter de retoriek ons stevig zorgen baren. Uiteraard, de entourage van Trump bestaat uit extreem-rechtse militanten die alles verachten wat extreem-rechtse militanten horen te verachten. Dat is geweten.

Maar er is meer. Trump voert een retoriek waarin hij zichzelf vereenzelvigt met het volk, en het volk met zijn specifieke ideologische positie. Wie niet in dat kraam past, is een ‘vijand’. Dat is de tendens die doorheen al zijn handelen en spreken resoneert, en het verklaart ook de veelvuldige aanvallen op de media die gebrandmerkt worden als “oppositiepartij”.

In naam van het volk voert Trump oppositie binnen het machtsapparaat waarvan hij het nu aan het hoofd staat. De campagne eindigde niet toen Trump verkozen werd, zijn presidentschap is niet meer dan een nieuwe fase in een permanente campagne tegen ‘de elite’ en ‘het systeem’. Concreet betekent het dat de staat zich niet langer poogt te verheffen boven het politieke conflict, maar er als een actor middenin gaat staan.

De combinatie van deze ideologische tendens, de reële machtsverschuivingen en de shocktherapie die nu op de Amerikaanse samenleving worden losgelaten, maken de nachtmerrie van een dictatuur in de VS reëel. Of die er zal komen, is natuurlijk niet zeker. Maar vast staat wel dat alle parameters in het rood staan. En als er één ding is dat Trump ons heeft geleerd tot hiertoe, is het wel dat het onmogelijke vandaag opnieuw mogelijk is.

Bannon was in ieder geval duidelijk in het eerder aangehaalde interview met de Hollywood Reporter: “Wij zullen regeren voor vijftig jaar”.

Commentaar SDB:

Je kan ook op een andere manier naar Trump kijken. Trump is geen democraat maar een bedrijfsleider. Bedrijven worden doorgaans niet democratisch geleid. De top beslist. Als de subtop niet volgt, wordt deze wel eens ontslagen. Trump is weinig tegenspraak gewoon. Hij wil vooruit, snel vooruit. Democratie is de beste garantie op rechtvaardig bestuur, maar heeft als grote handicap traagheid. Daar wil Trump niet van weten. Trump is ook overtuigd van zijn eigen gelijk. Net als u en ik, geef het maar toe: “Trump is een idioot, want hij heeft een andere mening dan wij”. Alleen: hij durft meer doordrijven, zoals bedrijfsleiders dat graag doen. Beslissen, niet talmen. Daarna zien we wel. Geen discussies, maar neuzen in dezelfde trichting. Desnoods met andere neuzen. En wat met het gegeven dat hij democratisch verkozen is? Voor alle duidelijkheid: ik ben geen fan van Trump en nog minder van zijn beleid. Maar de hysterische vergelijkingen met Satan, Hitler, Darth Vader en alle andere donkere dictators van deze wereld … dat lijkt me toch wat kort door de bocht. Denken we nu echt dat er niets, maar dan ook echt helemaal niets goed is aan het beleid van Trump? Zou hij echt niet oprecht een aantal zaken willen verbeteren aan zijn land, al dan niet gehinderd door kennis van zaken? Door Trump als dictatoriale doomoor de grond in te boren, gaan we daarmee die kleine helft van de Amerikaanse kiezers het gevoel geven dat ze een volgende keer minder ‘dom’ moeten stemmen? Want als je moet kiezen tussen de platvloerse Trump of de verwaande Clinton, wat is dan een ‘slimme’ keuze? En hoe kan deze binaire keuze je het gevoel geven dat je zinvolle inspraak hebt in de economie, het onderwijs, gezondheidszorg, migratiebeleid etc.?

3 reacties

 1. Het zou wel verboden moeten worden om een psychopaat (= moreel debiel = moet/kun je NIET hebben in een machtspositie) te kiezen (ik acht Hillary -gek genoeg voor hen die het fenomeen niet kennen- eerder een psychopaat dan Trump, maar ook ik -toch behoorlijk deskundig- kan mij vergissen. We zouden dus objectief moeten testen en dit is gelukkig nu mogelijk met een moderne psychopatentest).

  Deze “optelsom van WARE krankzinnigheid” is namelijk anti-menselijk (je wilt geen morele debiel met de ‘mindset’ van een seriemoordenaar de sleutel van de wapenkast overhandigen) en anti-democratisch (ze gaan naar hun aard, de proactief!!! alles wat normaal is bedreigende aberratie onderling herkennend en deze voor de goegemeente “automatisch” sterk verhullend, elkaar onderling het balletje toespelen en aldus o.a. de Trias Politica tot een lachertje maken, zonder dat ‘gullible fools’ zoals u en ik op iets dergelijks zéér diep gestoords en puur verraderlijks bedacht zijn) dit alles extreem verraderlijk verholen onder een “bewonderenswaardig” energiek, charmant, biologerend masker van geestelijke superioriteit en veelal meerdere “liefdevolle” dekmantels.

 2. De kans is reëel dat de (EU) VS zal verglijden naar een dictatuur……..
  De EU is feitelijk al een dictatuur Het is hier alleen links wat dicteert.

  Kan nog interessant worden:
  De VS als dictatuur de EU als dictatuur en Rusland als dictatuur= globalistische dictatuur,

  DDR

 3. afglijden kan niet meer. VS is al een dictatuur. Eigenlijk al sinds de bankiersbende de macht greep in 1913.
  Alle presidenten die volkspresidenten waren, en niet naar de zin waren van de geldwisselaars …. poef. Garfield, Mc.Kinley, Lincoln, JFK – en nog een aantal overleefden de aanslagen, of werden ‘alleen maar’ afgezet.

  9/11 maakt de dictatuur nog wat steviger. De goudvoorraden onder de WTC zijn gestolen, electr. bankroof op de Centrale Bank, en de vorming van een Schaduwregering:
  http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/de-weg-naar-een-totale-dictatuur-amerikas-schaduw-regering-en-hun-stille-coup/

  Wat op onze schermen wordt geknalt, is louter toneel – of eigenlijk ‘virtual reality’.
  Trump werd omhoog gerigged, omdat Hitlery was ingestort. En Trump was de ideale achtervang, nl. King of infotainment. Hij weet hoe hij de camera en de kijkers moet bespelen.
  Alles is fake.

  De VS was een dictatuur, Nu wordt die ‘Great’, greater, greatest. TOTALITAIR.
  Bannon is een ex. Goudman-Zakken; Wall Street pompt de overtollige triljarden in A.I. – de Dystopische Transhumane=inhumane gedigitaliseerde samenleving; cq. zombie-maatschappij.

  De propaganda site ‘Breitbart News’, waar Bannon vandaan komt – produceert nu een diaree van Trump-kritiek en haat. m.n. vanwege de hetze tegen moslims; ze zetten Trump weg als racist.
  (Kortom, het plan verloopt volgens de opzet – ‘de messen worden geslepen’; meer Big Brother, webcensuur, politiek correcte zelf-censuur, politiestaat, MoveOn, OSI, CIA, c.s. zullen meer revolutiemanagers rellen laten schoppen, mogelijk om noodtoestand uit te kunnen laten roepen.
  Dat lijkt het scenario wat wordt nagestreefd. Ídd. de ‘Shock-doctrine’. Voor ‘the Soros Plan’.

  Voeg daaraan toe de massale troepenverplaatsing naar ons Oost-front. Breitbart breidt de propaganda-activiteiten uit naar m.n. Duitsland en Frankrijk.
  (nazi-)WEF heeft in het geheim afgesproken dat cash-loos betalingsverkeer in 2018 moet worden opgedrongen.
  ter info: hier de ‘Transitie Plannen’ die op WEF-Davos 2017 zijn afgesproken: Op 14 terreinen wordt diep ingegrepen in de wereld zo al die tot nu toe prima functioneerde:
  https://langleveeuropa.nl/2017/02/week-waarin-eu-contant-geld-verbod-2018-initieert/#more-36382

  ‘Central European University and the intellectual subversion of Central and Eastern Europe’ : http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild06.htm
  The LeidCEu Outbound Scholarship Programme http://media.leidenuniv.nl/legacy/md-hongarije.pdf
  he seems determined to drain more wealth away from the United States. The term “Solidarity Levies” is U.N.-speak for global taxes. there is a still larger set of proposals.

  Alle eigendommen, rechten, en grondstoffen komen in handen van de octopus.
  ‘Industry 4.0’, nagenoeg onbemande fabrieken; cash-less economy, collectivistische ONEWORLD totalitaire staat. Technocracy.

  the New Bretton Woods conference, Soros wrote:
  «Reorganising the world order will need to extend beyond the financial system.»
  Soros has repeatedly declared that he sees China as the model for a new global financial order in place of the US.
  The goal is world power.
  http://www.strategic-culture.org/news/2014/06/22/bretton-woods-ii-and-george-soros.html

  World Economic ForumAnnual Meeting 2017 Overview Responsive and Responsible Leadership
  14 System Initiatives:
  Advancing these agendas with bold ideas to consider in the year ahead are the insights of our Global Future Councils, representing over 1,000 of the world’s leading thinkers. The Annual Meeting is also distinct in its development of new digital technology such as TopLink, our digital interaction platform and our world-leading Knowledge App, which features continuously updated contextual intelligence through our Transformation Maps.
  http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM17_Overview.pdf
  https://www.weforum.org/press/news

  Houd dan ook ff in de gaten wat zich voltrokken heeft in Almatay, Kazahkstan – het nieuwe centrum van de wereld, van de globalisten. En dat VN-headquarter gaat naar: Israël. Dat laatste maakt Azerbaichev tijdelijk lid VN Veiligheidsraad 2017-2018, Op zijn beurt stemt die voor opvolging door Israel voor de periode 1019-2020.

  U ziet, het net is dichtgetrokken. De mensen dansen nog, tot de muziek stopt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.